Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 219
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 42
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 37
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 42
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 18
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 31

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

SMO ČR

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ SMO ČR

č. 2 / 21. leden 2011

SMO ČR
FINANCOVÁNÍ
Přehled změn v účetnictví
Ministerstvo financí zaktualizovalo webové stránky, které obsahují veškeré dokumenty k účetní reformě. Kromě aktuálního znění zákona a prováděcích vyhlášek jsou zde uvedeny také všechny zatím vydané české účetní standardy pro vybrané účetní jednotky, tři z nich nové.
Daň z přidané hodnoty: uslyší Senát obce?
V příštím týdnu by měl Senát projednávat novelu zákona o dani z přidané hodnoty, která je prezentována zejména jako nástroj k zamezení daňových úniků. Ustanovení směřují především k plátcům z podnikatelské sféry. V případě obcí a dalších plátců, kteří poskytují plnění zatížená i nezatížená daní, způsobí nové prvky řadu komplikací.
V době projednávání zásadní novely zákona o dani z přidané hodnoty byla shodou okolností zahájena rovněž celoevropská diskuze o možných změnách v předpisech ovlivňujících harmonizovanou daň. Některé z otázek se přímo týkají obcí a měst. Dovolujeme si vás proto požádat o spolupráci a zaslání vašich podnětů a výhrad. Podkladový materiál „Zelená kniha o budoucnosti DPH: pro jednodušší, stabilnější a účinnějších systém DPH“ najdete na našich webových stránkách. Kancelář Svazu uvítá, pokud své odpovědi na otázky z textu i veškeré další reakce zašlete do konce února na adresu smocr@smocr.cz
SPRÁVA OBCE
Od kdy je poskytována měsíční odměna neuvolněnému členu zastupitelstva obce?
Odměna se neuvolněným členům zastupitelstva dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve spojení s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, poskytuje ode dne, který stanoví zastupitelstvo obce. Tato obecná konstrukce daná zákonem byla předmětem dohadů, proto odbor dozoru a kontroly veřejné správy ministerstva vnitra vydal k této problematice své stanovisko. Na úskalí s ním spojená vás upozorňujeme na našich stránkách.
VODNÍ SKÚTRY
Obce a vodní skútry
Ministerstvo dopravy připravilo návrh novely zákona o vnitrostátní plavbě, který bude v dohledné době projednávat vláda. Předmětem novely je zrušení nutného souhlasu dotčené obce k povolení plavby na vodních skútrech. Obce nalézající se v bezprostřední blízkosti velkých vodních ploch mívají s vodními skútry problémy, a proto se na vás obracíme s otázkou, zda záměr ministerstva je v souladu s vaším názorem. Připomínky či náměty zasílejte na adresu schlesinger@smocr.cz.
POZVÁNKA
Konference URBANUS se blíží
Upozorňujeme na konání konference URBANUS 2010, která byla přesunuta z prosince 2010 na nový termín, 2. a 3. února 2011 v prostorách magistrátu hl. m. Prahy. Letošní ročník konference nese podtitul "Města na evropském hřišti" a bude mj. věnován zkušenostem měst se spoluprací se zahraničními partnery, zkušenostem s čerpáním evropských prostředků, možnostem prosazení měst na evropské úrovni a dalším souvisejícím tématům.
Svaz měst a obcí ČR, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4
tel.: +420 234 709 711, fax: +420 234 709 786, e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3 / IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje