Anketa

Po letošních komunálních volbách se opětovně otevírá diskuse nad změnou volebního systému.

Souhlasíte se změnou tak, že mandáty do zastupitelstva obce budou přidělovány podle počtu získaných hlasů pro jednotlivé kandidáty bez návaznosti na politickou příslušnost (tzv. slovenský model)?

ANO ANO 308
NE NE 48
NEVÍM NEVÍM 38

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Správa obce

garant rubriky
Mgr. Ivona Mottlová
tel.:  234 709 727
mobil: 730 894 921

24. března 2009

Zápis ze semináře MV ČR - ODK o jednacích řádech zastupitelstev obcí, regulaci zasedání, zápisech a usneseních

Dne 17. února 2009 proběhnul na odboru dozoru a kontroly Ministerstva vnitra seminář věnovaný problematice jednacích řádů zastupitelstev obcí, jejich náležitostí a závaznosti, dále otázkám regulace průběhu zasedání zastupitelstva, práv občanů na zasedání, náležitostí zápisu i usnesení vydávaných zastupitelstvem. Zde zpřístupňujeme podrobný zápis ze semináře, obsahující návod na řešení řady situací a obsahující odpovědi na sporné otázky vyplývající z praxe.
 
12. listopadu 2008

Volby a pojistné pro členy volebních komisí

Volby a pojistné pro členy volebních komisí

Na základě žádosti Svazu měst a obcí ČR posoudilo Ministerstvo financí metodiku výpočtu nákladů spojených s konáním voleb. Povinně odváděné pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené obcí za členy volebních komisí tak bude hrazeno z účelové dotace shodně s ostatními výdaji.

 
04. července 2008

Ekonomický přehled České republiky 2008

Zkrácená verze ekonomického přehledu České republiky 2008, vypracovaného experty OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a ekonomický rozvoj.
 
04. března 2008

Jak vyplatit odměny zastupitelů za únor?

Jak vyplatit odměny zastupitelů za únor?
29. února 2008 vyšlo ve Sbírce zákonů Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. Odměny zastupitelů se zvyšují o 5% dnem účinnosti novely nařízení (tedy 29. února). Jak však vypočítat odměnu za únor 2008 – podle staré úpravy nebo podle úpravy nové?
 
02. ledna 2008

Novela ŽZ - Zrušíme místní příslušnost a zavedeme jedinou chaotickou živnost volnou?

Poslanci v prvním čtení schválili zásadní novelu živnostenského zákona, která má vedle řady užitečných vylepšení zavést i změny, které jsou pro obce nepřijatelné a které přes avizovaný úmysl usnadnit vstup do podnikání a zjednodušit byrokratický proces zavádějí některé nekoncepční a především drahé inovace, které budou pro obce, a v důsledku i pro podnikatele, poškozující. Kromě jiného má být zrušena dosavadní místní příslušnost živnostenských úřadů a jednotlivé živnosti ohlašovací volné, které by měly být sloučeny v jedinou ohlašovací živnost volnou s 80 nezpoplatněnými obory činnosti.
 
20. prosince 2007

S ministrem kultury o vracení církevních majetků

S ministrem kultury o vracení církevních majetků
Dnes, symbolicky v čase předvánočním, se uskutečnilo jednání 7 starostů z obcí postižených blokací církevních majetků s ministrem kultury Václavem Jehličkou, jeho náměstkem Jaromírem Talířem, senátorem Josefem Zoserem a kardinálem Miloslavem Vlkem.
 
22. října 2007

Reforma veřejné správy – co nás čeká a nemine

Reforma veřejné správy – co nás čeká a nemine
V Benešově a v Brně se dne 16. října 2007, resp. 18. října 2007, konalo další z řady pravidelných setkání tajemníků se zástupci Ministerstva vnitra. Na programu byly především rozsáhlé reformní kroky ve veřejné správě, zahrnující digitalizaci úředních úkonů, procesní audity, oceňování nákladů na výkon přenesené působnosti, elektronické schránky, komplexní zákon o úřednících, jednotný kodex kontroly, rozmístění Czech-pointů atd. „Vyvrcholením“ byla prezentace MPSV, jehož zástupci propagovali velkorysý projekt Národního úřadu zaměstnanosti.
 
11. října 2007

Stát nemá peníze na ochranu zvířat, dotovat ji mají obce

Stát nemá peníze na ochranu zvířat, dotovat ji mají obce

V Poslanecké sněmovně pokračuje projednávání novely zákona na ochranu zvířat proti týrání. Ministerstvo zemědělství trvá na tom, že Krajské veterinární správy budou úkolovat obce, které mají ochranu zajišťovat na vlastní náklad, a obcím též mají připadnout odebíraná zvířata. Zvrat by měl přinést pozměňovací návrh poslance Vladimíra Dlouhého, který nekoncepční novelu modifikuje, aby obce nepoškozovala, a ochrana zvířat byla zároveň rychlá a efektivní.

 
10. října 2007

Svazu se podařilo ovlivnit právní úpravu obecně prospěšných prací v novém trestním kodexu

Svazu se podařilo ovlivnit právní úpravu obecně prospěšných prací v novém trestním kodexu

Nový trestní kodex v původním návrhu obsahoval takovou úpravu trestu obecně prospěšných prací, která umožňovala ukládat tento trest za jakýkoliv trestný čin a komukoliv, tzn. i recidivistům, osobám práci se vyhýbajícím nebo osobám užívajícím návykové látky. Stávající nefunkční právní úprava, přinášející obcím především problémy s odsouzenci než jakýkoliv prospěch, tak měla být zachována.

 
27. srpna 2007

Připomínky k věcnému záměru ústavního zákona o státním občanství ČR

Připomínky Svazu měst a obcí České republiky k věcnému záměru ústavního zákona o státním občanství ČR

 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

13. prosince 2018 09:30-12:30

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
13. prosince 2018 10:00-13:00

Komise životního prostředí

Praha, Kancelář Svazu
 
19. prosince 2018 10:00-13:00

Národní dotační programy na rok 2019 - seminář MMR

Praha
22. ledna 2019 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
24. - 25. ledna 2019

Předsednictvo Svazu

Skalka, okres Hodonín
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje