Orlovský Dům seniorů „POHODA“ se zapojil do projektu polsko-českého setkávání

07.08.2014 01:35

Orlovské nestátní zařízení Dům seniorů „POHODA“, o. p. s. se zapojilo spolu s institucí sociálního zařízení z Ostravy a  polského Gorzyce do projektu „Polsko-české setkávání – souseda bližší poznávání“, který sleduje dva cíle - umožnit i seniorům výlety na zajímavá místa a seznámit pracovníky sociálních institucí s provozem na jiných pracovištích.

 

Podrobnosti najdete zde: 

Sociální služby_Zapojení do polsko-českého setkávání Domu seniorů Pohoda_Orlová.docx