Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 219
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 43
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 37
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 42
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 18
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 31

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Financování obcí

14.06.2005 16:02

Připomínky Svazu měst a obcí ČR k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů

K Důvodové zprávě – Obecná část, VI. Předpokládané ekonomické dopady

 

Pro resort MV ČR je v roce 2006 vyčleněno 227.000.000,- Kč jako nezúčtovatelný příspěvek obecním úřadům obcí s rozšířenou působností na zabezpečení stavební připravenosti. Z takto stručně popsané vyčleněné sumy není patrné, jak se k její výši dospělo a v jaké výši pokryje náklady obcí III. na stavební připravenost a zda nebudou v dalších letech vznikat další náklady. V důvodové zprávě se vyčleněné sumy počítají na roky 2006 až 2010.

 

Není stanoven způsob poskytování prostředků obcím, podle pracovních jednání v Liberci dne 31.5.2005, jsou příspěvky přislíbeny později. Znamená to tedy, že obce III. budou muset přestavbu uhradit samy a pak dostanou příspěvky v zatím neznámé výši?

 

Důvodová zpráva nereflektuje navýšení počtu funkčních míst v roce 2006 a dalších letech, které v souvislosti s touto agendou vzniknou. Z pracovního jednání v Liberci vyplynulo, že bude potřeba navýšit počet pracovních míst i několikanásobně. Stát proto musí obcím III. refundovat náklady na pracovníky, jestliže chce uvést tak nákladnou záležitost do provozu.

 

V důvodové zprávě je uvedeno, že výše správních poplatků není ještě stanovena, stejně tak příjemce těchto poplatků. Není možné, aby stát ukrajoval z poplatku, který by částečně měl pokrýt náklady obcí, aniž by předtím tyto náklady uhradil !!!

 

Tato připomínka je zásadní.

 

K bodu 5.

 

Z návrhu novelizace zákona není zřejmé, o jaké další údaje, jež jsou stanovené přímo aplikovatelnými právními předpisy ES, se jedná.

 

Toto je doporučující připomínka.

 

K bodu 20

 

Ze znění nově vkládaného odst 2 a 3 není jasné, jestli žádost celou zpracovává orgán příslušný k vydání cestovního dokladu, z textu vyplývá, že jednu a tu samou žádost občan de facto podepisuje dvakrát.

 

Toto je doporučující připomínka.

 

K bodu 33

 

Z textu nového odstavce 4 není jasné, od kdy se počítá lhůta 60ti dnů k likvidaci biometrických údajů. Ode dne, kdy je cestovní doklad převzat občanem nebo ode dne , kdy je doklad vyrobený ministerstvem převzat příslušným orgánem? Jaký časový údaj znamená dle tohoto zákona “neprodleně”? Není stanoven kontrolní mechanismus nad likvidací biometrických údajů, ani způsob likvidace těchto údajů, což musí být v zákoně stanoveno určitým způsobem, jedná –li se právě o tyto údaje.

 

Tato připomínka je zásadní.

 

K bodu 39

 

Specifikovat, jakým způsobem bude ověření funkčnosti nosiče dat a správnosti v něm zpracovaných údajů probíhat. Vzhledem k likvidaci biometrických údajů dle § 29 odst. 4 se vede pouze digitalizovaná podoba obličeje držitele cestovního dokladu, jak se ověří biometrický údaj, zejména otisky prstů? Znamená to nové sejmutí otisků prstů ?

 

Tato připomínka je zásadní.

 

 

Mgr. Němcová Ludmila, legislativní oddělení SMO ČR

tel: 241 733 589, e-mail: nemcova@smocr.cz

 

 
 

Naše akce


6. a 7. prosince 2018
Clarion Congress Hotel Prague
Podrobnosti připravujeme
 


 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

18. - 22. září 2018

Veletrh FOR ARCH

Praha, Letňany
19. - 21. září 2018

Národní Konference Venkov

Strážnice
21. září 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Praha, Kancelář Svazu
 
30. září - 2. října 2018

14. konference evropských regionů a měst

Salcburg

”Evropa 1918 – 2018 – 2118“

 
detail akce
18. října 2018 09:30-16:00

Seminář Jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy

Dělnický dům Jihlava, Žižkova 1696/15, Malý salonek

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje