Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 167
ne ne 54

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Doprava

29.03.2005 11:46

Připomínky Svazu měst a obcí České republiky k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Konkrétně:

 

K bodu 5. § 22b:

Znění § 22b odst. 1 písm. c) je v rozporu s § 22b odst. 4 písm. b).

Návrh řešení: Pokud měl předkladatel návrhu na mysli úhradu např. ztráty elektronického zařízení, měl by toto zcela jednoznačně vyjádřit v návrhu textu příslušného ustanovení.

 

K bodu 5. § 22c a § 22d:

Znění § 22 odst. 3 zakazuje provozovateli vozidla přikázat, dovolit, svěřit řízení vozidla, pokud toto vozidlo není zaevidováno a vybaveno podle § 22c odst. 1 písm. a), b). Zároveň však tuto povinnost evidence a vybavení ukládá řidiči vozidla podle § 22d odst. 1 písm. a). Povinnosti provozovatele a řidiče vozidla jsou duplicitní, nelogické a v rozporu s ustanovením § 22c odst. 3.

Návrh řešení: Předkladatel návrhu by měl jednoznačně stanovit povinnosti provozovatele vozidla a řidiče vozidla.

K bodu 10. § 40 odst. 7 a 8:

V ustanovení § 40 odst. 8 je uvedeno, že celní úřad ukládá pokuty a projednává správní delikty a přestupky na dálnicích a na silnicích podle § 42, 42a a 42b.

 

Tato formulace by znamenala, že celní úřad ukládá pořádkové pokuty a projednává veškeré správní delikty, přestupky na dálnicích a silnicích, které jsou uvedeny v ust. § 42, 42a a 42b. Tím by došlo k duplicitě orgánů majících stejnou pravomoc na uvedeném úseku, neboť v ustanovení § 40 odst. 4 návrhu zákona je stanoveno, že obecní úřady obcí s rozšířenou působností projednávají přestupky a správní delikty spáchané na dálnicích a na silnicích podle tohoto zákona a podle zvláštního předpisu (zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

Návrh řešení: Předpokládáme, že předkladatel měl na mysli, že celní úřady budou vykonávat svoji pravomoc pouze u určitých přestupků a správních deliktů tak, jak je tomu ve stávajícím zákoně o pozemních komunikacích, kdy celní úřad ukládá pokuty pouze na úseku kontrolního vážení vozidel a dálničních kuponů - viz ust. § 42 odst. 4 a 5 platného zákona o pozemních komunikacích. Domníváme se proto, že v návrhu zákona mělo znít ustanovení § 40 odst. 8 tak, že celní úřad ukládá pokuty a projednává správní delikty a přestupky na dálnicích a na silnicích dle § 42, 42a odst. 2 a 42b odst. 2 a 3 tohoto zákona.

 

K bodu 12. § 42a odst. 5:

V ustanovení § 42a odst. 5 písm d) jsou uváděny nepřesné formulace. Citace: “Přestupku se dopustí…… tím, že

d) neučiní na svůj náklad nezbytná opatření k zabránění sesuvu půdy, padání kamenů, lavin a stromů nebo jejich částí, vznikne-li takové nebezpečí z jejich jednání, v rozsahu a způsobem stanoveným rozhodnutím silničního správního úřadu.”

Návrh řešení: Domníváme se, že v textu ustanovení by mělo být za slovy “jejich částí” uvedeno “ohrožující pozemní komunikaci nebo provoz na ní”. Dále doporučujeme rozšířit uvedený odstavec o ustanovení týkající se odvodnění území.

Návrh znění textu ustanovení § 42a odst. 5 písm. d): “neučiní na svůj náklad nezbytná opatření k zabránění podmáčení tělesa pozemní komunikace, sesuvů půdy, padání kamenů, lavin a stromů nebo jejich částí, které by ohrožovaly pozemní komunikaci nebo provoz na ní, vznikne-li takové nebezpečí z jejich jednání, v rozsahu a způsobem stanoveným rozhodnutím silničního správního úřadu.”

 

K bodu 12. § 42b odst. 7:

Výše pokut za správní delikty jsou dle našeho názoru likvidační. Nepřiměřená tvrdost tohoto ustanovení dopadne zejména na dopravce, kteří provozují jedno či dvě vozidla.

Návrh řešení: Předkladatel návrhu by měl uvážit a zohlednit rozdíl mezi malým a velkým dopravcem.

Dagmar Plachá, legislativní oddělení Kanceláře SMO ČR

 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 
1. února 2018 10:00-12:00

Komora obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
13. února 2018

Krajská setkání - Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje (multimediální sál) U Jezu 642, Liberec
15. února 2018

Krajská setkání - Ústecký kraj

Krajský úřad Ústeckého kraje (Velký konferenční sál) Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem
20. února 2018

49. Den malých obcí

Praha

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje