Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 221
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 43
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 37
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 42
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 18
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 32

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

SMO ČR

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ SMO ČR

Projekt Vzdělaný zastupitel, 1. prosince 2011

SMO ČR
E-learningový kurz k právům a povinnostem zastupitele – již více než 1000 proškolených zastupitelů    
Na webových stránkách projektu Svazu měst a obcí ČR Vzdělaný zastupitel (www.vzdelanyzastupitel.cz) je pro vás připraven bezplatný e-learningový kurz, prostřednictvím kterého se dozvíte více o právech a povinnostech zastupitele. Vzdělávání je interaktivní a můžete se v průběhu kurzu telefonicky nebo e-mailem dotazovat tutora, který Vám bude k dispozici. Vzdělávání je zakončeno testem v elektronické podobě. Po úspěšném absolvování testu od nás obdržíte certifikát jako doklad o absolvování kurzu.  2000 nových úspěšných absolventů obdrží vedle certifikátu jako dárek také USB externí paměť. Informujte prosím o e-learningovém kurzu také ostatní zastupitele ve Vaší obci. 
E-learningový kurz doposud úspěšně absolvovalo na tisíc zastupitelů. Přinášíme Vám ohlasy některých z nich: 
Absolvování e-learningového kurzu mne přimělo k hlubšímu studiu zákona o obcích, neboť jsem s údivem zjistil, že při některé z otázek si nejsem jist odpovědí, přestože jsem si myslel, že mám zákon o obcích prostudován dostatečně. Na základě své zkušenosti doporučuji všem zastupitelům konfrontovat své vědomosti pomocí e-learningového kurzu. Děkuji za vytvoření této možnosti. Ing. Kelich Milan, starosta obce Stádlec 
Začal jsem však ze zvědavosti rovnou základním testem a ten jsem s jednou chybou úspěšně provedl. V pokročilém modulu jsem však již všechny odpovědi nevěděl, a tak jsem se podíval do výkladové části a tam jsem zjistil, že obsahuje ucelený výklad včetně upozornění na různá úskalí a četné příklady z praxe. Proto jsem se později po absolvování testu k celému kurzu vracel a výklad některých záležitostí si dle konkrétní potřeby znovu procházel, což je asi největší výhoda e-learningového vzdělávání. Na jednání zastupitelstva mám počítač s připojením na internet. Již vím, kde co v kurzu rychle naleznu, a mohu se tak v případě potřeby kdykoliv k potřebným údajům v kurzu dostat. Mgr. Bokr Pavel, zastupitel obce Králův Dvůr 
E-learnigový kurz pro mne byl vhodným zopakováním informací vztahujících se k chodu obce. (…) Určitě by bylo dobré, kdyby si kurz prošel každý zastupitel všech obcí a měst v ČR, aby si uvědomil závažnost své funkce a svého rozhodování a přistupoval ke své práci tak, jak si to zaslouží. Ing. Mitlöhner Martin, starosta obce Lužany u Jičína 
E-learningový kurz pro zastupitele naleznete na stránkách www.vzdelanyzastupitel.cz. Po registraci na stránky se můžete seznámit se studijními testy a následně vyplnit test, možné je rovněž otestovat své znalosti rovnou.  Výsledky testu se nikde neuveřejňují, a pokud se Vám jej nepodaří správně vyplnit hned napoprvé, nevadí, lze jej opakovat, kolikrát bude potřeba. 
E-learningový kurz pro zastupitele je rozdělen do dvou částí:
Základní modul: Prostřednictvím tohoto modulu získáte orientaci v platné právní úpravě zákona o obcích z pohledu Vašich práv a povinností při výkonu funkce. Naučíte se rozlišovat samostatnou a přenesenou působnost obce, budete umět charakterizovat kompetence a činnost orgánů obce, včetně jejich vzájemných vztahů. Zároveň se dozvíte o rizicích spojených s funkcí člena zastupitelstva obce. Modul pro přehlednost používá posloupnost a systematiku členění dle zákona o obcích a poukazuje na vzájemnou provázanost jeho jednotlivých ustanovení.
Modul pro pokročilé: Tento modul je zaměřen na zastupitele, kteří se chtějí hlouběji seznámit s problematikou právního prostředí obce nebo je to pro ně z titulu jejich funkce nutností (starosta, člen rady obce, předseda výboru zastupitelstva, atd.) Prostřednictvím tohoto modulu si prohloubíte znalosti, které jste získali v základním modulu nebo je již nabyli jiným způsobem. Bude Vám objasněno např. financování obcí, řešení stížností, postavení zaměstnanců obce a základní principy voleb do zastupitelstev obcí, místní referendum či zákon o svobodném přístupu k informacím.
V případě jakýchkoli problémů nás můžete kontaktovat na tel. č. 226 227 505 nebo e-mailem na adresu tutor@vzdelanyzastupitel.cz
 

   

Svaz měst a obcí ČR, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4
tel.: +420 234 709 711, fax: +420 234 709 786, e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3 / IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje