Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 111
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 27
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 22
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 24
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 6
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 19

Zajímavosti ze Svazu

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018
Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018

Avizovaná novela zákona o střetu zájmů byla dne 15. června 2018 zveřejněna ve Sbírce zákonů. Oznámení do centrálního registru oznámení podejte 30. června 2018.  

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

SMO ČR

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ SMO ČR

č. 21 / 17. srpen 2010

SMO ČR
POVODNĚ 2010 - VÝZVA
Vážená paní, vážený pane

v minulém čísle elektronického zpravodaje jsme Vás informovali o iniciativě Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR), který ve  vzájemné spolupráci se Sdružením obcí Libereckého kraje (SOLK) a Severočeským sdružením obcí (SESO) organizuje pomoc obcím postiženým ničivými záplavami v Libereckém a Ústeckém kraji a připravuje založení dvou speciálních účtů, na které bude možno podporu směřovat.

Účty už byly zřízeny, finanční příspěvky lze tedy zasílat na čísla účtů 239066554/0300, variabilní symbol 111 (SOLK) a 34-07010247/0100, variabilní symbol 111 (SESO), a to až do 31. prosince 2010. Pomoc může být adresována konkrétní obci nebo obecně obcím postiženým povodněmi na severu Čech. Seznam obcí postižených povodněmi v Libereckém a Ústeckém kraji najdete na našich webových stránkách, kde se seznámíte rovněž s Pravidly pomoci postiženým obcím.
Zároveň upozorňujeme na možnost přímé pomoci OBEC OBCI, která se v minulých letech velmi osvědčila, a to zejména pro svoji rychlost, efektivitu a konkrétnost.
Děkujeme rovněž všem obcím, které vyslaly do zatopených oblastí své jednotky dobrovolných hasičů, jejichž pomoc je v prvních chvílích, kdy je ze všeho nejvíce třeba lidských rukou,  nenahraditelná.
Oldřich Vlasák
Předseda Svazu měst a obcí ČR
FINANCOVÁNÍ OBCÍ
Stanovisko ministerstva k místnímu poplatku za VHP
Úsilí provozovatelů hazardních her a automatů nehradit místní poplatky nepolevuje. Ministerstvo financí však vydalo v minulých dnech metodický pokyn, v němž nezpochybňuje jednotnou poplatkovou povinnost. Zároveň byla zveřejněna podrobnější pravidla pro posuzování žádostí o provozování sázkových her.
Ceny zemědělské půdy pro daň z nemovitostí
Ministerstvo zemědělství předložilo do připomínkového řízení návrh změny vyhlášky, kterou se stanoví průměrné základní ceny zemědělských pozemků. Stanovené hodnoty tedy mají vliv na inkaso daně z nemovitostí. Přinášíme srovnání současné vyhlášky a návrhu pro dotčená katastrální území.
NOVÁ VLÁDA
Analýza programového prohlášení vlády aneb úspory, veřejné zakázky a RUD
Programové prohlášení vlády vychází z koaliční smlouvy, kterou tři parlamentní strany sepsaly v polovině července. V textu se objevuje nemálo návrhů, které mají vliv také na samosprávu. Nabízíme proto stručnou analýzu dokumentu z pohledu obcí a měst.
UPOZORŇUJEME
Finanční konference letos v prosinci
V pořadí již XIII. celostátní finanční konference tentokráte s podtitulem “Obce a vláda na prahu nového partnerství“ se uskuteční ve dnech 2. a 3 prosince 2010 v Praze. V rámci konference proběhnou speciální semináře věnované účetnictví, ochraně osobních údajů, poskytování informací a dotacím. Tématické bloky zahrnují regulaci hazardu, úhradu za výkon přenesené státní správy a investice a veřejné zakázky. 
 

 

 

Svaz měst a obcí ČR, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4
tel.: +420 234 709 711, fax: +420 234 709 786, e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3 / IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje