Na Jablonecku si jdou lidé naproti

22.06.2014 22:18

 

Perfektní připravenost, hladký průběh a nakažlivě dobrá nálada. Takový dojem zanechalo První oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Jablonec nad Nisou. Uskutečnilo se 12. června, jako volitelné téma se ujala doprava, respektive zlepšení její koordinace.

 

Správní obvod obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou leží zhruba uprostřed Libereckého kraje. Je to území, které ze severu zahrnuje podstatnou část Jizerských hor a na východě přechází v Krkonoše. V správním obvodu žije přes 55 tisíc lidí, a to v 11 obcích, z nichž tři mají statut města. 

Role koordinátorky Projektu meziobecní spolupráce se zde zhostila Markéta Hozová, která je současně mluvčí jabloneckého magistrátu. Úzké spojení projektu s městem Jablonec není náhodné. Starostové z ORP jsou už zvyklí na zájem o problémy malých obcí ze strany magistrátu, dobře si rozumí s vstřícným tajemníkem i primátorem a pravidelně se setkávají. Do projektu Obce sobě tak vpluli jako dobře šlapající tým, který využil možnost jak dál rozvinout to, na čem se už úspěšně pracuje.

Když na setkání M. Hozová hovořila o vyhodnocení dotazníků mezi představiteli obcí, mohla konstatovat, že se do projektu meziobecní spolupráce zapojilo všech 11 obcí, jejichž starostové o sobě navzájem a o dění ve svých obcích velmi dobře vědí. Jako společná témata označili cestovní ruch a dopravní obslužnost, první se proto stalo tématem pro MOS v aglomeraci a druhé bylo potvrzené jako volitelné téma právě na tomto oficiálním setkání. V působnosti ORP pracuje Dopravní sdružení obcí Jablonecka (DSOJ) a současně v regionu funguje také Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje IDOL. Oba systémy by měly být navzájem kompatibilní tak, aby to bylo ekonomicky a uživatelsky výhodné. Téma bylo navrženo na základě dotazníků, následně proběhla diskuse i výběr vhodného kandidáta na pozici tematického experta pro danou oblast, kterým se stal Ing. Ondřej Polák.

Pokud jde o základní tři témata, v každém si jablonečtí našli jak integrující, tak konkrétní náměty. V sociální oblasti se budou týkat komunitního plánování, informovanosti o sociálních službách a rozšíření spektra sociálních služeb se zaměřením na klienty trpící závislostí (což se logicky více týká samotného Jablonce), ale došlo i na návrh na zřízení Domova pro seniory, který by sloužil všem obcím. V oblasti školství budou řešit zcela konkrétní problém dětí z vesnic Dalešice a Maršovice, které nemají vlastní mateřskou a základní školu. Ve hře je několik variant, jak jim mohou ostatní obce pomoci. Dále se v této oblasti, kromě vypracování ucelené koncepce sítě škol a poradenského servisu,  klade důraz i na otevření škol rodičům. Pod heslem „rodiče vítáni“ se prohloubí  jejich podíl na chodu a směřování školy. A konečně třetí hlavní oblast – odpadové hospodářství – bude mít jako hlavní bod vytvoření dobrovolného svazku obcí, který by posílil vyjednávací pozici vůči svozové firmě.

 

Tři otázky pro primátora města Jablonec nad Nisou Ing. Petr Beitla

 

Jaký smysl má projekt Obce sobě pro větší města? Proč by měla pomáhat menším?

Měl by fungovat princip solidarity. Ostatně z obcí přijíždí občané do města a z města do obcí. Vztahy by měly být vždycky korektní a sousedské a k tomu patří i vzájemná pomoc. Nakonec i ORP je nějakým způsobem definováno a nelze se určitým povinnostem vyhnout. Myslím, že lepší je jít tomu naproti právě takovým způsobem.

 

Na shromáždění si starostové pochvalovali vstřícnost a pomoc ze strany magistrátu Jablonce a jeho úředníků, to nebývá vždy pravidlem, čím je to u vás dáno?

Možná je to dáno osobností tajemníka Marka Řeháčka, který má celý region pod kůží, je současně spisovatelem, píše o regionu knížky. V obcích se pohybuje, je to pro něj samozřejmé a je to slušný fundovaný člověk, který dovede se starosty komunikovat a pomáhat jim. Já jsem tuto aktivitu jenom podpořil a od začátku, co jsem ve funkci, se snažím držet jakýsi tým, s nímž komunikujeme na platformě, kde je jedno, zda jde o malou či velkou obec. Vyměňujeme si své životní zkušenosti a starosti.

Jako volitelné téma jste vybrali dopravu, její lepší koordinaci. Proč?

Náš region je přeci jenom horský a bývá postižen zimou a sněhem a potom zase přívaly turistů. Dopravní dostupnost není taková jako u obcí, které leží na rovině a kde si za pět minut dojdete na kole z místa A do místa B, tady je to opravdu někdy velmi složité a je proto dobré mít nastaveny krizové scénáře a mít v systému lidi, kteří to znají a umí řešit i krizové situace.

 

Popisky k obrázkům, v pořadí jak jdou za sebou:

1. Zleva: Petr Beitl, primátor Jablonce nad Nisou, Markéta Hozová, koordinátorka a Karla Hackelová, analytička projektu Obce sobě,

2. Správní obvod ORP Jablonec nad Nisou zahrnuje 11 obcí.

3. Jednání mělo oficiální....

4....i neformální část, konalo se v nově rekonstruovaném areálu sportovišť Střelnice.

5. Primátor Jablonce nad Nisou Ing. Petr Beitl (poněkud oslněn paprsky pozdního odpoledne).