Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 220
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 43
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 37
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 42
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 18
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 31

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Tiskové zprávy

Na tomto místě najdete tiskové zprávy s aktuálními informacemi ze života Svazu měst a obcí ČR. Zjistíte, co Svaz prosazuje, na čem momentálně pracuje, komu pomáhá a jak. 

Pro další informace kontaktujte Kancelář Svazu e-mail: smocr@smocr.cz, tel.: 234 709 711.

15. září 2010

S opětovným snížením příspěvku na přenesený výkon státní správy nemůžeme souhlasit

S opětovným snížením příspěvku na přenesený výkon státní správy nemůžeme souhlasit

Navržené snížení příspěvku na přenesený výkon státní správy nepředstavuje úsporu veřejných financí, jak tvrdí vláda, nýbrž pouze přenesení nákladů ze státu na obce, shodují se členové Komory statutárních měst Svazu měst a obcí ČR, kteří se ke svému pravidelnému zasedání sešli 10. září 2010 v Děčíně.

 
15. září 2010

Budou města nucena ustoupit od projektů financovaných z regionálních operačních programů?

Komora statutárních měst Svazu měst a obcí ČR ostře odsoudila rozhodnutí vlády, kterým bylo zrušeno 7,5% spolufinancování státu u projektů realizovaných v rámci regionálních operačních programů. Toto rozhodnutí fakticky dopadne na města a obce, kterým v mnoha případech nezbude, než se realizace projektu vzdát.

 
05. srpna 2010

Předseda ČSTV se obrátil na Svaz se žádostí o spolupráci

Předseda ČSTV se obrátil na Svaz se žádostí o spolupráci

Dne 19. července společně jednali výkonný místopředseda Svazu Jaromír Jech a vedoucí legislativně právního oddělení Ludmila Němcová s předsedou ČSTV Pavlem Kořanem. Na pořadu jednání byla zejména dvě témata, která ČSTV považuje za společná se Svazem. Jedním je novela loterijního zákona, druhým pak zajišťování podmínek pro rozvoj sportu v obcích.

 
29. června 2010

Zástupci Svazu jednali s Asociací krajů

Zástupci Svazu jednali s Asociací krajů

Společný postup v boji proti hazardu, protipovodňová opatření a čerpání peněz z evropských zdrojů po roce 2013 byly hlavními body jednání představitelů Svazu měst a obcí ČR a Asociace krajů ČR, ke kterému se obě strany sešly 25. června v Olomouci.

 
16. června 2010

Důležité upozornění!

Důležité upozornění!

Upozorňujeme, že 30. června 2010 uplyne lhůta pro podávání oznámení o osobním zájmu, o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích podle zákona o střetu zájmů. Nezapomeňte čestná prohlášení předat tajemníkovi, případně starostovi (pokud nemá tajemníka) vaší obce. Povinnost se týká všech uvolněných členů zastupitelstva, neuvolněných starostů, místostarostů a členů rady obce a rovněž tak některých vedoucích úředníků podílejících se na výkonu správních činností.

 
14. června 2010

Předsednictvo Svazu odsoudilo prezidentovo veto

Předsednictvo Svazu odsoudilo prezidentovo veto

Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR na svém zasedání 11. června v Bratislavě ostře kritizovalo rozhodnutí prezidenta republiky vetovat zákon, kterým se mění zákon o loteriích a jiných podobných hrách. Prezidentovu zákonnou pravomoc vetovat zákony nezbývá než respektovat, mezi starosty ale veto vzbudilo velkou vlnu nevole. Členové Předsednictva vyjádřili hluboké zklamání nad rozhodnutím, které prezident udělal bez jakékoli konzultace s představiteli měst a obcí. 

 
07. června 2010

Primátoři požadují uvolnění 6 miliard z Bruselu na rozvoj obcí a měst

Primátoři požadují uvolnění 6 miliard z Bruselu na rozvoj obcí a měst

Česká republika získá z evropských fondů dodatečných šest miliard korun. Evropská komise totiž podhodnotila růst české ekonomiky v letech 2007 až 2009 o téměř 7,5 %. Tuto automatickou úpravu nemusí schvalovat Rada ani Evropský parlament, využití evropských fondů bude záležet jen na České republice. Komora statutárních měst Svazu měst a obcí ČR proto vyzývá vládu, aby v době krize podpořila rozvoj obcí a měst. Za klíčovou považují pomoc z evropských fondů obcím postiženým povodněmi.

 
07. června 2010

Primátoři požadují uvolnění 6 miliard z Bruselu na rozvoj obcí a měst

Brno, 4. června 2010 – Česká republika získá z evropských fondů dodatečných šest miliard korun. Evropská komise totiž podhodnotila růst české ekonomiky v letech 2007 až 2009 o téměř 7,5 %. Tuto automatickou úpravu nemusí schvalovat Rada ani Evropský parlament, využití evropských fondů bude záležet jen na České republice. Komora statutárních měst Svazu měst a obcí ČR proto vyzývá vládu, aby v době krize podpořila rozvoj obcí a měst. Za klíčovou považují pomoc z evropských fondů obcím postiženým povodněmi.

 
26. května 2010

Novela zákona o loteriích nepovede k zániku kultury a sportu

Novela zákona o loteriích nepovede k zániku kultury a sportu

Svaz měst a obcí ČR se značným znepokojením sleduje trvající mediální tlak a používání nepřesných informací, které provázejí projednávání návrhu novely zákona o loteriích. Nejčastěji se hovoří o nedostatku prostředků pro divadla. Cílem ani důsledkem novely ale v žádném případě není krácení finančních zdrojů věnovaných na sport, kulturu nebo sociální služby.

 
25. května 2010

Svaz vyzývá k urychlení výplaty evropských fondů na jihu a západě Čech

Čerpání evropských fondů se na jihu a západě Čech výrazně zpožďuje. Vázne také přísun evropských dotací na realizaci nejrůznějších rozvojových aktivit měst a obcí v oblasti dopravy, sociálních věcí, zdravotnictví, školství či cestovního ruchu. Situaci navíc komplikují kroky krajské reprezentace reagující na šetření protikorupční policie v souvislosti s podezřením z korupce a nekalých manipulací. Ta minulý týden rozhodla o přehodnocení dosud podaných žádostí.

 
 

Naše akce


6. a 7. prosince 2018
Clarion Congress Hotel Prague
Podrobnosti připravujeme
 


 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

18. - 22. září 2018

Veletrh FOR ARCH

Praha, Letňany
30. září - 2. října 2018

14. konference evropských regionů a měst

Salcburg

”Evropa 1918 – 2018 – 2118“

 
detail akce
18. října 2018 09:30-16:00

Seminář Jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy

Dělnický dům Jihlava, Žižkova 1696/15, Malý salonek
18. října 2018 15:00-17:00

Komora obcí

Škrdlovice
 
18. října 2018 16:00-18:00

Komora měst

Škrdlovice
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje