Jednotné technologické prostředí šetří obcím ORP Šternberk čas a zefektivňuje komunikaci s občany

18.09.2014 01:01

Sjednotit informační systémy mezi obcemi ve správním obvodu ORP Šternberk bylo hlavním důvodem pro zřízení Technologického centra s elektronickou spisovou službou a vnitřní integrací. Projekt, jehož nositelem je Město Šternberk, slouží státu, obcím i občanům. Díky němu jsou informovanost a vzájemná komunikace rychlejší a efektivnější.   

 

Podrobnosti najdete zde: 

Servis samosprávám_Sjednocení informačního systému_Šternberk.docx