Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 112
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 28
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 22
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 26
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 6
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 19

Zajímavosti ze Svazu

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018
Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018

Avizovaná novela zákona o střetu zájmů byla dne 15. června 2018 zveřejněna ve Sbírce zákonů. Oznámení do centrálního registru oznámení podejte 30. června 2018.  

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

SMO ČR

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ SMO ČR

č. 37 / 12. prosince 2011

SMO ČR
Pozvání
Vymknutá z kloubů doba šílí...
...a proč si lidé myslí, že potřebují kančí na daňčím. To se dozvíte na předvánočním setkání starostů, které pořádá Svaz měst a obcí ČR ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Nová ekonomika už ve čtvrtek 15. prosince 2011 od 10.00 do 13.00 hod. v Tereziánském sále Břevnovského kláštera (Markétská 28/1, Praha 6). Kromě pohledu Tomáše Sedláčka, člena N.E.R.V., na ekonomiku obcí a měst v současném socioekonomickém prostoru vás bude jistě zajímat i způsob zadávání veřejných zakázek ve Velké Británii. Jak se tam zakázky vypisují a jak se realizují, nám poví Salia Mogensen z Londýna (zajištěn simultánní překlad).
Sváteční atmosféru vykouzlí klavírista Emil Viklický a populární herec Jiří Lábus. Pozor! Všechny vstupenky jsou slosovatelné! Na tři z vás čeká letenka na pracovní cestu „za kanál La Manche“ a jednoho pak letecký zájezd do Paříže (pro dvě osoby). Přihlaste se na http://www.smocr.cz/registration.aspx?itemID=19. Neplatí se žádný účastnický poplatek. 
Financování
„Nůžky pro stát“
Na předvánočním setkání starostů, o kterém vás informujeme výše, bude také ukončena svazová akce Nůžky pro stát. Nůžky mají symbolizovat stále se zvětšující propast mezi státním rozpočtem a rozpočty obcí. V poslední době se totiž zdá, že mnozí politici zapomínají na to, že opravdový život našich občanů se neodehrává na ministerstvech či v Parlamentu, ale právě ve městech a obcích. Těm jsou ale ukládány další a další povinnosti bez toho, aniž by jim byly přiděleny také odpovídající finanční prostředky. Zašlete nám svoje nůžky i vy, nebo je přivezte na setkání starostů do Břevnovského kláštera.
Přetahovaná o loterie pokračuje
Senát vrací zpět do Sněmovny tzv. JIMa, který obsahuje také novelu zákona o loteriích. Odesílá jej s pozměňovacími návrhy, které mají omezit vliv loterních společností na rozdělování veřejných prostředků. Zároveň se od příštího roku mění správa všech prostředků pocházejících ze sázkových her a loterií. 
Správa obce
Diskuze k Analýze aktuálního stavu veřejné správy pokračuje
14. prosince bude vláda projednávat návrhy na budoucí řešení výkonu státní správy v území. Svaz v rámci připomínkového řízení vyjádřil zásadní nesouhlas s navrhovaným ukončením existence typu obce s pověřeným obecním úřadem a rovněž s direktivním odnětím většiny kompetencí pro všechny obce I. a II typu. Návrh popírá původní důvod reformy - přiblížení státní správy občanům v území.
Kultura - doporučení pro obce
Památník holocaustu „Memory Stars“ se židovským obcím nelíbí
Představitelé Federace židovských obcí, Židovské obce v Praze a Židovského muzea se na základě dotazů starostů obcí a měst zabývali projektem „Memory Stars“. Jde o typizovaný památník, připomínající osud obětí holocaustu. Podle představitelů židovských obcí nelze takto koncipované dílo doporučit k umístění.
Svaz měst a obcí ČR, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4
tel.: +420 234 709 711, fax: +420 234 709 786, e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3 / IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje