Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 219
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 43
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 37
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 42
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 18
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 31

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

SMO ČR

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ SMO ČR

č. 36 / 5. prosinec 2011

SMO ČR
VÝZVA
První nůžky přicházejí – zapojte také svoji obec
V poslední době se zdá, že mnozí politici zapomínají na to, že opravdový život občanů této země se neodehrává na ministerstvech či v Parlamentu, ale právě ve městech a obcích. Pomyslné nůžky mezi státním rozpočtem a rozpočty obcí se stále více rozevírají, jsou nám ukládány další povinnosti bez toho, aby nám byly také přiděleny odpovídající finanční prostředky. Svaz měst a obcí ČR proto vyvolal iniciativu nazvanou „Nůžky pro stát“. Zapojte i vaši obec.  
 FINANCE
Inkaso daní v listopadu: návrh do roku 2009 
Z inkasa za listopad je zřejmé, že u většiny sdílených daní se letos vracíme na úroveň roku 2009. Nepříznivý vývoj daně z příjmů fyzických osob z přiznání nezvrátí ani prosincové zálohy. Tabulku a zhodnocení naleznete zde.
Jednoduchá kalkulačka daňových příjmů na stránkách Svazu
Na základě úkolu Předsednictva Svazu byla připravena kalkulačka sdílených daní, která nabízí odhad konkrétních hodnot pro rok 2012. Jde samozřejmě o údaje pouze teoretické, neboť zásadní vliv má celkové daňové inkaso. Pro možnost aktualizace požádal Svaz ministerstvo financí o zasílání pravidelných, minimálně čtvrtletních upřesnění odhadů. Kalkulačka má sloužit jako pomocný nástroj pro rok 2012, zatím nijak nezohledňuje návrhy na změny v RUD.
Proč poslanci nechtějí pomoci obcím v „účku“?
Rozpočtový výbor tento týden nepřijal pozměňovací návrh, který měl v příštím roce posílit zdroje obcí na dně tzv. U-křivky. Svazu měst a obcí ČR nezbývá než vyjádřit hluboké nepochopení pro hlasování poslanců, kteří zřejmě nemají zkušenosti z komunální politiky. Nebo, a to je možná ještě horší, poslanci zájmy obcí opět obětovali svému latentnímu přetahování o zásluhy.
 ÚČETNICTVÍ
Zdálo by se, že obce ohrožují rating České republiky.
Ze strany Evropské komise je požadavek získávat všechna data z účetnictví, i když se za několik málo let může ukázat, že standardní statistické metody poskytují přesnější výsledky. Falšovaná statistika v Řecku tak vyústí až v nesmyslné vykazování také pro české obce nad 3 tisíce obyvatel (výhledově také pro obce menší). Navzdory všem rozumným argumentům se tak stane pravděpodobně již v roce 2012.
 SOCIÁLNÍ REFORMA
Metodika přechodu zaměstnanců obcí na Úřad práce
Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo Svazu metodiku přechodu zaměstnanců obcí na úřady práce. Jedná se v podstatě o odpovědi na často kladené otázky v souvislosti s realizační fází tzv. Sociální reformy I.
 PŘEHLED BUDOUCÍ LEGISLATIVY
Co se změní pro obce a města v roce 2012?
Od 1. ledna 2012 a poté dále v průběhu roku 2012 dojde k mnoha změnám, které se dotknou činností měst a obcí. Připravili jsme proto přehled nejvýznamnějších legislativních změn, které se v příštím roce dotknou měst a obcí. V přehledu najdete seznam oblastí se stručným popisem, čeho se změny týkají a jak se k nim Svaz staví.

 

Svaz měst a obcí ČR, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4
tel.: +420 234 709 711, fax: +420 234 709 786, e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3 / IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje