Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 118
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 0
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 30
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 16
jinak jinak 1

Zajímavosti ze Svazu

Knihovna JINAK startuje!
Knihovna JINAK startuje!

Připomínáme, že od 19. února 2018 startuje přihlašování knihoven do třetího ročníku naší soutěže. Registrace knihoven je jednoduchá. Stačí zaslání stručné informace o rozsahu maximálně jedné A5 (deset vět) o tom, co knihovna dělá a jedné ilustrační fotografie na e-mail: tuzilova@smocr.cz .

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Sociální oblast

16.06.2005 09:44

Připomínky Svazu měst a obcí České republiky k zákonu o pomoci v hmotné nouzi

Obecně:

1) Zaměstnanci obecních úřadů vykonávající pomoc v hmotné nouzi

Domníváme se, že propojení návrhu zákona o sociálních službách a návrhu zákona o pomoci v hmotné nouzi není žádoucí. Souhlasíme, že jistá odborná způsobilost pro práci v této oblasti je nutná. Její míra by však měla být předmětem konsensu mezi ministerstvem a obcemi. Některá města (a to nejen menší) by již nyní měla problém naplnit požadavky zákona o sociálních službách na sociálního pracovníka, jak dokládá následující tabulka s údaji z vybraných obcí. Bude nutné přijmout nové pracovníky, což významně zatíží rozpočty obcí, neboť příspěvek na výkon přenesené působnosti tyto náklady nepokryje dostatečně.

 

Obec

Počet zaměstnanců odboru/splňující podmínku odborné kvalifikace podle navrhované úpravy

Odhad potřebnosti nových zaměstnanců

Město Albrechtice

4/4

2

Brno

41/10

neuvedeno

Havířov

42/11

14

Chlumec nad Cidlinou

3/1

1-2

Karlovy Vary

21/0

15

Kladno

neuvedeno/4

10

Liberec

11/1

nejméně 3

Most

neuvedeno/5

5

Nový Bydžov

2/0

2

Praha 11

29/10

6

Rožmitál pod Třemšínem

15/neuvedeno

2

 

Navrhujeme, aby byl vytvořen zvláštní zákon upravující postavení zaměstnanců v sociálně-právní oblasti a ten prošel řádným připomínkovým řízením.

Tato připomínka je zásadní.

2) Financování provozních nákladů systému výplaty dávek

Je absolutně nepřípustné, aby se obce podílely třetinou nákladů ročně. Administrace a výplata dávek je služba vykonávaná obcemi pro stát a za takovou službu by si měl stát zaplatit plnou cenu.

Navrhujeme, aby provozní náklady, tak jak jsou vyčíslené v obecné části důvodové zprávy, hradil v plném rozsahu stát.

Tato připomínka je zásadní.

3) Doplatek na bydlení

Nesouhlasíme s koncepcí doplatku na bydlení. Jeho financování z rozpočtů jednotlivých obcí je přinejmenším podivné. Odhadnuté 3 mld. budou rozdělovány rozpočtovým opatřením závislým na stanovených sociálních ukazatelích. Je však otázkou, jak chce ministerstvo sledovat takové ukazatele jako je vývoj výše nájmu v jednotlivých lokalitách, dostupnost levnějšího bydlení a vývoj některých služeb (např. vodné a stočné). Upozorňujeme, že se v příštích 6 letech pravděpodobně bude deregulovat nájemné a určitě porostou ceny služeb (které jsou nesmyslně do doplatku zahrnuty), takže nikdo není schopen odhadnout výši potřebných finančních prostředků třeba na rok 2007. I nejmenší obce, které dosud neměly s výplatou dávek zkušenosti si budou muset zaplatit úředníka znalého nového správního řádu pro administraci dávky, pokud nějaký jejich občan o ni požádá. Bez ohledu na to, zda mu bude dávka nakonec vyplacena je potřeba ji zúřadovat a rozhodnout o ní. Argument Ministerstva financí, že obce plýtvají prostředky na sociální dávky, je lichý a neměl by na jeho základě vznikat takto nepodložený experiment.

Navrhujeme, aby administraci a výplatu doplatku na bydlení vykonávaly úřady práce nebo pověřené obecní úřady jako přenesenou působnost.

Tato připomínka je zásadní.

 

K jednotlivým ustanovením:

 

1) K § 2 odst. 1

Věta poslední se nahrazuje větou: “Orgán pomoci v hmotné nouzi z okruhu společně posuzovaných osob může vyloučit osobu, která věrohodně neprokáže, že byt užívá.”

Odůvodnění:

Věrohodně prokázat neužívání bytu může jen soud. V tomto případě je však vhodné navrhovanou formulaci upravit a nechat klienta, ať prokazuje užívání bytu v případě, že žádá o dávku. Návrh, jak je nastaven, nepřispěje k šetření finančními prostředky, protože obce se v obavě před následnými odvoláními ke krajskému úřadu a případnými soudními spory ve správním soudnictví do prokazování pouštět nebudou a raději dávku přiznají.

Tato připomínka je zásadní.

2) K § 2 odst. 3

Požadujeme definovat “vážnou újmu na zdraví”.

Odůvodnění:

Formulace je pravděpodobně převzata ze zákona č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů. Upozorňujeme však, že ani v tomto zákoně pojem nebyl definován. Možným vodítkem pro upřesnění pojmu by mohl být § 89 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje těžkou újmu na zdraví.

Tato připomínka je zásadní.

3) K § 2 odst. 4

Požadujeme doplnit ještě další kriterium pro uznání hmotné nouze osoby, pravděpodobně příjmové.

Odůvodnění:

Pouhé postižení živelnou pohromou není dostatečné, osoba může mít majetek pojištěný nebo mít jiné příjmy, např. úspory.

Tato připomínka je zásadní.

4) K § 2 odst. 5

Navrhujeme ustanovení vypustit.

Odůvodnění:

Upozorňujeme na zneužitelnost ustanovení, především co se týká úhrady jízdného, noclehu nebo úhrady nákladů souvisejících se vzděláním a zájmovou činností dítěte. Není např. stanovena o jaké vzdělávání nebo zájmovou činnost se musí jednat (jazykový kurz nebo kurz golfu by pravděpodobně příspěvkem být pokryt neměl).

Tato připomínka je zásadní.

5) K § 3 odst. 3

Navrhujeme doplnit větu “Proti zamítavému rozhodnutí v této věci nelze podat odvolání”.

Odůvodnění:

Z textu návrhu není zcela jasné, zda se o zamítavém rozhodnutí žadatel dozví. Námi navržená úprava by zabránila průtahům v dávkovém řízení.

Tato připomínka je zásadní.

6) K § 4 odst. 2

Navrhujeme toto ustanovení vypustit a následně upravit § 4 odst. 2, písm. a).

Odůvodnění:

Zásadně nesouhlasíme s tím, aby obce poskytovaly doplatek na bydlení v samostatné působnosti z vlastních prostředků. Obce se mohou podílet na řešení bytové situace svých občanů pomocí při výměně bytu, pronajmutí obecního bytu (pokud nějaké vlastní) nebo případně půjčkou. Sociální dávky musí poskytovat stát, který je příjemcem pojistného na sociální zabezpečení!

Navíc je zcela nesystémové štěpit režim dávek, v platnosti zůstává zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, který upravuje náležitosti získání příspěvku na bydlení. Pokud je potřeba nějak upravit dávku týkající se bydlení, mělo by dojít k novelizaci tohoto zákona a ne k tvorbě nové dávky.

Tato připomínka je zásadní.

7) K § 5 odst. 3, 4

Navrhujeme spojit oba odstavce do následující formulace: “Mimořádnou okamžitou pomoc v situaci uvedené v § 2 odst. 3 a 4 lze poskytnout osobě uvedené v odstavcích 1 a 2.”

Tato připomínka je doporučující.

8) K § 7

Navrhujeme toto ustanovení vypustit.

Odůvodnění:

Viz odůvodnění k bodu 6.

Tato připomínka je zásadní.

9) K § 8 odst. 2

Navrhujeme za slova “v hlavním městě Praze 35%” vložit tečku a zrušit zbytek věty.

Odůvodnění:

Zpřehlednění textu, věta neztratí smysl.

Tato připomínka je doporučující.

10) K § 9 písm. a)

Navrhujeme rozhodné období v délce 6 měsíců.

Odůvodnění:

Je vhodné zachovat rozhodné období ve stávající délce (viz § 1 odst. 7 zákona č. 482/1991 Sb.) pro zachování alespoň nějaké kontinuity.

Tato připomínka je doporučující.

11) K § 10 odst. 2, písm. f)

Navrhujeme doplnit slova “a uzavřeného stavebního spoření se státním příspěvkem”

Odůvodnění:

Stavební spoření lze po určité době využít k řešení bytové situace klienta – tj. k pomoci v hmotné nouzi. Navíc se za předčasné zrušení smlouvy o stavebním spoření ukládá sankce, která redukuje množství získaných prostředků.

Tato připomínka je zásadní.

12) K § 10 odst. 5

Navrhujeme nahradit slova: “ve kterých je poskytována dávka” slovy “za které byla vyplacena dávka”.

Odůvodnění:

Vzhledem ke skutečnosti, že např. podpora v nezaměstnanosti se vyplácí s měsíčním zpožděním, doporučujeme nahradit pojem “pobírání” v tomto ustanovení tak, aby bylo zřejmé, zda je míněno období, v němž vznikají určité nároky, nebo období, v němž je fakticky plněno (skutečná výplata).

Tato připomínka je zásadní.

13) K § 10 odst. 7

Navrhujeme nahradit slova: “ve kterých je poskytována dávka” slovy “za které byla vyplacena dávka”.

Odůvodnění:

Vzhledem ke skutečnosti, že např. podpora v nezaměstnanosti se vyplácí s měsíčním zpožděním, doporučujeme nahradit pojem “pobírání” v tomto ustanovení tak, aby bylo zřejmé, zda je míněno období, v němž vznikají určité nároky, nebo období, v němž je fakticky plněno (skutečná výplata).

Tato připomínka je zásadní.

14) K § 11 odst. 1

Navrhujeme doplnit písmeno e), které zní:

“e) schopnosti získané zaměstnání si udržet po dobu minimálně 3 měsíců”

Odůvodnění:

Často se stává, že poživatel dávky nastoupí do zaměstnání, které brzy ukončí ve zkušební době na vlastní žádost.

Tato připomínka je doporučující.

15) K § 11 odst. 2 písm. a)

Navrhujeme ustanovení vypustit.

Odůvodnění:

Jedná se pouze o proklamativní ustanovení, aktivitu klienta při hledání zaměstnání nelze tímto prokázat. Žadatele o dávku často dokládají inzeráty a korespondenci se zaměstnavatelem, která nemá v reálu žádnou vypovídací hodnotu. Pouze zbytečně zatěžuje jak úředníky sociálních odborů, tak potencionální zaměstnavatele.

Tato připomínka je zásadní.

16) K § 14, odst. 1, věta druhá

Požadujeme přesnější formulaci, např. doplněním demonstrativním výčtem.

Odůvodnění:

Není jasné, co se míní využíváním jiného než vlastního majetku. Formulace vzbuzuje asociace s krádežemi, které páchají někteří žadatelé.

Tato připomínka je doporučující.

17) K § 14 odst. 2

Požadujeme upřesnit zjišťování hodnoty majetku.

Odůvodnění:

Pouhý odkaz na zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů, není postačující. Zákon rozeznává několik druhů stanovení ceny (obvyklá, nákladová, výnosová, atp.). Pokud bude potřeba k ocenění majetku znalce, kdo ho zaplatí?

Dále z formulace není jasné, zda se oceňuje majetek pouze oprávněné osoby nebo všech společně posuzovaných osob.

Nedokonale formulovaný § 53 návrhu navíc neumožňuje postihovat osobu za nespolupráci. Majetek se bude často zjišťovat proti vůli majitele.

Tato připomínka je zásadní.

18) K § 15 odst. 5

Navrhujeme nahradit číslovku “20” číslovkou “21”

Odůvodnění:

Kriteria bodovacího systému jsou těžce posouditelná. Určitě kvůli ním vzniknou spory (správní, soudní) a je zbytečné, aby spory vznikaly i kvůli rozhodování orgánu hmotné nouze podle § 15 odst. 6.

V souvislosti s posuzováním neodůvodněné zátěže očekáváme od MPSV podrobnou metodiku.

Tato připomínka je zásadní.

19) K § 15 odst. 6

Navrhujeme vypustit první větu.

Navrhujeme z věty druhé vypustit slova “které pobývají v České republice”.

Odůvodnění:

Vypuštění první věty navazuje na naší připomínku uvedenou k bodu 18.. K vypuštění slov lze uvést, že jsou-li osoby blízké v jiném státě schopny danou osobu finančně podporovat, pak by k této skutečnosti mělo být též přihlédnuto, pokud se o tom správní orgán dozví. Aktuální je to především u příbuzenského vztahu k zeti/snaše.

Tato připomínka je zásadní.

20) K § 18

Navrhujeme ustanovení zrušit nebo adekvátně financovat.

Odůvodnění:

Není dořešeno finanční zajištění potřebného navýšení počtu pracovníků na obecních úřadech. Lze předpokládat, že náklady (časové, personální i materiální) spojené s vypracováním plánu nebudou odpovídat zamýšlenému výsledku (zvýšení možnosti osoby řešit situaci hmotné nouze = zvýšení příjmu). Problematika plánů, jak zapojit nezaměstnané občany na trhu práce již byla svěřené úřadům práce, nemá smysl při stávajícím personálním obsazení sociálních odborů měst vypracovávat plán pouze na řádné uplatnění zákonných nároků a pohledávek a prodej/jiné využití majetku (spolupráce klientů bude mizivá).

Navíc podobná služba klientům je v mnohem přijatelnější podobě formulována v § 63 písm. b).

Tato připomínka je zásadní.

21) K § 19

Upozorňujeme na rozpor s § 9 písm. b).

Odůvodnění:

Při podstatném poklesu příjmu je rozhodným obdobím kalendářní měsíc, v němž byla podána žádost o dávku. Podle § 19 odst. 2 ovšem vylučuje nárok na dávku u osob, které měly předtím příjem vyšší než trojnásobek životního minima. To vše bez jakéhokoliv vysvětlení vztahu mezi těmito ustanoveními.

Tato připomínka je zásadní.

22) K § 20

Není jasné, kdo bude vymáhat příspěvky na živobytí poskytnuté na přechodné období. Navrhujeme, aby tak činily finanční úřady na podnět obecních úřadů, protože takové ustanovení jinak znamená nutnost zaměstnat na obecních úřadech právníka specializovaného na vymáhání pohledávek. Navíc musí být určen předpis, podle kterého se má postupovat (pravděpodobně zákon o správě daní a poplatků).

V důvodové zprávě rovněž není odůvodněno, proč byla zvolena promlčecí lhůta v délce 5 let.

Tato připomínka je zásadní.

23) K § 23 odst. 2, písm. b)

Navrhujeme vypustit slova “písm. a)”.

Odůvodnění:

Nevidíme důvod proč zvýhodňovat klienta zrovna podle kriteria s nejmenší vypovídací hodnotou. Toto kriterium (§ 11 odst. 2, písm. a) by mělo být ze zákona úplně vypuštěno.

Tato připomínka je zásadní.

24) K § 26

Navrhujeme vypustit slova “není využíván majetek nezaopatřeného dítěte, přestože by mohl být ve prospěch společně posuzovaných osob využíván, nebo”

Odůvodnění:

Ustanovení je v rozporu s § 37a a § 37b zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, kdy je uložena povinnost spravovat majetek dítěte s péčí řádného hospodáře. To rozhodně neznamená využívat jej ve prospěch společně posuzovaných osob bez souhlasu dítěte. Základní zásadou je zachování hodnoty majetku nezletilého dítěte vyloučením rizik uložením např. v bezpečném peněžním ústavu a dispozice zásadně pouze s výnosem jmění.

Tato připomínka je zásadní.

25) K § 30 odst. 2

Není jasné, kdo bude vymáhat příspěvky na živobytí nahrazující neplacené výživné. Navrhujeme, aby tak činily finanční úřady na podnět obecních úřadů. Navíc musí být určen předpis, podle kterého se má postupovat (pravděpodobně zákon o správě daní a poplatků).

Tato připomínka je zásadní.

26) K § 31 a § 32

Je jasné, že doplatek na bydlení musí vyplácet stát (viz odůvodnění k bodu 6). I přesto bychom rádi upozornili na některé sporné momenty návrhu.

Je přinejmenším podivné, aby měl nárok i vlastník bytu. Pokud někdo nemá dostatek prostředků na udržení bytu, ať se snaží byt buď prodat a najít si nájem nebo vyměnit za jiný, pro něj finančně dostupnější. Poskytovat státní peníze vlastníkům nemovitostí je přinejmenším podivné.

Služby s bydlením bezprostředně spojené by neměly být v takovéto dávce vůbec zahrnuty. Stát bude vyplácet průměrnou cenu za dodávku energií pro bytovou jednotku určité velikosti podle sdělení dodavatele energie. Ten ji samozřejmě může nadsadit. A jaké budou velikostní kategorie bytů rovněž zákon nestanoví.

Není v možnostech správního orgánu objektivně zjistit, zda osoba odmítla či neodmítla nabídku levnějšího přiměřeného bydlení a dále není zřejmé, co se myslí pod pojmem levnější přiměřené bydlení.

Vázat doplatek na v místě obvyklé nájemné je nešťastné. Kdo zjistí tuto hodnotu? Co když bude žadatel mít náklady vyšší z důvodu deformace místního trhu výskytem bytů s regulovaným nájemným?

“Obdobné náklady spojené s vlastnickou formou bydlení” by při použití extenzivního výkladu bylo možno chápat i jako úroky z hypotéky na byt (dotyčný je přeci vlastník a toto je náklad na bydlení) nebo příspěvky vlastníka bytové jednotky do fondu oprav. Což je rovněž mrhání státními penězi.

Další prokazatelné a nezbytné služby související s bydlením je neurčitý termín. Zahrnuje např. poplatky za zřízení telefonní stanice, připojení na internet nebo poplatky za kabelovou televizi?

Rizikem je rovněž horní hranicí neomezená výše doplatku podle § 32, která rozhodně nebude motivovat lidi k vyvinutí aktivity a obstarání vhodnějšího bytu, případně vyššího příjmu.

Tyto připomínky jsou zásadní.

27) K § 33

Doporučujeme doplnit ustanovení, že nedohodnou-li se společně posuzované osoby, které z osob má být mimořádná okamžitá pomoc poskytnuta, určí orgán pomoci v hmotné nouzi, které z nich se mimořádná okamžitá pomoc přizná.

Opětovně upozorňujeme na neužitelnost § 2 odst. 5.

Tato připomínka je doporučující.

28) K § 53 odst. 3

Navrhujeme za slova “odstavce 1” vložit slova “a 2”

Odůvodnění:

Podle znění návrhu lze uložit pokutu jen za správní delikt podle odstavce 1, neposkytnutí spolupráce pro administrování dávky se nepostihuje, ačkoliv by mělo.

Tato připomínka je zásadní.

29) K § 56 písm. d)

Za slovo “pomoc” se vkládají tato slova “ ,příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení”

Odůvodnění:

Je žádoucí stanovit jednotné tiskopisy pro všechny dávky. Jedná se o výkon státní správy v přenesené působnosti a formuláře by měly být jednotné.

Tato připomínka je zásadní.

30) K § 56 písm. f)

Za slovo “stanoví” se vkládají slova “zvláštním zákonem”

Odůvodnění:

Souvisí s požadavkem vytvořit speciální zákon o sociálních pracovnících (viz obecně bod 1). Navíc podmínky pro výkon činnosti dávkového specialisty nejsou nikde definovány.

Tato připomínka je zásadní.

31) K § 57 odst. 1

Navrhujeme nahradit slova “zabezpečuje” slovy “vykonává”

Odůvodnění:

Slovo vykonává je v tomto případě mnohem vhodnější, neboť účelem ustanovení je, aby se krajský úřad aktivně zapojoval jako orgán pomoci v hmotné nouzi. Pouhé zabezpečení nemusí vždy postačovat.

Tato připomínka je doporučující.

32) K § 57 odst. 2

Navrhujeme vypustit poslední větu.

Odůvodnění:

Doplatek na bydlení by měl být vyplácen jako ostatní dávky v přenesené působnosti a je tedy zbytečné pro něj tvořit speciální procesní pravidlo pro odvolání.

Dále není vyřešeno, jak kraj rozhoduje o odvoláních. Předpokládáme, že bude nastaven režim, kdy rozhodnutí obce bude buď zrušeno nebo potvrzeno (tzv. kasační systém). Pak by měly být názor krajského úřadu pro obecní úřady závazný, což by mělo být výslovně stanoveno.

Tato připomínka je zásadní.

33) K § 61

Navrhujeme ustanovení vypustit.

Odůvodnění:

Výplata doplatku na bydlení musí být prováděna v přenesené působnosti.

Tato připomínka je zásadní.

34) K § 65

Navrhujeme toto ustanovení zrušit.

Odůvodnění:

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, je komplikovaný procesní předpis. Není šťastné řešení, aby současně nabývala účinnost nová úprava dávek, nový procesní předpis a byl vytvořen nový software pro administraci. Velice pravděpodobně to povede ke zkomplikování práce úředníků a ke zmatení klientů. Jistým východiskem by bylo posunout účinnost navrhovaného zákona na 1.1.2007.

Tato připomínka je zásadní.

35) K § 66 odst. 3

Navrhujeme ustanovení vypustit.

Odůvodnění:

Obce by měly vyplácet doplatek na bydlení v přenesené působnosti.

Tato připomínka je zásadní.

36) K § 69 odst. 1 písm. c)

Navrhujeme na konci textu doplnit slova “pokud způsobili přeplatek na dávce,”

Odůvodnění:

Vyjasnění formulace.

Tato připomínka je doporučující.

37) K § 70 odst. 1

Navrhujeme za slova “zákonní zástupci” doplnit poznámku pod čarou s odkazem na příslušné ustanovení občanského zákoníku (§ 27).

Odůvodnění:

Zpřehlednění textu.

Tato připomínka je doporučující.

38) K § 70 odst. 3

Navrhujeme ustanovení vypustit.

Odůvodnění:

Rozpor s § 3 odst. 1, písm. g). Osoba, která je umístěna k celoročnímu pobytu v ústavu není osobou v hmotné nouzi.

Tato připomínka je zásadní.

39) § 78 odst. 1, písm. b)

Navrhujeme ustanovení vypustit.

Odůvodnění:

Souvisí s jinou žádoucí koncepcí doplatku na bydlení.

Tato připomínka je zásadní.

40) § 79 odst. 1, písm. b)

Navrhujeme ustanovení vypustit.

Odůvodnění:

Souvisí s jinou žádoucí koncepcí doplatku na bydlení.

Tato připomínka je zásadní.

41) § 81 odst. 1, písm. b)

Navrhujeme ustanovení vypustit.

Odůvodnění:

Souvisí s jinou žádoucí koncepcí doplatku na bydlení.

Tato připomínka je zásadní.

42) K § 82

Navrhujeme v textu číslovku 2006 nahradit číslovkou 2007.

Odůvodnění:

Není šťastné řešení, aby současně nabývala účinnost nová úprava dávek, nový procesní předpis a byl vytvořen nový software pro administraci. Úředníci obecních úřadů nebudou schopni kvalifikovaně vykonávat agendu.

Tato připomínka je zásadní.

43) K § 84

Navrhujeme posunout účinnost zákona od 1. ledna 2007.

Odůvodnění:

Není šťastné řešení, aby současně nabývala účinnost nová úprava dávek, nový procesní předpis a byl vytvořen nový software pro administraci. Úředníci obecních úřadů nebudou schopni kvalifikovaně vykonávat agendu.

Tato připomínka je zásadní.

 

 

Mgr. Jakub Pôbiš, legislativní oddělení Kanceláře SMO ČR

tel.: 241 733 589

 
 

Naše akce

Přehled termínů a míst konání
program
 


Soutěž
Knihovna JINAK

Přihlašování knihoven:
19. února – 9. března 2018

Naši partneři

 

Kalendář

27. února 2018

49. Den malých obcí

Prostějov
27. února 2018

Den starostů v rámci veletrhu Aquatherm Praha

PVA EXPO PRAHA
28. února 2018

Krajská setkání - Plzeňský kraj

Parkhotel Plzeň (sál Conferenza) U Borského parku 31, Plzeň
28. února 2018 14:30-15:30

Rada Svazu - mimořádné zasedání

Plzeň, Parkhotel
 
1. března 2018

Krajská setkání - Karlovarský kraj

Krajský úřad Karlovarského kraje (zastupitelský sál) Závodní 353/88, Karlovy Vary

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje