Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 220
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 43
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 37
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 42
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 18
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 31

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

SMO ČR

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ SMO ČR

č. 6 / 31. březen 2010

SMO ČR

 

Podělte se o informace s kolegy!
Máte v úřadě kolegy, kteří náš elektronický zpravodaj dosud nedostávají? Domníváte se, že informace a upozornění, které svým čtenářům pravidelně přinášíme, by pro ně mohly být zajímavé a přínosné? Řekněte jim o nás! Registrací do členské sekce našich webových stránek se nejenom přihlásí k odběru zpravodaje, ale získají i přístup k mnoha zajímavým článkům, dokumentům či poradně! K odběru se lze přihlásit rovněž emailem.

 

FINANCOVÁNÍ

Revoluci v RUD očekávat nelze
Na ministerstvu financí dnes byla obnovena činnost pracovní skupiny zabývající se systémem rozpočtového určení daní. Po téměř roční pauze by se tak opět mělo začít diskutovat o budoucnosti financování samosprávy. Aktuální informace jsme pro vás připravili zde.

Finanční úřady se pustily do kontrol výdajů na konání voleb
Finanční úřady se v poslední době stále častěji zaměřují na detailní zkoumání nákladů na zajištění voleb, včetně těch z dob dávno minulých. Kontroly jsou na první pohled neefektivní, neboť porušení rozpočtové kázně na úrovni dvou tisíc korun neodráží náklady s kontrolou spojené. Jejich důvody tak lze spatřovat spíše v prevenci nadužívání dotací vyplácených v souvislosti s nadcházejícími volbami. Více informací vám přinášíme zde.

REFORMA ÚČETNICTVÍ

Stát bude obcím v rámci reformy ukládat pokuty
Vláda by v nejbližší době měla projednávat návrh novely zákona o účetnictví, ve kterém jsou ukryty mimo jiné nové pokuty pro obce. Ministerstvo financí, které připomínky Svazu i přes současný stav reformy účetnictví neakceptovalo, odůvodňuje ponechání pokuty možností finančních úřadů přihlížet k závažnosti protiprávního jednání. Svaz nyní vynakládá veškeré úsilí, aby nepříznivé dopady na obce byly zmírněny. Více k tomuto tématu, které pro vás průběžně sledujeme, se dočtete zde
 
VAROVÁNÍ

Pozor na projekty pro školy, nemusí být vždy výhodné!
Možná i na školu ve vaší obci se už obrátila firma/firmy nabízející prevenci sociálně patologických jevů a protidrogovou prevenci prostřednictvím televizních spotů. Na obrazovce, která je firmou do školy umístěna, jsou ale nakonec kromě spotů zaměřených na prevenci vysílány rovněž jiné doprovodné informace s projektem nesouvisející. Další informace a varování před nevýhodností těchto nabídek najdete na našich stránkách.

VÍTE, ŽE

Svaz a Česká pošta partnery!
Svaz měst a obcí ČR uzavřel Dohodu o partnerství s Českou poštou. Dohoda by do budoucna měla zajistit poskytování informací o připravovaných změnách v organizaci a činnosti České pošty majících vliv na poskytování poštovních služeb ve členských městech a obcích Svazu. Více najdete zde.

Aktivity Svazu spjaté s ministerstvem pro místní rozvoj
Na ministerstvu pro místní rozvoj se uskutečnilo jednání o dotaci na mezinárodní aktivity Svazu, na kterém byli přítomni ministr Rostislav Vondruška, jeho náměstci Martin Plachý a Petr Osvald, předseda Svazu Oldřich Vlasák a výkonný místopředseda Jaromír Jech. Nejvyšší představitelé obou stran se shodli na tom, že vzájemná spolupráce je jednoznačně prospěšná jak pro samotné ministerstvo, tak především pro obce a města ČR. Nekrácená celková suma přes dva miliony korun by podle příslibu měla být bez prodlení uvolněna. Více k tomuto tématu se dozvíte zde
 
Svaz měst a obcí ČR, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4
tel.: +420 234 709 711, fax: +420 234 709 786, e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3 / IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje