Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 55
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 10
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 12
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 14
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 3
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 10

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Tiskové zprávy

Na tomto místě najdete tiskové zprávy s aktuálními informacemi ze života Svazu měst a obcí ČR. Zjistíte, co Svaz prosazuje, na čem momentálně pracuje, komu pomáhá a jak. 

Pro další informace kontaktujte Mgr. Veroniku Jacobs, e-mail: jacobs@smocr.cz, mobil: 724 309 222, tel.: 234 709 729.

21. dubna 2010

Novela zákona o loteriích putuje do senátu

Novela zákona o loteriích putuje do senátu

Další nutný krok ke zlepšení nepříznivé situace na poli hazardu očekávají nejen pražští starostové, ale i ostatní představitelé samospráv, svůj zájem vyjádřili i běžní občané.

 
16. dubna 2010

Regulace hazardu zůstává prioritou

Regulace hazardu zůstává prioritou

V Poslanecké sněmovně byla ve středu schválena novela loterijního zákona ve svém původním předloženém znění. Vzhledem k tomu, že šlo o třetí čtení, nebylo již možné předkládat další pozměňovací návrhy. Rozhodnutí poslanců vnímáme jako první pozitivní krok a tématu se budeme i nadále intenzivně věnovat. Na půdě Senátu se nyní budeme snažit vyvolat diskuzi ke dvěma zásadním bodům, kterými jsou zrušení či omezení přechodného tříletého období a získání financí pro obce i z výnosů videoloterijních terminálů.

 
14. dubna 2010

Svazu měst a obcí ČR a hlavnímu městu Praze se na poslední chvíli podařilo odvrátit hrozbu nekontrolovaného šíření hazardu!

Svazu měst a obcí ČR a hlavnímu městu Praze se na poslední chvíli podařilo odvrátit hrozbu nekontrolovaného šíření hazardu!

V Poslanecké sněmovně byl dnes schválen návrh novely loterijního zákona ve svém původním předloženém znění. Novela tedy nakonec neobsahuje kontroverzní pozměňovací návrh, který vzešel z jednání rozpočtového výboru a který u měst a obcí vyvolal značnou nevoli a znepokojení, neboť je prakticky zbavoval možnosti rozhodovat o povolování hazardních her spolu s ministerstvem financí. 

 
12. dubna 2010

Obce by už brzy mohly být proti hazardu bezbranné

Obce by už brzy mohly být proti hazardu bezbranné

Praha, 12. dubna 2010 - Obce by do budoucna mohly přijít o možnost regulovat hazard na svém území. Už zítra začíná schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, na které bude ve třetím čtení projednáván návrh novely zákona o loteriích. Pozměňovací verze, která vzešla z jednání rozpočtového výboru, totiž zbavuje obce a města možnosti spolurozhodovat o povolování videoloterních terminálů. Svaz měst a obcí ČR v této souvislosti důrazně požaduje, aby návrh zákona byl schválen ve svém původně předloženém znění, které toto právo obcím zaručovalo.  

 
22. března 2010

Svaz a Česká pošta partnery!

Svaz měst a obcí ČR uzavřel Dohodu o partnerství s Českou poštou. Dohoda by do budoucna měla zajistit poskytování informací o připravovaných změnách v organizaci a činnosti České pošty majících vliv na poskytování poštovních služeb ve členských městech a obcích Svazu.

 
15. března 2010

Primátoři odmítají Agenturu pro sociální začleňování, stejně tak i překotnou novelu Ústavy rozšiřující kompetence Nejvyššího kontrolního úřadu

Primátoři odmítají Agenturu pro sociální začleňování, stejně tak i překotnou novelu Ústavy rozšiřující kompetence Nejvyššího kontrolního úřadu
V pátek 12. března 2010 se v Ostravě sešla k svému pravidelnému zasedání Komora statutárních měst, která je jednou ze tří komor Svazu měst a obcí ČR. Na tomto jednání vyslovila zásadní nesouhlas se vznikem Agentury pro sociální začleňování jako samostatného orgánu, doporučila vést vzájemný dialog o případném rozšíření kompetencí Nejvyššího kontrolního úřadu směrem k obcím a jednoznačně podpořila město Ostravu v jednání o zrušení zpoplatnění D1 uvnitř města.
 
16. února 2010

Návrh změny Ústavy ohrožuje samosprávu aneb hádej, kdo dnes přijde na kontrolu

Návrh změny Ústavy ohrožuje samosprávu aneb hádej, kdo dnes přijde na kontrolu

Svaz měst a obcí České republiky nesouhlasí s navrhovaným rozšířením pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu. Hodnocení účelnosti považuje za faktický útok na podstatu samosprávnosti obcí a měst.

 
08. ledna 2010

Obce by měly vyčkat se žádostmi o vracení pojistného

Praha, 8. 12. 2010 - Svaz měst a obcí ČR hájí dlouhodobé zájmy samosprávy, a proto doporučuje starostům a zastupitelům vyčkat s podáváním žádostí o přeplatky pojistného na sociálním zabezpečení a nadále v této záležitosti s vládou České republiky jednat.

 
07. ledna 2010

Nová podoba internetových stránek

Nová podoba internetových stránek

Vážení návštěvníci, připravili jsme pro vás novou podobu internetových stránek Svazu měst a obcí ČR. Věříme, že se vám s nimi bude dobře pracovat a nadále na nich budete nacházet vám užitečné informace. Připomínky či dotazy k nové verzi www prezentace uvítáme emailem na adresu koubkova.jana@smocr.cz

 
15. prosince 2009

Rada Svazu zasedala v Praze

Rada Svazu zasedala v Praze
Praha, 4. 12. 2009 - Reforma účetnictví, věcný záměr zákona o územně správním členění státu či vyplácení prostředků z fondu Podpory obnovy venkova – nejen tato témata zazněla na posledním letošním zasedání Rady Svazu měst a obcí ČR, které se konalo 4. prosince v zasedací síni pražského magistrátu.
 
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


Soutěž

O soutěži
Přihláška


Soutěž

 

O soutěži
Hlasování veřejnosti
 


Soutěž

    Naši partneři            

 

 

Kalendář

28. června 2018 13:00-16:00

Bezpečnostní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
7. září 2018

Vyhlášení výsledků soutěže “Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“

Pražský hrad

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje