Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 161
ne ne 53

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Sociální oblast

26.07.2005 11:08

Připomínky Svazu měst a obcí České republiky k návrhu zákona o zdravotnických zařízeních a veřejných službách ve zdravotnictví a o změně některých zákonů

K jednotlivým ustanovením:

 

1) K § 5 odst. 2 písm. a)

Pro zpřehlednění textu navrhujeme doplnit odkaz na předpis rozlišující jednotlivé typy nemocnic.

Tato připomínka je doporučující.

 

2) K § 5 odst. 2

Zdravotnická zařízení uvedená pod písm. c), d) a léčebna dlouhodobě nemocných by měla spadat spíše do režimu zákona o sociálních službách. Rozhodně však musí splnit standardy kvality sociálních služeb a projít inspekcí standardů. Z toho důvodu požadujeme navázání na zákon o sociálních službách.

Tato připomínka je zásadní.

 

3) K § 11 odst. 6

Navrhujeme upřesnit výši  povinného pojištění odpovědnosti za škodu.

Odůvodnění:

Výše pojištění v rozsahu, v jakém lze rozumně předpokládat případnou škodu je značně neurčitá. Co se stane v případě, že se ukáže podhodnocená?

Tato připomínka je doporučující.

 

4) K § 14 odst. 4

Navrhujeme upřesnit, co je pracovní doba rozsahu nezbytného pro řádné odborné vedení zdravotnického zařízení.

Odůvodnění:

Odborný zástupce pro provozování zdravotnického zařízení lůžkové péče má stanovený pevný rozsah pracovní doby, ostatní odborní zástupci nikoliv. Ani důvodová zpráva nedává vysvětlení k tomuto kroku.

Tato připomínka je doporučující.

 

5) K § 17

Upozorňujeme na rozpor ve znění odstavců 1 a 4 tohoto paragrafu.

Odůvodnění:

V odstavci jedna je použito slovo „rozhoduje“, v odstavci čtyři pak slovo „vydá“. Není tak jasné, zda je na udělení oprávnění právní nárok nebo zda jde o správní uvážení. Pokud by kraje měly být rozhodujícím činitelem v této oblasti, je logičtější poskytnout jim prostor k rozhodování.

Tato připomínka je doporučující.

 

6) K § 22 odst. 2

Vhodnější by asi byla konstrukce, kdy správní orgán odebere oprávnění k provozování zdravotnického zařízení než že přímo zakáže provozování zdravotnického zařízení.

Tato připomínka je doporučující.

  

7) K § 24

Ustanovení neřeší zacházení se zdravotnickou dokumentací v případě prodeje praxe. Mělo by být vyřešeno vlastnické právo ke zdravotnické dokumentaci jako takové.

Odůvodnění:

Vyskytuje se problém, kdo je vlastníkem dokumentace a zda ji lze prodat spolu s praxí.

Tato připomínka je doporučující.

 

8) K § 27 a dalším

Doporučujeme použít variantu II.

Tato připomínka je doporučující.

 

9) K § 28

Požadujeme vyjasnit vztah plánu veřejných služeb k plánu rozvoje sociálních služeb podle nového zákona o sociálních službách a ke komunitnímu plánu, který již některé kraje mají.

Požadujeme účast obcí na procesu plánování.

Odůvodnění:

Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo práce a sociálních věcí by sladit svůj postup. Podle našeho názoru by stačilo vypracovat jediný plán.

Účast obcí na procesu plánování veřejných služeb je nezbytná. Zdravotnická zařízení jsou provozována v konkrétních obcích pro konkrétní obyvatele těchto obcí. Navrhovaná úprava pouze může zhoršit vztahy mezi jednotlivými samosprávami.

Tato připomínka je zásadní.

 

10) K § 35

Navrhujeme ustanovení vypustit, případně zavést pouze oznamovací povinnost.

Odůvodnění:

Stát by neměl zasahovat do rozhodování v samostatné působnosti kraje, nemluvě o soukromých zdravotnických zařízeních. Lze připustit, aby stát měl o podobných přístrojích přehled.

Tato připomínka je doporučující.

 

11) K § 37 odst. 3

Navrhujeme vypustit poslední větu.

Odůvodnění:

Podle našeho názoru nic nebrání tomu, aby i zařízení, jimž bylo uděleno oprávnění ministerstvy, zveřejňovala své výroční zprávy o činnosti a hospodaření. Důvodová zpráva neuvádí žádné argumenty pro řešení zvolené navrhovatelem.

Tato připomínka je doporučující.

 

12) K § 42 odst. 1

Navrhujeme vypustit slova „pokud nejsou založeny za účelem podnikání“.

Odůvodnění:

Je zbytečné omezovat podobným způsobem dostupnost veřejné služby.

Tato připomínka je doporučující.

 

13) K § 50

Ustanovení spadá spíše do sféry sociálních služeb. Požadujeme do důvodové zprávy k tomuto bodu doplnit, z jakých prostředků se bude hradit zaopatření poskytované dětem v případě, že příspěvek povinného nebude dostatečně vysoký.

Tato připomínka je doporučující.

 

Mgr. Jakub Pôbiš, legislativní oddělení Kanceláře SMO ČR

tel.: 241 733 589

 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

17. - 18. ledna 2018

Společné zasedání Předsednictva Svazu měst a obcí ČR a Rady Asociace krajů ČR

Skalka, okres Hodonín
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 
1. února 2018 10:00-12:00

Komora obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
13. února 2018

Krajská setkání - Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje (multimediální sál) U Jezu 642, Liberec
15. února 2018

Krajská setkání - Ústecký kraj

Krajský úřad Ústeckého kraje (Velký konferenční sál) Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje