Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 163
ne ne 53

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Životní prostředí

14.11.2005 09:08

Obce v EU a odpadové hospodářství aneb jak to dělá Rakousko

V září 2004 Předsednictvo Svazu měst a obcí České republiky (dále jen „Svaz“) schválilo účast Svazu na projektu C2ENET (Central Europe Environmental Net, Středoevropská síť životního prostředí) v rámci programu INTERREG IIIB CADSES. Projekty pro programy INTERREG IIIB vyžadují partnerství veřejných a jim podobných subjektů ze zemí regionů CADSES (středoevropské, jaderské, podunajské a jihovýchodní regiony Evropy). Vedoucím partnerem projektu se stalo město Vsetín a dalšími partnery projektu jsou:
-          Svaz měst a obcí ČR
-          Rakouský svaz měst
-          Maďarská národní asociace místních samospráv
-          město Szigetszebtmiklos v Maďarsku
-          Regionální environmentální asociace obcí okresu North Pest a Nógrád v Rumunsku
-          město Oradea v Rumunsku.

Doba trvání projektu je 1.5 2005 – 30. 9. 2007. Každý partner projektu má své aktivity, které bude v projektu realizovat. Aktivity, které budou realizovat vedoucí partner a ostatní partneři projektu zahrnují pilotní projekty (studie) realizované městem Vsetín, praktická příručka pro obce vytvořená na základě analýzy dopadu legislativy EU na obce a města šířená prostřednictvím Svazu měst a obcí ČR a konference a semináře osvětlující dobrou praxi v dané oblasti.

Za účelem naplňování obsahu projektu C2ENET – Středoevropská síť životního prostředí - zorganizoval Rakouský svaz měst v druhé polovině října letošního roku první oficiální setkání pracovní skupiny partnerů projektu C2ENET. Schůzky se zúčastnili zástupci všech partnerů (viz rámeček o projektu) včetně Svazu. Hlavními body setkání byly prezentace o dopadu evropské legislativy na národní zákonodárství v oblasti životního prostředí a dále spolupráce soukromého a veřejného sektoru při realizacích konkrétních projektů v oblasti životního prostředí v různých členských státech Evropské unie (známé pod názvem Public Private Partnership). Na setkání byly předneseny i příspěvky pojednávající o odpadovém hospodářství v Rakousku a jednotlivých rakouských městech.

Velmi zajímavou prezentaci přednesl Helgeho Kleinwegeho z bruselské pobočky Německého svazu odpadového hospodářství. Ta poukazovala na momentální dopady evropské legislativy životního prostředí na členské státy. Krom toho, že se prezentace zabývala i informacemi o samotné organizaci (členy je asi 600 společností ze všech oborů odpadového hospodářství s cca 160 000 zaměstnanci), hovořil pan Kleinwege of tom, že je třeba přehodnotit stávající legislativu v oblasti životního prostředí a přizpůsobit ji moderním trendům hospodaření s odpady. Podle jeho slov je nutné lépe a účelněji definovat pojem „odpad“, recyklace, znovuvyužití odpadů jako druhotné suroviny apod. Byly zmíněny i nepříjemné skutečnosti – zhruba ve 100 případech bylo v členských státech odhaleno, že implementace předpisů Evropské unie je nedůsledná, a v 88 případech nebyly předpisy realizovány vůbec. S rozšířením Evropské unie v minulém roce nebyl adekvátně navýšen počet úředníků obstarávajících agendu životního prostředí na evropské úrovni, čímž je jejich práce při odhalování chybějící nebo nesprávné implementace unijních předpisů ztížena. Agenda životního prostředí již není tak aktuálním tématem jako před deseti lety, jedná se o jisté „nasycení úspěchem“ z dosažené úrovně ochrany životního prostředí v minulých letech. S tím souvisí i přístup, že by měly být posunuty priority  od problémů týkajících se čistě jen životního prostředí do oblasti ekonomické (např. zda jsou přijatá opatření taktéž hospodářsky výhodná).

Za hlavní témata v oblasti životního prostředí a jeho ochrany si Evropská unie zvolila ochranu půdy, čistý vzduch, omezené využívání pesticidů, prevence vzniků odpadů, recyklace, udržitelné využívání přírodních zdrojů atd. V návaznosti na to by mělo dojít k revizi několika základních evropských právních předpisů, např. Rámcového nařízení EK o odpadech (75/442/EEC) a Směrnice Rady o přepravě odpadů (259/1993/EEC). Další oblasti, které budou nebo již byly revidovány, se týkají zpětného odběru baterií, odpadu z těžby, elektronických a elektrotechnických zařízení a biodegradabilního odpadu.

Poučná prezentace o odpadovém hospodářství v Rakousku poskytovala možnost srovnání s hospodařením s odpady v členských státech jednotlivých partnerů projektu. Hlavní principy nakládání s odpady v Rakousku jsou předcházení a omezování produkce odpadů, maximální využití odpadů jako druhotných surovin, recyklace a upřednostňování tepelného zpracování odpadů před jejich ukládáním. S tím souvisí i zavedení systémů sběru a třídění odpadů a přiblížení těchto systémů co nejširšímu obyvatelstvu, které je jedním z největších producentů odpadů. Mezi další priority v oblasti ochrany životního prostředí patří snižování a postupné odstraňování znečišťování vod a snižování emisí z domácích zdrojů.

Organizování hospodaření s odpady v jednotlivých rakouských městech a dalších příkladů, kde se uplatnil model financování a organizace formou partnerství veřejného a soukromého sektoru (Public Private Partnership), se týkaly následující příspěvky. Vystoupili jak zástupci měst, tak i reprezentanti soukromých společností (banky, společnosti provozující systémy odpadového hospodářství) podílející se na projektech v oblasti s nakládáním s odpady (.A.S.A. AG, Saubermacher GmbH – obě působí i v České republice). Zde se jak prezentující, tak posluchači shodli na tom, že hospodaření s odpady a jejich využívání je z ekonomického a manažerského hlediska velmi náročnou činností, kterou lze jen ztěží zcela financovat z prostředků veřejných rozpočtů. Na druhou stranu může být tato činnost i velmi ekonomicky zajímavá a výnosná.

O den později, tentokráte již ve městě Leoben v zemi Štýrsko, přednesl ředitel odpadového centra Ing. Alfred Krenn svůj příspěvek o odpadovém hospodářství v tomto cca 30-tisícovém městě. Opět bylo zdůrazněno, že základním nosným principem odpadového hospodářství na jakékoliv úrovni je snaha přiblížit možnost uvědomělého nakládání s odpady co největšímu počtu občanů, protože jinak absentuje jejich vůle odpad  třídit a předcházet jeho vzniku. V zájmu vzdělávání a osvětové činnosti na poli nakládání s odpady organizuje recyklační centrum v Leobenu dvakrát ročně exkurze, aby se lidé mohli seznámit, jak nakládat s odpady a proč je důležité recyklovat. Zároveň vysílají učitele a pracovníky do škol, aby na mladší generaci působili, jak nakládat s odpady a jak je třídit. Je zde i vedlejší efekt, a to že děti zpětně působí na rodiče (viz celostátní televizní a novinová kampaň na třídění odpadů v České republice). Celkově město sbíralo, třídilo, recyklovalo a ukládalo veškerý odpad produkovaný domácnostmi, čímž se po této stránce stalo dostatečně soběstačným. Pan Krenn taktéž hovořil o nákladech na provoz systému nakládání s odpady. Výše poplatku občana městu je odvislá od počtu nádob, jejich velikosti, jaký odpad „produkuje“ a v jakém množství (roční poplatek na 1 občana se v průměru pohybuje mezi 1 200 – 1 700 €).

Po přednášce následovala krátká návštěva centra odpadového hospodářství v Leobenu, čímž bylo zakončeno i první setkání partnerů projektu C2ENET.

Mgr. Pavel Drahovzal
Legislativní oddělení Kanceláře Svazu měst a obcí ČR

 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

17. - 18. ledna 2018

Společné zasedání Předsednictva Svazu měst a obcí ČR a Rady Asociace krajů ČR

Skalka, okres Hodonín
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 
1. února 2018 10:00-12:00

Komora obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
13. února 2018

Krajská setkání - Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje (multimediální sál) U Jezu 642, Liberec
15. února 2018

Krajská setkání - Ústecký kraj

Krajský úřad Ústeckého kraje (Velký konferenční sál) Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje