Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

SMO ČR

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ SMO ČR

č. 10 / 21. duben 2011

SMO ČR
FINANCOVÁNÍ OBCÍ
Kdo schvaluje rozpočtové opatření?
Odbor dozoru a kontroly ministerstva vnitra zveřejnil v minulých dnech tři zajímavá stanoviska. První se týká možnosti schvalovat rozpočtová opatření, druhé se zaměřuje na schvalování závěrečného účtu a zprávy o přezkoumání hospodaření, třetí se pak dotýká zahrnování cizinců do počtu obyvatel. Čtěte na našich stránkách. 
Příprava na odepisování majetku začíná
Od roku 2012 budou obce a další účetní jednotky odepisovat majetek v hlavní činnosti. Do konce roku tedy bude třeba provést klasifikaci veškerého dlouhodobého majetku, určit jeho cenu, zaúčtovat jednorázové oprávky. Nový účetní standard by měl obcím pomoci tyto činnosti provést.
SPRÁVA OBCE
Přímá volba starostů – co možná nevíte
Otázka přímé volby starostů je v poslední době stále více diskutovaná. Mnoho starostů ale nemá o postavení přímo voleného starosty ani o jeho kompetencích dostatečné informace či představu, jak vyplynulo z ankety, kterou jsme rozeslali v posledním čísle elektronického zpravodaje. Ukázalo se, že mnoho starostů si například neuvědomilo, že přímo volený starosta nebude členem zastupitelstva. Připravili jsme pro vás shrnutí aktuálních informací týkajících se přímé volby starostů.
BYDLENÍ 
Anketa obcí o stavu bydlení
Na adrese http://anketa.sfrb.cz máte stále možnost zaslat informace o situaci v oblasti bydlení ve vaší obci. Anketu připravil Státní fond rozvoje bydlení, který spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj a řadou dalších odborníků nyní zpracovává novou koncepci bytové politiky pro léta 2012 - 2022. Vyplněním uvedené ankety přispějete i vy k přípravě této koncepce. V dotazníku máte zároveň možnost připojit své připomínky, které se bydlení týkají.
SOCIÁLNÍ OBLAST
Využijte nabídky Střediska pro náhradní rodinnou péči
Upozorňujeme na nové materiály a informační nástroje, které pro vaše klienty nabízí Středisko náhradní rodinné péče o.s., nezisková organizace pověřená výkonem sociálně‑právní ochrany dětí.  
POZVÁNKY
Zveme vás na seminář k představení novely stavebního zákona!
Seminář, který se uskuteční ve středu 27. dubna 2011 od 9.00 hod v sídle Svazu, pořádá ministerstvo pro místní rozvoj a Svaz měst a obcí ČR.  Seznámíte se zde se změnami při pořizování územních plánů obcí, změnami v působnosti při územním rozhodování a hlavními navrhovanými úpravami při umísťování, povolování a užívání staveb. Seminář je určen především pro starosty obcí. Kapacita zasedací místnosti je omezená, maximální možná účast je limitována. Registrujte se na smocr@smocr.cz.   
Občan a radnice – konflikt nebo partnerství?
Tak zní podtitul konference, která se uskuteční 13. května 2011 v prostorách Národního technického muzea v Praze. Zastřešujícím tématem celé konference je komunikace občanů a zástupců samosprávy, aktivní zapojení veřejnosti do života v obci a další.
Svaz podporuje Evropský plavecký den
Dne 1. června 2011 proběhne pod patronací Českého olympijského výboru a Města Vysoké Mýto akce nazvaná Evropský plavecký den. Nad plaveckým dnem převzal záštitu předseda Svazu Oldřich Vlasák. Akce je určena pro všechny obce a všechna města v Evropě, která mají k dispozici plavecký bazén či otevřené koupaliště s délkou 25m, 50m nebo 100m. Více informací najdete na našich stránkách.
Svaz měst a obcí ČR, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4
tel.: +420 234 709 711, fax: +420 234 709 786, e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3 / IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje