Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 221
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 43
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 37
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 42
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 18
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 32

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

SMO ČR

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ SMO ČR

č. 5 / 24. únor 2011

SMO ČR
FINANCOVÁNÍ OBCÍ
Diskuze o RUD: "Ďolík" bude zasypán
Na druhém jednání pracovní skupiny zabývající se problematikou budoucnosti rozpočtového určení daní představilo ministerstvo financí  kompletní propočty, které mají sloužit jako podklad pro přípravu novely zákona o rozpočtovém určení daní. Nový způsob rozdělování by měl zvýšit především příjmy obcí na dně tzv. U-křivky. Svaz požádal, aby se  tak stalo již v roce 2012 formou vyrovnávacího příspěvku.
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Ministr slíbil, že k plošnému rušení stavebních úřadů nedojde
Novela stavebního zákona by měla zajistit optimalizaci a vyšší kvalitu fungování stavebních úřadů. Především o této problematice se jednalo v Liberci se starosty měst a obcí Libereckého kraje. K jednání byli přizváni i ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský a předseda Svazu Oldřich Vlasák. Ministr Jankovský starosty ubezpečil, že nikdo nechce jedním škrtem rušit všechny stavební úřady najednou, plošné rušení tudíž vyvrátil. Novela zákona by podle jeho slov měla především zjednodušit přípravu některých staveb.
Další jednání samospráv s Českou poštou
Zástupci Svazu, České pošty, Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a dalších sdružení samospráv se dnes sešli k dalšímu jednání. Pošta přislíbila zohlednit vznesené připomínky. I nadále tedy bude postupovat dle dohody, kterou se Svazem uzavřela. Další kroky budou zřejmé po jmenování nového generálního ředitele. Ze schůzky vyplynul rovněž zájem Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR na hledání řešení v obcích, kde kapacity samosprávy napomoci k zajištění poštovních služeb nebudou dostatečné. Příští schůzka byla naplánována na 24. března.
SOCIÁLNÍ OBLAST
Prezident vetoval návrh zákona o Úřadu práce ČR
Václav Klaus včera vetoval návrh zákona o Úřadu práce ČR. Své veto odůvodnil především věcnou nesprávností na jedné straně a nestandardním průběhem projednávání návrhu zákona na straně druhé. Institucionální reformou má připravovaná sociální reforma končit, neměla by ji v žádném případě předcházet. Prezidentův názor je zcela v souladu s názorem Svazu. Samotný vznik centrálního Úřadu práce ČR podle prezidenta přinese pouze zbytnění byrokracie přičemž úspory proklamované předkladatelem vůbec nevzniknou. Úřad práce by měl být základním stavebním kamenem budoucí sociální reformy. Tato reforma počítá s přechodem kompetencí výplaty dávek z obecních úřadů obcí II. a III. typu právě na budoucí Úřad práce ČR. Tvůrci reformy však neberou v potaz, že výplaty dávek musí být provázány se sociální prací, kterou dnes garantují právě obce. Svaz prezidentovo rozhodnutí vítá a doufá, že jeho názor při dalším hlasování podpoří i poslanci. Zamýšlená sociální reforma by totiž byla začátkem konce sociální práce na obcích. 
INFORMUJEME
Navázání úzké spolupráce Svazu a dobrovolných hasičů
Prohloubení spolupráce mezi dobrovolnými hasiči a Svazem bylo jedním z důvodů schůzky předsedy Svazu Oldřicha Vlasáka a výkonného místopředsedy Jaromíra Jecha se  zástupci  Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v čele se starostou sdružení Karlem Rychterou dne 18. února 2011 v Hradci Králové. Hlavním tématem byl především návrh dohody o vzájemné spolupráci a o postavení dobrovolných hasičů ve vztahu k obcím a městům.  Dobrovolní hasiči jsou nezbytnou součástí života regionů, neboť se výrazným způsobem podílejí na ochraně majetku a zdraví obyvatel. Svou nezastupitelnou roli prokázali i při nedávných povodních.
PRÁVĚ PROBÍHÁ
Krajská setkání pokračují
Už v pěti krajích se v uplynulých dvou týdnech uskutečnila setkání představitelů Svazu se zástupci samospráv. Společně jsme měli možnost diskutovat o tématech, která obce a města trápí. Z množství příspěvků, které jste do diskuze vnesli, je patrné, že krajská setkání i v letošním roce plní svou základní funkci platformy pro výměnu zkušeností a získávání nových podnětů pro svazovou práci. Vaše názory si na všechna navštívená místa přišli vyslechnout i zástupci jednotlivých krajů, poslanci a senátoři.  Dosavadní krajská setkání mimo jiné prokázala, že představitelé obcí v drtivé většině striktně odmítají přímou volbu starostů, proti níž se členové Svazu vyslovili již na IX. Sněmu v roce 2005 ve Žďáru nad Sázavou.
PŘIPRAVUJEME
Herní zákon opět u jednacího stolu
Svaz po dohodě s poslanci připravuje kulatý stůl k tématu novely zákona o loteriích. Akce se uskuteční pod záštitou poslankyně Jany Černochové. Kromě zástupců Svazu se jí zúčastní také poslanci a senátoři napříč politickým spektrem, zástupci ministerstva financí a někteří představitelé herního průmyslu. Předpokládaný termín konání je 9. března 2011. 

 

Svaz měst a obcí ČR, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4
tel.: +420 234 709 711, fax: +420 234 709 786, e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3 / IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje