Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 52
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 10
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 11
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 14
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 3
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 9

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Sociální oblast

Mgr. Jindra Tužilová, garantka rubriky Sociální oblast
tel.: 234 709 714
mobil: 734 316 479
e-mail: tuzilova@smocr.cz

18. února 2010

Vzkaz pobytovým zařízením sociálních služeb: Dodatek nepodepisujte, můžete tratit!

Vzkaz pobytovým zařízením sociálních služeb: Dodatek nepodepisujte, můžete tratit!

VZP a některé další zdravotní pojišťovny rozeslaly počátkem tohoto roku cenové dodatky k tzv. zvláštním smlouvám, na jejichž základě jsou pobytovým zařízením sociálních služeb uhrazovány náklady ošetřovatelské a rehabilitační péče. Podle vyjádření ředitele Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiřího Horeckého jsou dodatky pro všechna zařízení, ať už jsou zřizována krajem nebo městem či obcí, krajně nevýhodné. 

 
11. února 2010

Mosty 2009 už posedmé ocenily pomoc zdravotně postiženým občanům

Mosty 2009 už posedmé ocenily pomoc zdravotně postiženým občanům

Zcela bez bariér byla ve středu 10. února 2010 budova Měšťanské besedy v Plzni. Předávala se zde výroční ocenění Mosty 2009. Tuto prestižní cenu, jejímž smyslem je ocenit osobnost, projekt či akt výrazně zlepšující postavení občanů se zdravotním postižením, udělovala letos již posedmé Národní rada osob se zdravotním postižením ČR.

 
18. listopadu 2009

Týden rané péče

Týden rané péče
Díky profesionální sociální službě mohou mnozí rodiče vychovávat dítě s postižením doma. Celkem 624 rodin dětí s postižením zraku v celé České republice v současné době využívá služeb Společnosti pro ranou péči. Právě propagace profesionálních služeb center rané péče je cílem projektu „Týden rané péče“, který se koná od 23. do 29. listopadu 2009.
 
16. listopadu 2009

V otázkách rovnosti žen a mužů získaly územně samosprávné celky partnera na vládní úrovni

 
01. října 2009

Tisková zpráva z konference "Charta za rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích"

 
23. září 2009

Veřejná služba: jak redukovat náklady spojené s její realizací

Institut veřejné služby, který umožnil městům a obcím zapojit do prací konaných ve prospěch obce osoby v hmotné nouzi, jim zároveň přinesl nemalé problémy spojené s jeho realizací, problémy mnohdy finančního rázu. Rádi bychom upozornili na skutečnost, jak je možné tyto vzniklé náklady měst a obcí co nejvíce redukovat.
 
05. srpna 2009

Více peněz na zajištění sociálních služeb

800 milionů Kč navíc na sociální služby dostanou ještě v letošním roce poskytovatelé sociálních služeb. Na základě žádosti Vlády ČR tak rozhodl Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Více informací v tiskové zprávě MPSV ČR.

 
01. srpna 2009

Změny v sociálních službách a pojistném od 1. srpna 2009

Od 1. srpna 2009 se zvyšuje příspěvek na péči pro lidi s největším postižením. Cca 25 000 osob bude nově dostávat 12 000 Kč měsíčně místo stávajících 11 000 Kč. Umožní to novela zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.  Ministerstvo práce a sociálních věcí také usiluje o zmírnění dopadů ekonomické krize. Proto se od 1. srpna zavádějí slevy pro zaměstnavatele na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Více informací v tiskové zprávě.

 

 
21. listopadu 2008

Konference na podporu rodinné politiky

Konference na podporu rodinné politiky

20. listopadu 2008 se v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR uskutečnila konference s názvem „Obec přátelská rodině!“, jejímž cílem byla možnost diskuse se zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV) a dalších ministerstev nad problematikou plánování na úrovni obcí, financování a čerpání prostředků z fondů EU v oblasti podpory rodiny. Součástí konference byly i prezentace zúčastněných obcí a jejich vzájemné výměny názorů „u kulatého stolu“. Cílem stejnojmenné soutěže je podpora prorodinných aktivit na obecní úrovni, jako je např. výstavba školek, dětských hřišť, bezbariérové úřady, MHD, chodníky či dotace nebo příspěvky rodinám.

 
03. září 2008

Dotační řízení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro rok 2009 vyhlášeno

Dotační řízení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro rok 2009 vyhlášeno

Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) vyhlásil pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby, dotační řízení k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2009.

 
 

Naše akce


Přijeďte na


7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


Soutěž

O soutěži
Přihláška


Soutěž

 

O soutěži
Přihláška
Podmínky
 


Soutěž

    Naši partneři            

 

 

Kalendář

20. června 2018

Seminář: “Sucho v Česku – jak se mu bránit?“

Praha
20. - 21. června 2018

Společné jednání Předsednictev SMO ČR a ZMOS

Bratislava
 
21. června 2018 14:00-16:00

Předsednictvo Svazu

Bratislava
 
22. - 23. června 2018

Komora statutárních měst

Pardubice
 
28. června 2018 13:00-16:00

Bezpečnostní komise

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje