Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 159
ne ne 50

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Rozvoj venkova

22.06.2005 09:51

Připomínky Svazu vinařů České republiky k návrhu novely zákona o vinohradnictví a vinařství č. 321/2004 Sb.

 1. V § 3 odst. 2 písm. n) nahradit slova “aromatizované jakostní šumivé víno” slovy “aromatické jakostní šumivé víno

  Zdůvodnění: Víno není dodatečně aromatizováno, ale je vyráběno z aromatických odrůd.

   

 2. V § 3 odst. 2 navrhujeme vložit nové písmeno x):

   

  x) integrovanou produkcí révy vinné a hroznů výsadba, pěstování révy a sklizeň na vinici za účelem produkce vinných hroznů, popř. révových roubů a sazenic, za současného využití přirozených regulačních mechanismů, za snížení vstupů prostředků chemické ochrany rostlin a za dodržení limitujících kriterií pro jednotlivé pěstební, která dbají na životní prostředí a jeho jednotlivé složky stanovením omezení s cílem zajištění trvale udržitelného rozvoje.”

  Zdůvodnění: Definovat tento způsob pěstování révy zákonem, ekologické vinohradnictví je již definováno samostatným zákonem o ekologickém zemědělství..

 3. V § 6 navrhujeme nové znění odst. 2, které zní:

  “(2) Nejvyšší hektarový výnos vinných hroznů za příslušný vinařský rok pro pěstitele činí v případě produkce hroznů vhodných k získávání jakostního vína 14 tun vinných hroznů z jednoho hektaru vinice za příslušný vinařský rok (dále jen “nejvyšší hektarový výnos”).

  Zdůvodnění: Cílem je počítat nejvyšší výnos jako podíl v podniku sklizených hroznů a celkové plochy vinic, nikoliv na jednotlivé parcely či odrůdy.

   

   

 4. V § 6 navrhujeme v odst. 4 doplnit vždy za slova “stolního vína” slova “nebo zemského vína”.

   

   

 5. V § 6 navrhujeme nové znění odst. 5, které zní:

  “(5) Prováděcí právní předpis stanoví způsob a vzor vedení záznamů o dosaženém hektarovém výnosu pěstitele za příslušný vinařský rok.”

  Zdůvodnění: Cílem je počítat nejvyšší výnos jako podíl v podniku sklizených hroznů a celkové plochy vinic, nikoliv na jednotlivé parcely či odrůdy.

   

   

 6. Za § 10 navrhujeme vložit nový § 10a v tomto znění:

   

  Ҥ10a

  Integrovaná produkce révy vinné

  (1) MZe stanoví právním předpisem podmínky hospodaření v integrované produkci révy vinné, hroznů a vína. Upraví systém osvědčování původu produktů pocházejících ze systému integrované produkce a jejich označování, jakož i výkon kontroly a dozoru nad dodržováním podmínek stanovených pro integrovanou produkci.

  (2) Přechodné období, čímž se rozumí období přechodu konvenčního vinohradnictví na integrovanou produkci dle odst. 1, činí 2 roky.”

  Zdůvodnění: Cílem je zmocnit ministerstvo k vydání prováděcího předpisu pro integrovanou produkci hroznů révy vinné.

   

   

 7. Navrhujeme v bodu 7 návrhu novely MZe upravit znění v § 16 odst. 9 takto:

   

  “(9) Ministr zruší uznání soutěže jím vydané podle odstavce 5, pokud pořadatel soutěže nezaručí nestrannost soutěže podle předpisů Evropských společenství47a) nebo na návrh navrhovatele podle odst. 12 písm. a).”

   

 8. Navrhujeme v bodu 8 návrhu novely MZe upravit znění v § 16 odst. 12 písm. a) takto:

   

  a) seznam soutěží vín v České republice uznané ministerstvem podle odst. 5, soutěže stanoví ministr na základě návrhu Svazu vinařů České republiky,”

  Zdůvodnění: Cílem je zmocnit ministra k jednoduchému vydání seznamu na základě návrhu profesní organizace.Tím se vyhnout složitému byrokratickému postupu a omezit počet těchto soutěží na přijatelné množství.Pokud by byl z důvodu legislativních pravidel neprůchodný SV ČR, je akceptovatelná Agrární komora ČR zřízená zákonem.

   

   

 9. V § 18 odst. 2 navrhujeme nové znění písm. c), které zní:

   

  c) nebyl překročen nejvyšší hektarový výnos pěstitele podle § 6 odst. 2.”

  Zdůvodnění: Jde o to, aby se výnos počítal za podnik, nikoliv za vinici, parcelu, odrůdu, trať, obec atd.

   

   

 10. V § 18 odst. 7 písm. (dosavadních) c), d), e), navrhujeme nahradit slovo “výlučně” slovy “alespoň z 90 %”.

   

  Zdůvodnění: Cílem je umožnit dolévání vína při odparu a manipulačních ztrátách. Požadavek “výhradně” je stejně nekontrolovatelný.

   

   

 11. V § 19 odst. 4 navrhujeme nové znění písm. c), které zní:

   

  c) nebyl překročen nejvyšší hektarový výnos pěstitele podle § 6 odst. 2.”

  Zdůvodnění: Jde o to, aby se výnos počítal za podnik, nikoliv za vinici, parcelu, odrůdu, trať, obec atd.

   

   

 12. Navrhujeme vložit nový odstavec v § 19 za odstavec 11, ostatní přečíslovat, který zní:

   

  “(12) Jakostní víno s přívlastkem lze označit dovětkem “známkové”, jestliže bylo získáno ze směsi vinných hroznů, rmutu, hroznového moštu, případně z vína vyrobeného z vinných hroznů sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti nebo smísením jakostních vín s přívlastkem.”

  Zdůvodnění: Tak jak je definováno známkové jakostní víno, stejně tak definovat známkové jakostní víno s přívlastkem.Umožnit tak označovat jasně nejenom nejlepší odrůdová vína, ale i nejlepší cuvée.

   

   

 13. V § 19 odst. 13 (dosavadním) písm. c) a d) navrhujeme nahradit slovo “výlučně” slovy “alespoň z 90 %”.

   

  Zdůvodnění: Cílem je umožnit dolévání vína při odparu a manipulačních ztrátách. Požadavek “výhradně” je stejně nekontrolovatelný.

   

   

 14. V § 23 odst. 1 písm. a) navrhujeme nové znění:

   

  “a) musí být vyrobeno na nejvýše stejném nebo menším území jako je vinařská oblast,”.

  Zdůvodnění: Umožnit vznik V.O.C. Morava, na kterém se již většina vinařů shodla.

   

   

 15. K bodu 27 návrhu navrhujeme nové znění § 26 odst. 5, které zní:

   

  “(5) Po provedení odběru vzorků vína doručí výrobce na své náklady 1 odebraný vzorek vína k rozboru do akreditované laboratoře68) nebo laboratoře pověřené Inspekcí, která má akreditovány, nebo Inspekcí schváleny, metody potřebné pro rozbor vína k jeho zatřídění podle § 26 odst. 6 písm. a). Laboratoře, splňující podmínky předchozí věty mohou splnění podmínek, včetně časového omezení akreditace nebo pověření Inspekce, oznámit ministerstvu. Seznam těchto laboratoří ministerstvo zveřejní ve Věstníku Ministerstva zemědělství a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

  ____________________

  68) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.”.

  Zdůvodnění: Zatím je málo akreditovaných laboratoří a nepokrývají plošně potřebné území.

   

 16. K části druhé návrhu MZe navrhujeme v Čl. III bodu 1. písm. d) nahradit “1 m2” za “10 m2”.

   

  Zdůvodnění: Cena nových práv by měla být nižší než tržní cena výsadbových práv. Jinak nebude nikdo čerpat nová práva a nakoupí právo na opětovnou výsadbu. Nová nám pak k ničemu jako státu nepomohou. Počáteční tržní cenu výsadbových práv očekáváme nízkou, protože zájem o výsadby byl nasycen v posledních letech před vstupem do EU. Proto se domníváme, že poplatek za administraci nových práv ve výši 1.000,- Kč/ha je dostatečný. Stát na přidělení 350 ha stejně nezbohatne a pěstitelům by to zbytečně odčerpávalo prostředky, které budou potřebovat na výsadbu vinic.

   

 17. Navrhujeme stanovit (někde v zákoně nebo vyhlášce) povinnost nebo možnost MZe zveřejnit seznam úředních degustátorů.

   

 

Za SV ČR: Ing. Jiří Sedlo, CSc., předseda

 
 

Naši partneři

 

Kalendář

16. ledna 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
16. ledna 2018 13:00-15:00

Předsednictvo Komory měst

Praha, Kancelář Svazu
 
17. ledna 2018

Seminář k nové právní úpravě odměňování členů zastupitelstev

Praha, MV ČR
17. - 18. ledna 2018

Společné zasedání Předsednictva Svazu měst a obcí ČR a Rady Asociace krajů ČR

Skalka, okres Hodonín
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje