Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 219
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 43
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 37
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 42
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 18
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 31

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Sociální oblast

Mgr. Jindra Tužilová, garantka rubriky Sociální oblast
tel.: 234 709 714
mobil: 734 316 479
e-mail: tuzilova@smocr.cz

18. února 2010

Vzkaz pobytovým zařízením sociálních služeb: Dodatek nepodepisujte, můžete tratit!

Vzkaz pobytovým zařízením sociálních služeb: Dodatek nepodepisujte, můžete tratit!

VZP a některé další zdravotní pojišťovny rozeslaly počátkem tohoto roku cenové dodatky k tzv. zvláštním smlouvám, na jejichž základě jsou pobytovým zařízením sociálních služeb uhrazovány náklady ošetřovatelské a rehabilitační péče. Podle vyjádření ředitele Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiřího Horeckého jsou dodatky pro všechna zařízení, ať už jsou zřizována krajem nebo městem či obcí, krajně nevýhodné. 

 
11. února 2010

Mosty 2009 už posedmé ocenily pomoc zdravotně postiženým občanům

Mosty 2009 už posedmé ocenily pomoc zdravotně postiženým občanům

Zcela bez bariér byla ve středu 10. února 2010 budova Měšťanské besedy v Plzni. Předávala se zde výroční ocenění Mosty 2009. Tuto prestižní cenu, jejímž smyslem je ocenit osobnost, projekt či akt výrazně zlepšující postavení občanů se zdravotním postižením, udělovala letos již posedmé Národní rada osob se zdravotním postižením ČR.

 
18. listopadu 2009

Týden rané péče

Týden rané péče
Díky profesionální sociální službě mohou mnozí rodiče vychovávat dítě s postižením doma. Celkem 624 rodin dětí s postižením zraku v celé České republice v současné době využívá služeb Společnosti pro ranou péči. Právě propagace profesionálních služeb center rané péče je cílem projektu „Týden rané péče“, který se koná od 23. do 29. listopadu 2009.
 
16. listopadu 2009

V otázkách rovnosti žen a mužů získaly územně samosprávné celky partnera na vládní úrovni

 
01. října 2009

Tisková zpráva z konference "Charta za rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích"

 
23. září 2009

Veřejná služba: jak redukovat náklady spojené s její realizací

Institut veřejné služby, který umožnil městům a obcím zapojit do prací konaných ve prospěch obce osoby v hmotné nouzi, jim zároveň přinesl nemalé problémy spojené s jeho realizací, problémy mnohdy finančního rázu. Rádi bychom upozornili na skutečnost, jak je možné tyto vzniklé náklady měst a obcí co nejvíce redukovat.
 
05. srpna 2009

Více peněz na zajištění sociálních služeb

800 milionů Kč navíc na sociální služby dostanou ještě v letošním roce poskytovatelé sociálních služeb. Na základě žádosti Vlády ČR tak rozhodl Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Více informací v tiskové zprávě MPSV ČR.

 
01. srpna 2009

Změny v sociálních službách a pojistném od 1. srpna 2009

Od 1. srpna 2009 se zvyšuje příspěvek na péči pro lidi s největším postižením. Cca 25 000 osob bude nově dostávat 12 000 Kč měsíčně místo stávajících 11 000 Kč. Umožní to novela zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.  Ministerstvo práce a sociálních věcí také usiluje o zmírnění dopadů ekonomické krize. Proto se od 1. srpna zavádějí slevy pro zaměstnavatele na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Více informací v tiskové zprávě.

 

 
21. listopadu 2008

Konference na podporu rodinné politiky

Konference na podporu rodinné politiky

20. listopadu 2008 se v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR uskutečnila konference s názvem „Obec přátelská rodině!“, jejímž cílem byla možnost diskuse se zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV) a dalších ministerstev nad problematikou plánování na úrovni obcí, financování a čerpání prostředků z fondů EU v oblasti podpory rodiny. Součástí konference byly i prezentace zúčastněných obcí a jejich vzájemné výměny názorů „u kulatého stolu“. Cílem stejnojmenné soutěže je podpora prorodinných aktivit na obecní úrovni, jako je např. výstavba školek, dětských hřišť, bezbariérové úřady, MHD, chodníky či dotace nebo příspěvky rodinám.

 
03. září 2008

Dotační řízení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro rok 2009 vyhlášeno

Dotační řízení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro rok 2009 vyhlášeno

Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) vyhlásil pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby, dotační řízení k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2009.

 
 

Naše akce


6. a 7. prosince 2018
Clarion Congress Hotel Prague
Podrobnosti připravujeme
 


 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

18. - 22. září 2018

Veletrh FOR ARCH

Praha, Letňany
19. - 21. září 2018

Národní Konference Venkov

Strážnice
21. září 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Praha, Kancelář Svazu
 
30. září - 2. října 2018

14. konference evropských regionů a měst

Salcburg

”Evropa 1918 – 2018 – 2118“

 
detail akce
18. října 2018 09:30-16:00

Seminář Jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy

Dělnický dům Jihlava, Žižkova 1696/15, Malý salonek

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje