Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 220
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 43
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 37
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 42
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 18
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 31

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Tiskové zprávy

Na tomto místě najdete tiskové zprávy s aktuálními informacemi ze života Svazu měst a obcí ČR. Zjistíte, co Svaz prosazuje, na čem momentálně pracuje, komu pomáhá a jak. 

Pro další informace kontaktujte Kancelář Svazu e-mail: smocr@smocr.cz, tel.: 234 709 711.

21. května 2010

Neřízený rozmach hazardu by měl skončit

Svaz měst a obcí České republiky vítá jednoznačné schválení novely zákona o loteriích a děkuje senátorkám a senátorům za vyslyšení nezkreslených argumentů. Momentální posílení regulace hazardu považuje Svaz za nutnou podmínku zahájení skutečné diskuze nad budoucností nového legislativního rámce provozování sázkových a podobných her.

 

 
20. května 2010

Lidem postiženým povodněmi pomůže stát

Lidem postiženým povodněmi pomůže stát

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo tiskovou zprávu, v níž občané, kteří se vlivem živelné pohromy dostali do tíživé životní situace, naleznou potřebné informace z pracovněprávní a sociální oblasti.

 
20. května 2010

Nový zákon o loteriích už v roce ….2013 ?!

Nový zákon o loteriích už v roce ….2013 ?!

Praha, 20. 5. 2010. - Dnes začíná 19. schůze Senátu Parlamentu ČR, během které se bude projednávat také poslanecký návrh novely zákona o loteriích. V tisku se objevila řada zavádějících informací, které v některých částech přímo útočí na obce a města. Svaz měst a obcí ČR proto oslovil senátory s nezkresleným vysvětlením podpory poslaneckého návrhu. Zástupci Svazu se rovněž včera zúčastnili jednání v senátním výboru.

 
18. května 2010

Svaz věří, že si senátoři budou při hlasování o novele loterijního zákona počínat vůči občanům odpovědně

Svaz věří, že si senátoři budou při hlasování o novele loterijního zákona počínat vůči občanům odpovědně

Tento týden projedná Senát na své schůzi návrh novely zákona o loteriích. Svaz měst a obcí ČR písemně oslovil všechny senátory, aby návrh novely přijatý Poslaneckou sněmovnou odsouhlasili ve stejném znění. Pokud novela nebude schválena, přijdou města a obce o možnost alespoň částečně změnit neutěšenou situaci v oblasti regulace hazardních her na svém území.  

 
05. května 2010

Třídění odpadů v obcích i navzdory hospodářské krizi v roce 2009 stouplo

Třídění odpadů v obcích i navzdory hospodářské krizi v roce 2009 stouplo

Hospodářská krize se v minulém roce odrazila i v oblasti tříděného sběru odpadů. Snížení poptávky po druhotných surovinách a následný pokles výkupních cen se negativně podepsaly na jejich třídění a následné recyklaci. Trh s druhotnými surovinami se nyní postupně stabilizuje. Zatím ale není vyhráno. Ceny se, až na výjimky u některých druhů papíru a kovů, drží zhruba na polovině cen z počátku roku 2008.

 
23. dubna 2010

Starostové: Nejde nám o peníze, ale především o klidný život občanů

Starostové: Nejde nám o peníze, ale především o klidný život občanů

Novela loterijního zákona posilující roli obcí při regulaci hazardních her, která byla v minulém týdnu schválena Poslaneckou sněmovnou, je odpovědným krokem vůči občanům našich obcí a měst. Shodli se na tom starostové, kteří se dnes v Třeboni sešli na zasedání Rady Svazu měst a obcí ČR.

 
21. dubna 2010

Novela zákona o loteriích putuje do senátu

Novela zákona o loteriích putuje do senátu

Další nutný krok ke zlepšení nepříznivé situace na poli hazardu očekávají nejen pražští starostové, ale i ostatní představitelé samospráv, svůj zájem vyjádřili i běžní občané.

 
16. dubna 2010

Regulace hazardu zůstává prioritou

Regulace hazardu zůstává prioritou

V Poslanecké sněmovně byla ve středu schválena novela loterijního zákona ve svém původním předloženém znění. Vzhledem k tomu, že šlo o třetí čtení, nebylo již možné předkládat další pozměňovací návrhy. Rozhodnutí poslanců vnímáme jako první pozitivní krok a tématu se budeme i nadále intenzivně věnovat. Na půdě Senátu se nyní budeme snažit vyvolat diskuzi ke dvěma zásadním bodům, kterými jsou zrušení či omezení přechodného tříletého období a získání financí pro obce i z výnosů videoloterijních terminálů.

 
14. dubna 2010

Svazu měst a obcí ČR a hlavnímu městu Praze se na poslední chvíli podařilo odvrátit hrozbu nekontrolovaného šíření hazardu!

Svazu měst a obcí ČR a hlavnímu městu Praze se na poslední chvíli podařilo odvrátit hrozbu nekontrolovaného šíření hazardu!

V Poslanecké sněmovně byl dnes schválen návrh novely loterijního zákona ve svém původním předloženém znění. Novela tedy nakonec neobsahuje kontroverzní pozměňovací návrh, který vzešel z jednání rozpočtového výboru a který u měst a obcí vyvolal značnou nevoli a znepokojení, neboť je prakticky zbavoval možnosti rozhodovat o povolování hazardních her spolu s ministerstvem financí. 

 
12. dubna 2010

Obce by už brzy mohly být proti hazardu bezbranné

Obce by už brzy mohly být proti hazardu bezbranné

Praha, 12. dubna 2010 - Obce by do budoucna mohly přijít o možnost regulovat hazard na svém území. Už zítra začíná schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, na které bude ve třetím čtení projednáván návrh novely zákona o loteriích. Pozměňovací verze, která vzešla z jednání rozpočtového výboru, totiž zbavuje obce a města možnosti spolurozhodovat o povolování videoloterních terminálů. Svaz měst a obcí ČR v této souvislosti důrazně požaduje, aby návrh zákona byl schválen ve svém původně předloženém znění, které toto právo obcím zaručovalo.  

 
 

Naše akce


6. a 7. prosince 2018
Clarion Congress Hotel Prague
Podrobnosti připravujeme
 


 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

18. - 22. září 2018

Veletrh FOR ARCH

Praha, Letňany
30. září - 2. října 2018

14. konference evropských regionů a měst

Salcburg

”Evropa 1918 – 2018 – 2118“

 
detail akce
18. října 2018 09:30-16:00

Seminář Jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy

Dělnický dům Jihlava, Žižkova 1696/15, Malý salonek
18. října 2018 15:00-17:00

Komora obcí

Škrdlovice
 
18. října 2018 16:00-18:00

Komora měst

Škrdlovice
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje