Na Bohumínsku chtějí společně zatočit se zloději kovů

07.08.2014 01:04

Neschopnost státních orgánů řešit rostoucí škody na majetku organizací i občanů způsobované nelegálními výkupy kradených kovových odpadů přiměly obce na Bohumínsku ke společnému postupu. Obce se rozhodly plně využít ustanovení zákona o odpadech a zformulovat nové znění Obecně  závazné  vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a  odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce (dále OZV), podle kterého od 1. ledna 2015 budou občané moci odevzdávat kovový komunální odpad a papír výhradně zdarma ve sběrných dvorech obcí.

 

Celý příklad dobré praxe si můžete přečíst po kliknutí na odkaz níže:

Odpady_Vyhláška_výkup_kovů_Bohumín_o.docx