Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 75
ne ne 24

Zajímavosti ze Svazu

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 695 obcí, tj. 43,09 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 304 488 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,69 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Role místní samosprávy v rámci českého předsednictví v Radě Evropy
Role místní samosprávy v rámci českého předsednictví v Radě Evropy

Již podruhé v historii Česká republika převzala dne 19. května 2017 předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy. Do 15. listopadu 2017 tak přebírá zodpovědnost za směřování a aktivity Rady Evropy, organizuje konference a semináře, je hlavním činitelem při řešení aktuálních politických otázek v mandátu této instituce a zajišťuje doprovodný kulturní program, kterým se daná země po dobu předsednictví prezentuje ve Štrasburku, sídle Rady Evropy. Předsednictví ČR se týká všech úrovní instituce včetně Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Kancelář Svazu hostila delegaci Asociace malých měst Ukrajiny
Kancelář Svazu hostila delegaci Asociace malých měst Ukrajiny

Kancelář Svazu navštívila dne 25. ledna 2017 delegace Asociace malých měst Ukrajiny v čele s jejím předsedou Michailem Kozyrevem a primátorem města Ivano-Frankovsk Ruslanem Marcinkivem. Delegaci přivítali předseda Svazu František Lukl a výkonný ředitel Svazu Dan Jiránek, kteří ukrajinské hosty seznámili s činností Svazu a se strukturou samospráv v České republice. Jednání se také zúčastnili zástupci Česko-Středoasijské obchodní komory v čele s jejím prezidentem Jiřím Nestávalem a vice-prezidentem a honorárním konzulem ČR na Ukrajině Igorem Titarenkem, kteří návštěvu ukrajinské delegace zprostředkovali.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Soutěž Komunální politik roku 2016 má své vítěze
Soutěž Komunální politik roku 2016 má své vítěze

Titul Komunální politik roku 2016 patří starostce Zuzaně Čihákové z Kouřimi na Kolínsku za její nevšední projekt Posilování komunity dobrovolnickou prací a dárcovstvím.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

IX. Sněm

Příspěvek pana Jaroslava Petržely, starosty obce Hladké Životice, k problematice přímé volby starostů, k níž Svaz měst a obcí zaujal stanovisko na svém IX. Sněmu

Příspěvek starosty obce Hladké Životice k problematice přímé volby starostů, jako protinávrhu k návrhu usnesení předsedy Svazu měst a obcí České republiky ing. Oldřicha Vlasáka, jež bude projednáván na IX. Sněmu Svazu měst a obcí České republiky, Bloku III: "Schválení stanoviska Svazu k přímé volbě starosty", dne 27. 5. 2005.

Zavedení přímé volby starostů je v současné době rozhodně historickou příležitostí ke změně volebního systému u nás. Je to totiž i příležitost nastartovat období změny voleb zastupitelů od systému poměrného zastoupení, k systému s daleko silnějšími prvky většinovými! Před tímto shromážděním je nošením dříví do lesa, připomínat zvrácenost současného volebního systému do zastupitelstev obcí, kdy se do zastupitelstva díky, nelogickému přepočítávání hlasů dostávají kandidáti, kteří získali menší počet hlasů než kandidáti jiní. Existuje rozdíl v tom, kdo a jak může volit s tím, kdo a jak může být zvolen. Pro voliče je přímé, rovné a všeobecné volební právo zajištěno zákonem. Voličova vůle je po volbách znásilněna v podobě zavedení “systému poměrného zastoupení”. Při volbě volič zastoupen být nesmí, po volbě jeho rozhodnutí rozmělněno být může. Poměrný volební systém byl u nás zaveden na základě argumentů, že ve vedení obce by měly být zastoupeny všechny názorové proudy v obci. Vznikají tak nepřirozené útvary tzv. koalice, jejichž slabinou je, že mohou produkovat politické mocenské dohody a pakty bez voličů. Názorným příkladem, k pochopení pro každého, budiž divadlo, které nám hrají představitelé parlamentních stran.

Každá politická strana popř. koalice politických stran může nanominovat svého kandidáta, kohokoliv z Vás, a ten se potom voleb, systémem přímou volbou, může zúčastnit. Argumentace, že v přímé volbě by mohli kandidovat sice mediálně známí lidé, ale ve vedení samospráv nezkušení s negativním dopadem této nezkušenosti na správu měst a obcí je lichý.

Naskýtá se totiž otázka, jestli by ti nezkušení mohli dovést samosprávu na pokraj její existence, tak jak vidím situaci dnes, 16 let po sametové revoluci já, a jak se to podařilo nám, zkušeným komunálním politikům. Všimněte si prosím, že se do toho obvinění z dovedení samosprávy zpět do područí státu, tak jak tomu bylo v době z centra řízených Národních výborů, počítám taky i když každý informovaný musí vědět, že opakovaně jsem na toto nebezpečí za posledních 14 let co jsem ve funkci starosty, upozorňoval.

Postavení územní samosprávy v České republice bylo a mohlo být i nadále silné. Pokud bychom dokázali donutit zákonodárce a centrální úředníky respektovat čl. 8 naší Ústavy. V tom se říká, že “..samospráva je oddělena od státní správy, samospráva není stát”.

Kandidatury mediálně známých osobností se není nutno bát i z jiných důvodů.

1) mediálně známým se může stát každý z nás svou činností, svými postoji a výsledky své práce. Nestane se mediálně známým suchar, který se do čela samosprávy dostal díky kuloárním machinacím, tak často i na radnicích používaných při systému volby starosty zastupitelstvem, kdy potom na radnici sedí a útrpně plní pokyny přicházející z centra popř. z krajů.

2) bych uvedl příklad guvernéra nejbohatšího státu Ameriky Kalifornie, bývalého herce akčních filmů Arnolda Schwazenegerra. Po dvou letech ve funkci jsou i odborníci-ekonomové překvapeni jak si dobře vede.

Při přímé volbě se nemůže stát něco takového jako například při volbách do zastupitelstev obcí v roce 2002 v Ostravě, kdy není primátorem člen vítězné strany, ale zákulisními pletichami dohodnutý kandidát jedné z poražených politických stran.

To je pseudodemokracie a ve své podstatě by tato skutečnost sama o sobě jako důvod ke změně volebního systému měla stačit.

Dalším silným argumentem pro přímou volbu je ale i možnost jasné vyhraněnosti jednotlivých kandidátů prostřednictvím svých volebních programů. Již dávno je přežitý slogan z volebních kampaní slibujících bezobsažné “ hájení zájmů voličů”. Přímá volba sebou přinese nejen osobní odpovědnost, ale i zvýšení pravomocí zvoleného kandidáta. Jak už jsem řekl, samospráva se dostala od roku 1989 do velmi špatného postavení vůči státu, které se dá směle přirovnat ke stavu před rokem 1989.

Jsem přesvědčen, že velkým omylem je i představa mnohých z občanů, ale i některých z nás, že starosta je jen ten, kdo zajistí výstavbu chodníků, likvidaci TDO nebo funkční veřejné osvětlení. Omyl, tyto a jiné činnosti mohou zajišťovat lidé, kteří nejsou ve volené funkci . Do funkce starosty by se měl dostat ten, kdo na rozdíl od svého konkurenta přesvědčí voliče o věrohodnosti své koncepce rozvoje spravovaného území s jasně určenými prioritami. Varování a strašení před možností častých sporů mezi zastupitelstvem a přímo, občany voleným starostou odmítám. Je to lehce technicky řešitelný problém, kdy zastupitelé nebudou moci překážet starostovi v realizaci priorit, které si jako hlavní vytýčil ve svém volebním programu. Do čela obcí by se měly dostat přímou volbou silné osobnosti a ne ti, na které v uvozovkách tato funkce zbude a popřípadě ti, o kterých je známo, že budou dělat nejmenší problémy.

V  neposlední řadě by to měl být člověk, který se nebude bát jít do konfliktu se státem a jeho úředníky. Ať se to komu líbí nebo ne, ve sportovní terminologii to jsou naši soupeři. I díky naší odevzdanosti, bezbřehé loajalitě a umírněnosti stát nad samosprávou vítězí na celé čáře.

Mám za to a jsem přesvědčen o tom, že jen strach z opětovného nezvolení může být u mnohých z Vás jediným důvodem aby jste přímou volbu odmítli. Stejně jako z toho samého důvodu odmítají poslanci zavést většinové prvky do volebního systému, kterým se volí do poslanecké sněmovny.

Je třeba odmítnout řeči o administrativní náročnosti přípravy změny volebního systému ať už pro přímou volbu starostů nebo při volbě zastupitelů změnu z poměrného systému na systém s posílenými většinovými prvky.

Když se to hodí, tak se do volebního zákona vrtá i když je to v rozporu s ústavním pořádkem naší země, tak jako to dokázali poslanci při tvorbě zákona o střetu zájmu (z.č.96/2005 Sb.)

Vážené kolegyně a kolegové, odpovědnost za budoucí směřování samosprávy v České republice je na Vás. Uvědomte si, že pokud přímou volbu starosty a změnu ve volebním systému do zastupitelstev obcí dnes neprosadíme, bude to argument na hodně dlouhou řadu dalších let pro odpůrce navrhovaných změn. Pokud tyto změny ale prosadíme, starosta se asi přímo volit nebude dříve, jak v roce 2010, ale změna pro volby do zastupitelstev obcí (z poměrného na většinový) by mohla přijít už pro volby v roce 2006.

 

Z výše uvedených důvodů navrhuji hlasovat o usnesení následujícího znění:

návrh usnesení:

IX.Sněm Svazu měst a obcí České Republiky

- ukládá Předsednictvu Svazu měst a obcí prosadit změnu v zákonu o volbách do zastupitelstev obcí a zákonům jemu předcházejícím a na něj navazujícím tak, aby byly posíleny prvky většinového systému pro volby zastupitelů obcí (pro volby do zastupitelstev v roce 2006) a aby byla do právního řádu České republiky zavedena přímá volba starosty (pro volby do zastupitelstev v roce 2006, nejpozději do roku 2010) .

Jaroslav Petržela, starosta obce Hladké Životice

 
 

Naši partneři

 

Kalendář

22. listopadu 2017 10:00-13:00

Jednání Energetické komise

Kancelář Svazu
 
23. listopadu 2017 10:00-13:00

Jednání Komise pro informatiku

Kancelář Svazu
 
23. listopadu 2017 10:00-13:00

Jednání Školské komise

Kamýk nad Vltavou
 
24. listopadu 2017 10:00-13:00

Seminář k zákonu o střetu zájmů

Praha
28. listopadu 2017

Konference "Výhledy Ekonomiky"

Praha

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje