Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 207
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 6
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 54
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 44
jinak jinak 9

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Sociální oblast

23.06.2005 10:00

Odborníci chtějí jednodušší podmínky pro dotace na Romy

Výběrová řízení na granty týkající se zapojení romské komunity do majoritní společnosti by měla být jednodušší, měla by být vypisována dříve a obce bez prostředků by je již neměla spolufinancovat. Shodli se na tom členové Výboru pro spolupráci se samosprávami Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity.

Dne 17. června 2005 se za účasti zástupce Legislativního oddělení Svazu měst a obcí ČR sešel Výbor pro spolupráci se samosprávami zřízeného Radou vlády ČR pro záležitosti romské komunity.

Rozhodl mimo jiné o poskytnutí dotace obcím v rámci 2. kola dotačního programu Podpora terénní sociální práce na základě doporučení výběrové komise programu. Obvykle je vypisováno jen jedno kolo, ale z důvodů malého zájmu obcí bylo třeba otevřít druhé kolo. Účelem dotačního programu je zřídit v obcích s romskou komunitou alespoň jednoho terénního sociálního pracovníka, jenž by byl prostředníkem mezi obcí a romskými občany. Tím by byly odstraněny jisté komunikační nedostatky a zároveň se jedná o jeden z možných přístupů, jak Romům ulehčit zařazení do společnosti.

V minulých letech bylo ze státního rozpočtu poskytnuto na tento dotační program okolo deseti miliónů, které byly vždy rozděleny mezi žadatelské obce (obvykle jich je okolo 40) a ještě se na některé nedostalo. Letos bylo vyhověno požadavku o navýšení prostředků na celkovou výši okolo 13 miliónů, ale bohužel v prvním kole bylo rozděleno mezi čtyři desítky obcí jen 7,5 miliónů Kč. To bylo hlavním důvodem pro vypsání druhého kola, do kterého se přihlásilo 21 obcí a výběrová komise doporučila k poskytnutí dotace 19 obcí. Konečné rozhodnutí o poskytnutí dotace je na Radě vlády ČR pro záležitosti romské komunity, která rozhodne na svém příštím zasedání. Ve druhém kole by měly být poskytnuty dotace ve výši 3,2 miliónů. Pokud tedy sečteme výši dotací poskytnutých v prvním a druhém kole Programu, dostaneme sumu 10,7 miliónů, logicky z toho vyplývá smutná skutečnost, že asi dva milióny z celkové sumy 13 miliónů finančních prostředků vyžádané ze státního rozpočtu na tento Program budou muset být vráceny. Je paradoxní, že letos byla  částka pro předchozí velký zájem obcí v minulých letech na žádost Výboru pro spolupráci se samosprávami navýšena a přesto nebude vyčerpána - kvůli malému zájmu obcí. Členové výboru nevědí, co je příčinou tohoto stavu.

Výbor doporučil Radě vlády ČR pro záležitosti romské komunity, aby vyhlásila dotační program na příští rok dříve, a to nejlépe již v září tohoto roku a ode dne vyhlášení stanovila lhůtu 60 dnů pro přijímání přihlášek. Rada tento návrh posoudí na svém příštím zasedání.

Byla navržena i další změna, a to aby odpadla nutnost přijetí usnesení zastupitelstva obce o podání přihlášky a o finanční spoluúčasti obce. Ta je nyní povinná ve výši 25 % z celkové výše nákladů na zřízení jednoho místa terénního sociálního pracovníka, i když je možná výjimka, pokud obec prokáže, že si nemůže dovolit spoluúčast financovat - např. malé obce. V budoucnu by to mělo být podle dispozic obce rozhodnuto o přihlášce do programu buďto usnesením rady obce nebo zastupitelstva obce, případně by se jednalo položku zakomponovanou do usnesení zastupitelstva o rozpočtu obce. Rozhodující slovo bude mít opět Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity. Ředitel její kanceláře Czeslaw Walek ve schválení návrhů nevidí velkou obtíž, protože Rada se již podobnými návrhy také zabývala.

Třetím bodem bylo projednávání koncepce romské integrace a její implementace na místní úrovni. Na počátku května tohoto roku vláda ČR schválila již čtvrtou revidovanou Koncepci romské integrace. Tento dokument je základním kamenem pro začleňování romských spoluobčanů do současné české společnosti. Podle vyjádření Výboru je její naplňování podmíněno přijímáním jednotlivých integračních koncepcí na místní úrovni, tedy v obcích a dále v krajích. Bez této provázanosti nemá celostátní Koncepce oporu a opodstatnění pro její naplňování.

Dále byli členové výboru upozorněni na vyhlášení Desetiletí romské integrace ve střední Evropě. Hlavním účelem akce je snaha o zviditelnění romské komunity na mezinárodním poli a o vyjádření podpory pro její začleňování společnosti nenásilnou formou. Jedná se o vyjádření společného úsilí několika státu střední a východní Evropy o odstranění diskriminace a překonání nepřípustné propasti mezi Romy a zbytkem společnosti.

Jaroslav Lenert

 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

22. března 2018 10:00-13:00

Výjezdní zasedání Školské komise

Pacov
 
27. března 2018 10:00-13:00

Sociálně-zdravotní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
29. března 2018 - 29. března 2019

PS obcí III. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
24. dubna 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
25. dubna 2018 15:00-17:00

Předsednictvo Komory obcí

Sokolnice
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje