Anketa

Po letošních komunálních volbách se opětovně otevírá diskuse nad změnou volebního systému.

Souhlasíte se změnou tak, že mandáty do zastupitelstva obce budou přidělovány podle počtu získaných hlasů pro jednotlivé kandidáty bez návaznosti na politickou příslušnost (tzv. slovenský model)?

ANO ANO 292
NE NE 47
NEVÍM NEVÍM 35

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

SMO ČR

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ SMO ČR

XX. celostátní finanční konference

SMO ČR
Přinášíme vám speciální zpravodaj o XX. celostátní finanční konferenci. Tvoří ho informace zveřejněné na webových stránkách Svazu měst a obcí České republiky www.smocr.cz.
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Co: Celostátní finanční konference
Kdo: Svaz měst a obcí ČR, pobočný spolek
Kdy: 2. a 3. listopadu 2017
Kde: Clarion Congress Hotel Prague
(Freyova 945/33, Praha 9 – Vysočany, mapa a možnosti příjezdu).
Jak: Po registraci
Za kolik: 1 571 - 3 630 Kč / osoba v závislosti na členství ve Svazu a počtu účastníků
Sleva při včasné registraci do 8. října 2017!
Program ke stažení
O AKCI
Především dotacím, a to národním i evropským, se bude věnovat tradiční celostátní finanční konference (CFK). Půjde o jubilejní 20. ročník. Bude se debatovat o tom, co starosty v oblasti financování trápí, kde vidí plusy a mínusy stávajícího systému. Mluvit se bude o rozpočtovém určení daní (RUD) či o změně ústavy, po které představitelé samospráv dlouhodobě volají. Poslední celostátní finanční konference se zúčastnily čtyři stovky lidí, kromě primátorů a starostů také vrcholní představitelé státní správy, ředitelé významných organizací i ze soukromého sektoru a také zákonodárci.
HOSTÉ
Na konferenci zpravidla nechybí představitelé vlády, zástupci ministerstev a dalších veřejných i soukromých organizací. Letos to bude o to zajímavější, že se tradiční akce Svazu koná zhruba čtrnáct dní po volbách do Poslanecké sněmovny. Konferenci bude moderovat Jolana Voldánová.
PROGRAM
Podrobný program konference je připraven a aktualizován ke 2. říjnu 2017.
Kromě podílu z daní v rámci RUD se celostátní finanční konference bude také věnovat dotačním programům pro obce z Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního prostředí nebo Ministerstva práce a sociálních věcí. Nebude chybět ani informace o podpoře v rámci Programu rozvoje venkova. Zazní také novinky v odměňování zastupitelů, informace o správném stanovování platových tarifů nebo postupy, jak převádět pozemky ze státu na obce. Dozvíte se o povinnostech, které zavádí nové evropské nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Chybět nebude ani tradiční společenský večer s hudbou a dobrým vínem. K poslechu a tanci bude hrát skupina ORCHESTAR. Nealkoholické nápoje pro účastníky konference tradičně zajistí Coca-Cola, které děkujeme za podporu.
Aktuálně také prověřujeme pro účastníky naší konference možnost návštěvy výstavy The Art of Shoes představující legendárního návrháře obuvi Manolo Blahnika v pražském Muzeu Kampa.
REGISTRACE
Účast na konferenci je možná po vyplnění registračního formuláře a uhrazení účastnického poplatku:

Účastnický poplatek na dvoudenní konání XX. celostátní finanční konference
za 1 osobu vč. DPH:

VČASNÁ REGISTRACE
do 8. října 2017

Registrace
po 8. říjnu 2017

zástupce členské obce do 1 000 obyvatel

1 331,-

1 573,-

zástupce členské obce nad 1 000 obyvatel

2 299,-

2 541,-

zástupce nečlenské obce

3 388,-

3 630,-

Účastnický poplatek převeďte na účet pobočného spolku Svazu měst a obcí ČR vedený u Komerční banky, a.s., v Praze, č. účtu: 115-3723240247/0100, variabilní symbol = IČ Vaší obce/města.

UBYTOVÁNÍ
Pro účastníky konference je na dobu jejího konání předběžně rezervována nabídka ubytování v Clarion Congress Hotelu Prague:
 - Standard SGL/DBL/TWN - 1 690 Kč
 - Executive SGL/DBLTWN -  2 200 Kč
Rezervace můžete pod heslem „Svaz“ potvrzovat přímo v ubytovacím zařízení na tel. čísle 211 131 117 nebo emailu reservation@cchp.cz. Náklady na ubytování si každý účastník hradí sám.
PARTNEŘI
Generálními partnery konference jsou Česká spořitelna a ČEZ. Partnery pak EMPEMONT a Wolters Kluwer. Mediálními partnery jsou časopis Informační Servis (INS), Lidové noviny, Parlamentní listy a Veřejná správa.
DALŠÍ INFORMACE
Podrobné informace o akci naleznete na našich webových stránkách. Přečíst si také můžete naši tiskovou zprávu.
V případě organizačních dotazů kontaktujte Tomáše Poláka (e-mail: polak@smocr.cz, mobil: 739 069 673)
Dotazy médií směřujte na mediální zastoupení Svazu Štěpánku Filipovou (e-mail: filipova@smocr.cz, mobil: 724 302 802).
Svaz měst a obcí ČR, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4
tel.: +420 234 709 711, fax: +420 234 709 786, e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3 / IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje