Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 100
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 23
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 19
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 21
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 6
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 17

Zajímavosti ze Svazu

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení garance míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení garance míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018
Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018

Avizovaná novela zákona o střetu zájmů byla dne 15. června 2018 zveřejněna ve Sbírce zákonů. Oznámení do centrálního registru oznámení podejte 30. června 2018.  

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Partnerství měst

19.05.2007 13:25

Konference “Partnerská spolupráce pro svět zítřka"

Rada evropských obcí a regionů (CEMR) uspořádala ve spolupráci se svou řeckou sekcí KEDKE ve dnech 10. – 12. května 2007 na řeckém Rhodosu velkou konferenci pod názvem “Partnerská spolupráce pro svět zítřka" za účasti asi 600 zastupitelů a pracovníků, zabývajících se touto problematikou, z 31 evropských států.

Českou republiku zastupovala města Brno (Ladislav Macek, náměstek primátora, a Jana Šancová, zástupkyně vedoucího Odboru zahraničních vztahů), Chrudim (první místostarosta Petr Řezníček a Tamara Volejníková, místopředsedkyně výboru pro partnerství Chrudim-Ede), a Nový Jičín (Milan Šturm, člen Rady města). SMO ČR zastupoval jeho předseda Oldřich Vlasák, který však na konferenci představoval i pořádající organizaci CEMR , jejímž je výkonným předsedou. Proto take řídil jedno z plenárních zasedání konference v nádherném sále středověkého hradu hlavního města ostrova.

 Doba konání konference nebylo zvolena náhodou. Její jednání se uskutečnilo v den, kdy Evropská komise oficiálně vyhlásila program “Evropa pro občany”, který bude trvat do roku 2013. Konference byla zahájena telemostem mezi Bruselem a Rhodosem, při kterém měli její účastníci možnost komunikovat s komisařem EU pro otázky vzdělávání a mládeže Jánem Figelem. Ten prohlásil, že na rozdíl od předchozích padesáti let, kdy se evropská integrace soustřeďovala především na trh a instituce, se musí nyní zaměřit na to, aby si občané Evropské unie osvojili evropské hodnoty. O významu konference svědčí i zastoupení mezinárodních organizací: OSN, Evropská unie (Evropská komise, Evropský parlament a Výbor regionů), Kongres místních a regionálních orgánů Rady Evropy (CLRAE) a Spojená města a místní samosprávy (UCLG).
 Kromě plenárních zasedání jednali účastníci v souběžných pracovních skupinách, které se snažily popsat, jak nejrůznější aspekty partnerské spolupráce obcí a měst mohou ovlivnit řešení některých problémů (např. sociální vylučovaní a začleňování, problematiku bezdomovců, opatření proti nezaměstnanosti, účast mládeže na veřejném životě, kulturní různorodost, dialog ve Středomoří, atd.).
 Nebylo náhodou, že dvě česká města, přítomná na konferenci,byla prezentována jako příklady dobré praxe. První z nich, Chrudim, si pořadatelé konference vybrali  pro příkladné vztahy s nizozemským městem Ede. Tyto vztahy jsou velmi rozsáhlé. Zahrnují zemědělství, školství, kulturu, církve, sociální otázky, ekologii, armádu a hasiče. Nejvíce zaujalo zemědělství. Styky v této oblasti mezi oběma městy začaly již v r. 1993. Konferenci o nich informoval, i jménem Chrudimi, nizozemský koordinátor pracovní skupiny pro zemědělství Bert Lagerweij. Zajímavé na nich je to, že se nezaměřují jen na obchodní aspekty, ale na výměnu zkušeností a co největšího počtu zemědělců a studentů odborných zemědělských škol. Ještě jedna věc stojí za pozornost: Chrudim a Ede byla na konferenci jediná města, kdy byly přítomny obě strany partnerských styků.
 Nový Jičín, zastupovaný Milanem Šturmem, byl vybrán hlavně pro projekty spolupráce z oblasti obnovy kulturních památek, zejména s Německem (Zhořelec, Ludwigsburg). Ne nadarmo je město zakládajícím členem Asociace historických měst ČR a v r. 2000 získalo titul “Historické město ČR”. Partnerské styky má i s Francií, Polskem, Slovenskem a Itálií.
 
 V části konference, které předsedal Oldřich Vlasák (strategie pro budoucí partnerství), měl náš předseda možnost seznámit delegáty se skutečností, že letos Svaz oslaví sté výročí od svého založení, a se základními údaji o počtu twinningů České republiky s evropskými zeměmi. K programu Evropské komise “Evropa pro občany” řekl Oldřich Vlasák, že si klade za cíl vytvářet Evropu, jež by byla blízko zájmům a potřebám jejich občanů a učinit z nich aktéry v samotném procesu výstavby Evropy”.
 Z vystoupení zástupců Evropské komise bylo zřejmé, že si uvědomují deficit, který má Komise u občanů členských zemí EU, zejména v tom smyslu, že zanedbala kontakty s lidmi. To byl  take jeden z důvodů výsledků referend ve Francii a v Nizozemí. Ke zlepšení tohoto stavu má sloužit mj. zmíněný program “Evropa pro občany”. V diskusi však zaznělo, že finanční prostředky na jeho plnění stále ještě nejsou dostatečné. Kritizována byla i byrokracie při posuzování projektů.
 Součástí konference byla i výstava o historii a současnosti partnerských styků. Každá účastnická země měla možnost prezentovat se. SMO ČR této možnosti využil též. Česká delegace je vidět na snímku před našimi panely, na kterých byly základní údaje o ČR a o Svazu a fotografie z partnerství českých měst, přítomných na konferenci.
 
 Deklarace, která byla přijata na závěr konference, zdůrazňuje že partnerská spolupráce obcí a měst může hrát významnou roli ve vztazích se zeměmi, které jsou kandidáty na vstup do EU, ale též např. v oblasti Středomoří, kde mohou být nástrojem usmíření a nastolení míru (na konferenci došlo k setkání zastupitelů Izraele a Palestiny). Deklarace též uvádí, že partnerské vztahy obcí a měst mohou přispět k naplnění Rozvojového milénia OSN.
Úplný text deklarace najdete zde.

 
 Podle našich údajů má ČR v Evropě 1165 partnerských vztahů. Největší počty z nich připadají na sousední státy: Německo (320), Slovensko (153), Polsko (136), Rakousko (86), dobře si však vede např. i Švýcarsko (103), Francie (55), Itálie a Velká Británie (44). Neděláme si však nárok na to, že jsou tato čísla absolutní.
 
Jan Svoboda
oddělení vnějších vztahů Kanceláře Svazu

 
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


Soutěž

O soutěži
Přihláška


Soutěž

    Naši partneři            

 

 

Kalendář

1. - 2. srpna 2018

Sympozium Venkov proměnách času 1918-2018

Praha
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
7. září 2018

Vyhlášení výsledků soutěže “Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“

Pražský hrad

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje