Metodiky, šablony

 

A) Monitoring současného stavu meziobecní spolupráce (1. část dotazníkového šetření)

Kontaktní osoba – Jiří Hužera, tel.: 730 894 902730 894 902, e-mail: huzera.mos@smocr.cz

Jedná se o úvodní aktivitu projektu, která má za cíl zjistit zkušenosti s meziobecní spoluprací v daném území, najít úspěšné i neúspěšné příklady spolupráce, včetně vhodných oblastí spolupráce. Dalším cílem je také motivovat obce pro zapojení do projektu.

Dokumenty:

 

B) Tvorba strategie území správního obvodu ORP v oblastí předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a volitelného tématu

Kontaktní osoby: 

 

Závazné metodické dokumenty pro tvorbu strategie jsou uvedeny ZDE

 1. Metodika meziobecní spolupráce v oblasti předškolní výchovy a základního školství
 2. Metodika meziobecní spolupráce v oblasti sociálních služeb
 3. Metodika meziobecní spolupráce v oblasti odpadového hospodářství
 4. Metodika meziobecní spolupráce (zastřešující)
 5. Rámcová metodika pro tvorbu dokumentů
 6. Metodika projektového řízení
 7. Metodika strategického řízení

 

Závazné šablony pro tvorbu strategie jsou uvedeny ZDE

 1. Šablona - úvod
 2. Šablona - základní charakteristika
 3. Šablona - školství
 4. Šablona - sociální služby
 5. Šablona - odpady

 

Datové sety pro vyplňování šablon jsou uvedeny  ZDE 

 1. Data získaná z MŠMT
 2. Data získaná z MPSV
 3. Data získaná z MF
 4. Data získaná z ČSÚ

 

C) Dotazníkové šetření (2. část)

Kontaktní osoba: Marek Vetýška, tel.: 730 894 912730 894 912, e-mail: vetyska.mos@smocr.cz

Tato část dotazníkového šetření slouží k získání informací, které přispějí k představám o budoucím nastavení ekonomických a legislativních podmínek pro dlouhodobé fungování meziobecní spolupráce. Odpovědi by nám měli v následujícím období argumentačně pomoci při vyjednávání na resortech a v Parlamentu ČR. Současně upřesní, jakým směrem by se měla ubírat meziobecní spolupráce (oblasti, témata) v daném území.

Dokumenty:

·         Dotazník (2. část) k meziobecní spolupráci  (dotazník, elektronická podoba ke stažení  DOC  a PDF)

 

30. 4. 2014

Průběžnou aktualizaci výsledků dotazníků na úrovni ORP a obcí naleznete zde.