Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 111
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 28
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 22
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 24
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 6
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 19

Zajímavosti ze Svazu

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018
Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018

Avizovaná novela zákona o střetu zájmů byla dne 15. června 2018 zveřejněna ve Sbírce zákonů. Oznámení do centrálního registru oznámení podejte 30. června 2018.  

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Tiskové zprávy

Na tomto místě najdete tiskové zprávy s aktuálními informacemi ze života Svazu měst a obcí ČR. Zjistíte, co Svaz prosazuje, na čem momentálně pracuje, komu pomáhá a jak. 

Pro další informace kontaktujte Kancelář Svazu e-mail: smocr@smocr.cz, tel.: 234 709 711.

07. ledna 2010

Nová podoba internetových stránek

Nová podoba internetových stránek

Vážení návštěvníci, připravili jsme pro vás novou podobu internetových stránek Svazu měst a obcí ČR. Věříme, že se vám s nimi bude dobře pracovat a nadále na nich budete nacházet vám užitečné informace. Připomínky či dotazy k nové verzi www prezentace uvítáme emailem na adresu koubkova.jana@smocr.cz

 
15. prosince 2009

Rada Svazu zasedala v Praze

Rada Svazu zasedala v Praze
Praha, 4. 12. 2009 - Reforma účetnictví, věcný záměr zákona o územně správním členění státu či vyplácení prostředků z fondu Podpory obnovy venkova – nejen tato témata zazněla na posledním letošním zasedání Rady Svazu měst a obcí ČR, které se konalo 4. prosince v zasedací síni pražského magistrátu.
 
23. listopadu 2009

Obce mají obavy z reformy účetnictví

Obce mají obavy z reformy účetnictví
Praha, 23. 11. 2009 - Účetnictví subjektů patřících do veřejných rozpočtů se od příštího roku výrazně změní. Na přípravu této rozsáhlé změny zůstává obcím a městům pouhý měsíc. Svaz měst a obcí ČR se jim nyní snaží zajistit základní metodickou podporu.
 
23. listopadu 2009

Návrh státního rozpočtu na rok 2010 přináší obcím dobré i horší zprávy

Návrh státního rozpočtu na rok 2010 přináší obcím dobré i horší zprávy
Praha, 23. 11. 2009 - Většina obcí by v příštím roce měla získat do svých rozpočtů výrazně vyšší příspěvek na výkon přenesené působnosti. Alespoň částečně se tak zmírní nedostatek finančních prostředků způsobený nižším daňovým inkasem. Problematický je však meziroční pokles investičních dotací. Po letošním dramatickém a nečekaném poklesu daňových příjmů existuje obava, zda se situace nebude v roce 2010 opakovat. Státní rozpočet patří k tradičním tématům finanční konference pořádané Svazem měst a obcí ČR, jejíž už 12. ročník se uskutečnil ve dnech 23. a 24. listopadu v Praze. 
 
19. října 2009

Obcím České i Slovenské republiky by tíživou ekonomickou situaci měly pomoci řešit strategické investice

Obcím České i Slovenské republiky by tíživou ekonomickou situaci měly pomoci řešit strategické investice
Ke zvýšení absorpční kapacity obcí a měst v obou zemích by v období hospodářské recese měly napomoci strategické investice, které by byly součástí protikrizových opatření vlády a do měst a obcí by směřovaly ze strukturálních fondů. Shodli se na tom členové předsednictev Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) a Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), kteří se ke společnému jednání sešli 16. října 2009 v Uherském Brodě.
 
28. srpna 2009

Informace z Úřadu vlády pro obce postižené povodní

Koncem letošního června oslovil předseda Svazu Oldřich Vlasák premiéra Jana Fischera dopisem, ve kterém ho žádal o pomoc při odstraňování následků ničivých povodní. Ty postihly mnohé obce a města počátkem léta. Žádal při tom, aby Svaz byl o přijatých opatřeních informován.
 
27. července 2009

Premiér podepsal se Svazem měst a obcí ČR Memorandum o hlubší spolupráci při řešení dopadů finanční krize

Jan Fischer to potvrdil na dalším, v pořadí již čtvrtém, jednání zástupců Svazu s vládou ČR, které se konalo 27. července 2009 opět ve Strakově akademii. Svaz podporuje vládní opatření, která mají oživit hospodářský růst, požaduje však jejich koordinaci tak, aby pro samosprávu nepřinášela neočekávané negativní důsledky.
 
30. června 2009

Zamezme rozšiřování protestních akcí

Zamezme rozšiřování protestních akcí
Boj proti extremismu byl jedním z hlavních témat jednání Komory statutárních měst, které se konalo 26. června 2009 v Chomutově. Vzhledem k velkému nárůstu počtu veřejných akcí pořádaných extremistickými skupinami Svaz měst a obcí ČR požaduje úpravu zákona o právu shromažďovacím.
 
29. června 2009

Další cesta k omezování rizika povodní

Oldřich Vlasák: "Téma protipovodňové ochrany je velmi aktuální. Dnes se opět jednoznačně ukazuje, jak je důležité být připraven. Pomocnou ruku je však třeba podat především těm obcí, kde škody vznikly. Obrátil jsem se proto s žádostí o pomoc na premiéra ČR a doporučil mu, aby zvážil možnost poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení, která se osvědčila již při povodních v roce 1997 a 2002. Věřím ale, že bude možné najít i další formy podpory obcí a jejich obyvatel, a to i přes nyněnjší ekonomickou recesi."  


Dotace EU na tvorbu digitálních povodňových plánů

Počasí uplynulých dnů a zvýšené toky řek připomněly neblahé události z let 1997 a 2002, kdy povodně spáchaly obrovské škody na mnoha místech České republiky, včetně hlavního města Prahy. Vyvstaly tedy opět otázky, jak jsou ohrožené oblasti daleko s prevencí, zda se na těchto úkolech vůbec pracuje.

 
22. června 2009

Předsednictvo Svazu jednalo 19. června 2009 ve Strakonicích

Předsednictvo Svazu jednalo 19. června 2009 ve Strakonicích
Na pozvání starosty Ing. Pavla Vondryse zasedalo Předsednictvo Svazu dne 19. června 2009 ve Strakonicích. Připravovalo se především na další jednání s vládou České republiky, které se uskuteční v nejbližších týdnech po ukončení předsednictví ČR v Radě Evropské unie.
 
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

1. - 2. srpna 2018

Sympozium Venkov v proměnách času 1918-2018

Praha
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
7. září 2018

Vyhlášení výsledků soutěže “Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“

Pražský hrad

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje