Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 111
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 28
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 22
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 24
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 6
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 19

Zajímavosti ze Svazu

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018
Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018

Avizovaná novela zákona o střetu zájmů byla dne 15. června 2018 zveřejněna ve Sbírce zákonů. Oznámení do centrálního registru oznámení podejte 30. června 2018.  

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Tiskové zprávy

Na tomto místě najdete tiskové zprávy s aktuálními informacemi ze života Svazu měst a obcí ČR. Zjistíte, co Svaz prosazuje, na čem momentálně pracuje, komu pomáhá a jak. 

Pro další informace kontaktujte Kancelář Svazu e-mail: smocr@smocr.cz, tel.: 234 709 711.

05. června 2009

Videoloterní terminály až po dohodě s obcí

Od počátku června 2009 má Ministerstvo financí ČR vyžadovat při povolování provozování videoloterních terminálů dohodu s obcí, má-li obec vydánu vyhlášku o regulaci výherních hracích přístrojů. Tento postup byl dohodnut se zástupci Svazu měst a obcí ČR, ministerstva a provozovatelů hazardních her v dubnu tohoto roku. Při tomto jednání byl rovněž dohodnut postup při řešení problémů se stávajícími provozovnami hazardních her, tzv. princip 3K.
 
01. června 2009

Příjmy obcí nadále strmě klesají

S dalším snižováním svých příjmů musí města a obce v České republice počítat, mimo jiné v důsledku dopadů opatření vlády na zmírnění finanční krize. Prognózy propadu jejich příjmů se v důsledku klesajícího inkasa záloh na daň z příjmů fyzických osob neustále zhoršují. Alarmující stav z velké části zapříčinily možnosti určité skupiny podnikatelských subjektů neplatit zálohy na daň z příjmu. Za první čtyři měsíce letošního roku obce vykazují negativní inkaso této daně ve výši tří miliard korun.
 
01. června 2009

XI. Sněm Svazu měst a obcí hodnotil svou činnost a představil priority na příští dva roky

V uplynulých dvou letech byla činnost Svazu zaměřena především na odstraňování negativních dopadů, které na města a obce měly původní návrhy legislativních norem. Svaz se v tomto období vyjadřoval k více než čtyřem stům právním předpisům.
 
22. května 2009

Předseda Svazu měst a obcí protestuje proti Kocábově zprávě o Chomutovu

Předseda Svazu měst a obcí protestuje proti Kocábově zprávě o Chomutovu

Předseda Svazu měst a obcí Oldřich Vlasák důrazně protestuje proti způsobu, jakým byla připravena Situační analýza sociálně vyloučených lokalit města Chomutova, kterou nechal vypracovat ministr Michael Kocáb a chce ji předložit vládě ke schválení. "Ta zpráva, a zvláště některé její formulace, je skandální. Konstatuje například, že je potřeba omezit pravomoci obcí a umožnit jejich sankcionování ze strany státu. To jsou socialistická opatření! Zpráva také velmi subjektivně skandalizuje primátorku Řápkovou. Fakt, že si ministr úřednické vlády nechá vypracovat takovéto materiály, je neuvěřitelný," uvedl Vlasák. Vznesená obvinění primátorky Chomutova Ivany Řápkové totiž nejsou podložena konkrétními důkazy a svědectvími, snaží se pouze skandalizovat její politický život.

 
12. května 2009

Veškeré náklady spojené s provozem informačního systému datových schránek bude hradit stát

Veškeré náklady spojené s provozem informačního systému datových schránek bude hradit stát

Na základě dlouhodobého úsilí a vyjednávání Svazu měst a obcí ČR se podařilo prosadit v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR pozměňovací návrh k tolik diskutovanému zákonu o archivnictví a spisové službě. Schválení návrhu znamená, že veškeré náklady spojené s provozem informačního systému datových schránek bude hradit stát.

 
28. dubna 2009

Třídění odpadů na obcích stoupá

Třídění odpadů na obcích stoupá

Tříděný sběr komunálních odpadů v obcích ČR v roce 2008 zaznamenal další rozvoj. Celkové množství odděleně sebraných a zrecyklovaných odpadů vzrostlo ve srovnání s rokem 2007 o 9,7 %. Největší nárůst tříděného sběru byl u skla (o 15,3 %) a plastů (o 14,1 %). V průběhu roku 2008 také došlo k zahuštění sběrové sítě kontejnerů. Celkový počet žlutých, modrých, zelených, bílých a oranžových kontejnerů se pohyboval na konci roku kolem 178 tisíc kusů, což je téměř o 16 tisíc kontejnerů více než v předchozím roce.

 
28. dubna 2009

Prohlášení Svazu k oznámení MZe o zajištění financí na proplácení DPH v PRV

Prohlášení Svazu k oznámení MZe o zajištění financí na proplácení DPH v PRV
Svaz měst a obcí ČR velice oceňuje dohodu ministra zemědělství Petra Gandaloviče a ministra financí Miroslava Kalouska, ze které vyplývá, že DPH i u projektů pro páté kolo čerpání evropských podpor v rámci Programu rozvoje venkova uhradí stát. Informuje o tom tisková zpráva ministerstva zemědělství ze dne 27. dubna 2009, z níž citujeme: „Ministerstvo zemědělství se intenzivně snažilo najít řešení vzniklé situace, a to také za podpory partnerů z řad Svazu měst a obcí, Spolku pro obnovu venkova a Národní sítě Místních akčních skupin.“
 
24. dubna 2009

Starostové a primátoři jednali v Brně

Starostové a primátoři jednali v Brně

Obecní rozpočty nečekají v letošním a příštím roce snadné časy. V rámci šestnáctého celostátním kongresu starostů, který se konal dnes v Brně, se na tom shodli zástupci samospráv z celé České republiky. Zhruba sto padesát starostů a primátorů debatovalo o očekávaných poklesech daňových příjmů obcí, připravovaném zákoně o rozpočtovém určení daní (RUD) či zavádění datových schránek.

 
24. dubna 2009

Papírové obálky na úřadech končí

Papírové obálky na úřadech končí

Od prvního července přestanou mezi jednotlivými obecními úřady chodit klasické papírové obálky. V platnost totiž vstoupí zákon, který zavádí povinnost všech orgánů státní moci a samosprávy zřídit si tzv. datové schránky. Zejména pro menší obce však bude novinka znamenat zvýšenou organizační a finanční zátěž. Na svém šestnáctém kongresu pořádaném Svazem měst a obcí ČR (SMO ČR) v Brně to konstatovali starostové a primátoři z celé ČR. 

 
24. dubna 2009

Daňové příjmy obcí se letos sníží minimálně o deset procent

Daňové příjmy obcí se letos sníží minimálně o deset procent

Města a obce v České republice očekávají v letošním roce propad svých příjmů o zhruba deset procent. Obavy z přílišného snižování rozpočtových příjmů konstatovali starostové a primátoři na svém již šestnáctém celostátním kongresu v Brně, který každoročně organizuje Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR). Dopady hospodářské krize na obce se s největší pravděpodobností projeví v omezování investic do infrastruktury a v celkovém zpomalení rozvoje samospráv.

 
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

1. - 2. srpna 2018

Sympozium Venkov v proměnách času 1918-2018

Praha
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
7. září 2018

Vyhlášení výsledků soutěže “Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“

Pražský hrad

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje