Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 111
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 27
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 22
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 24
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 6
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 19

Zajímavosti ze Svazu

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018
Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018

Avizovaná novela zákona o střetu zájmů byla dne 15. června 2018 zveřejněna ve Sbírce zákonů. Oznámení do centrálního registru oznámení podejte 30. června 2018.  

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Doprava

21.04.2005 13:50

Připomínky Svazu měst a obcí ČR k návrhu novely vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Konkrétně:

Dálnice D 5 - úsek Rudná (EXIT 5) – Praha (Třebonice – R 1) – vyřadit ze seznamu úseků dálnic a rychlostních silnic, jejichž užití podléhá zpoplatnění.

Odůvodnění: Důvodem tohoto návrhu je převedení dopravy z poměrně hustě osídlené oblasti kolem Berouna na kapacitní Rozvadovskou spojku. Stávající příjezd po ulici Na Radosti je již delší dobu na hranici kapacity. Tato připomínka je zásadní.

Dálnice D 11 – úsek Pražským okruhem - křižovatka Jirny (EXIT 8) - vyřadit ze seznamu úseků dálnic a rychlostních silnic, jejichž užití podléhá zpoplatnění.

Odůvodnění: Důvodem tohoto návrhu je převedení dopravy z poměrně hustě osídlené oblasti kolem Úval, Újezda nad Lesy a Čelákovic na kapacitní D 11. Stávající příjezdy jak po ulici Českobrodské přes Běchovice, tak po Náchodské přes Horní Počernice vedou v těsné blízkosti obytné zástavby. Tato připomínka je zásadní.

Pražský okruh v celé délce - vyřadit ze seznamu úseků dálnic a rychlostních silnic, jejichž užití podléhá zpoplatnění.

Odůvodnění: Dle sdělení odboru pozemních komunikací Ministerstva dopravy se jedná o silnici 1. třídy č. 1, nikoli o rychlostní silnici. Bez ohledu na tuto skutečnost by zpoplatnění těchto úseků znamenalo zavedení tranzitní dopravy do hustě osídlených částí města. To by ve svém důsledku bylo, mimo jiné, v rozporu zejména s § 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (část dotýkající se ochrany před hlukem a vibracemi). Hlavní město Praha nemá dostatečné prostředky na zajištění protihlukových opatření v rozsahu, který by z této situace vyplynul a při současné dopravní situaci z hlediska tranzitu, kdy je většina cest směrována přes Prahu, je zpoplatnění zcela nepřijatelné. Požadujeme, aby podle postupu výstavby nebyly zařazovány do seznamu úseků dálnic a rychlostních silnic, jejichž užití podléhá zpoplatnění, zprovozněné části Pražského okruhu a úseky dálnic a rychlostních silnic uvnitř tohoto okruhu. Síť dálnic a rychlostních silnic by měla sloužit v blízkosti velkých městských aglomerací i pro převedení části příměstské dopravy na kapacitní komunikace dálničního typu a odlehčit tak lidem žijícím v těsné blízkosti ostatních komunikací, které nejsou vybaveny zejména protihlukovými opatřeními. Tato připomínka je zásadní.

R35 úsek MÚK Holice – MÚK Slavonín - vyřadit ze seznamu úseků dálnic a rychlostních silnic, jejichž užití podléhá zpoplatnění.

Odůvodnění: Jeden z největších problémů města Olomouc je vedení tří silnic I. třídy převádějící tahy rychlostních komunikací, tahy vybrané silniční sítě i tahy dálkové evropské dopravy územím města. Stávající čtyřpruhový průtah I/35 vedený obytným územím města nedaleko historického centra je kapacitně nedostačující především v místech úrovňových světelnou signalizací řízených křižovatek. Tranzitní doprava zatěžuje životní prostředí hlukem, vibracemi a emisemi v místech s největší koncentrací obyvatel, což je v rozporu zejména s § 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (část dotýkající se ochrany před hlukem a vibracemi). Řešením je převedení těchto tahů do výhodnějších poloh mimo obytné části města dle územního plánu města Olomouc. Jedná se o jižní obchvat R35, západní tangentu R35 a východní tangentu R35. Udržení stávajícího stavu, tzn. nadále nezpoplatněný úsek rychlostní silnice R35 minimálně v rozsahu MÚK Holice – MÚK Slavonín, je důležité pro zajištění maximálního odvedení zbytné dopravy z území města na nezpoplatněnou rychlostní silnici R35.

Tato připomínka je zásadní.

 

Dagmar Plachá, legislativní oddělení Kanceláře SMO ČR

 
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

1. - 2. srpna 2018

Sympozium Venkov v proměnách času 1918-2018

Praha
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
7. září 2018

Vyhlášení výsledků soutěže “Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“

Pražský hrad

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje