Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 201
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 4
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 48
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 39
jinak jinak 9

Zajímavosti ze Svazu

Knihovna JINAK startuje!
Knihovna JINAK startuje!

Připomínáme, že od 19. února 2018 startuje přihlašování knihoven do třetího ročníku naší soutěže. Registrace knihoven je jednoduchá. Stačí zaslání stručné informace o rozsahu maximálně jedné A5 (deset vět) o tom, co knihovna dělá a jedné ilustrační fotografie na e-mail: tuzilova@smocr.cz .

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Životní prostředí

14.11.2005 09:08

Obce v EU a odpadové hospodářství aneb jak to dělá Rakousko

V září 2004 Předsednictvo Svazu měst a obcí České republiky (dále jen „Svaz“) schválilo účast Svazu na projektu C2ENET (Central Europe Environmental Net, Středoevropská síť životního prostředí) v rámci programu INTERREG IIIB CADSES. Projekty pro programy INTERREG IIIB vyžadují partnerství veřejných a jim podobných subjektů ze zemí regionů CADSES (středoevropské, jaderské, podunajské a jihovýchodní regiony Evropy). Vedoucím partnerem projektu se stalo město Vsetín a dalšími partnery projektu jsou:
-          Svaz měst a obcí ČR
-          Rakouský svaz měst
-          Maďarská národní asociace místních samospráv
-          město Szigetszebtmiklos v Maďarsku
-          Regionální environmentální asociace obcí okresu North Pest a Nógrád v Rumunsku
-          město Oradea v Rumunsku.

Doba trvání projektu je 1.5 2005 – 30. 9. 2007. Každý partner projektu má své aktivity, které bude v projektu realizovat. Aktivity, které budou realizovat vedoucí partner a ostatní partneři projektu zahrnují pilotní projekty (studie) realizované městem Vsetín, praktická příručka pro obce vytvořená na základě analýzy dopadu legislativy EU na obce a města šířená prostřednictvím Svazu měst a obcí ČR a konference a semináře osvětlující dobrou praxi v dané oblasti.

Za účelem naplňování obsahu projektu C2ENET – Středoevropská síť životního prostředí - zorganizoval Rakouský svaz měst v druhé polovině října letošního roku první oficiální setkání pracovní skupiny partnerů projektu C2ENET. Schůzky se zúčastnili zástupci všech partnerů (viz rámeček o projektu) včetně Svazu. Hlavními body setkání byly prezentace o dopadu evropské legislativy na národní zákonodárství v oblasti životního prostředí a dále spolupráce soukromého a veřejného sektoru při realizacích konkrétních projektů v oblasti životního prostředí v různých členských státech Evropské unie (známé pod názvem Public Private Partnership). Na setkání byly předneseny i příspěvky pojednávající o odpadovém hospodářství v Rakousku a jednotlivých rakouských městech.

Velmi zajímavou prezentaci přednesl Helgeho Kleinwegeho z bruselské pobočky Německého svazu odpadového hospodářství. Ta poukazovala na momentální dopady evropské legislativy životního prostředí na členské státy. Krom toho, že se prezentace zabývala i informacemi o samotné organizaci (členy je asi 600 společností ze všech oborů odpadového hospodářství s cca 160 000 zaměstnanci), hovořil pan Kleinwege of tom, že je třeba přehodnotit stávající legislativu v oblasti životního prostředí a přizpůsobit ji moderním trendům hospodaření s odpady. Podle jeho slov je nutné lépe a účelněji definovat pojem „odpad“, recyklace, znovuvyužití odpadů jako druhotné suroviny apod. Byly zmíněny i nepříjemné skutečnosti – zhruba ve 100 případech bylo v členských státech odhaleno, že implementace předpisů Evropské unie je nedůsledná, a v 88 případech nebyly předpisy realizovány vůbec. S rozšířením Evropské unie v minulém roce nebyl adekvátně navýšen počet úředníků obstarávajících agendu životního prostředí na evropské úrovni, čímž je jejich práce při odhalování chybějící nebo nesprávné implementace unijních předpisů ztížena. Agenda životního prostředí již není tak aktuálním tématem jako před deseti lety, jedná se o jisté „nasycení úspěchem“ z dosažené úrovně ochrany životního prostředí v minulých letech. S tím souvisí i přístup, že by měly být posunuty priority  od problémů týkajících se čistě jen životního prostředí do oblasti ekonomické (např. zda jsou přijatá opatření taktéž hospodářsky výhodná).

Za hlavní témata v oblasti životního prostředí a jeho ochrany si Evropská unie zvolila ochranu půdy, čistý vzduch, omezené využívání pesticidů, prevence vzniků odpadů, recyklace, udržitelné využívání přírodních zdrojů atd. V návaznosti na to by mělo dojít k revizi několika základních evropských právních předpisů, např. Rámcového nařízení EK o odpadech (75/442/EEC) a Směrnice Rady o přepravě odpadů (259/1993/EEC). Další oblasti, které budou nebo již byly revidovány, se týkají zpětného odběru baterií, odpadu z těžby, elektronických a elektrotechnických zařízení a biodegradabilního odpadu.

Poučná prezentace o odpadovém hospodářství v Rakousku poskytovala možnost srovnání s hospodařením s odpady v členských státech jednotlivých partnerů projektu. Hlavní principy nakládání s odpady v Rakousku jsou předcházení a omezování produkce odpadů, maximální využití odpadů jako druhotných surovin, recyklace a upřednostňování tepelného zpracování odpadů před jejich ukládáním. S tím souvisí i zavedení systémů sběru a třídění odpadů a přiblížení těchto systémů co nejširšímu obyvatelstvu, které je jedním z největších producentů odpadů. Mezi další priority v oblasti ochrany životního prostředí patří snižování a postupné odstraňování znečišťování vod a snižování emisí z domácích zdrojů.

Organizování hospodaření s odpady v jednotlivých rakouských městech a dalších příkladů, kde se uplatnil model financování a organizace formou partnerství veřejného a soukromého sektoru (Public Private Partnership), se týkaly následující příspěvky. Vystoupili jak zástupci měst, tak i reprezentanti soukromých společností (banky, společnosti provozující systémy odpadového hospodářství) podílející se na projektech v oblasti s nakládáním s odpady (.A.S.A. AG, Saubermacher GmbH – obě působí i v České republice). Zde se jak prezentující, tak posluchači shodli na tom, že hospodaření s odpady a jejich využívání je z ekonomického a manažerského hlediska velmi náročnou činností, kterou lze jen ztěží zcela financovat z prostředků veřejných rozpočtů. Na druhou stranu může být tato činnost i velmi ekonomicky zajímavá a výnosná.

O den později, tentokráte již ve městě Leoben v zemi Štýrsko, přednesl ředitel odpadového centra Ing. Alfred Krenn svůj příspěvek o odpadovém hospodářství v tomto cca 30-tisícovém městě. Opět bylo zdůrazněno, že základním nosným principem odpadového hospodářství na jakékoliv úrovni je snaha přiblížit možnost uvědomělého nakládání s odpady co největšímu počtu občanů, protože jinak absentuje jejich vůle odpad  třídit a předcházet jeho vzniku. V zájmu vzdělávání a osvětové činnosti na poli nakládání s odpady organizuje recyklační centrum v Leobenu dvakrát ročně exkurze, aby se lidé mohli seznámit, jak nakládat s odpady a proč je důležité recyklovat. Zároveň vysílají učitele a pracovníky do škol, aby na mladší generaci působili, jak nakládat s odpady a jak je třídit. Je zde i vedlejší efekt, a to že děti zpětně působí na rodiče (viz celostátní televizní a novinová kampaň na třídění odpadů v České republice). Celkově město sbíralo, třídilo, recyklovalo a ukládalo veškerý odpad produkovaný domácnostmi, čímž se po této stránce stalo dostatečně soběstačným. Pan Krenn taktéž hovořil o nákladech na provoz systému nakládání s odpady. Výše poplatku občana městu je odvislá od počtu nádob, jejich velikosti, jaký odpad „produkuje“ a v jakém množství (roční poplatek na 1 občana se v průměru pohybuje mezi 1 200 – 1 700 €).

Po přednášce následovala krátká návštěva centra odpadového hospodářství v Leobenu, čímž bylo zakončeno i první setkání partnerů projektu C2ENET.

Mgr. Pavel Drahovzal
Legislativní oddělení Kanceláře Svazu měst a obcí ČR

 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

20. března 2018

Krajská setkání - Zlínský kraj

Kongresové centrum Zlín
21. března 2018

Krajská setkání - Moravskoslezský kraj

Clarion Congress Hotel Ostrava
21. března 2018 16:00-18:00

Komora statutárních měst

Pardubice, hotel EURO
 
22. března 2018 10:00-13:00

Výjezdní zasedání Školské komise

Pacov
 
27. března 2018 10:00-13:00

Sociálně-zdravotní komise

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje