Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 119
ne ne 32

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Bydlení

10.05.2005 09:58

Připomínky Svazu měst a obcí České republiky k návrhu věcného záměru zákona o podpoře neziskového bydlení (podpoře pořízení dostupných nájemních bytů pro domácnosti s vymezenými příjmy)

 

1) Kapitola III, bod 4, str. 5

Navrhujeme, aby jednou z podmínek, kterou musí investor splnit pro získání dotace, byla i povinnost zajistit správu a údržbu nemovitostí s dotací postavených.

Odůvodnění:

V tomto případě jde o byty postavené se státní dotací a stát by se o ně měl, byť nepřímo, nadále starat. Investor by měl mít povinnost zajistit jejich údržbu a tím prodloužit životnost. Splnění povinnosti lze dosáhnout buď podmínkou, aby toto měl investor povinně v předmětu činnosti nebo aby při žádosti o dotaci doložil např. dlouhodobou smlouvu o zajištění správy a údržby.

Tato připomínka je zásadní.

 

2) Kapitola III, bod 5, str. 5

Navrhujeme, aby podpora nebyla poskytována pouze za účelem pořízení bytových domů, ale i na výstavbu bytů v bytovém domě.

Odůvodnění:

Je nutné si uvědomit, kdo spadá do příjmově vymezených skupin podle návrhu zákona. Kromě mladých lidí a začínajících rodin podmínky splňují např. neplatiči nájemného, lidé vracející se z výkonu trestu a lidé společensky nepřizpůsobiví. Soustřeďování takových lidí na jedno místo (do bytových domů vystavěných s podporou) sice může vyřešit jejich problém s bydlením, ale budou se utvářet sociální ghetta. Řešením je motivovat investory, aby při výstavbě bytových domů vymezili některé byty pro příjmově vymezené skupiny a na ty posléze poskytovat dotaci.

Tato připomínka je zásadní.

 

3) Kapitola III, bod 5, str. 6

Navrhujeme již do věcného záměru zákona doplnit způsob vymezování podlahové plochy bytů, na něž lze poskytnout dotaci, jak o nich hovoří poslední odstavec bodu 5.

Odůvodnění:

Výměru lze určovat buď z obytné plochy na osobu, z velikosti místností nebo z výměry celého bytu. K návrhu se nelze kvalifikovaně vyjádřit, chybí-li tam takto podstatný údaj. Velikost bytu by rovněž měla být vymezena intervaly, u hodnot uvedených v přílohách nelze stanovit, zda se jedná o maximální, minimální nebo jedinou možnou výměru bytu.

Tato připomínka je zásadní.

4) Kapitola III, bod 12, str. 8

Navrhujeme upravit kategorii příjmově vymezených osob a rozlišit podmínky pro uzavírání první nájemní smlouvy a následujících nájemních smluv.

Odůvodnění:

Návrh neřeší situaci, kdy se finanční situace nájemníka sice zlepší, ale ne natolik, aby si mohl dovolit platit tržní nájemné. Může se stát, že lidé ztratí motivaci své příjmy zvyšovat, aby nepřišli o bydlení. Pro uzavírání v pořadí dalších nájemních smluv by mělo být kriterium 0,8 nebo 1,5násobku průměrné měsíční mzdy zvýšeno.

Dále navrhujeme, aby se za příjmově vymezenou osobu nerozuměla pouze jedna osoba v domácnosti, pokud domácnost má více členů, jak prozatím vyplývá z formulace na straně 8. Jak se budou posuzovat případy, kdy žadatelem bude člověk, jehož manžel/druh bude mít příjem výrazně vyšší?

Tato připomínka je zásadní.

 

5) Kapitola III, bod 12, str. 8

Navrhujeme vymezit maximální hranici kauce.

Odůvodnění:

Stanovením maximální možné výše kauce bude zabráněno jejímu zneužívání.

Tato připomínka je zásadní.

5) Kapitola III, bod 12, str. 8

Věcný záměr zákona by v této části rovněž měl řešit otázku, zda byty budou již vybaveny základním vybavením (a specifikovat kterým) a jak se toto bude odrážet v účtovaném nájemném.

Odůvodnění:

Vzhledem k situaci nájemníků je nutné otázku vybavení bytu a případného zvýšení nájemného vyřešit.

Tato připomínka je zásadní.

 

4) K přílohám č. 2, 3

Navrhujeme blíže vymezit výměru bytů, a to intervalem.

Odůvodnění:

Například pro jednočlennou domácnost se stanoví byt o výměře 38 m2. Je to maximální hodnota intervalu nebo jediná možná hodnota? Lepší by bylo stanovit např. 30m2 – 38m2. Upozorňujeme rovněž, že intervaly by na sebe neměly navazovat. Pro dvoučlennou domácnost by neměla být spodní hranice 39m2.

Tato připomínka je zásadní.

 

Mgr. Jakub Pôbiš, legislativní oddělení Kanceláře SMO ČR

tel.: 241 733 589

 
 

Naše akce

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

11. ledna 2018
Brno
registrace uzavřena,
kapacita semináře je naplněna

Naši partneři

 

Kalendář

9. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. ledna 2018

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

Brno
16. ledna 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 
1. února 2018 10:00-12:00

Komora obcí

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje