Anketa

 Řešili jste v poslední době se Státním pozemkovým úřadem a s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových směnu pozemků?

Ano a neúspěšně Ano a neúspěšně 37
Ano a za nevýhodných podmínek Ano a za nevýhodných podmínek 21
Ano, bez problémů Ano, bez problémů 4
Ne Ne 41

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

SMO ČR

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ SMO ČR

č. 18 / 27. června 2018

SMO ČR
Právě jsme pro vás připravili přehled novinek zveřejněných na webových stránkách Svazu měst a obcí ČR www.smocr.cz. Upozorněte také své kolegy na úřadě anebo zastupitele, že se k odběru našeho zpravodaje mohou přihlásit  vyplněním registračního formuláře. Vše důležité se dozvíte okamžitě, pokud budete sledovat naši stránku na Facebooku.
AKTUÁLNĚ
Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018
Avizovaná novela zákona o střetu zájmů byla dne 15. června 2018 zveřejněna ve Sbírce zákonů. Oznámení do centrálního registru oznámení podejte 30. června 2018.  
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.
Návrh odměn členům volebních komisí
Na nedostatečné ohodnocení členů okrskových volebních komisí Svaz dlouhodobě upozorňoval. Jsme proto rádi, že náměstek ministra vnitra Petr Mlsna splnil slib daný Svazu v prosinci 2017. Podívejte se na návrh vyhlášky, který minulý týden zamířil do připomínkového řízení.
Možnost prodloužení realizace projektu IROP
Upozorňujeme, že řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) informuje žadatele a příjemce, že je nově možné ve výzvách IROP schválit za určitých okolností žádost o změnu na prodloužení realizace projektu za nejzazší datum ukončení realizace projektu uvedené v textu výzvy.
Obce a města jsou připravena vyjednat ty nejlepší možné podmínky pro čerpání evropských dotací po roce 2020
Aby obce a města získala peníze z evropských fondů po roce 2020 na skutečně potřebné a smysluplné projekty, je nutné postupovat jednotně. Proto Svaz  vypracoval souhrn priorit a na jejich základě je připraven dál vyjednávat o co možná nejlepších podmínkách pro příští dotační období, tedy roky 2021 až 2027. Starostové v této souvislosti volají nejčastěji po snížení administrativní zátěže a zdůrazňují nutnost investovat do dopravní a technické infrastruktury či dostupnosti služeb.
ŠKOLSTVÍ
Novela školského zákona se bude projednávat ve třetím čtení
Požádali jsme v úterý všechny poslance o podporu pozměňovacího návrhu k novele školského zákona. Svaz podporuje návrh na zrušení povinnosti obcí a měst zajistit pro dvouleté děti místa v mateřských školách od 1. září 2020, a to s ohledem na Priority Svazu i nutnost dořešit nedostatek finančních prostředků na investiční a provozní výdaje. Dále je nutné vyřešit požadavky na vzdělávání dětí do 2 let a nedostatečného naplnění personálních kapacit v mateřských školách.
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí
Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.
GDPR
Stanovisko ÚOOÚ k použití a šíření fotografií a audiozáznamů fyzických osob
Kvůli častým dotazům na používání a šíření fotografií, případně audiovizuálních záznamů fyzických osob z hlediska zpracování osobních údajů, zveřejňujeme aktualizované stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Vzorové záznamy MV ČR o činnostech zpracování k dalším agendám obcí
Vzorové záznamy o činnostech zpracování k zajištění agend hospodaření obce, vedení správních řízení v samostatné i přenesené působnosti, vztahů s veřejností a prezentace obce, rozhodování o přestupcích a agend sociálních služeb, pomoci v hmotné nouzi a veřejného opatrovnictví.
NAŠE AKCE
Soutěž "Nejlepší starosta / primátor 2014-2018"
Dejte o sobě, Vaší práci a Vašem městě / obci vědět. Přihlaste se do naší soutěže "Nejlepší starosta / primátor 2014-2018"! Přihlášky přijímáme do 8. července 2018
Soutěž „Náš evropský projekt“
Realizovala vaše obec v posledních letech nějaký projekt s podporou EU, ze kterého mají občané radost? Přihlaste jej do soutěže a můžete vyhrát finanční příspěvek na obecní slavnost v hodnotě 75 000 Kč, 50 000 Kč a 25 000 Kč. Registrace je superjednoduchá a otevřená do 13/7. Více informací zde.
PARTNERSTVÍ MĚST
Výzva k zapojení českých a německých partnerských měst do projektu BEACON na ochranu klimatu
Česká města mají možnost přihlásit se nejlépe se svými německými partnery do projektu Bridging European and Climate Action (BEACON), který se zaměří na přeshraniční ochranu klimatu. Termín pro vyplnění přihlášky je 13. července 2018.
Obec Bledów hledá českého partnera
Obec Bledów se nachází v centrální části Polska a čítá 7500 obyvatel. Obec je známá jako „největší ovocný sad v Evropě“. S ohledem na přilehlé ovocné sady převažuje v oblasti zemědělská výroba, obec pak sama podporuje především agroturistiku.
PRÁVNÍ PORADNA
Vybrali jsme některé zajímavé dotazy z naší právní poradny - Poradnaproobce.cz:
Musí se o odměnu při skončení funkčního období nové zastupitelstvo žádat, nebo je nárok na proplacení daný zákonem? Jak je to s proplacením nevyčerpané dovolené?

Je možné jednou přijaté usnesení na zasedání zastupitelstva obce prohlásit za zmatečné a ještě na témže zasedání hlasovat znovu, nebo se musí původní usnesení nejprve zrušit?
Na hranici pozemku stojí starý strom, který je zchátralý a naklání se nad dům druhého souseda. Vlastník stromu však strom odstranit nechce. Jak zajistit odstranění stromu a kdo by odpovídal za škodu v případě jeho pádu?

Pokud vás odpovědi na dotazy zajímají, stačí na ně kliknout a zobrazit si odpověď. Využijte možnosti, že každá obec si může zřídit až 11 přístupů do právní poradny
RŮZNÉ
Konference:  Zákon o střetu zájmů – aktuálně po novelizaci
Seznamte se s povinnostmi, které ukládá zákon o střetu zájmů v nejnovější podobě. Konference se koná ve středu 19. září 2018 v Praze a můžete využít slevu 30 % z ceny pro členy Svaz (pro uplatnění slevy uveďte do poznámky heslo „člen SMO ČR“). Podrobné informace o programu konference, přednášejících a objednávkový formulář naleznete na webových stránkách zde.
Rekonstrukce škol
Jak efektivně zajistit zdravé vnitřní prostředí pro žáky i učitele a zároveň vyhovět požadavkům na energetické úspory? Připravovaný projekt Zdravá škola vám pomůže v řešení základních otázek od úvodního měření a doporučení, jasnou metodiku realizace až po výsledný monitoring efektního řešení.
OBCHODNÍ NABÍDKA
Starjet Exclusive Limitovaná Edice Model UJ 102-23 (P4)
Limitovaná edice bude dostupná pouze v omezeném množství 130 ks. Každý jednotlivý kus bude opatřen originálním výrobním číslem 1-130. Edice je dodávána výhradně s japonským motorem Briggs & Stratton VANGUARD 23 GROSS HP 627 ccm. Sleva pro členy SMO ČR 6 %. 
Svaz měst a obcí ČR, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4
tel.: +420 234 709 711, fax: +420 234 709 786, e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3 / IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje