Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 111
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 27
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 22
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 24
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 6
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 19

Zajímavosti ze Svazu

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018
Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018

Avizovaná novela zákona o střetu zájmů byla dne 15. června 2018 zveřejněna ve Sbírce zákonů. Oznámení do centrálního registru oznámení podejte 30. června 2018.  

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

SMO ČR

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ SMO ČR

č. 29 / 18. října 2011

SMO ČR
Na finanční konferenci se chystá jak premiér Nečas, tak i ministr financí Kalousek
"Vrcholní představitelé našeho státu nevěnují svazovým akcím dostatečnou pozornost". Kritika, kterou často slýcháme z vašich úst. Věřme, že tentokrát se situace změní a vy budete moci o přelomových vládních reformách diskutovat s těmi nejpovolanějšími - s předsedou vlády i ministrem financí. Využijte proto této příležitosti a přijeďte jim sdělit také své názory. Pozvání na konferenci přijali ale i další významní hosté, s kterými většinou máte jen málo příležitostí se setkat. Patří k nim bezesporu arcibiskup Dominik Duka, který se vyjádří k církevním restitucím. Nezapadnou ale ani další poutavá témata: problematika hospodaření obcí, regulace hazardu, předcházení dluhů atd.
MAJETEK OBCÍ
Bude veřejné zadávání ještě více komplikované kvůli pozměňovacím návrhům?
Na schůzce Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PSP ČR, která se konala 13. října 2011, byly projednány a schváleny některé pozměňovací návrhy k novele zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jenž do budoucna mohou výrazně zkomplikovat proces veřejného zadávání. Tento návrh poslanců TOP 09 vychází především z návrhů prezentovaných Nadačním fondem proti korupci. Návrhy však nebyly předem konzultované s předkladatelem novely – ministerstvem pro místní rozvoj, a tak nejsou nikomu (tím méně poslancům, kteří pozměňovací návrh předkládali) známy reálné dopady navržených opatření.
FINANCOVÁNÍ OBCÍ
Projednávání změn místního poplatku za odpad se prodlužuje
Horní hranice poplatku za provoz systému obce k nakládání s komunálními odpady se od ledna 2012 patrně nezvýší. Svaz usiluje o to, aby vhodnou formulací přechodných ustanovení mohlo ke změně dojít alespoň v průběhu příštího roku.
Požadavek finanční pomoci pro obce na dně U-křivky v roce 2012 poslanci podporují
Rok 2012 bude pro veřejné rozpočty jako celek nepříznivý. Kombinace legislativních úprav s dopadem na příjmy i výdaje se však u obcí projeví ještě výrazněji než u státního rozpočtu. Představitelé Svazu, kteří se dne 12. října 2011 zúčastnili jednání podvýboru Rozpočtového výboru v Poslanecké sněmovně, zdůraznili, že situace se může ukázat jako kritická zejména pro spádové obce s nejnižšími daňovými příjmy na obyvatele. Poslanci podvýboru doporučili vyčlenit na jednorázovou dotaci pro obce ve velikostní kategorii 1001 – 10000 obyvatel částku 300 milionů korun.
Obce hazard regulovat mohou, příjmy zůstávají nejisté
Problematika regulace a zdaňování hazardu se stále vyvíjí. Ústavní soud ČR zamítl v září návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky města Františkovy Lázně. Ve Sbírce zákonů by měla být každým dnem zveřejněna novela zákona o loteriích a Parlament právě projednává totální změnu ve zpoplatňování výnosů z hazardu.
ŠKOLSTVÍ
Nová koncepce financování regionálního školství
Ministerstvo školství připravuje nový systém financování regionálního školství. Koncepce se sice již nezmiňuje o odlišném financování nepedagogických pracovníků, ale přesto je výsledek spíše tristní. Systém financování navázaný na optimálně obsazenou třídu je ve své podstatě likvidační pro plnohodnotné malé venkovské školy. 
 POZVÁNKA
Řeší vaše obec otázky, jak správně dotovat své zřízené organizace či třetí subjekty? Obáváte se nedovolené veřejné podpory? Zdají se vám pravidla pro veřejnou podporu podobná pralesu? Pokud ano, neváhejte a přijeďte své dotazy klást skutečným odborníkům. Na téma veřejné podpory pořádá 24. října 2011 Svaz měst a obcí ČR společně s MMR ČR a Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže bezplatný seminář. Více informací najdete zde
Svaz měst a obcí ČR, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4
tel.: +420 234 709 711, fax: +420 234 709 786, e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3 / IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje