Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 50
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 10
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 11
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 14
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 3
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 8

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

SMO ČR

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ SMO ČR

Krajská setkání 2018

SMO ČR
Přinášíme vám speciální zpravodaj o Krajských setkáních v roce 2018. Tvoří ho informace zveřejněné na webových stránkách Svazu měst a obcí České republiky www.smocr.cz.
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Co: Krajská setkání 2018
Kdo: Svaz měst a obcí ČR, pobočný spolek
Kdy: 13. únor - 29. březen 2018
Kde: krajská města ČR
Jak: Po registraci
Program ke stažení
O AKCI
Tradiční Krajská setkání Svazu se uskuteční od 13. února do 29. března. Ročník 2018 odstartuje v Liberci, skončit má v Jihlavě. Půjde o třináctidílný maraton jednodenních konferenčních akcí pro starostky a starosty členů i nečlenů Svazu, kterým aktuální témata samospráv podávají odborníci Svazu na danou oblast.
(Přehled termínů a míst je uveden níže)
HOSTÉ
Na Krajských setkáních nebudou chybět zástupci předsednictva Svazu, hejtmani a další představitelé krajů, experti ze státní správy i partnerských organizací ze soukromého sektoru.
PROGRAM
Program Krajských setkání se vždy koncipuje na základě témat, která veřejnou správou rezonují.Letos se tradiční bod „aktuální legislativa“ zaměří mimo jiné na novelu zákona o střetu zájmů, financování samospráv včetně rozpočtového určení daní, situaci ve školství, kontroly, dopravu a místní komunikace, sociální služby, sociální bydlení aj. Vystoupit by měli zástupci Ministerstva vnitra, Státního fondu životního prostředí či Ministerstva pro místní rozvoj. Rovněž zazní informace o svazových projektech včetně Center společných služeb a závěry velké Analýzy potřeb měst a obcí, která bude podkladem pro nastavení budoucích národních i evropských dotací. Také se vyhlásí výsledky krajských kol výzkumu Město pro byznys. Klíčovým bodem programu pak bude GDPR, tedy zcela změněná evropská pravidla pro ochranu osobních údajů, která budou platit od 25. května 2018. Bude se jim věnovat speciální hodinový blok, a to na základě požadavků a potřeb starostek a starostů.
Program ke stažení
PŘEHLED MÍST, TERMÍNŮ A REGISTRACE
Účast na setkání je možná po vyplnění registračního formuláře na vybrané setkání.
kraj   termín  místoregistrace
Liberecký kraj Út 13. 2. 2018Krajský úřad Libereckého kraje (multimediální sál)
U Jezu 642, Liberec
registrace
Ústecký krajČt 15. 2. 2018Krajský úřad Ústeckého kraje (Velký konferenční sál)
Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem
registrace
 Jihomoravský kraj  Čt 22. 2. 2018 Kongresové centrum Veletrhů Brno (sál A)
Výstaviště 405/1, Brno
 registrace
Plzeňský kraj St 28. 2. 2018 Parkhotel Plzeň
(sál Conferenza)
U Borského parku 31, Plzeň
 registrace
 Karlovarský kraj Čt 1. 3. 2018 Krajský úřad Karlovarského kraje (zastupitelský sál)
Závodní 353/88, Karlovy Vary
 registrace
 Pardubický kraj Út 6. 3. 2018

 Congress Centre Pardubice (Velký sál)
Masarykovo nám. 2799, Pardubice
(třetí podlaží obchodního domu
Palác Pardubice)

 registrace
 Středočeský kraj
+ hl. m. Praha
  Čt 8. 3. 2018 Magistrát hlavního města Prahy (velký zasedací sál)
Mariánské nám. 2, Praha 1
 registrace
 Královéhradecký kraj St 14. 3. 2018Krajský úřad Královéhradeckého kraje (zastupitelský sál)
Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové
 registrace
 Zlínský kraj Út 20. 3. 2018

Kongresové centrum Zlín
(malý sál)
náměstí T.G. Masaryka 5556, Zlín

 registrace
 Moravskoslezský krajSt 21. 3. 2018 Clarion Congress Hotel  Zkrácená 2703, Ostrava registrace

 Olomoucký kraj

Čt 22. 3. 2018  Magistrát města Olomouc (velký zasedací sál)
Hynaisova 10, Olomouc
 registrace
 Jihočeský krajSt 28. 3. 2018  Krajský úřad Jihočeského kraje (zastupitelský sál)
U Zimního stadionu 1952/2
České Budějovice
 registrace
 Kraj VysočinaČt 29. 3. 2018Hotel Gustav Mahler, Jihlava
Křížová 4, Jihlava
 registrace
PARTNEŘI
Generálními partnery setkání jsou Česká spořitelna a Skupina ČEZ. Odborným partnerem pak společnost  SC&C, spol. s r.o. Mediálním partnerem je svazový časopis Informační Servis (INS).
DALŠÍ INFORMACE
Podrobné informace o setkáních naleznete na našich webových stránkách.
V případě organizačních dotazů kontaktujte Tomáše Poláka (e-mail: polak@smocr.cz, mobil: 739 069 673)
Dotazy médií směřujte na mediální zastoupení Svazu Štěpánku Filipovou (e-mail: filipova@smocr.cz, mobil: 724 302 802). 

Přijďte i Vy, protože společně hájíme zájmy měst a obcí!

 
Svaz měst a obcí ČR, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4
tel.: +420 234 709 711, fax: +420 234 709 786, e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3 / IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje