Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 116
ne ne 31

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Role místní samosprávy v rámci českého předsednictví v Radě Evropy
Role místní samosprávy v rámci českého předsednictví v Radě Evropy

Již podruhé v historii Česká republika převzala dne 19. května 2017 předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy. Do 15. listopadu 2017 tak přebírá zodpovědnost za směřování a aktivity Rady Evropy, organizuje konference a semináře, je hlavním činitelem při řešení aktuálních politických otázek v mandátu této instituce a zajišťuje doprovodný kulturní program, kterým se daná země po dobu předsednictví prezentuje ve Štrasburku, sídle Rady Evropy. Předsednictví ČR se týká všech úrovní instituce včetně Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Kancelář Svazu hostila delegaci Asociace malých měst Ukrajiny
Kancelář Svazu hostila delegaci Asociace malých měst Ukrajiny

Kancelář Svazu navštívila dne 25. ledna 2017 delegace Asociace malých měst Ukrajiny v čele s jejím předsedou Michailem Kozyrevem a primátorem města Ivano-Frankovsk Ruslanem Marcinkivem. Delegaci přivítali předseda Svazu František Lukl a výkonný ředitel Svazu Dan Jiránek, kteří ukrajinské hosty seznámili s činností Svazu a se strukturou samospráv v České republice. Jednání se také zúčastnili zástupci Česko-Středoasijské obchodní komory v čele s jejím prezidentem Jiřím Nestávalem a vice-prezidentem a honorárním konzulem ČR na Ukrajině Igorem Titarenkem, kteří návštěvu ukrajinské delegace zprostředkovali.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Soutěž Komunální politik roku 2016 má své vítěze
Soutěž Komunální politik roku 2016 má své vítěze

Titul Komunální politik roku 2016 patří starostce Zuzaně Čihákové z Kouřimi na Kolínsku za její nevšední projekt Posilování komunity dobrovolnickou prací a dárcovstvím.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Sociální oblast

16.06.2005 09:44

Připomínky Svazu měst a obcí České republiky k zákonu o pomoci v hmotné nouzi

Obecně:

1) Zaměstnanci obecních úřadů vykonávající pomoc v hmotné nouzi

Domníváme se, že propojení návrhu zákona o sociálních službách a návrhu zákona o pomoci v hmotné nouzi není žádoucí. Souhlasíme, že jistá odborná způsobilost pro práci v této oblasti je nutná. Její míra by však měla být předmětem konsensu mezi ministerstvem a obcemi. Některá města (a to nejen menší) by již nyní měla problém naplnit požadavky zákona o sociálních službách na sociálního pracovníka, jak dokládá následující tabulka s údaji z vybraných obcí. Bude nutné přijmout nové pracovníky, což významně zatíží rozpočty obcí, neboť příspěvek na výkon přenesené působnosti tyto náklady nepokryje dostatečně.

 

Obec

Počet zaměstnanců odboru/splňující podmínku odborné kvalifikace podle navrhované úpravy

Odhad potřebnosti nových zaměstnanců

Město Albrechtice

4/4

2

Brno

41/10

neuvedeno

Havířov

42/11

14

Chlumec nad Cidlinou

3/1

1-2

Karlovy Vary

21/0

15

Kladno

neuvedeno/4

10

Liberec

11/1

nejméně 3

Most

neuvedeno/5

5

Nový Bydžov

2/0

2

Praha 11

29/10

6

Rožmitál pod Třemšínem

15/neuvedeno

2

 

Navrhujeme, aby byl vytvořen zvláštní zákon upravující postavení zaměstnanců v sociálně-právní oblasti a ten prošel řádným připomínkovým řízením.

Tato připomínka je zásadní.

2) Financování provozních nákladů systému výplaty dávek

Je absolutně nepřípustné, aby se obce podílely třetinou nákladů ročně. Administrace a výplata dávek je služba vykonávaná obcemi pro stát a za takovou službu by si měl stát zaplatit plnou cenu.

Navrhujeme, aby provozní náklady, tak jak jsou vyčíslené v obecné části důvodové zprávy, hradil v plném rozsahu stát.

Tato připomínka je zásadní.

3) Doplatek na bydlení

Nesouhlasíme s koncepcí doplatku na bydlení. Jeho financování z rozpočtů jednotlivých obcí je přinejmenším podivné. Odhadnuté 3 mld. budou rozdělovány rozpočtovým opatřením závislým na stanovených sociálních ukazatelích. Je však otázkou, jak chce ministerstvo sledovat takové ukazatele jako je vývoj výše nájmu v jednotlivých lokalitách, dostupnost levnějšího bydlení a vývoj některých služeb (např. vodné a stočné). Upozorňujeme, že se v příštích 6 letech pravděpodobně bude deregulovat nájemné a určitě porostou ceny služeb (které jsou nesmyslně do doplatku zahrnuty), takže nikdo není schopen odhadnout výši potřebných finančních prostředků třeba na rok 2007. I nejmenší obce, které dosud neměly s výplatou dávek zkušenosti si budou muset zaplatit úředníka znalého nového správního řádu pro administraci dávky, pokud nějaký jejich občan o ni požádá. Bez ohledu na to, zda mu bude dávka nakonec vyplacena je potřeba ji zúřadovat a rozhodnout o ní. Argument Ministerstva financí, že obce plýtvají prostředky na sociální dávky, je lichý a neměl by na jeho základě vznikat takto nepodložený experiment.

Navrhujeme, aby administraci a výplatu doplatku na bydlení vykonávaly úřady práce nebo pověřené obecní úřady jako přenesenou působnost.

Tato připomínka je zásadní.

 

K jednotlivým ustanovením:

 

1) K § 2 odst. 1

Věta poslední se nahrazuje větou: “Orgán pomoci v hmotné nouzi z okruhu společně posuzovaných osob může vyloučit osobu, která věrohodně neprokáže, že byt užívá.”

Odůvodnění:

Věrohodně prokázat neužívání bytu může jen soud. V tomto případě je však vhodné navrhovanou formulaci upravit a nechat klienta, ať prokazuje užívání bytu v případě, že žádá o dávku. Návrh, jak je nastaven, nepřispěje k šetření finančními prostředky, protože obce se v obavě před následnými odvoláními ke krajskému úřadu a případnými soudními spory ve správním soudnictví do prokazování pouštět nebudou a raději dávku přiznají.

Tato připomínka je zásadní.

2) K § 2 odst. 3

Požadujeme definovat “vážnou újmu na zdraví”.

Odůvodnění:

Formulace je pravděpodobně převzata ze zákona č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů. Upozorňujeme však, že ani v tomto zákoně pojem nebyl definován. Možným vodítkem pro upřesnění pojmu by mohl být § 89 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje těžkou újmu na zdraví.

Tato připomínka je zásadní.

3) K § 2 odst. 4

Požadujeme doplnit ještě další kriterium pro uznání hmotné nouze osoby, pravděpodobně příjmové.

Odůvodnění:

Pouhé postižení živelnou pohromou není dostatečné, osoba může mít majetek pojištěný nebo mít jiné příjmy, např. úspory.

Tato připomínka je zásadní.

4) K § 2 odst. 5

Navrhujeme ustanovení vypustit.

Odůvodnění:

Upozorňujeme na zneužitelnost ustanovení, především co se týká úhrady jízdného, noclehu nebo úhrady nákladů souvisejících se vzděláním a zájmovou činností dítěte. Není např. stanovena o jaké vzdělávání nebo zájmovou činnost se musí jednat (jazykový kurz nebo kurz golfu by pravděpodobně příspěvkem být pokryt neměl).

Tato připomínka je zásadní.

5) K § 3 odst. 3

Navrhujeme doplnit větu “Proti zamítavému rozhodnutí v této věci nelze podat odvolání”.

Odůvodnění:

Z textu návrhu není zcela jasné, zda se o zamítavém rozhodnutí žadatel dozví. Námi navržená úprava by zabránila průtahům v dávkovém řízení.

Tato připomínka je zásadní.

6) K § 4 odst. 2

Navrhujeme toto ustanovení vypustit a následně upravit § 4 odst. 2, písm. a).

Odůvodnění:

Zásadně nesouhlasíme s tím, aby obce poskytovaly doplatek na bydlení v samostatné působnosti z vlastních prostředků. Obce se mohou podílet na řešení bytové situace svých občanů pomocí při výměně bytu, pronajmutí obecního bytu (pokud nějaké vlastní) nebo případně půjčkou. Sociální dávky musí poskytovat stát, který je příjemcem pojistného na sociální zabezpečení!

Navíc je zcela nesystémové štěpit režim dávek, v platnosti zůstává zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, který upravuje náležitosti získání příspěvku na bydlení. Pokud je potřeba nějak upravit dávku týkající se bydlení, mělo by dojít k novelizaci tohoto zákona a ne k tvorbě nové dávky.

Tato připomínka je zásadní.

7) K § 5 odst. 3, 4

Navrhujeme spojit oba odstavce do následující formulace: “Mimořádnou okamžitou pomoc v situaci uvedené v § 2 odst. 3 a 4 lze poskytnout osobě uvedené v odstavcích 1 a 2.”

Tato připomínka je doporučující.

8) K § 7

Navrhujeme toto ustanovení vypustit.

Odůvodnění:

Viz odůvodnění k bodu 6.

Tato připomínka je zásadní.

9) K § 8 odst. 2

Navrhujeme za slova “v hlavním městě Praze 35%” vložit tečku a zrušit zbytek věty.

Odůvodnění:

Zpřehlednění textu, věta neztratí smysl.

Tato připomínka je doporučující.

10) K § 9 písm. a)

Navrhujeme rozhodné období v délce 6 měsíců.

Odůvodnění:

Je vhodné zachovat rozhodné období ve stávající délce (viz § 1 odst. 7 zákona č. 482/1991 Sb.) pro zachování alespoň nějaké kontinuity.

Tato připomínka je doporučující.

11) K § 10 odst. 2, písm. f)

Navrhujeme doplnit slova “a uzavřeného stavebního spoření se státním příspěvkem”

Odůvodnění:

Stavební spoření lze po určité době využít k řešení bytové situace klienta – tj. k pomoci v hmotné nouzi. Navíc se za předčasné zrušení smlouvy o stavebním spoření ukládá sankce, která redukuje množství získaných prostředků.

Tato připomínka je zásadní.

12) K § 10 odst. 5

Navrhujeme nahradit slova: “ve kterých je poskytována dávka” slovy “za které byla vyplacena dávka”.

Odůvodnění:

Vzhledem ke skutečnosti, že např. podpora v nezaměstnanosti se vyplácí s měsíčním zpožděním, doporučujeme nahradit pojem “pobírání” v tomto ustanovení tak, aby bylo zřejmé, zda je míněno období, v němž vznikají určité nároky, nebo období, v němž je fakticky plněno (skutečná výplata).

Tato připomínka je zásadní.

13) K § 10 odst. 7

Navrhujeme nahradit slova: “ve kterých je poskytována dávka” slovy “za které byla vyplacena dávka”.

Odůvodnění:

Vzhledem ke skutečnosti, že např. podpora v nezaměstnanosti se vyplácí s měsíčním zpožděním, doporučujeme nahradit pojem “pobírání” v tomto ustanovení tak, aby bylo zřejmé, zda je míněno období, v němž vznikají určité nároky, nebo období, v němž je fakticky plněno (skutečná výplata).

Tato připomínka je zásadní.

14) K § 11 odst. 1

Navrhujeme doplnit písmeno e), které zní:

“e) schopnosti získané zaměstnání si udržet po dobu minimálně 3 měsíců”

Odůvodnění:

Často se stává, že poživatel dávky nastoupí do zaměstnání, které brzy ukončí ve zkušební době na vlastní žádost.

Tato připomínka je doporučující.

15) K § 11 odst. 2 písm. a)

Navrhujeme ustanovení vypustit.

Odůvodnění:

Jedná se pouze o proklamativní ustanovení, aktivitu klienta při hledání zaměstnání nelze tímto prokázat. Žadatele o dávku často dokládají inzeráty a korespondenci se zaměstnavatelem, která nemá v reálu žádnou vypovídací hodnotu. Pouze zbytečně zatěžuje jak úředníky sociálních odborů, tak potencionální zaměstnavatele.

Tato připomínka je zásadní.

16) K § 14, odst. 1, věta druhá

Požadujeme přesnější formulaci, např. doplněním demonstrativním výčtem.

Odůvodnění:

Není jasné, co se míní využíváním jiného než vlastního majetku. Formulace vzbuzuje asociace s krádežemi, které páchají někteří žadatelé.

Tato připomínka je doporučující.

17) K § 14 odst. 2

Požadujeme upřesnit zjišťování hodnoty majetku.

Odůvodnění:

Pouhý odkaz na zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů, není postačující. Zákon rozeznává několik druhů stanovení ceny (obvyklá, nákladová, výnosová, atp.). Pokud bude potřeba k ocenění majetku znalce, kdo ho zaplatí?

Dále z formulace není jasné, zda se oceňuje majetek pouze oprávněné osoby nebo všech společně posuzovaných osob.

Nedokonale formulovaný § 53 návrhu navíc neumožňuje postihovat osobu za nespolupráci. Majetek se bude často zjišťovat proti vůli majitele.

Tato připomínka je zásadní.

18) K § 15 odst. 5

Navrhujeme nahradit číslovku “20” číslovkou “21”

Odůvodnění:

Kriteria bodovacího systému jsou těžce posouditelná. Určitě kvůli ním vzniknou spory (správní, soudní) a je zbytečné, aby spory vznikaly i kvůli rozhodování orgánu hmotné nouze podle § 15 odst. 6.

V souvislosti s posuzováním neodůvodněné zátěže očekáváme od MPSV podrobnou metodiku.

Tato připomínka je zásadní.

19) K § 15 odst. 6

Navrhujeme vypustit první větu.

Navrhujeme z věty druhé vypustit slova “které pobývají v České republice”.

Odůvodnění:

Vypuštění první věty navazuje na naší připomínku uvedenou k bodu 18.. K vypuštění slov lze uvést, že jsou-li osoby blízké v jiném státě schopny danou osobu finančně podporovat, pak by k této skutečnosti mělo být též přihlédnuto, pokud se o tom správní orgán dozví. Aktuální je to především u příbuzenského vztahu k zeti/snaše.

Tato připomínka je zásadní.

20) K § 18

Navrhujeme ustanovení zrušit nebo adekvátně financovat.

Odůvodnění:

Není dořešeno finanční zajištění potřebného navýšení počtu pracovníků na obecních úřadech. Lze předpokládat, že náklady (časové, personální i materiální) spojené s vypracováním plánu nebudou odpovídat zamýšlenému výsledku (zvýšení možnosti osoby řešit situaci hmotné nouze = zvýšení příjmu). Problematika plánů, jak zapojit nezaměstnané občany na trhu práce již byla svěřené úřadům práce, nemá smysl při stávajícím personálním obsazení sociálních odborů měst vypracovávat plán pouze na řádné uplatnění zákonných nároků a pohledávek a prodej/jiné využití majetku (spolupráce klientů bude mizivá).

Navíc podobná služba klientům je v mnohem přijatelnější podobě formulována v § 63 písm. b).

Tato připomínka je zásadní.

21) K § 19

Upozorňujeme na rozpor s § 9 písm. b).

Odůvodnění:

Při podstatném poklesu příjmu je rozhodným obdobím kalendářní měsíc, v němž byla podána žádost o dávku. Podle § 19 odst. 2 ovšem vylučuje nárok na dávku u osob, které měly předtím příjem vyšší než trojnásobek životního minima. To vše bez jakéhokoliv vysvětlení vztahu mezi těmito ustanoveními.

Tato připomínka je zásadní.

22) K § 20

Není jasné, kdo bude vymáhat příspěvky na živobytí poskytnuté na přechodné období. Navrhujeme, aby tak činily finanční úřady na podnět obecních úřadů, protože takové ustanovení jinak znamená nutnost zaměstnat na obecních úřadech právníka specializovaného na vymáhání pohledávek. Navíc musí být určen předpis, podle kterého se má postupovat (pravděpodobně zákon o správě daní a poplatků).

V důvodové zprávě rovněž není odůvodněno, proč byla zvolena promlčecí lhůta v délce 5 let.

Tato připomínka je zásadní.

23) K § 23 odst. 2, písm. b)

Navrhujeme vypustit slova “písm. a)”.

Odůvodnění:

Nevidíme důvod proč zvýhodňovat klienta zrovna podle kriteria s nejmenší vypovídací hodnotou. Toto kriterium (§ 11 odst. 2, písm. a) by mělo být ze zákona úplně vypuštěno.

Tato připomínka je zásadní.

24) K § 26

Navrhujeme vypustit slova “není využíván majetek nezaopatřeného dítěte, přestože by mohl být ve prospěch společně posuzovaných osob využíván, nebo”

Odůvodnění:

Ustanovení je v rozporu s § 37a a § 37b zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, kdy je uložena povinnost spravovat majetek dítěte s péčí řádného hospodáře. To rozhodně neznamená využívat jej ve prospěch společně posuzovaných osob bez souhlasu dítěte. Základní zásadou je zachování hodnoty majetku nezletilého dítěte vyloučením rizik uložením např. v bezpečném peněžním ústavu a dispozice zásadně pouze s výnosem jmění.

Tato připomínka je zásadní.

25) K § 30 odst. 2

Není jasné, kdo bude vymáhat příspěvky na živobytí nahrazující neplacené výživné. Navrhujeme, aby tak činily finanční úřady na podnět obecních úřadů. Navíc musí být určen předpis, podle kterého se má postupovat (pravděpodobně zákon o správě daní a poplatků).

Tato připomínka je zásadní.

26) K § 31 a § 32

Je jasné, že doplatek na bydlení musí vyplácet stát (viz odůvodnění k bodu 6). I přesto bychom rádi upozornili na některé sporné momenty návrhu.

Je přinejmenším podivné, aby měl nárok i vlastník bytu. Pokud někdo nemá dostatek prostředků na udržení bytu, ať se snaží byt buď prodat a najít si nájem nebo vyměnit za jiný, pro něj finančně dostupnější. Poskytovat státní peníze vlastníkům nemovitostí je přinejmenším podivné.

Služby s bydlením bezprostředně spojené by neměly být v takovéto dávce vůbec zahrnuty. Stát bude vyplácet průměrnou cenu za dodávku energií pro bytovou jednotku určité velikosti podle sdělení dodavatele energie. Ten ji samozřejmě může nadsadit. A jaké budou velikostní kategorie bytů rovněž zákon nestanoví.

Není v možnostech správního orgánu objektivně zjistit, zda osoba odmítla či neodmítla nabídku levnějšího přiměřeného bydlení a dále není zřejmé, co se myslí pod pojmem levnější přiměřené bydlení.

Vázat doplatek na v místě obvyklé nájemné je nešťastné. Kdo zjistí tuto hodnotu? Co když bude žadatel mít náklady vyšší z důvodu deformace místního trhu výskytem bytů s regulovaným nájemným?

“Obdobné náklady spojené s vlastnickou formou bydlení” by při použití extenzivního výkladu bylo možno chápat i jako úroky z hypotéky na byt (dotyčný je přeci vlastník a toto je náklad na bydlení) nebo příspěvky vlastníka bytové jednotky do fondu oprav. Což je rovněž mrhání státními penězi.

Další prokazatelné a nezbytné služby související s bydlením je neurčitý termín. Zahrnuje např. poplatky za zřízení telefonní stanice, připojení na internet nebo poplatky za kabelovou televizi?

Rizikem je rovněž horní hranicí neomezená výše doplatku podle § 32, která rozhodně nebude motivovat lidi k vyvinutí aktivity a obstarání vhodnějšího bytu, případně vyššího příjmu.

Tyto připomínky jsou zásadní.

27) K § 33

Doporučujeme doplnit ustanovení, že nedohodnou-li se společně posuzované osoby, které z osob má být mimořádná okamžitá pomoc poskytnuta, určí orgán pomoci v hmotné nouzi, které z nich se mimořádná okamžitá pomoc přizná.

Opětovně upozorňujeme na neužitelnost § 2 odst. 5.

Tato připomínka je doporučující.

28) K § 53 odst. 3

Navrhujeme za slova “odstavce 1” vložit slova “a 2”

Odůvodnění:

Podle znění návrhu lze uložit pokutu jen za správní delikt podle odstavce 1, neposkytnutí spolupráce pro administrování dávky se nepostihuje, ačkoliv by mělo.

Tato připomínka je zásadní.

29) K § 56 písm. d)

Za slovo “pomoc” se vkládají tato slova “ ,příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení”

Odůvodnění:

Je žádoucí stanovit jednotné tiskopisy pro všechny dávky. Jedná se o výkon státní správy v přenesené působnosti a formuláře by měly být jednotné.

Tato připomínka je zásadní.

30) K § 56 písm. f)

Za slovo “stanoví” se vkládají slova “zvláštním zákonem”

Odůvodnění:

Souvisí s požadavkem vytvořit speciální zákon o sociálních pracovnících (viz obecně bod 1). Navíc podmínky pro výkon činnosti dávkového specialisty nejsou nikde definovány.

Tato připomínka je zásadní.

31) K § 57 odst. 1

Navrhujeme nahradit slova “zabezpečuje” slovy “vykonává”

Odůvodnění:

Slovo vykonává je v tomto případě mnohem vhodnější, neboť účelem ustanovení je, aby se krajský úřad aktivně zapojoval jako orgán pomoci v hmotné nouzi. Pouhé zabezpečení nemusí vždy postačovat.

Tato připomínka je doporučující.

32) K § 57 odst. 2

Navrhujeme vypustit poslední větu.

Odůvodnění:

Doplatek na bydlení by měl být vyplácen jako ostatní dávky v přenesené působnosti a je tedy zbytečné pro něj tvořit speciální procesní pravidlo pro odvolání.

Dále není vyřešeno, jak kraj rozhoduje o odvoláních. Předpokládáme, že bude nastaven režim, kdy rozhodnutí obce bude buď zrušeno nebo potvrzeno (tzv. kasační systém). Pak by měly být názor krajského úřadu pro obecní úřady závazný, což by mělo být výslovně stanoveno.

Tato připomínka je zásadní.

33) K § 61

Navrhujeme ustanovení vypustit.

Odůvodnění:

Výplata doplatku na bydlení musí být prováděna v přenesené působnosti.

Tato připomínka je zásadní.

34) K § 65

Navrhujeme toto ustanovení zrušit.

Odůvodnění:

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, je komplikovaný procesní předpis. Není šťastné řešení, aby současně nabývala účinnost nová úprava dávek, nový procesní předpis a byl vytvořen nový software pro administraci. Velice pravděpodobně to povede ke zkomplikování práce úředníků a ke zmatení klientů. Jistým východiskem by bylo posunout účinnost navrhovaného zákona na 1.1.2007.

Tato připomínka je zásadní.

35) K § 66 odst. 3

Navrhujeme ustanovení vypustit.

Odůvodnění:

Obce by měly vyplácet doplatek na bydlení v přenesené působnosti.

Tato připomínka je zásadní.

36) K § 69 odst. 1 písm. c)

Navrhujeme na konci textu doplnit slova “pokud způsobili přeplatek na dávce,”

Odůvodnění:

Vyjasnění formulace.

Tato připomínka je doporučující.

37) K § 70 odst. 1

Navrhujeme za slova “zákonní zástupci” doplnit poznámku pod čarou s odkazem na příslušné ustanovení občanského zákoníku (§ 27).

Odůvodnění:

Zpřehlednění textu.

Tato připomínka je doporučující.

38) K § 70 odst. 3

Navrhujeme ustanovení vypustit.

Odůvodnění:

Rozpor s § 3 odst. 1, písm. g). Osoba, která je umístěna k celoročnímu pobytu v ústavu není osobou v hmotné nouzi.

Tato připomínka je zásadní.

39) § 78 odst. 1, písm. b)

Navrhujeme ustanovení vypustit.

Odůvodnění:

Souvisí s jinou žádoucí koncepcí doplatku na bydlení.

Tato připomínka je zásadní.

40) § 79 odst. 1, písm. b)

Navrhujeme ustanovení vypustit.

Odůvodnění:

Souvisí s jinou žádoucí koncepcí doplatku na bydlení.

Tato připomínka je zásadní.

41) § 81 odst. 1, písm. b)

Navrhujeme ustanovení vypustit.

Odůvodnění:

Souvisí s jinou žádoucí koncepcí doplatku na bydlení.

Tato připomínka je zásadní.

42) K § 82

Navrhujeme v textu číslovku 2006 nahradit číslovkou 2007.

Odůvodnění:

Není šťastné řešení, aby současně nabývala účinnost nová úprava dávek, nový procesní předpis a byl vytvořen nový software pro administraci. Úředníci obecních úřadů nebudou schopni kvalifikovaně vykonávat agendu.

Tato připomínka je zásadní.

43) K § 84

Navrhujeme posunout účinnost zákona od 1. ledna 2007.

Odůvodnění:

Není šťastné řešení, aby současně nabývala účinnost nová úprava dávek, nový procesní předpis a byl vytvořen nový software pro administraci. Úředníci obecních úřadů nebudou schopni kvalifikovaně vykonávat agendu.

Tato připomínka je zásadní.

 

 

Mgr. Jakub Pôbiš, legislativní oddělení Kanceláře SMO ČR

tel.: 241 733 589

 
 

Naši partneři

 

Kalendář

12. prosince 2017 10:00-16:00

Jednání Pracovní skupiny IPRÚ

Praha, Kancelář Svazu
 
15. prosince 2017

Seminář "Senioři v dluzích a exekucích"

Ostrava
9. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. ledna 2018

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

Brno
16. ledna 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje