Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 206
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 6
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 53
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 42
jinak jinak 9

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

SMO ČR

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ SMO ČR

č. 29 / 18. října 2011

SMO ČR
Na finanční konferenci se chystá jak premiér Nečas, tak i ministr financí Kalousek
"Vrcholní představitelé našeho státu nevěnují svazovým akcím dostatečnou pozornost". Kritika, kterou často slýcháme z vašich úst. Věřme, že tentokrát se situace změní a vy budete moci o přelomových vládních reformách diskutovat s těmi nejpovolanějšími - s předsedou vlády i ministrem financí. Využijte proto této příležitosti a přijeďte jim sdělit také své názory. Pozvání na konferenci přijali ale i další významní hosté, s kterými většinou máte jen málo příležitostí se setkat. Patří k nim bezesporu arcibiskup Dominik Duka, který se vyjádří k církevním restitucím. Nezapadnou ale ani další poutavá témata: problematika hospodaření obcí, regulace hazardu, předcházení dluhů atd.
MAJETEK OBCÍ
Bude veřejné zadávání ještě více komplikované kvůli pozměňovacím návrhům?
Na schůzce Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PSP ČR, která se konala 13. října 2011, byly projednány a schváleny některé pozměňovací návrhy k novele zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jenž do budoucna mohou výrazně zkomplikovat proces veřejného zadávání. Tento návrh poslanců TOP 09 vychází především z návrhů prezentovaných Nadačním fondem proti korupci. Návrhy však nebyly předem konzultované s předkladatelem novely – ministerstvem pro místní rozvoj, a tak nejsou nikomu (tím méně poslancům, kteří pozměňovací návrh předkládali) známy reálné dopady navržených opatření.
FINANCOVÁNÍ OBCÍ
Projednávání změn místního poplatku za odpad se prodlužuje
Horní hranice poplatku za provoz systému obce k nakládání s komunálními odpady se od ledna 2012 patrně nezvýší. Svaz usiluje o to, aby vhodnou formulací přechodných ustanovení mohlo ke změně dojít alespoň v průběhu příštího roku.
Požadavek finanční pomoci pro obce na dně U-křivky v roce 2012 poslanci podporují
Rok 2012 bude pro veřejné rozpočty jako celek nepříznivý. Kombinace legislativních úprav s dopadem na příjmy i výdaje se však u obcí projeví ještě výrazněji než u státního rozpočtu. Představitelé Svazu, kteří se dne 12. října 2011 zúčastnili jednání podvýboru Rozpočtového výboru v Poslanecké sněmovně, zdůraznili, že situace se může ukázat jako kritická zejména pro spádové obce s nejnižšími daňovými příjmy na obyvatele. Poslanci podvýboru doporučili vyčlenit na jednorázovou dotaci pro obce ve velikostní kategorii 1001 – 10000 obyvatel částku 300 milionů korun.
Obce hazard regulovat mohou, příjmy zůstávají nejisté
Problematika regulace a zdaňování hazardu se stále vyvíjí. Ústavní soud ČR zamítl v září návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky města Františkovy Lázně. Ve Sbírce zákonů by měla být každým dnem zveřejněna novela zákona o loteriích a Parlament právě projednává totální změnu ve zpoplatňování výnosů z hazardu.
ŠKOLSTVÍ
Nová koncepce financování regionálního školství
Ministerstvo školství připravuje nový systém financování regionálního školství. Koncepce se sice již nezmiňuje o odlišném financování nepedagogických pracovníků, ale přesto je výsledek spíše tristní. Systém financování navázaný na optimálně obsazenou třídu je ve své podstatě likvidační pro plnohodnotné malé venkovské školy. 
 POZVÁNKA
Řeší vaše obec otázky, jak správně dotovat své zřízené organizace či třetí subjekty? Obáváte se nedovolené veřejné podpory? Zdají se vám pravidla pro veřejnou podporu podobná pralesu? Pokud ano, neváhejte a přijeďte své dotazy klást skutečným odborníkům. Na téma veřejné podpory pořádá 24. října 2011 Svaz měst a obcí ČR společně s MMR ČR a Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže bezplatný seminář. Více informací najdete zde
Svaz měst a obcí ČR, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4
tel.: +420 234 709 711, fax: +420 234 709 786, e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3 / IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje