Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 221
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 44
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 37
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 42
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 18
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 32

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

SMO ČR

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ SMO ČR

č. 19 / 15. červen 2011

SMO ČR
ZÁKON O STŘETU ZÁJMŮ – TERMÍN PRO PODÁNÍ OZNÁMENÍ SE BLÍŽÍ!
Blíží se 30. červen, den, do kdy je třeba podat oznámení podle zákona o střetu zájmů. Připomínáme proto některé povinnosti, které z toho pro zastupitele měst a obcí a další veřejné funkcionáře vyplývají.
Kdo v obcích oznámení podává?
Zákon se vztahuje na všechny členy zastupitelstva, kteří jsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni. Bez ohledu na uvolněnost potom na starosty, místostarosty a členy rady obce. Oznámení dále podávají, za splnění podmínek uvedených v § 2, odst. 2 a 3, vedoucí úředníci obecních úřadů a někteří vedoucí zaměstnanci příspěvkových organizací a členové jejich orgánů.
Která oznámení do 30. června podat?
K 30. červnu je třeba evidenčnímu orgánu podat formou čestného prohlášení:
Oznámení o činnostech - Veřejný funkcionář je povinen oznámit, zda podniká, je společníkem nebo členem podnikající právnické osoby, případně jejího orgánu nebo zda vykonává činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu.
Oznámení o majetku - Za splnění zákonem stanovených podmínek je třeba oznámit nabytí vlastnických práv k nemovitostem i věcem movitým, nabytí cenných papírů, podílů v obchodních společnostech a jiných majetkových hodnot v průběhu výkonu funkce.
Oznámení o příjmech, darech a závazcích - Do oznámení se zahrnují veškeré peněžní příjmy a jiné majetkové výhody získané během výkonu funkce v předchozím kalendářním roce, pokud jejich celková majetková hodnota přesáhla 100 000 Kč, a dále nesplacené závazky přesahující stejnou částku. Nezapočítávají se přitom příjmy, na které má veřejný funkcionář nárok v souvislosti s výkonem funkce.
Oznámení se podávají evidenčnímu orgánu, který vede jejich registr. Evidenčním orgánem je v obci tajemník obecního úřadu, a v obci, kde není tajemník, starosta obce.
Potřebujete poradit k problematice zákona o střetu zájmů?
Využijte služeb bezplatné právní poradny na tel. čísle 226 227 505 či e-mailové adrese poradna@vzdelanyzastupitel.cz .  Telefonické dotazy jsou zodpovídány každý všední den v době od 12:00 do 21:00.  Ptát se mohou zdarma všichni zastupitelé z celé České republiky. Více informací o bezplatné právní poradně a dalších aktivitách projektu Svazu měst a obcí ČR  Vzdělaný zastupitel naleznete na www.vzdelanyzastupitel.cz .
Máte jiné dotazy k fungování obce či máte zájem vzdělávat se v této oblasti?
Pokud máte jakékoliv dotazy související s chodem obce, můžete se obrátit na kvalifikované právníky bezplatné právní poradny na tel. čísle 226 227 505 či e-mailem na adresu poradna@vzdelanyzastupitel.cz.
K vzdělávání v oblasti práv a povinností zastupitele využijte zdarma e-learningového kurzu na internetových stránkách www.vzdelanyzastupitel.cz  
Svaz měst a obcí ČR, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4
tel.: +420 234 709 711, fax: +420 234 709 786, e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3 / IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje