Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 118
ne ne 32

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Sociální oblast

19.05.2005 12:53

Připomínky Svazu měst a obcí České republiky k návrhu zákona o zdravotní péči

Obecně:

1) Požadujeme řádné mezirezortní připomínkové řízení ke všem 11 navrhovaným vyhláškám. V termínu 20 pracovních dnů je nelze zodpovědně posoudit. Jsme toho názoru, že pro přípravu a připomínkování vyhlášek existuje časový prostor v době, kdy zákon samotný bude v Poslanecké sněmovně.

Tato připomínka je zásadní.

 

2) Požadujeme předložit tento zákon spolu s paragrafovaným zněním zákona o zdravotnických zařízeních. Zdravotnické zařízení a zdravotní péče jsou spojitými nádobami, neboť při kategorizaci zdravotnických zařízení se nelze vyhnout tomu, aby současně nebyl definován druh (forma, rozsah, věcná a časovou dostupnost, atd.) poskytované zdravotní péče a naopak, aby při vymezení druhů a forem poskytované zdravotní péče nebyl současně definován okruh zdravotnických zařízení, která budou tuto péči poskytovat. Skutečnost, že současně s věcným návrhem zákona o zdravotnickém zařízení nebyl předložen i návrh věcného záměru zákona o zdravotní péči, tedy považujeme i nadále za zásadní nedostatek celého legislativního procesu, spojeného s řešením náhrady současného platného zákona č. 20/1966 Sb. Pokud porovnáme již připomínkovaný věcný návrh zákona o zdravotnickém zařízení s předkládaným návrhem zákona o zdravotní péči, je zřejmý značný nesoulad v pojetí obou zmiňovaných zákonů a nevyváženost v míře propracovanosti jednotlivých pasáží.

Tato připomínka je zásadní.

K jednotlivým bodům:

1) K § 2 odst. 2

Navrhujeme doplnit do výčtu také neodkladnou přednemocniční péči a transplantaci tkání a orgánů.

Odůvodnění:

I tyto činnosti patří do zdravotní péče.

Tato připomínka je doporučující.

2) K § 4 odst. 4

Navrhujeme rozpracovat pojmy uvedené v § 4 odst. 4, především pojem praktický lékař pro děti a dorost, praktický lékař pro dospělé a rodinný lékař.

Odůvodnění:

V úvodu zákona by měly být definice pojmů. V tomto případě např. není jasný rozdíl mezi praktickým lékařem pro děti a dorost a praktickým lékařem pro dospělé. Čím se odlišuje rodinný lékař? Může být praktický lékař pro dospělé zároveň rodinným lékařem?

Tato připomínka je zásadní.

3) K § 4 odst. 4

Navrhujeme vypustit písmeno f).

Odůvodnění:

Ustanovení je zařazeno zcela beze smyslu.

Tato připomínka je zásadní.

4) K § 13

Navrhujeme ustanovení upravit.

Odůvodnění:

Ustanovení je nesrozumitelné. Co je preventivně zaměřená zdravotní péče? Proč se komunitní péčí rozumí i péče o jednotlivce? Co se rozumí rizikovými faktory, které vymezují komunitu? Co vyjadřuje pojem “vlastní sociální prostředí pacienta”? Upozorňujeme rovněž, že část důvodové zprávy tvoří pouze opsané znění zákona a ani zde není komunitní péče dostatečně vysvětlena.

Tato připomínka je zásadní.

5) K § 14

Navrhujeme lépe specifikovat pojem “neodkladná péče”.

Odůvodnění:

Není třeba vytvářet novou definici. Upozorňujeme ministerstvo na § 1 vyhlášky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě. Zároveň by ustanovení mělo obsahovat zmocnění k vydání podobné vyhlášky.

Tato připomínka je zásadní.

6) K § 16 odst. 1

Navrhujeme na konec odstavce doplnit slova “nebo lůžkové péče”.

Odůvodnění:

Jsme toho názoru, že posudková péče může být poskytována pacientovi i jako následná lůžkové péče.

Tato připomínka je doporučující.

7) K § 22

Navrhujeme vypustit druhou větu. U zdravotnických zařízení požadujeme doplnit finanční dopad “nepřetržitě dostupné” ambulantní péče na jejich rozpočty.

Odůvodnění:

Návrh používá vágní pojmy jako “nepřetržitě dostupný” nebo “úzce navazující”. Toto rozhodně nejsou termíny, které by se měly objevovat v právní normě. Navíc není jasné, jak bude financována “nepřetržitě dostupná” primární ambulantní péče. Znamená to, že každý soukromý lékař musí mít otevřenou ordinaci 24 hodin denně?

Tato připomínka je zásadní.

8) K § 22

Navrhujeme vypustit poslední větu.

Odůvodnění:

Opět je použit neurčitý termín, tentokráte “s ohledem na svůj zdravotní stav”. Kdo bude závažnost stavu posuzovat? Upozorňujeme, že chybí jakákoliv sankce ukládaná pacientovi, který tohoto ustanovení zneužije.

Tato připomínka je doporučující.

9) K § 24 odst. 3

Navrhujeme přeformulovat znění.

Odůvodnění:

Není jasné, jak má tato péče navazovat na akutní lůžkovou péči a zároveň na ambulantní péči.

Tato připomínka je zásadní.

10) K § 29 odst. 1

Navrhujeme vypustit větu 2.

Odůvodnění:

Specifikace způsobu poskytování informací o zdravotnickém zařízení v zákoně být nemusí. Rozhodně ne v návaznosti na požadavky na zdravotnického pracovníka ohledně poskytování pohotovostní péče.

Tato připomínka je zásadní.

11) K § 39 odst. 1

Navrhujeme vypustit slova “není-li taková osoba, informuje ošetřující lékař písemně obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého pobytu pacienta ihned, jakmile nastanou důvody, na jejichž základě lze předpokládat propuštění.”

Odůvodnění:

Jedná se o zbytečnou byrokracii. Co si navrhovatel od této povinnosti slibuje není uvedeno ani v důvodové zprávě.

Tato připomínka je zásadní.

12) K § 39 odst. 3

Navrhujeme vypustit slova “a obec”.

Odůvodnění:

Nevidíme jediný důvod, proč by obec měla hradit provozovateli příspěvek na úhradu nákladů spojených s poskytnutím sociální péče při pobytu na sociálně zdravotním lůžku. To je úkolem zdravotní pojišťovny, případně státu, nikoliv samosprávy.

Tato připomínka je zásadní.

13) K § 39 odst. 4

Navrhujeme doplnit sankční mechanismus v případě, že pacient odmítne uhradit provozovateli náklady související s jeho dalším pobytem ve zdravotnickém zařízení.

Odůvodnění:

V úvahu samozřejmě připadá vymáhání pohledávky soudní cestou, přesto navrhujeme vytvořit i sankci za toto jednání jako za přestupek. Přispěje to k efektivitě vymáhání prostředků zdravotnickými zařízeními.

Tato připomínka je doporučující.

14) K § 40 - § 84

Navrhujeme označené pasáže vypustit ze zákona.

Odůvodnění:

Návrh je nepřehledný a komplikovaný. Jeho zjednodušení by napomohlo, kdyby zmíněné pasáže byly buď ve speciálních zákonech nebo případně vyhláškách. V takovém případě je žádoucí, aby zákon obsahoval zmocnění pro vydání takových vyhlášek.

Tato připomínka je zásadní.

15) K § 97 odst. 1

Navrhujeme vypustit slova “a s přihlédnutím k požadavkům národních standardů”

Odůvodnění:

Jedná se o neurčitý pojem, kriteria ostatní (tj. zdravotní potřeba pacienta, dostupné poznatky vědy, profesní povinnost zdravotnických pracovníků) jsou pro vymezení pojmu lege artis dostačující.

Tato připomínka je zásadní.

16) K § 97 odst. 1 písm. d)

Přikláníme se k variantě číslo 1.

Tato připomínka je doporučující.

17) K § 97 odst. 4

Navrhujeme, aby o určení zdravotnického zařízení povinného přijmout pacienta rozhodovalo Ministerstvo zdravotnictví.

Odůvodnění:

Je třeba si uvědomit, že ne všechna zdravotnická zařízení provozuje kraj. Nedokážeme si představit zákonnou oporu situace, kdy krajský úřad nařídí soukromému zařízení, aby pacienta přijalo.

Tato připomínka je zásadní.

18) K § 99 odst. 1 písm. a) bod 2

Navrhujeme, aby ke změně pořadníku byl povinný souhlas zřizovatele zdravotnického zařízení.

Odůvodnění:

Navrhovaná úprava vytváří prostor ke korupci. Je na zřizovateli, jak se s touto hrozbou vypořádá. Podle navrhované úpravy nemá žádnou možnost.

Tato připomínka je zásadní.

19) K § 102 odst. 1

V páté větě se za slova “zbaveného způsobilosti k právním” vkládá slovo “úkonům”.

Odůvodnění:

Logické doplnění textu.

Tato připomínka je doporučující.

20) K § 103 odst. 6

Navrhujeme ustanovení vypustit.

Odůvodnění:

Ustanovení, které zakazuje pacientovi, zákonnému zástupci, pěstounovi, fyzické osobě, které bylo dítě svěřeno do péče, osobě oprávněné na základě plné moci a osobě blízké zjistit rodné číslo je bezvýznamné. Tyto osoby jej s vysokou pravděpodobností stejně již znají.

Tato připomínka je zásadní.

21) K § 105 odst. 1

Přikláníme se k variantě číslo 1.

Tato připomínka je doporučující.

22) K § 111 odst. 2 písm. cc)

Navrhujeme za slovo “postupu” slovo “jednoho”.

Odůvodnění:

Snaha zabránit zneužívání tohoto ustanovení.

Upozorňujeme rovněž navrhovatele, že úprava svou systematikou v tomto bodě připomíná předpisy daňového práva i s jejich pověstnou nepřehledností.

Tato připomínka je zásadní.

23) K § 115 odst. 8

Navrhujeme doplnit termín 10 pracovních dnů, ve kterém musí dojít k poskytnutí výpisu.

Tato připomínka je doporučující.

24) K § 121

Navrhujeme do návrhu zapracovat obě varianty.

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že se varianty navzájem logicky nevylučují, nevidíme důvod tato ustanovení dávat variantně.

Tato připomínka je doporučující.

25) K § 141 odst. 2

K ustanovení se nelze jednoznačně vyjádřit. Požadujeme upřesnění jeho znění.

Tato připomínka je zásadní.

26) K § 153

Přikláníme se k variantě číslo 1. Jsme kategoricky proti vytváření dalšího zbytečného úřadu, tentokráte Úřadu ochránce práv pacientů.

Tato připomínka je zásadní.

27) K § 154

Navrhujeme na konec textu doplnit větu "Náhradu mzdy, náhradu ušlého výdělku a náhradu prokázaných jízdních výdajů vyplácí orgán, který příslušnou komisi ustavil".

Tato připomínka je zásadní.

28) K § 156 odst. 1

Navrhujeme doplnit písmeno d) v následujícím znění:

d) ve městech Ostrava, Brno a Plzeň též magistráty, pokud rozhodly o registraci nestátního zdravotnického zařízení.

Odůvodnění:

Pod písmenem b) je příslušný správní úřad definován jako správní úřad, který zřídil zdravotnické zařízení. Privatizace zdravotnických zařízení však probíhala převážně registrací těchto zařízení, proto by příslušným správním orgánem měl být i ten orgán, který o registracích rozhodoval.

Tato připomínka je zásadní.

 

 

Mgr. Jakub Pôbiš, legislativní oddělení Kanceláře SMO ČR

tel.: 241 733 589

 
 

Naše akce

Seminář "Senioři v dluzích a exekucích" - podzim 2017

15. prosince 2017
Ostrava

----------------------

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

11. ledna 2018
Brno
registrace uzavřena,
kapacita sálu je naplněna

Naši partneři

 

Kalendář

15. prosince 2017

Seminář "Senioři v dluzích a exekucích"

Ostrava
9. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. ledna 2018

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

Brno
16. ledna 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje