Anketa

 Řešili jste v poslední době se Státním pozemkovým úřadem a s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových směnu pozemků?

Ano a neúspěšně Ano a neúspěšně 37
Ano a za nevýhodných podmínek Ano a za nevýhodných podmínek 21
Ano, bez problémů Ano, bez problémů 4
Ne Ne 41

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

SMO ČR

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ SMO ČR

č. 17 / 14. června 2018

SMO ČR
Právě jsme pro vás připravili přehled novinek zveřejněných na webových stránkách Svazu měst a obcí ČR www.smocr.cz. Upozorněte také své kolegy na úřadě anebo zastupitele, že se k odběru našeho zpravodaje mohou přihlásit  vyplněním registračního formuláře. Vše důležité se dozvíte okamžitě, pokud budete sledovat naši stránku na Facebooku.
AKTUÁLNĚ
Změny v doplatku na bydlení nepostihnou obchod s chudobou, ale obecní rozpočty a sociální pracovníky
Svaz nesouhlasí se změnami v doplatku na bydlení, které by měly dle Ministerstva práce a sociálních věcí regulovat obchod s chudobou. Ve skutečnosti totiž znamenají přenesení odpovědnosti za osoby bez přístřeší ze státu na obce. To předkladatel, tedy MPSV, v důvodové zprávě sám přiznává. Města a obce chápou potřebu změny v dávkovém systému, který je mnohdy zneužíván. Bez finančních záruk ze strany státu ale Svaz odmítá podpořit novelu zákona o pomoci v hmotné nouzi.
Nespěchejte s podáním oznámení podle zákona o střetu zájmů
Přestože se blíží povinnost podat do 30. června 2018 čestné prohlášení podle zákona o střetu zájmů. Doporučujeme vyčkat a vyplnit jej až na poslední chvíli. Zajistíte si tak, aby se na zveřejnění vašich údajů vztahovaly změny, které se nám podařilo do zákona prosadit.
Novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem
Opět je ve vládní přípravě novela zákona, jejímž cílem je rozšíření pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu.  Odmítáme navržené rozšíření kontrolní působnosti NKÚ jako celek. Svaz požaduje novelu zákonů upravujících kontrolu měst a obcí, která by odstranila multiplicitu kontrol a vytvořila jasný systém. Rovněž by měla provázat kontrolní postupy a celý proces sjednotit.
Dotazníkové šetření k oblasti regulace cen
Zapojte se prosím do dotazníkového šetření Ministertsva financí v oblasti regulace nájemného z pozemků veřejné infrastruktury, na kterých není provozována podnikatelská činnost, a pozemků pro hrobová místa k získání informací podle § 12 odst. 1 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.
Cenová regulace a cenová kontrola
Obce mají v kompetenci cenovou regulaci a cenovou kontrolu. Seznamte se proto s příslušnými náležitostmi.
NAŠE AKCE
Soutěž "Nejlepší starosta / primátor 2014-2018"
Dejte o sobě, Vaší práci a Vašem městě / obci vědět. Přihlaste se do naší soutěže Nejlepší starosta / primátor 2014-2018! Přihlášky přijímáme do 8. července 2018. Anebo, je v čele vaší obce či města starosta / primátor, za kterým stojí kus práce? Vážíte si představitele vaší samosprávy a myslíte si, že je lepší než jeho kolegové? Dejte nám to vědět! Nominujte ho na Cenu veřejnosti soutěže Nejlepší starosta / primátor 2014-2018.
Škol(k)a JINAK 2018
Už jen do 22. června 2018 probíhá hlasování veřejnosti v soutěži pro školky a školy, které zřizuje obec nebo město.  Na svazovém facebooku si prohlédněte přihlášené ve fotoalbu Školka JINAK, hlasujte a inspirujte se!
Soutěž „Náš evropský projekt“
Soutěž pro města a obce, ve které se veřejnost zapojí do hlasování o nejoblíbenější projekt financovaný z evropských fondů. Soutěž bude probíhat během letních prázdnin na facebooku Zastoupení Evropské komise v ČR.  Veřejnost rozhodne, které obce vyhrají poukazy na uspořádání obecní slavnosti v celkové hodnotě 150 000 Kč a all-inclusive cestu do Bruselu. Svaz je partnerem soutěže.
GDPR
Aplikace GDPR v DSO Broumovsko
DSO Broumovsko poskytlo v souvislosti s novým obecným nařízením pomoc svým členským obcím. Konkrétně, díky projektu CSS, zajistilo pro obce a příspěvkové organizace sdíleného Pověřence pro ochranu osobních údajů, zpracování analýz, potřebných směrnic a dalších nezbytných dokumentů spojených s GDPR.
Konzultace ÚOOÚ mají nová pravidla
Úřad pro ochranu osobních údajů upravuje svoji informační politiku veřejnosti, včetně způsobů poskytování konzultací. Úřad pro ochranu osobních údajů dosud poskytoval konzultace každému, kdo o to projevil zájem. Rozsah poptávky a obsahové zaměření řady žádostí o konzultaci však v posledních měsících setrvale přesahují možnosti dozorového úřadu.
Návrh seznamu zpracování, která nepodléhají povinnosti provádět posouzení vlivu (DPIA)
Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil na svých webových stránkách návrh seznamu zpracování, která nepodléhají posouzení vlivu na ochranu osobních údajů.
Stanovisko k poskytnutí informace o nákladech na zavedení GDPR soukromému subjektu dle zákona 106
Mnoho obcí v polovině května obdrželo žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., týkající se způsobu zajištění výkonu osoby pověřené ochranou osobních údajů. Ministerstvo vnitra na základě žádosti Svazu o posouzení této záležitostií sdělilo, že tuto žádost je třeba vyřídit, jako každou jinou žádost podanou podle zákona.
ŠKOLSTVÍ
Vzorové dokumenty pro školy a školky
Zveřejňujeme jako pomůcku vzorové dokumenty pro školy a školská zařízení (školky) a další pomocné dokumenty pro určení právního titulu a účelu zpracování osobních údajů ve školách a školkách.
Aktuálně k financování regionálního školství a garanci míst v MŠ
Svaz požaduje spuštění reformy financování regionálního školství v co nejkratším termínu a zrušení garance míst pro dvouleté děti v mateřských školách. Znovu jsme jednali s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Robertem Plagou.
Chystané dotační výzvy IROP pro školy
Upozorňujeme, že se připravuje vyhlášení výzev z Integrovaného regionálního operačního programu týkajících se školství! Zároveň informujeme, že právě došlo k navýšení alokací výzev (č. 46 a 47) na podporu rozvoje infrastruktury základních škol o více jak 1,3 mld. Kč (EFRR).
PRÁVNÍ PORADNA
Vybrali jsme některé zajímavé dotazy z naší právní poradny - Poradnaproobce.cz:
1. Rada obce schválila nové pracovní místo na pozici úředníka a administrativního pracovníka. Chtěli bychom uzavřít pracovní poměr na dobu určitou. Je v tomto případě nutné vyhlásit veřejnou výzvu? Je výběr nového zaměstnance v kompetenci starosty, nebo musí tohoto zaměstnance vybrat rada či zastupitelstvo?
2. Jakým způsobem má zaměstnanec oznámit zaměstnavateli, že se stal uvolněným zastupitelem? Musí zaměstnavatel zaměstnanci, který se stal uvolněným zastupitelem, držet stejné pracovní místo?
3. Obec spoluvlastní zemědělské pozemky se soukromou osobou. Vzhledem ke komplikacím se správou pozemků se obec se spoluvlastníkem dohodla o zrušení spoluvlastnictví a rozdělení těchto pozemků do výlučného vlastnictví. Který orgán tuto dohodu schvaluje a musí obec zveřejnit záměr?
Pokud vás odpovědi na dotazy zajímají, stačí na ně kliknout a zobrazit si odpověď. Využijte možnosti, že každá obec si může zřídit až 11 přístupů do právní poradny.  
RŮZNÉ
Cvičení se Sokolem pro předškolní děti
Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky – tak se jmenuje projekt České obce sokolské, realizováný pod záštitou Svazu a MŠMT, který je zaměřený na motivaci k pohybu u předškolních dětí přímo v jejich mateřské školce nebo jiném volnočasovém zařízení. Třetí ročník projektu, do kterého nyní probíhá registrace, je připraven ke startu od začátku školního roku 2018/2019.
Konference Nastavme jasná pravidla a podmínky pro péči o osoby s PAS
Konference pod záštitou předsedkyně Výboru pro sociální politiku PSP ČR Radky Maxové se koná dne 19. června 2018 v budově Poslanecké sněmovny v Praze.
Seminář Sucho v Česku – jak se mu bránit?
Seminář se uskuteční ve středu 20. června 2018 v budově Poslanecké sněmovny v Praze. Účast je nutné potvrdit na e-mailovou adresu: vrecionovav@psp.cz.
Druhý cyklus seminářů – úspory energie a uhlíková stopa úřadu
V rámci programu EFEKT 2 jsou pořádány semináře pro zástupce veřejné správy v ČR, v Praze 26. června 2018 a v Olomouci 28. srpna 2018. Jejich cílem je aktivně šířit informace a vzdělávat v oblastech energetických úspor, legislativních změn v oblasti hospodaření energií a podpory obnovitelných zdrojů, praktického využití alternativních zdrojů energie, udržitelné mobilitě a existujících dotačních titulů. Vstupné je zdarma.
Soutěž Komunální projekt roku 2018
Zveme vás do soutěže Komunální projekt roku 2018 (předchozí tři ročníky se uskutečnily pod názvem Komunální politik roku). Jde o soutěž komunálních projektů realizovaných v obcích, městysech, městských částech, městských obvodech a městech, za jejichž přípravou, prosazením nebo uskutečněním stály konkrétní osobnosti z řad komunálních politiků.
Soutěž Chytrá města pro budoucnost 2018
Podruhé se v Česku uskuteční národní soutěž v oblasti SMART CITY – tzv. Chytrých měst. Cílem akce je propagace a podpora využití inovativních postupů a nejmodernějších technologií, které mají přinést veřejnosti zkvalitnění života ve městech a obcích. Soutěž probíhá s podporou a záštitami Ministerstva pro místní rozvoj, Svazu měst a obcí ČR a Asociace krajů České republiky. Vyhlašovatelem je Smart City Innovations Institut, z.ú.
Fotovýstavy úspěšných projektů podpořených z evropských fondů zavítají do regionů
Série sedmi výstav fotografií úspěšných projektů podpořených z evropských fondů postupně navštíví regiony. V každém místě se během letních měsíců představí přínosy projektů podpořených v daném kraji. Fotovýstavy připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj.
OBCHODNÍ NABÍDKA
 

 

Svaz měst a obcí ČR, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4
tel.: +420 234 709 711, fax: +420 234 709 786, e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3 / IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje