Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 117
ne ne 31

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

SMO ČR

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ SMO ČR

č. 5 / 24. únor 2011

SMO ČR
FINANCOVÁNÍ OBCÍ
Diskuze o RUD: "Ďolík" bude zasypán
Na druhém jednání pracovní skupiny zabývající se problematikou budoucnosti rozpočtového určení daní představilo ministerstvo financí  kompletní propočty, které mají sloužit jako podklad pro přípravu novely zákona o rozpočtovém určení daní. Nový způsob rozdělování by měl zvýšit především příjmy obcí na dně tzv. U-křivky. Svaz požádal, aby se  tak stalo již v roce 2012 formou vyrovnávacího příspěvku.
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Ministr slíbil, že k plošnému rušení stavebních úřadů nedojde
Novela stavebního zákona by měla zajistit optimalizaci a vyšší kvalitu fungování stavebních úřadů. Především o této problematice se jednalo v Liberci se starosty měst a obcí Libereckého kraje. K jednání byli přizváni i ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský a předseda Svazu Oldřich Vlasák. Ministr Jankovský starosty ubezpečil, že nikdo nechce jedním škrtem rušit všechny stavební úřady najednou, plošné rušení tudíž vyvrátil. Novela zákona by podle jeho slov měla především zjednodušit přípravu některých staveb.
Další jednání samospráv s Českou poštou
Zástupci Svazu, České pošty, Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a dalších sdružení samospráv se dnes sešli k dalšímu jednání. Pošta přislíbila zohlednit vznesené připomínky. I nadále tedy bude postupovat dle dohody, kterou se Svazem uzavřela. Další kroky budou zřejmé po jmenování nového generálního ředitele. Ze schůzky vyplynul rovněž zájem Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR na hledání řešení v obcích, kde kapacity samosprávy napomoci k zajištění poštovních služeb nebudou dostatečné. Příští schůzka byla naplánována na 24. března.
SOCIÁLNÍ OBLAST
Prezident vetoval návrh zákona o Úřadu práce ČR
Václav Klaus včera vetoval návrh zákona o Úřadu práce ČR. Své veto odůvodnil především věcnou nesprávností na jedné straně a nestandardním průběhem projednávání návrhu zákona na straně druhé. Institucionální reformou má připravovaná sociální reforma končit, neměla by ji v žádném případě předcházet. Prezidentův názor je zcela v souladu s názorem Svazu. Samotný vznik centrálního Úřadu práce ČR podle prezidenta přinese pouze zbytnění byrokracie přičemž úspory proklamované předkladatelem vůbec nevzniknou. Úřad práce by měl být základním stavebním kamenem budoucí sociální reformy. Tato reforma počítá s přechodem kompetencí výplaty dávek z obecních úřadů obcí II. a III. typu právě na budoucí Úřad práce ČR. Tvůrci reformy však neberou v potaz, že výplaty dávek musí být provázány se sociální prací, kterou dnes garantují právě obce. Svaz prezidentovo rozhodnutí vítá a doufá, že jeho názor při dalším hlasování podpoří i poslanci. Zamýšlená sociální reforma by totiž byla začátkem konce sociální práce na obcích. 
INFORMUJEME
Navázání úzké spolupráce Svazu a dobrovolných hasičů
Prohloubení spolupráce mezi dobrovolnými hasiči a Svazem bylo jedním z důvodů schůzky předsedy Svazu Oldřicha Vlasáka a výkonného místopředsedy Jaromíra Jecha se  zástupci  Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v čele se starostou sdružení Karlem Rychterou dne 18. února 2011 v Hradci Králové. Hlavním tématem byl především návrh dohody o vzájemné spolupráci a o postavení dobrovolných hasičů ve vztahu k obcím a městům.  Dobrovolní hasiči jsou nezbytnou součástí života regionů, neboť se výrazným způsobem podílejí na ochraně majetku a zdraví obyvatel. Svou nezastupitelnou roli prokázali i při nedávných povodních.
PRÁVĚ PROBÍHÁ
Krajská setkání pokračují
Už v pěti krajích se v uplynulých dvou týdnech uskutečnila setkání představitelů Svazu se zástupci samospráv. Společně jsme měli možnost diskutovat o tématech, která obce a města trápí. Z množství příspěvků, které jste do diskuze vnesli, je patrné, že krajská setkání i v letošním roce plní svou základní funkci platformy pro výměnu zkušeností a získávání nových podnětů pro svazovou práci. Vaše názory si na všechna navštívená místa přišli vyslechnout i zástupci jednotlivých krajů, poslanci a senátoři.  Dosavadní krajská setkání mimo jiné prokázala, že představitelé obcí v drtivé většině striktně odmítají přímou volbu starostů, proti níž se členové Svazu vyslovili již na IX. Sněmu v roce 2005 ve Žďáru nad Sázavou.
PŘIPRAVUJEME
Herní zákon opět u jednacího stolu
Svaz po dohodě s poslanci připravuje kulatý stůl k tématu novely zákona o loteriích. Akce se uskuteční pod záštitou poslankyně Jany Černochové. Kromě zástupců Svazu se jí zúčastní také poslanci a senátoři napříč politickým spektrem, zástupci ministerstva financí a někteří představitelé herního průmyslu. Předpokládaný termín konání je 9. března 2011. 

 

Svaz měst a obcí ČR, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4
tel.: +420 234 709 711, fax: +420 234 709 786, e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3 / IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje