Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 202
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 4
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 48
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 39
jinak jinak 9

Zajímavosti ze Svazu

Knihovna JINAK startuje!
Knihovna JINAK startuje!

Připomínáme, že od 19. února 2018 startuje přihlašování knihoven do třetího ročníku naší soutěže. Registrace knihoven je jednoduchá. Stačí zaslání stručné informace o rozsahu maximálně jedné A5 (deset vět) o tom, co knihovna dělá a jedné ilustrační fotografie na e-mail: tuzilova@smocr.cz .

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Partnerství měst

19.05.2007 13:25

Konference “Partnerská spolupráce pro svět zítřka"

Rada evropských obcí a regionů (CEMR) uspořádala ve spolupráci se svou řeckou sekcí KEDKE ve dnech 10. – 12. května 2007 na řeckém Rhodosu velkou konferenci pod názvem “Partnerská spolupráce pro svět zítřka" za účasti asi 600 zastupitelů a pracovníků, zabývajících se touto problematikou, z 31 evropských států.

Českou republiku zastupovala města Brno (Ladislav Macek, náměstek primátora, a Jana Šancová, zástupkyně vedoucího Odboru zahraničních vztahů), Chrudim (první místostarosta Petr Řezníček a Tamara Volejníková, místopředsedkyně výboru pro partnerství Chrudim-Ede), a Nový Jičín (Milan Šturm, člen Rady města). SMO ČR zastupoval jeho předseda Oldřich Vlasák, který však na konferenci představoval i pořádající organizaci CEMR , jejímž je výkonným předsedou. Proto take řídil jedno z plenárních zasedání konference v nádherném sále středověkého hradu hlavního města ostrova.

 Doba konání konference nebylo zvolena náhodou. Její jednání se uskutečnilo v den, kdy Evropská komise oficiálně vyhlásila program “Evropa pro občany”, který bude trvat do roku 2013. Konference byla zahájena telemostem mezi Bruselem a Rhodosem, při kterém měli její účastníci možnost komunikovat s komisařem EU pro otázky vzdělávání a mládeže Jánem Figelem. Ten prohlásil, že na rozdíl od předchozích padesáti let, kdy se evropská integrace soustřeďovala především na trh a instituce, se musí nyní zaměřit na to, aby si občané Evropské unie osvojili evropské hodnoty. O významu konference svědčí i zastoupení mezinárodních organizací: OSN, Evropská unie (Evropská komise, Evropský parlament a Výbor regionů), Kongres místních a regionálních orgánů Rady Evropy (CLRAE) a Spojená města a místní samosprávy (UCLG).
 Kromě plenárních zasedání jednali účastníci v souběžných pracovních skupinách, které se snažily popsat, jak nejrůznější aspekty partnerské spolupráce obcí a měst mohou ovlivnit řešení některých problémů (např. sociální vylučovaní a začleňování, problematiku bezdomovců, opatření proti nezaměstnanosti, účast mládeže na veřejném životě, kulturní různorodost, dialog ve Středomoří, atd.).
 Nebylo náhodou, že dvě česká města, přítomná na konferenci,byla prezentována jako příklady dobré praxe. První z nich, Chrudim, si pořadatelé konference vybrali  pro příkladné vztahy s nizozemským městem Ede. Tyto vztahy jsou velmi rozsáhlé. Zahrnují zemědělství, školství, kulturu, církve, sociální otázky, ekologii, armádu a hasiče. Nejvíce zaujalo zemědělství. Styky v této oblasti mezi oběma městy začaly již v r. 1993. Konferenci o nich informoval, i jménem Chrudimi, nizozemský koordinátor pracovní skupiny pro zemědělství Bert Lagerweij. Zajímavé na nich je to, že se nezaměřují jen na obchodní aspekty, ale na výměnu zkušeností a co největšího počtu zemědělců a studentů odborných zemědělských škol. Ještě jedna věc stojí za pozornost: Chrudim a Ede byla na konferenci jediná města, kdy byly přítomny obě strany partnerských styků.
 Nový Jičín, zastupovaný Milanem Šturmem, byl vybrán hlavně pro projekty spolupráce z oblasti obnovy kulturních památek, zejména s Německem (Zhořelec, Ludwigsburg). Ne nadarmo je město zakládajícím členem Asociace historických měst ČR a v r. 2000 získalo titul “Historické město ČR”. Partnerské styky má i s Francií, Polskem, Slovenskem a Itálií.
 
 V části konference, které předsedal Oldřich Vlasák (strategie pro budoucí partnerství), měl náš předseda možnost seznámit delegáty se skutečností, že letos Svaz oslaví sté výročí od svého založení, a se základními údaji o počtu twinningů České republiky s evropskými zeměmi. K programu Evropské komise “Evropa pro občany” řekl Oldřich Vlasák, že si klade za cíl vytvářet Evropu, jež by byla blízko zájmům a potřebám jejich občanů a učinit z nich aktéry v samotném procesu výstavby Evropy”.
 Z vystoupení zástupců Evropské komise bylo zřejmé, že si uvědomují deficit, který má Komise u občanů členských zemí EU, zejména v tom smyslu, že zanedbala kontakty s lidmi. To byl  take jeden z důvodů výsledků referend ve Francii a v Nizozemí. Ke zlepšení tohoto stavu má sloužit mj. zmíněný program “Evropa pro občany”. V diskusi však zaznělo, že finanční prostředky na jeho plnění stále ještě nejsou dostatečné. Kritizována byla i byrokracie při posuzování projektů.
 Součástí konference byla i výstava o historii a současnosti partnerských styků. Každá účastnická země měla možnost prezentovat se. SMO ČR této možnosti využil též. Česká delegace je vidět na snímku před našimi panely, na kterých byly základní údaje o ČR a o Svazu a fotografie z partnerství českých měst, přítomných na konferenci.
 
 Deklarace, která byla přijata na závěr konference, zdůrazňuje že partnerská spolupráce obcí a měst může hrát významnou roli ve vztazích se zeměmi, které jsou kandidáty na vstup do EU, ale též např. v oblasti Středomoří, kde mohou být nástrojem usmíření a nastolení míru (na konferenci došlo k setkání zastupitelů Izraele a Palestiny). Deklarace též uvádí, že partnerské vztahy obcí a měst mohou přispět k naplnění Rozvojového milénia OSN.
Úplný text deklarace najdete zde.

 
 Podle našich údajů má ČR v Evropě 1165 partnerských vztahů. Největší počty z nich připadají na sousední státy: Německo (320), Slovensko (153), Polsko (136), Rakousko (86), dobře si však vede např. i Švýcarsko (103), Francie (55), Itálie a Velká Británie (44). Neděláme si však nárok na to, že jsou tato čísla absolutní.
 
Jan Svoboda
oddělení vnějších vztahů Kanceláře Svazu

 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

20. března 2018

Krajská setkání - Zlínský kraj

Kongresové centrum Zlín
21. března 2018

Krajská setkání - Moravskoslezský kraj

Clarion Congress Hotel Ostrava
21. března 2018 16:00-18:00

Komora statutárních měst

Pardubice, hotel EURO
 
22. března 2018 10:00-13:00

Výjezdní zasedání Školské komise

Pacov
 
27. března 2018 10:00-13:00

Sociálně-zdravotní komise

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje