Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 89
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 0
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 21
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 7
jinak jinak 1

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Tiskové zprávy

Na tomto místě najdete tiskové zprávy s aktuálními informacemi ze života Svazu měst a obcí ČR. Zjistíte, co Svaz prosazuje, na čem momentálně pracuje, komu pomáhá a jak. 

Pro další informace kontaktujte Kancelář Svazu: e-mail: smocr@smocr.cz, tel.: 234 709 711

22. června 2009

Předsednictvo Svazu jednalo 19. června 2009 ve Strakonicích

Předsednictvo Svazu jednalo 19. června 2009 ve Strakonicích
Na pozvání starosty Ing. Pavla Vondryse zasedalo Předsednictvo Svazu dne 19. června 2009 ve Strakonicích. Připravovalo se především na další jednání s vládou České republiky, které se uskuteční v nejbližších týdnech po ukončení předsednictví ČR v Radě Evropské unie.
 
05. června 2009

Videoloterní terminály až po dohodě s obcí

Od počátku června 2009 má Ministerstvo financí ČR vyžadovat při povolování provozování videoloterních terminálů dohodu s obcí, má-li obec vydánu vyhlášku o regulaci výherních hracích přístrojů. Tento postup byl dohodnut se zástupci Svazu měst a obcí ČR, ministerstva a provozovatelů hazardních her v dubnu tohoto roku. Při tomto jednání byl rovněž dohodnut postup při řešení problémů se stávajícími provozovnami hazardních her, tzv. princip 3K.
 
01. června 2009

Příjmy obcí nadále strmě klesají

S dalším snižováním svých příjmů musí města a obce v České republice počítat, mimo jiné v důsledku dopadů opatření vlády na zmírnění finanční krize. Prognózy propadu jejich příjmů se v důsledku klesajícího inkasa záloh na daň z příjmů fyzických osob neustále zhoršují. Alarmující stav z velké části zapříčinily možnosti určité skupiny podnikatelských subjektů neplatit zálohy na daň z příjmu. Za první čtyři měsíce letošního roku obce vykazují negativní inkaso této daně ve výši tří miliard korun.
 
01. června 2009

XI. Sněm Svazu měst a obcí hodnotil svou činnost a představil priority na příští dva roky

V uplynulých dvou letech byla činnost Svazu zaměřena především na odstraňování negativních dopadů, které na města a obce měly původní návrhy legislativních norem. Svaz se v tomto období vyjadřoval k více než čtyřem stům právním předpisům.
 
22. května 2009

Předseda Svazu měst a obcí protestuje proti Kocábově zprávě o Chomutovu

Předseda Svazu měst a obcí protestuje proti Kocábově zprávě o Chomutovu

Předseda Svazu měst a obcí Oldřich Vlasák důrazně protestuje proti způsobu, jakým byla připravena Situační analýza sociálně vyloučených lokalit města Chomutova, kterou nechal vypracovat ministr Michael Kocáb a chce ji předložit vládě ke schválení. "Ta zpráva, a zvláště některé její formulace, je skandální. Konstatuje například, že je potřeba omezit pravomoci obcí a umožnit jejich sankcionování ze strany státu. To jsou socialistická opatření! Zpráva také velmi subjektivně skandalizuje primátorku Řápkovou. Fakt, že si ministr úřednické vlády nechá vypracovat takovéto materiály, je neuvěřitelný," uvedl Vlasák. Vznesená obvinění primátorky Chomutova Ivany Řápkové totiž nejsou podložena konkrétními důkazy a svědectvími, snaží se pouze skandalizovat její politický život.

 
12. května 2009

Veškeré náklady spojené s provozem informačního systému datových schránek bude hradit stát

Veškeré náklady spojené s provozem informačního systému datových schránek bude hradit stát

Na základě dlouhodobého úsilí a vyjednávání Svazu měst a obcí ČR se podařilo prosadit v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR pozměňovací návrh k tolik diskutovanému zákonu o archivnictví a spisové službě. Schválení návrhu znamená, že veškeré náklady spojené s provozem informačního systému datových schránek bude hradit stát.

 
28. dubna 2009

Třídění odpadů na obcích stoupá

Třídění odpadů na obcích stoupá

Tříděný sběr komunálních odpadů v obcích ČR v roce 2008 zaznamenal další rozvoj. Celkové množství odděleně sebraných a zrecyklovaných odpadů vzrostlo ve srovnání s rokem 2007 o 9,7 %. Největší nárůst tříděného sběru byl u skla (o 15,3 %) a plastů (o 14,1 %). V průběhu roku 2008 také došlo k zahuštění sběrové sítě kontejnerů. Celkový počet žlutých, modrých, zelených, bílých a oranžových kontejnerů se pohyboval na konci roku kolem 178 tisíc kusů, což je téměř o 16 tisíc kontejnerů více než v předchozím roce.

 
28. dubna 2009

Prohlášení Svazu k oznámení MZe o zajištění financí na proplácení DPH v PRV

Prohlášení Svazu k oznámení MZe o zajištění financí na proplácení DPH v PRV
Svaz měst a obcí ČR velice oceňuje dohodu ministra zemědělství Petra Gandaloviče a ministra financí Miroslava Kalouska, ze které vyplývá, že DPH i u projektů pro páté kolo čerpání evropských podpor v rámci Programu rozvoje venkova uhradí stát. Informuje o tom tisková zpráva ministerstva zemědělství ze dne 27. dubna 2009, z níž citujeme: „Ministerstvo zemědělství se intenzivně snažilo najít řešení vzniklé situace, a to také za podpory partnerů z řad Svazu měst a obcí, Spolku pro obnovu venkova a Národní sítě Místních akčních skupin.“
 
24. dubna 2009

Starostové a primátoři jednali v Brně

Starostové a primátoři jednali v Brně

Obecní rozpočty nečekají v letošním a příštím roce snadné časy. V rámci šestnáctého celostátním kongresu starostů, který se konal dnes v Brně, se na tom shodli zástupci samospráv z celé České republiky. Zhruba sto padesát starostů a primátorů debatovalo o očekávaných poklesech daňových příjmů obcí, připravovaném zákoně o rozpočtovém určení daní (RUD) či zavádění datových schránek.

 
24. dubna 2009

Papírové obálky na úřadech končí

Papírové obálky na úřadech končí

Od prvního července přestanou mezi jednotlivými obecními úřady chodit klasické papírové obálky. V platnost totiž vstoupí zákon, který zavádí povinnost všech orgánů státní moci a samosprávy zřídit si tzv. datové schránky. Zejména pro menší obce však bude novinka znamenat zvýšenou organizační a finanční zátěž. Na svém šestnáctém kongresu pořádaném Svazem měst a obcí ČR (SMO ČR) v Brně to konstatovali starostové a primátoři z celé ČR. 

 
 

Naše akce

Přehled termínů a míst konání
program
 


Soutěž
Knihovna JINAK

Přihlašování knihoven:
19. února – 9. března 2018

Naši partneři

 

Kalendář

19. února 2018 14:00

KISMO

Sídlo Kraje Vysočina, Jihlava
 
20. února 2018

49. Den malých obcí

Praha
20. února 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
22. února 2018

Krajská setkání - Jihomoravský kraj

Kongresové centrum Veletrhů Brno (sál A) Výstaviště 405/1, Brno
22. února 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje