Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 46
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 10
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 9
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 14
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 2
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 8

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

SMO ČR

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ SMO ČR

č. 5 / 24. únor 2011

SMO ČR
FINANCOVÁNÍ OBCÍ
Diskuze o RUD: "Ďolík" bude zasypán
Na druhém jednání pracovní skupiny zabývající se problematikou budoucnosti rozpočtového určení daní představilo ministerstvo financí  kompletní propočty, které mají sloužit jako podklad pro přípravu novely zákona o rozpočtovém určení daní. Nový způsob rozdělování by měl zvýšit především příjmy obcí na dně tzv. U-křivky. Svaz požádal, aby se  tak stalo již v roce 2012 formou vyrovnávacího příspěvku.
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Ministr slíbil, že k plošnému rušení stavebních úřadů nedojde
Novela stavebního zákona by měla zajistit optimalizaci a vyšší kvalitu fungování stavebních úřadů. Především o této problematice se jednalo v Liberci se starosty měst a obcí Libereckého kraje. K jednání byli přizváni i ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský a předseda Svazu Oldřich Vlasák. Ministr Jankovský starosty ubezpečil, že nikdo nechce jedním škrtem rušit všechny stavební úřady najednou, plošné rušení tudíž vyvrátil. Novela zákona by podle jeho slov měla především zjednodušit přípravu některých staveb.
Další jednání samospráv s Českou poštou
Zástupci Svazu, České pošty, Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a dalších sdružení samospráv se dnes sešli k dalšímu jednání. Pošta přislíbila zohlednit vznesené připomínky. I nadále tedy bude postupovat dle dohody, kterou se Svazem uzavřela. Další kroky budou zřejmé po jmenování nového generálního ředitele. Ze schůzky vyplynul rovněž zájem Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR na hledání řešení v obcích, kde kapacity samosprávy napomoci k zajištění poštovních služeb nebudou dostatečné. Příští schůzka byla naplánována na 24. března.
SOCIÁLNÍ OBLAST
Prezident vetoval návrh zákona o Úřadu práce ČR
Václav Klaus včera vetoval návrh zákona o Úřadu práce ČR. Své veto odůvodnil především věcnou nesprávností na jedné straně a nestandardním průběhem projednávání návrhu zákona na straně druhé. Institucionální reformou má připravovaná sociální reforma končit, neměla by ji v žádném případě předcházet. Prezidentův názor je zcela v souladu s názorem Svazu. Samotný vznik centrálního Úřadu práce ČR podle prezidenta přinese pouze zbytnění byrokracie přičemž úspory proklamované předkladatelem vůbec nevzniknou. Úřad práce by měl být základním stavebním kamenem budoucí sociální reformy. Tato reforma počítá s přechodem kompetencí výplaty dávek z obecních úřadů obcí II. a III. typu právě na budoucí Úřad práce ČR. Tvůrci reformy však neberou v potaz, že výplaty dávek musí být provázány se sociální prací, kterou dnes garantují právě obce. Svaz prezidentovo rozhodnutí vítá a doufá, že jeho názor při dalším hlasování podpoří i poslanci. Zamýšlená sociální reforma by totiž byla začátkem konce sociální práce na obcích. 
INFORMUJEME
Navázání úzké spolupráce Svazu a dobrovolných hasičů
Prohloubení spolupráce mezi dobrovolnými hasiči a Svazem bylo jedním z důvodů schůzky předsedy Svazu Oldřicha Vlasáka a výkonného místopředsedy Jaromíra Jecha se  zástupci  Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v čele se starostou sdružení Karlem Rychterou dne 18. února 2011 v Hradci Králové. Hlavním tématem byl především návrh dohody o vzájemné spolupráci a o postavení dobrovolných hasičů ve vztahu k obcím a městům.  Dobrovolní hasiči jsou nezbytnou součástí života regionů, neboť se výrazným způsobem podílejí na ochraně majetku a zdraví obyvatel. Svou nezastupitelnou roli prokázali i při nedávných povodních.
PRÁVĚ PROBÍHÁ
Krajská setkání pokračují
Už v pěti krajích se v uplynulých dvou týdnech uskutečnila setkání představitelů Svazu se zástupci samospráv. Společně jsme měli možnost diskutovat o tématech, která obce a města trápí. Z množství příspěvků, které jste do diskuze vnesli, je patrné, že krajská setkání i v letošním roce plní svou základní funkci platformy pro výměnu zkušeností a získávání nových podnětů pro svazovou práci. Vaše názory si na všechna navštívená místa přišli vyslechnout i zástupci jednotlivých krajů, poslanci a senátoři.  Dosavadní krajská setkání mimo jiné prokázala, že představitelé obcí v drtivé většině striktně odmítají přímou volbu starostů, proti níž se členové Svazu vyslovili již na IX. Sněmu v roce 2005 ve Žďáru nad Sázavou.
PŘIPRAVUJEME
Herní zákon opět u jednacího stolu
Svaz po dohodě s poslanci připravuje kulatý stůl k tématu novely zákona o loteriích. Akce se uskuteční pod záštitou poslankyně Jany Černochové. Kromě zástupců Svazu se jí zúčastní také poslanci a senátoři napříč politickým spektrem, zástupci ministerstva financí a někteří představitelé herního průmyslu. Předpokládaný termín konání je 9. března 2011. 

 

Svaz měst a obcí ČR, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4
tel.: +420 234 709 711, fax: +420 234 709 786, e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3 / IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje