Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

SMO ČR

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ SMO ČR

č. 12/18. června 2019

SMO ČR
Právě jsme pro Vás připravili přehled novinek zveřejněných na webových stránkách Svazu měst a obcí ČR (www.smocr.cz). Upozorněte také své kolegy na úřadě nebo zastupitele, že se k odběru našeho zpravodaje mohou přihlásit vyplněním registračního formuláře. Vše důležité se také dozvíte, pokud budete sledovat naši stránku na Facebooku

 

30 LET HÁJÍME VAŠE ZÁJMY

Jak se Vám líbilo na XVII. sněmu v Ostravě? Byli jste spokojeni? Kdo nepřijel, může si prohlédnout naši fotogalerii zde.

 

 

 

 
ZHODNOCENÍ ČINNOSTI SVAZU A URČENÍ PRIORIT 2019 - 2021 
Další rok jsme usilovně bojovali za finanční samostatnost měst a obcí, za jejich samostatnost v plném rozsahu, tak jak je zaručena Ústavou. Ani v roce 2018 neustal příval nové legislativy, který pečlivě hlídáme. Je smutné, že se musíme k některým návrhům opětovně vracet a ukazovat na jejich nadbytečnost, nesmyslnost a neoprávněný zásah do Ústavou garantované samostatnosti územní samosprávy. Je vysilující do nekonečna opakovat, že další kontrolu obce nepotřebují. Proč přidávat nejlépe hospodařícím subjektům veřejné správy, jejichž představitelé – starostky a starostové – jsou nejdůvěryhodnějšími veřejnými činiteli, další byrokratické povinnosti a zátěž. Naopak mě těší, že máme na své straně Senát, který jednoznačně a možná i jednomyslně konstatuje povinnost státu odstranit duplicity a multiplicity kontrol, říká předseda František Lukl ve svém úvodním slovu nové výroční zprávy za uplynulý rok 2018.
Mezi priority na období 2019 až 2021 schválené XVII. sněmem Svazu patří zejména: 
Posílení legitimity zastupitelstev obcí úpravou volebního systému dle slovenského modelu a prodloužení funkčního období zastupitelstva až na 6 let.
Posílení autonomie obcí v otázce odměňování zastupitelů a zaměstnanců obcí a jejich právnických osob.
Omezování administrativní a regulatorní zátěže.
Sjednocení systému kontrol a jejich další nerozšiřování.
Zachování rozsahu přenesené působnosti v obcích základního typu.
Zachování či rozšíření rozsahu přenesené působnosti v obcích s pověřeným obecním úřadem.
Podpora meziobecní spolupráce.
Zavedení systému průběžného vzdělávání pro členy zastupitelstev obcí, zaměstnanců obcí, zaměstnanců organizací zřizovaných obcemi i zaměstnanců dobrovolných svazku obcí, a to včetně rozvíjení svazové právní poradny.
Zvýšení vymahatelnosti práva (např. zavedení alternativních trestů v přestupkových řízeních), o dalších se dočtete zde.
AKTUALITY
Vycházíme vstříc Vašim požadavkům ohledně informovanosti členské základny zasíláním přehledu nejdůležitějších zpráv v týdenním režimu. Těšíme se na Vaši zpětnou vazbu. Kancelář SMO ČR
 
S datem 30. června 2019 vzniká veřejným funkcionářům uvedeným v zákoně č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, povinnost podat průběžné oznámení. Průběžné oznámení představuje opakující se povinnost veřejného funkcionáře, která trvá po celou dobu výkonu funkce.
 
 
ESO míří do Plzně a do jižních Čech

Tým projektu „Efektivní správa obcí“ připravuje na druhé pololetí 2019 poměrně pestrou nabídku bezplatného akreditovaného vzdělávání také pro úředníky obecních a městských úřadů Plzeňského kraje. Prakticky orientované kurzy proběhnou ve Sněmovním sále plzeňské radnice na náměstí Republiky. Jaká témata chystáme se dozvíte zde. Zákon o obcích nebo správní řád budou tématy vzdělávání pro úředníky v Českých Budějovicích.
 

Ministerstvo pro místní rozvoj poskytne dotace v rámci programu Podpora revitalizace území na demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách celkově 95,3 milionů korun. Dotace putují na 37 projektů ze všech krajů České republiky. Nejvíce demolic proběhne v Olomouckém kraji. Projekty jsou zaměřené na demolice budov v obcích s rizikem vzniku sociálně vyloučené lokality. Demolice objektu budou následovány celkovou revitalizací prostoru, včetně možné výstavby objektu, který bude sloužit jinému účelu než sociálnímu bydlení. Cílem programu, který v minulých letech již rozdal 272 milionů korun na demolice, je připravit území tak, aby jej bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce a zamezit tak vzniku oblastí se sociální segregací.
 
MEZINÁRODNÍ VZTAHY A REGIONÁLNÍ ROZVOJ 
Politický výbor CEMR zasedal v rumunské Mamaie

Úvodní příspěvky byly věnovány 30. výročí pádu železné opony a následnému rozšíření EU o členské státy bývalého východního bloku. Důraz je však kladen na budoucnost společné Evropy, která by měla stále usilovat o svůj trvale udržitelný rozvoj, podporovat sbližování regionů, rozvíjet Evropu a nezapomínat na ochranu životního prostředí. Základním předpokladem pro celkový rozvoj jsou však města a obce. Právě jejich potřebám by měly orgány Evropské unie naslouchat a spolupracovat s nimi. Jsou to představitelé územních samospráv, kteří jsou v každodenním kontaktu se svými občany, a tak nejlépe znají jejich potřeby. V konečném důsledku jsou to také města a obce, které realizují globální cíle EU na svém území. Více zde.
                                                                                                                       
 PRÁVNÍ PORADNA
Vybrali jsme aktuální dotazy z naší právní poradny - Poradnaproobce.cz (www.poradnaproobce.cz).

Videopřednáška na téma: Zajištění rizik formou pojištění. Ke zhlédnutí zde.

Jak je to s poskytováním odměny v době, kdy uvolněný člen zastupitelstva čerpá dovolenou? Dochází ke krácení odměny?

Je v nějakém právním předpisu stanoveno, že se úředník musí řídit přijatým usnesením zastupitelstva obce? V našem případě se jedná o rozpočtovou změnu, která byla řádně projednána a schválena zastupitelstvem obce, avšak následně příslušný pracovník obecního úřadu nekonal a schválené prostředky příspěvkové organizaci neodeslal.

Mohou členové finančního či kontrolního výboru odnášet kontrolované dokumenty mimo obecní prostory?

Pokud Vás odpovědi na dotazy zajímají, stačí na ně kliknout a zobrazit si odpověď. Využijte možnosti, že každá obec si může zřídit až 11 přístupů do právní poradny. Pokud nevíte jak na to, klikněte zde.
POZVÁNKY
Rádi bychom Vás pozvali na celostátní konferenci Města budoucnosti 2019, která se uskuteční dne 30. září 2019 v Cubex Centrum Praha. Hlavními tématy konference jsou současné problémy měst a obcí a jejich řešení. V rámci programu vystoupí profesionálové jak z řad zástupců municipalit, tak i ze sféry pro řešení jednotlivých oborů, ať se jedná o problematiku mobility, energetiky, veřejného prostoru, infrastruktury nebo udržitelného rozvoje. Členové Svazu měst a obcí ČR mají zvýhodněné vstupenky a zároveň prvních padesát získává zdarma knihu Města budoucnosti od autorů Miroslava Svítka a Michala Postráneckého, více zde.
 
Odborníci z veřejné správy, výzkumu, stavebnictví spolu se zahraničními experty budou 21. a 22. června 2019 diskutovat o fenoménu, který jejich odbornou agendu přesahuje a v různé míře se týká všech – faktické (ne)dostupnosti bydlení. Na mezinárodní konferenci pořádané Fakultou architektury a Masarykovým ústavem vyšších studií ČVUT ve spolupráci s Evropskou hospodářskou komisí OSN a MMR budou prezentovány interdisciplinární přístupy k této problematice, příklady dobré praxe i návrhy řešení.
OBCHODNÍ NABÍDKY

SECO Industries, s. r. o.

Za zvýhodněné ceny mohou členové Svazu měst a obcí ČR nakupovat zahradní techniku, příslušenství a služby od společnosti Seco Industries, s.r.o. 
Špičkou v sortimentu košových traktorů je bezesporu model Starjet P6 4x4 PRO. Jedná se o traktor primárně určený k sekání a sběru trávy v kopcovitém terénu, kde je nutné posekanou travní hmotu odvážet. Typickými uživateli tohoto traktoru jsou obce, rekreační areály, sportoviště, horské chaty i firmy, které se sekáním trávy živí. Všem případným zájemcům doporučujeme domluvit si nezávazné předvedení stroje přímo na pozemku, pro jehož sekání je daný traktor zamýšlený.

ASPI – komplexní právní podpora pro úředníky i zastupitele

Využijte 30% slevu pro členy SMO ČR a získejte přístup k předpisům zdarma!
Díky ASPI máte na jednom místě vše, co ke své každodenní práci potřebujete - předpisy, vyhlášky a stanoviska, výklady a praktické nástroje.
Vyberte si z novinek ASPI pro veřejnou správu

Svaz měst a obcí ČR, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4
tel.: +420 234 709 711, fax: +420 234 709 786, e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3 / IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje