Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 5
ne ne 2

Zajímavosti ze Svazu

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 692 obcí, tj. 43,04 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 303 454 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,68 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Role místní samosprávy v rámci českého předsednictví v Radě Evropy
Role místní samosprávy v rámci českého předsednictví v Radě Evropy

Již podruhé v historii Česká republika převzala dne 19. května 2017 předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy. Do 15. listopadu 2017 tak přebírá zodpovědnost za směřování a aktivity Rady Evropy, organizuje konference a semináře, je hlavním činitelem při řešení aktuálních politických otázek v mandátu této instituce a zajišťuje doprovodný kulturní program, kterým se daná země po dobu předsednictví prezentuje ve Štrasburku, sídle Rady Evropy. Předsednictví ČR se týká všech úrovní instituce včetně Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Kancelář Svazu hostila delegaci Asociace malých měst Ukrajiny
Kancelář Svazu hostila delegaci Asociace malých měst Ukrajiny

Kancelář Svazu navštívila dne 25. ledna 2017 delegace Asociace malých měst Ukrajiny v čele s jejím předsedou Michailem Kozyrevem a primátorem města Ivano-Frankovsk Ruslanem Marcinkivem. Delegaci přivítali předseda Svazu František Lukl a výkonný ředitel Svazu Dan Jiránek, kteří ukrajinské hosty seznámili s činností Svazu a se strukturou samospráv v České republice. Jednání se také zúčastnili zástupci Česko-Středoasijské obchodní komory v čele s jejím prezidentem Jiřím Nestávalem a vice-prezidentem a honorárním konzulem ČR na Ukrajině Igorem Titarenkem, kteří návštěvu ukrajinské delegace zprostředkovali.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Soutěž Komunální politik roku 2016 má své vítěze
Soutěž Komunální politik roku 2016 má své vítěze

Titul Komunální politik roku 2016 patří starostce Zuzaně Čihákové z Kouřimi na Kolínsku za její nevšední projekt Posilování komunity dobrovolnickou prací a dárcovstvím.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Životní prostředí

29.04.2005 17:26

Připomínky Svazu měst a obcí České republiky k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 395/1992Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Obecně

 

V souvislosti s předloženým návrhem změny vyhlášky č. 395/1992Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, poukazujeme na skutečnost, že povinnost vymezená nově navrhovaným ustanovením § 7 odst. 1 není zákonem č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny, vůbec upravena a není tedy zřejmé, jaké ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny má být touto úpravou provedeno.

Vedení přehledu významných krajinných prvků včetně výčtu dotčených parcel a jejich vlastníků či nájemců by znamenalo personální i materiální zajištění, a proto se nelze ztotožnit s názorem předkladatele, že navrhovaná úprava nemá žádný dopad na veřejné rozpočty.

V návaznosti na problematiku upravovanou v této vyhlášce bychom chtěli poukázat na skutečnost, že v praxi působí problémy výklad pojmu údolní niva, zejména stanovení jejího rozsahu. Považujeme za vhodné tento pojem v budoucnu definovat.

 

 

I. K jednotlivým ustanovením

 

K bodu 1 § 7 odst. 1

 

Navrhujeme ustanovení vypustit.

 

Odůvodnění:

Zákona o ochraně přírody a krajiny v žádném ze svých ustanovení nestanovuje povinnost orgánů ochrany přírody vést evidenci významných krajinných prvků. Nelze tedy dovodit, jaké ustanovení zákona má být provedeno a o jaké zmocnění se předkladatel opírá.

Neztotožňujeme se ani s výkladem § 72 odst. 1 písm. f) zákona o ochraně přírody a krajiny, které Ministerstvo životního prostředí ČR uvedlo ve Sdělení č. ZP07/97 ve Věstníku č. 3/97. Možnost evidence významných krajinných prvků “ze zákona” je zde dovozována z ustanovení § 72 odst. 1 písm. f), dle něhož jsou orgány vykonávající státní správu v ochraně přírody povinny vést přehled “jiných důležitých informací, které se vztahují k výkonu a řízení ochrany přírody, známé příslušnému orgánu, zejména údaje o stavu a vývoji životního prostředí”. Dle našeho názoru je o nepřípustnou analogii a popření zásady čl. 79 odst. 3 Ústavy.

Dle navrhované úpravy není rovněž zřejmé, který z orgánů ochrany přírody by vedl evidenci významných krajinných prvků ze zákona. Významné krajinné prvky dle věty druhé ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně přírody a krajiny jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Vedení aktuálních údajů, tj. soupisu katastrálních území, výčtu dotčených parcel s uvedením vlastníků a nájemců a stručnou charakteristiku, by představovalo neúměrné zatížení personální i materiální. Tato skutečnost představuje tisíce dotčených parcel, vlastníků a nájemců. Žádný zákon dále neukládá vlastníkům povinnost oznamovat orgánům ochrany přírody vznik pronájmu pozemku či změny v osobě nájemce.

Na okraj upozorňujeme, že přestože v dalších ustanoveních předkladatel doplňuje vedle nájemce i uživatele pozemku, u tohoto ustanovení to neučinil.

 

Ve prospěch nadbytečnosti nově zaváděné povinnosti lze rovněž uvést okolnost, že přehled významných krajinných prků ze zákona je dán územním plánem obce s rozšířenou působností. Charakteristiku významných krajinných prvků ze zákona je nutné konkrétně zjišťovat terénním šetřením při posuzování jednotlivých případů při zásahu do významného krajinného prvku.

 

Závěrem lze polemizovat, zda navrhovaná právní úprava je vůbec přínosem pro ochranu přírody a zda je další zatížení státní správy skutečně nezbytné.

 

Tato připomínka je zásadní.

 

K bodu 2 § 8 odst. 3

 

Pojem uživatel,a s tím související uživatelský, není nikde definován.

 

Předkladatel neodůvodňuje zavedení nového pojmu, ani není zřejmé, kdo oním uživatelem má být.

Zákon o ochraně přírody a krajiny užívá zásadně pojmy vlastník a nájemce s výjimkou ustanovení § 4 odst. 1 věta druhá zákona.

 

Bylo by vhodné, pokud předkladatel má zájem rozlišovat pojmy uživatel a nájemce, uvést, kdo je za uživatele považován, na základě jakých smluv apod.

 

Tato připomínka je doporučující.

 

K přílohám obecně

 

Prováděcí vyhláška č. 395/1992Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje pouze seznam a stupně zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, tj. provádí pouze ustanovení § 48 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny.

 

Do dnešního dne nebyl vydán prováděcí předpis, který by stanovoval způsob hodnocení stavu zvláště chráněných druhů a jejich stanovišť, tj. zmocnění dle ustanovení § 48 odst. 5 zákona o ochraně přírody a krajiny.

Jde zejména o skutečnost, že zařazení živočichů do jednotlivých stupňů ochrany nemusí vždy odrážet skutečný vývoj jejich populace.

 

Například krahujec obecný nebo kavka obecná, která se stává v mnohých lokalitách problematickým živočichem, náleží mezi naše běžně se vyskytující druhy, přičemž jsou stále vedeny jako druhy silně ohrožené. Totéž platí například o kormoránu velkém a dalších druzích živočichů, jejichž početní stavy vzrostly a dochází k nemalým škodám jak v rybářství a na hospodářských zvířatech, ale i k ohrožení populací jiných chráněných živočichů. Vzhledem k tomu, že MŽP ČR má aparát AOPK ČR, měly by seznamy chráněných živočichů přesně odpovídat jejich současnému početnímu výskytu v jednotlivých lokalitách už vzhledem k tomu, že v případě odůvodněného snížení stupně ochrany se může MŽP ČR prezentovat zlepšením životního prostředí. Smyslem ochrany přírody by nemělo být neustálé vyhlašování dalších a dalších stupňů ochrany, ale měla by být činěna taková opatření, aby všechny živé organismy, na které se připravovaná vyhláška vztahuje, byly obecně rozšířeny a nebylo nutné je zvláště chránit.

 

Mgr. Petra Křížová, legislativní oddělení Kanceláře SMO ČR

Tel. 241 733 589

 
 

Naše akce

2. - 3. listopadu 2017

informace
registrace
program
video pozvánka

 

 

Naši partneři

 

Kalendář

19. října 2017 10:00-13:00

Jednání Školské komise

Praha, Kancelář Svazu
 
20. října 2017

Principy územního plánování evropských měst

Praha
20. října 2017 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Praha, Kancelář Svazu
 
24. října 2017

Výroční konference IROP „Kulturní dědictví ze strukturálních fondů"

1. listopadu 2017 15:00-17:00

Komora obcí

Praha 9, Clarion Congress Hotel Prague
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje