Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 119
ne ne 33

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Partnerství měst

19.05.2007 13:25

Konference “Partnerská spolupráce pro svět zítřka"

Rada evropských obcí a regionů (CEMR) uspořádala ve spolupráci se svou řeckou sekcí KEDKE ve dnech 10. – 12. května 2007 na řeckém Rhodosu velkou konferenci pod názvem “Partnerská spolupráce pro svět zítřka" za účasti asi 600 zastupitelů a pracovníků, zabývajících se touto problematikou, z 31 evropských států.

Českou republiku zastupovala města Brno (Ladislav Macek, náměstek primátora, a Jana Šancová, zástupkyně vedoucího Odboru zahraničních vztahů), Chrudim (první místostarosta Petr Řezníček a Tamara Volejníková, místopředsedkyně výboru pro partnerství Chrudim-Ede), a Nový Jičín (Milan Šturm, člen Rady města). SMO ČR zastupoval jeho předseda Oldřich Vlasák, který však na konferenci představoval i pořádající organizaci CEMR , jejímž je výkonným předsedou. Proto take řídil jedno z plenárních zasedání konference v nádherném sále středověkého hradu hlavního města ostrova.

 Doba konání konference nebylo zvolena náhodou. Její jednání se uskutečnilo v den, kdy Evropská komise oficiálně vyhlásila program “Evropa pro občany”, který bude trvat do roku 2013. Konference byla zahájena telemostem mezi Bruselem a Rhodosem, při kterém měli její účastníci možnost komunikovat s komisařem EU pro otázky vzdělávání a mládeže Jánem Figelem. Ten prohlásil, že na rozdíl od předchozích padesáti let, kdy se evropská integrace soustřeďovala především na trh a instituce, se musí nyní zaměřit na to, aby si občané Evropské unie osvojili evropské hodnoty. O významu konference svědčí i zastoupení mezinárodních organizací: OSN, Evropská unie (Evropská komise, Evropský parlament a Výbor regionů), Kongres místních a regionálních orgánů Rady Evropy (CLRAE) a Spojená města a místní samosprávy (UCLG).
 Kromě plenárních zasedání jednali účastníci v souběžných pracovních skupinách, které se snažily popsat, jak nejrůznější aspekty partnerské spolupráce obcí a měst mohou ovlivnit řešení některých problémů (např. sociální vylučovaní a začleňování, problematiku bezdomovců, opatření proti nezaměstnanosti, účast mládeže na veřejném životě, kulturní různorodost, dialog ve Středomoří, atd.).
 Nebylo náhodou, že dvě česká města, přítomná na konferenci,byla prezentována jako příklady dobré praxe. První z nich, Chrudim, si pořadatelé konference vybrali  pro příkladné vztahy s nizozemským městem Ede. Tyto vztahy jsou velmi rozsáhlé. Zahrnují zemědělství, školství, kulturu, církve, sociální otázky, ekologii, armádu a hasiče. Nejvíce zaujalo zemědělství. Styky v této oblasti mezi oběma městy začaly již v r. 1993. Konferenci o nich informoval, i jménem Chrudimi, nizozemský koordinátor pracovní skupiny pro zemědělství Bert Lagerweij. Zajímavé na nich je to, že se nezaměřují jen na obchodní aspekty, ale na výměnu zkušeností a co největšího počtu zemědělců a studentů odborných zemědělských škol. Ještě jedna věc stojí za pozornost: Chrudim a Ede byla na konferenci jediná města, kdy byly přítomny obě strany partnerských styků.
 Nový Jičín, zastupovaný Milanem Šturmem, byl vybrán hlavně pro projekty spolupráce z oblasti obnovy kulturních památek, zejména s Německem (Zhořelec, Ludwigsburg). Ne nadarmo je město zakládajícím členem Asociace historických měst ČR a v r. 2000 získalo titul “Historické město ČR”. Partnerské styky má i s Francií, Polskem, Slovenskem a Itálií.
 
 V části konference, které předsedal Oldřich Vlasák (strategie pro budoucí partnerství), měl náš předseda možnost seznámit delegáty se skutečností, že letos Svaz oslaví sté výročí od svého založení, a se základními údaji o počtu twinningů České republiky s evropskými zeměmi. K programu Evropské komise “Evropa pro občany” řekl Oldřich Vlasák, že si klade za cíl vytvářet Evropu, jež by byla blízko zájmům a potřebám jejich občanů a učinit z nich aktéry v samotném procesu výstavby Evropy”.
 Z vystoupení zástupců Evropské komise bylo zřejmé, že si uvědomují deficit, který má Komise u občanů členských zemí EU, zejména v tom smyslu, že zanedbala kontakty s lidmi. To byl  take jeden z důvodů výsledků referend ve Francii a v Nizozemí. Ke zlepšení tohoto stavu má sloužit mj. zmíněný program “Evropa pro občany”. V diskusi však zaznělo, že finanční prostředky na jeho plnění stále ještě nejsou dostatečné. Kritizována byla i byrokracie při posuzování projektů.
 Součástí konference byla i výstava o historii a současnosti partnerských styků. Každá účastnická země měla možnost prezentovat se. SMO ČR této možnosti využil též. Česká delegace je vidět na snímku před našimi panely, na kterých byly základní údaje o ČR a o Svazu a fotografie z partnerství českých měst, přítomných na konferenci.
 
 Deklarace, která byla přijata na závěr konference, zdůrazňuje že partnerská spolupráce obcí a měst může hrát významnou roli ve vztazích se zeměmi, které jsou kandidáty na vstup do EU, ale též např. v oblasti Středomoří, kde mohou být nástrojem usmíření a nastolení míru (na konferenci došlo k setkání zastupitelů Izraele a Palestiny). Deklarace též uvádí, že partnerské vztahy obcí a měst mohou přispět k naplnění Rozvojového milénia OSN.
Úplný text deklarace najdete zde.

 
 Podle našich údajů má ČR v Evropě 1165 partnerských vztahů. Největší počty z nich připadají na sousední státy: Německo (320), Slovensko (153), Polsko (136), Rakousko (86), dobře si však vede např. i Švýcarsko (103), Francie (55), Itálie a Velká Británie (44). Neděláme si však nárok na to, že jsou tato čísla absolutní.
 
Jan Svoboda
oddělení vnějších vztahů Kanceláře Svazu

 
 

Naše akce

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

11. ledna 2018
Brno
registrace uzavřena,
kapacita semináře je naplněna

Naši partneři

 

Kalendář

9. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. ledna 2018

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

Brno
16. ledna 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 
1. února 2018 10:00-12:00

Komora obcí

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje