Anketa

Po loňských komunálních volbách se opětovně otevřela diskuse nad změnou volebního systému.

Souhlasíte se změnou tak, že mandáty do zastupitelstva obce budou přidělovány podle počtu získaných hlasů pro jednotlivé kandidáty bez návaznosti na politickou příslušnost (tzv. slovenský model)?

ANO ANO 838
NE NE 135
NEVÍM NEVÍM 115

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

SMO ČR

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ SMO ČR

č. 24 / 19. října 2018

SMO ČR
Právě jsme pro Vás připravili přehled novinek zveřejněných na webových stránkách Svazu měst a obcí ČR (www.smocr.cz). Upozorněte také své kolegy na úřadě nebo zastupitele, že se k odběru našeho zpravodaje mohou přihlásit vyplněním registračního formuláře. Vše důležité se také dozvíte, pokud budete sledovat naši stránku na Facebooku.
NAŠE AKCE
Srdečně Vás zveme na XXI. celostátní finanční konferenci, která proběhne ve čtvrtek 6. a v pátek 7. prosince 2018 v pražských Vysočanech. Celostátní finanční konference dlouhodobě patří mezi nejvýznamnější akce Svazu měst a obcí, o čemž svědčí i každoročně vysoká účast téměř 400 představitelů samospráv. Konference má za cíl seznámit zejména volené zástupce měst a obcí s aktuálními tématy z oblasti financování obcí.
AKTUÁLNĚ

Povinná elektronická komunikace ve veřejných zakázkách od 18.10. 2018

Upozorňujeme na právě aktuální datum 18. října 2018. Od tohoto dne jsou všichni zadavatelé a dodavatelé povinni v zadávacím řízení písemně komunikovat pouze v elektronické formě. Zasílání dokumentů v listinné podobě bude (až na výjimky uvedené v § 211 odst. 3) zákona vyloučeno.

Příručka pro člena zastupitelstva pro nové zastupitele měst a obcí

V těchto dnech je všem obcím a městům České republiky distribuována pro každého nově zvoleného zastupitele „Příručka pro člena zastupitelstva obce po roce 2018“, kterou pro Vás připravil Svaz měst a obcí ČR. V této souvislosti si Vás dovolujeme upozornit, že se objevují případy, kdy obci/městu nebyl doručen správný počet těchto příruček. Toto nedopatření v současné době intenzivně řešíme, přičemž ze strany distribuční společnosti nám bylo sděleno, že chybějící výtisky Vám budou doručeny v nejbližších dnech. Děkujeme za pochopení.

Plnění rozpočtu ke konci září 2018 

V prvních devíti měsících roku 2018 činily celkové příjmy státního rozpočtu 1024,2 mld. Kč, celkové výdaje dosáhly hodnoty 1007,4 mld. Kč a přebytek byl zaznamenán ve výši 16,8 mld. Kč.

Výzva MŠMT k podávání žádostí o neinvestiční dotace na podporu sportu mládeže

Ještě do konce tohoto měsíce máte možnost zažádat o dotaci na podporu mládežnického sportu ve vaší obci či městě. Výzvu MŮJ KLUB 2019 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy za účelem podpořit rozvoj sportovních aktivit mládeže do 23 let věku.
DOPRAVA
V úterý 9. října v 9 hodin podepsali ministr dopravy Dan Ťok, předsedkyně Asociace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová a předseda Svazu měst a obcí a starosta Kyjova František Lukl společné memorandum. V něm se zavázali hledat takové řešení, které rozptýlí obavy z rozšíření výkonového zpoplatnění silnic I. třídy od ledna 2020.
ŠKOLSTVÍ

 Kde jsou lidé nejvíc pyšní na svou školku či školu? V Sokolově a v Chyňavě 

Přinášíme vám výsledky soutěže ŠKOL(K)A JINAK, do které Svaz měst a obcí zapojil školní a předškolní zařízení z celé ČR. Do letošního ročníku se přihlásily školky a školy s velmi kvalitními projekty, proto odborná porota vyhlásila i ceny poroty a ceny veřejnosti.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Upozorňuijeme na  dvě legislativní novinky, na něž je třeba pamatovat při přípravě obecně závazných vyhlášek o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce.
ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
Pan Branda se věnoval aktivitám Konference regionálních a místních orgánů zemí Východního partnerství (CORLEAP), kterou v roce 2011 zřídil Evropský výbor regionů.
PRÁVNÍ PORADNA
Vybrali jsme některé zajímavé dotazy z naší právní poradny Poradnaproobce.cz (www.poradnaproobce.cz):
Pokud vás odpovědi na dotazy zajímají, stačí na ně kliknout a zobrazit si odpověď. Nyní máte možnost využít speciální nabídky, kdy 4 měsíce od skončení voleb do zastupitelstev obcí můžete prohlížet veškeré zpracované dotazy s odpověďmi zcela bez omezení.
POZVÁNKY

Seminář pro žadatele o grant z programu Evropa pro občany

Eurocentrum Praha a Svaz měst a obcí ČR vás zvou na seminář pro žadatele o podporu projektů partnerské spolupráce měst a obcí z programu Evropa pro občany 2014 – 2020. Seminář se uskuteční dne 13. listopadu 2018 v Evropském domě v Praze.

Školení pro obce a NNO - Zrealizuj workcamp ve svém městě 

Máte zajímavý veřejně prospěšný projekt a chcete do něj zapojit dobrovolnickou veřejnost? Hledejte inspiraci na školení neziskové organizace INEX-SDA.
Semináře věnované problematice úspor jsou určeny pro vedení měst/obcí, energetické manažery, vedoucí příslušných odborů měst/obcí a pracovníky krajských, městských, obecních úřadů i organizací jimi zřizovaných.

Mezinárodní inovační veletrh MUNI-EXPO v Izraeli

Zajímá vás aktuální téma inovací a rozvoje v oblasti "chytrých měst"? Na veletrh MUNI-EXPO 2019 vás zve Českoizraelská smíšená obchodní komora. Jedním z hlavních témat veletrhu jsou inovace a rozvoj v oblasti Smart City.

OBCHODNÍ NABÍDKA

Cenově nejdostupnější traktor s Cenově nejdostupnější traktor s vysokozdvižným vyklápěním zásobníku trávy do kontejneru v ČR. Lze si objednat nezávaznou předváděcí akci kdekoli dle určení zákazníka. Profesionální motor dvouválec Briggs & Stratton Commercial series 24 HP, profesionální převodovka s mechanickou uzávěrkou diferenciálu, objem zásobníku 400 litrů, volitelné žací ústrojí 102 cm, 122 cm anebo mulčovací 110 cm. Sleva 6 % pro členy SMO ČR.

Svaz měst a obcí ČR, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4
tel.: +420 234 709 711, fax: +420 234 709 786, e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3 / IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje