Anketa

 Řešili jste v poslední době se Státním pozemkovým úřadem a s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových směnu pozemků?

Ano a neúspěšně Ano a neúspěšně 38
Ano a za nevýhodných podmínek Ano a za nevýhodných podmínek 22
Ano, bez problémů Ano, bez problémů 5
Ne Ne 44

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

SMO ČR

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ SMO ČR

č. 13 / 4. května 2018

SMO ČR
Právě jsme pro vás připravili přehled novinek zveřejněných na webových stránkách Svazu měst a obcí ČR www.smocr.cz. Upozorněte také své kolegy na úřadě anebo zastupitele, že se k odběru našeho zpravodaje mohou přihlásit  vyplněním registračního formuláře. Vše důležité se dozvíte okamžitě, pokud budete sledovat naši stránku na Facebooku.
AKTUÁLNĚ
Podílejte se na nové právní úpravě dražeb a aukcí
Největší skupinou dražebníků podle zákona o veřejných dražbách jsou územní samosprávné celky.  Aby chystaný nový právní předpis vycházel z potřeb praxe, vyplňte dotazník zpracovaný Ministerstvem pro místní rozvoj. Dotazník najdete na odkaze https://www.survio.com/survey/d/drazby a je možné ho vyplňovat do 10. května 2018. Výsledky budou zohledněny při přípravě nového zákona.
Škol(k)a JINAK 2018
Škol(k)a JINAK je soutěž Svazu pro školky a školy, které zřizuje obec či město. Akce má inspirovat ostatní a ukázat, co ve vaší školce či škole děláte jinak. Přihlášky nám posílejte od 7. do 25. května 2018.
"Starostové píší noviny" - aktuální plán témat
Prohlédněte si plán vyhlášených témat projektu Svazu a deníku Lidové noviny a zapojte se i vy!
GDPR
Vnitřní směrnice obce se veřejně nevyhlašují – to platí i pro směrnici k ochraně osobních údajů dle GDPR
Obce, které  doposud nevydaly směrnici k ochraně údajů podle GDPR, tak budou muset učinit do 25. května t.r., aby naplnily povinnosti vycházející z Obecného nařízení GDPR. Směrnice stanovuje pravidla pro zpracovávání osobních údajů, popis bezpečnostního systému k ochraně dat (přístupy a oprávnění zaměstnanců, zabezpečení informačních systémů, uchovávání dat), technickoorganizační opatření a další informace, které svou povahou jsou určeny pouze pro zaměstnance obce, které také zavazuje k mlčenlivosti.
PRÁVNÍ PORADNA
Vybrali jsme některé zajímavé dotazy z naší právní poradny - Poradnaproobce.cz.:
 Je třeba zveřejňovat záměr i v případě krátkodobé nájemní smlouvy či smlouvy o výpůjčce? Typicky se jedná o situace, kdy obecní sokolovna je pronajímána na několik dnů za účelem konání plesu či pro sportovní aktivity konané několik hodin týdně po dobu školního roku.
Je obec povinna přijímat dary? Je odmítnutí daru (staré budovy), který má jistě nějakou hodnotu, porušením péče řádného hospodáře?
Jsou členové zastupitelstva odpovědni za jednání svých předchůdců? 
Pokud vás odpovědi na dotazy zajímají, stačí na ně kliknout a zobrazit si odpověď. Využijte možnosti, že každá obec si může zřídit až 11 přístupů do právní poradny.  
RŮZNÉ
Konference: Moderní veřejná správa 2018
Upozorňujeme na aktuální program konference, která se uskuteční ve dnech 24. a 25. května 2018 v Pardubicích. Akce se budou účastnit také představitelé Svazu, předseda František Lukl a výkonný ředitel Pavel Drahovzal. 
Seminář „Přímá volba starostů“
Zveme na odborný seminář, který se uskuteční v prostorách Poslanecké sněmovny PČR dne 10. května 2018. Na akci vystoupí také člen Předsednictva Svazu a starosta obce Božanov Karel Rejchrt. Vstup je možný po registraci do 8. května 2018. Podrobnosti v pozvánce (ke stažení).
Seminář Dotační příležitosti pro žadatele k aktuálním výzvám IROP: výzva č. 78 „Energetické úspory v bytových domech III
Bezplatný seminář se bude konat dne 15. května 2018 v Liberci. Registrace je možná nejpozději do 10. května 2018 přes registrační formulář nebo na e-mail: alena.bersikova@mmr.cz. Další informace ZDE.
Semináře: Dotace EU a audity
Jak se vyvarovat chyb při realizaci projektů a úspěšně zvládnout audity, poradí semináře v krajích. Série 13 akcí se uskuteční v průběhu května a června ve všech krajských městech. Účastníci budou seznámeni s příklady dobré praxe za účelem prevence pochybení v projektech příjemců evropských dotací. Cílem seminářů je podpořit správnou realizaci projektů z evropských fondů. Účast na seminářích je bezplatná.
Nominujte OSOBNOST a MODEL SMART CITY 2018
Využijte možnost nominace kategorií OSOBNOST SMART CITY 2018 pro privátní a veřejný sektor, současně s tím pošlete i návrhy nejlepších řešení v kategorii MODEL SMART CITY 2018  a to optimálně do termínu 15. května 2018. V kategorii MODEL SMART CITY posuzujete zejména aspekt udržitelné BUDOUCNOSTI SMART CITY v konkrétní lokalitě.
Svaz měst a obcí ČR, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4
tel.: +420 234 709 711, fax: +420 234 709 786, e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3 / IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje