Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 46
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 10
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 10
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 14
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 2
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 8

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

SMO ČR

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ SMO ČR

Projekt Vzdělaný zastupitel, 1. prosince 2011

SMO ČR
E-learningový kurz k právům a povinnostem zastupitele – již více než 1000 proškolených zastupitelů    
Na webových stránkách projektu Svazu měst a obcí ČR Vzdělaný zastupitel (www.vzdelanyzastupitel.cz) je pro vás připraven bezplatný e-learningový kurz, prostřednictvím kterého se dozvíte více o právech a povinnostech zastupitele. Vzdělávání je interaktivní a můžete se v průběhu kurzu telefonicky nebo e-mailem dotazovat tutora, který Vám bude k dispozici. Vzdělávání je zakončeno testem v elektronické podobě. Po úspěšném absolvování testu od nás obdržíte certifikát jako doklad o absolvování kurzu.  2000 nových úspěšných absolventů obdrží vedle certifikátu jako dárek také USB externí paměť. Informujte prosím o e-learningovém kurzu také ostatní zastupitele ve Vaší obci. 
E-learningový kurz doposud úspěšně absolvovalo na tisíc zastupitelů. Přinášíme Vám ohlasy některých z nich: 
Absolvování e-learningového kurzu mne přimělo k hlubšímu studiu zákona o obcích, neboť jsem s údivem zjistil, že při některé z otázek si nejsem jist odpovědí, přestože jsem si myslel, že mám zákon o obcích prostudován dostatečně. Na základě své zkušenosti doporučuji všem zastupitelům konfrontovat své vědomosti pomocí e-learningového kurzu. Děkuji za vytvoření této možnosti. Ing. Kelich Milan, starosta obce Stádlec 
Začal jsem však ze zvědavosti rovnou základním testem a ten jsem s jednou chybou úspěšně provedl. V pokročilém modulu jsem však již všechny odpovědi nevěděl, a tak jsem se podíval do výkladové části a tam jsem zjistil, že obsahuje ucelený výklad včetně upozornění na různá úskalí a četné příklady z praxe. Proto jsem se později po absolvování testu k celému kurzu vracel a výklad některých záležitostí si dle konkrétní potřeby znovu procházel, což je asi největší výhoda e-learningového vzdělávání. Na jednání zastupitelstva mám počítač s připojením na internet. Již vím, kde co v kurzu rychle naleznu, a mohu se tak v případě potřeby kdykoliv k potřebným údajům v kurzu dostat. Mgr. Bokr Pavel, zastupitel obce Králův Dvůr 
E-learnigový kurz pro mne byl vhodným zopakováním informací vztahujících se k chodu obce. (…) Určitě by bylo dobré, kdyby si kurz prošel každý zastupitel všech obcí a měst v ČR, aby si uvědomil závažnost své funkce a svého rozhodování a přistupoval ke své práci tak, jak si to zaslouží. Ing. Mitlöhner Martin, starosta obce Lužany u Jičína 
E-learningový kurz pro zastupitele naleznete na stránkách www.vzdelanyzastupitel.cz. Po registraci na stránky se můžete seznámit se studijními testy a následně vyplnit test, možné je rovněž otestovat své znalosti rovnou.  Výsledky testu se nikde neuveřejňují, a pokud se Vám jej nepodaří správně vyplnit hned napoprvé, nevadí, lze jej opakovat, kolikrát bude potřeba. 
E-learningový kurz pro zastupitele je rozdělen do dvou částí:
Základní modul: Prostřednictvím tohoto modulu získáte orientaci v platné právní úpravě zákona o obcích z pohledu Vašich práv a povinností při výkonu funkce. Naučíte se rozlišovat samostatnou a přenesenou působnost obce, budete umět charakterizovat kompetence a činnost orgánů obce, včetně jejich vzájemných vztahů. Zároveň se dozvíte o rizicích spojených s funkcí člena zastupitelstva obce. Modul pro přehlednost používá posloupnost a systematiku členění dle zákona o obcích a poukazuje na vzájemnou provázanost jeho jednotlivých ustanovení.
Modul pro pokročilé: Tento modul je zaměřen na zastupitele, kteří se chtějí hlouběji seznámit s problematikou právního prostředí obce nebo je to pro ně z titulu jejich funkce nutností (starosta, člen rady obce, předseda výboru zastupitelstva, atd.) Prostřednictvím tohoto modulu si prohloubíte znalosti, které jste získali v základním modulu nebo je již nabyli jiným způsobem. Bude Vám objasněno např. financování obcí, řešení stížností, postavení zaměstnanců obce a základní principy voleb do zastupitelstev obcí, místní referendum či zákon o svobodném přístupu k informacím.
V případě jakýchkoli problémů nás můžete kontaktovat na tel. č. 226 227 505 nebo e-mailem na adresu tutor@vzdelanyzastupitel.cz
 

   

Svaz měst a obcí ČR, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4
tel.: +420 234 709 711, fax: +420 234 709 786, e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3 / IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje