Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 111
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 27
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 22
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 24
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 6
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 19

Zajímavosti ze Svazu

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018
Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018

Avizovaná novela zákona o střetu zájmů byla dne 15. června 2018 zveřejněna ve Sbírce zákonů. Oznámení do centrálního registru oznámení podejte 30. června 2018.  

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Bydlení

10.05.2005 09:58

Připomínky Svazu měst a obcí České republiky k návrhu věcného záměru zákona o podpoře neziskového bydlení (podpoře pořízení dostupných nájemních bytů pro domácnosti s vymezenými příjmy)

 

1) Kapitola III, bod 4, str. 5

Navrhujeme, aby jednou z podmínek, kterou musí investor splnit pro získání dotace, byla i povinnost zajistit správu a údržbu nemovitostí s dotací postavených.

Odůvodnění:

V tomto případě jde o byty postavené se státní dotací a stát by se o ně měl, byť nepřímo, nadále starat. Investor by měl mít povinnost zajistit jejich údržbu a tím prodloužit životnost. Splnění povinnosti lze dosáhnout buď podmínkou, aby toto měl investor povinně v předmětu činnosti nebo aby při žádosti o dotaci doložil např. dlouhodobou smlouvu o zajištění správy a údržby.

Tato připomínka je zásadní.

 

2) Kapitola III, bod 5, str. 5

Navrhujeme, aby podpora nebyla poskytována pouze za účelem pořízení bytových domů, ale i na výstavbu bytů v bytovém domě.

Odůvodnění:

Je nutné si uvědomit, kdo spadá do příjmově vymezených skupin podle návrhu zákona. Kromě mladých lidí a začínajících rodin podmínky splňují např. neplatiči nájemného, lidé vracející se z výkonu trestu a lidé společensky nepřizpůsobiví. Soustřeďování takových lidí na jedno místo (do bytových domů vystavěných s podporou) sice může vyřešit jejich problém s bydlením, ale budou se utvářet sociální ghetta. Řešením je motivovat investory, aby při výstavbě bytových domů vymezili některé byty pro příjmově vymezené skupiny a na ty posléze poskytovat dotaci.

Tato připomínka je zásadní.

 

3) Kapitola III, bod 5, str. 6

Navrhujeme již do věcného záměru zákona doplnit způsob vymezování podlahové plochy bytů, na něž lze poskytnout dotaci, jak o nich hovoří poslední odstavec bodu 5.

Odůvodnění:

Výměru lze určovat buď z obytné plochy na osobu, z velikosti místností nebo z výměry celého bytu. K návrhu se nelze kvalifikovaně vyjádřit, chybí-li tam takto podstatný údaj. Velikost bytu by rovněž měla být vymezena intervaly, u hodnot uvedených v přílohách nelze stanovit, zda se jedná o maximální, minimální nebo jedinou možnou výměru bytu.

Tato připomínka je zásadní.

4) Kapitola III, bod 12, str. 8

Navrhujeme upravit kategorii příjmově vymezených osob a rozlišit podmínky pro uzavírání první nájemní smlouvy a následujících nájemních smluv.

Odůvodnění:

Návrh neřeší situaci, kdy se finanční situace nájemníka sice zlepší, ale ne natolik, aby si mohl dovolit platit tržní nájemné. Může se stát, že lidé ztratí motivaci své příjmy zvyšovat, aby nepřišli o bydlení. Pro uzavírání v pořadí dalších nájemních smluv by mělo být kriterium 0,8 nebo 1,5násobku průměrné měsíční mzdy zvýšeno.

Dále navrhujeme, aby se za příjmově vymezenou osobu nerozuměla pouze jedna osoba v domácnosti, pokud domácnost má více členů, jak prozatím vyplývá z formulace na straně 8. Jak se budou posuzovat případy, kdy žadatelem bude člověk, jehož manžel/druh bude mít příjem výrazně vyšší?

Tato připomínka je zásadní.

 

5) Kapitola III, bod 12, str. 8

Navrhujeme vymezit maximální hranici kauce.

Odůvodnění:

Stanovením maximální možné výše kauce bude zabráněno jejímu zneužívání.

Tato připomínka je zásadní.

5) Kapitola III, bod 12, str. 8

Věcný záměr zákona by v této části rovněž měl řešit otázku, zda byty budou již vybaveny základním vybavením (a specifikovat kterým) a jak se toto bude odrážet v účtovaném nájemném.

Odůvodnění:

Vzhledem k situaci nájemníků je nutné otázku vybavení bytu a případného zvýšení nájemného vyřešit.

Tato připomínka je zásadní.

 

4) K přílohám č. 2, 3

Navrhujeme blíže vymezit výměru bytů, a to intervalem.

Odůvodnění:

Například pro jednočlennou domácnost se stanoví byt o výměře 38 m2. Je to maximální hodnota intervalu nebo jediná možná hodnota? Lepší by bylo stanovit např. 30m2 – 38m2. Upozorňujeme rovněž, že intervaly by na sebe neměly navazovat. Pro dvoučlennou domácnost by neměla být spodní hranice 39m2.

Tato připomínka je zásadní.

 

Mgr. Jakub Pôbiš, legislativní oddělení Kanceláře SMO ČR

tel.: 241 733 589

 
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

1. - 2. srpna 2018

Sympozium Venkov v proměnách času 1918-2018

Praha
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
7. září 2018

Vyhlášení výsledků soutěže “Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“

Pražský hrad

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje