Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 106
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 26
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 20
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 22
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 6
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 18

Zajímavosti ze Svazu

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018
Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018

Avizovaná novela zákona o střetu zájmů byla dne 15. června 2018 zveřejněna ve Sbírce zákonů. Oznámení do centrálního registru oznámení podejte 30. června 2018.  

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Obec obci

11.11.2009 13:12

Americké město Berwyn chce spolupracovat s Hradcem Králové

Náměstek primátora Martin Soukup se koncem října v Praze setkal s Theodorem J. Polashkem, radním amerického města Berwyn (stát Illionis), který měl pověření městského zastupitelstva Berwynu jednat o případném partnerství s Hradcem Králové.
„Theodore J. Polashek, původem Čech, je v Berwynu velmi aktivní v tamním českém komunitním centru a ve sdružení Sokol. Pokud by nevyšlo jednání s námi, zástupci Berwynu by usilovali o partnerství s jiným městem, nicméně preferují Hradec Králové,“ řekl Martin Soukup.
Představitelé obou měst se domluvili na tom, že v lednu nebo v únoru přijedou zastupitelé města Berwyn do Hradce Králové, kde bude jednání o případné spolupráci pokračovat.
„Obě města by mohla spolupracovat v nejrůznějších oblastech. Možnost spolupráce se nabízí například v oblastech kultury či školství -   mohly by se uskutečnit výměny mezi hudebníky nebo učiteli, případně žáky. Jednou z dalších možností eventuální budoucí spolupráce je sféra zdravotnictví. V Berwynu je totiž velká nemocnice. Zajímavá by mohla být i spolupráce týkající se cestovního ruchu,“ uvedl Martin Soukup.
Město Berwyn má zhruba 65 tisíc obyvatel, severozápadní část města leží jen přibližně jeden a půl kilometru od Chicaga. Berwyn byl založen českou komunitou, je v něm například česká restaurace, dále české komunitní centrum - jediné na středozápadě USA. V Berwynu je také blues bar známý po celých USA. V Berwynu funguje i asistenční centrum pro podporu podnikání.
„V této chvíli si budeme prostřednictvím e-mailů ladit naše pohledy na možnou spolupráci. Ucelený materiál předložíme nejprve radě města a zastupitelstvu. Pokud s Berwynem v budoucnu budeme spolupracovat, s největší pravděpodobností by se dříve než smlouva o partnerství podepsala deklarace o spolupráci,“ konstatoval Martin Soukup.
A proč zástupci Berwynu oslovili právě Hradec Králové? „Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR) dostal tuto nabídku partnerství pro některé z našich měst a jsem rád, že byl jako možný partner Berwynu osloven právě Hradec Králové. Je to nejen díky jeho výborné prezentaci na SMO ČR, ale také jeho výhodnou polohou mezi Prahou a Krkonošemi. A především Hradec Králové je bezesporu jedno z nejkrásnějších měst – je to skutečný salon republiky,“ řekl Oldřich Vlasák, který je nejen zastupitelem Hradce Králové, ale i poslancem Evropského parlamentu a předsedou SMO ČR.
Dodal, že nabídku partnerství s americkým městem, které je v podstatě předměstím Chicaga, jako hradecký zastupitel samozřejmě vítá. „Vždyť i v samotném Chicagu je velká komunita Čechů, se kterými jsem se tam před lety setkal. Je tam také početná organizace Sokol, takže by jistě jeho členové rádi navázali kontakty s našimi stejně aktivními hradeckými Sokoly. Pokud vím, tak Hradec Králové již delší dobu uvažoval o partnerství s některým z měst v USA, zejména s takovým, kde by byla větší komunita Čechů. Navíc v Chicagu je velké transatlantické letiště, takže při možném budoucím kontaktu by odpadly další vnitrostátní lety po USA. Vítám tuto možnost i jako předseda SMO ČR, neboť problematika našich obcí a měst je obdobná jako v městech a obcích této části USA. Starostové zde řeší podobné problémy,“ uvedl Oldřich Vlasák.
Doplnil, že případné navázání kontaktů by bylo jistě důležité nejen pro samosprávu, ale také pro podnikatele. Je však zřejmé, jak Oldřich Vlasák podotkl, že navázání této eventuální spolupráce vyžaduje další jednání a případné vypracování vhodných projektů, a to například zaměřených na kulturu, školství či zdravotnictví.
 
autor článku: Petr Neckař,odborný asistent náměstka primátora Hradce Králové pro oblast kultury, školství, zdravotnictví a sociální věci

 
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

1. - 2. srpna 2018

Sympozium Venkov v proměnách času 1918-2018

Praha
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
7. září 2018

Vyhlášení výsledků soutěže “Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“

Pražský hrad

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje