Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 54
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 10
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 12
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 14
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 3
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 10

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

SMO ČR

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ SMO ČR

XX. celostátní finanční konference

SMO ČR
Přinášíme vám speciální zpravodaj o XX. celostátní finanční konferenci. Tvoří ho informace zveřejněné na webových stránkách Svazu měst a obcí České republiky www.smocr.cz.
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Co: Celostátní finanční konference
Kdo: Svaz měst a obcí ČR, pobočný spolek
Kdy: 2. a 3. listopadu 2017
Kde: Clarion Congress Hotel Prague
(Freyova 945/33, Praha 9 – Vysočany, mapa a možnosti příjezdu).
Jak: Po registraci
Za kolik: 1 571 - 3 630 Kč / osoba v závislosti na členství ve Svazu a počtu účastníků
Sleva při včasné registraci do 8. října 2017!
Program ke stažení
O AKCI
Především dotacím, a to národním i evropským, se bude věnovat tradiční celostátní finanční konference (CFK). Půjde o jubilejní 20. ročník. Bude se debatovat o tom, co starosty v oblasti financování trápí, kde vidí plusy a mínusy stávajícího systému. Mluvit se bude o rozpočtovém určení daní (RUD) či o změně ústavy, po které představitelé samospráv dlouhodobě volají. Poslední celostátní finanční konference se zúčastnily čtyři stovky lidí, kromě primátorů a starostů také vrcholní představitelé státní správy, ředitelé významných organizací i ze soukromého sektoru a také zákonodárci.
HOSTÉ
Na konferenci zpravidla nechybí představitelé vlády, zástupci ministerstev a dalších veřejných i soukromých organizací. Letos to bude o to zajímavější, že se tradiční akce Svazu koná zhruba čtrnáct dní po volbách do Poslanecké sněmovny. Konferenci bude moderovat Jolana Voldánová.
PROGRAM
Podrobný program konference je připraven a aktualizován ke 2. říjnu 2017.
Kromě podílu z daní v rámci RUD se celostátní finanční konference bude také věnovat dotačním programům pro obce z Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního prostředí nebo Ministerstva práce a sociálních věcí. Nebude chybět ani informace o podpoře v rámci Programu rozvoje venkova. Zazní také novinky v odměňování zastupitelů, informace o správném stanovování platových tarifů nebo postupy, jak převádět pozemky ze státu na obce. Dozvíte se o povinnostech, které zavádí nové evropské nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Chybět nebude ani tradiční společenský večer s hudbou a dobrým vínem. K poslechu a tanci bude hrát skupina ORCHESTAR. Nealkoholické nápoje pro účastníky konference tradičně zajistí Coca-Cola, které děkujeme za podporu.
Aktuálně také prověřujeme pro účastníky naší konference možnost návštěvy výstavy The Art of Shoes představující legendárního návrháře obuvi Manolo Blahnika v pražském Muzeu Kampa.
REGISTRACE
Účast na konferenci je možná po vyplnění registračního formuláře a uhrazení účastnického poplatku:

Účastnický poplatek na dvoudenní konání XX. celostátní finanční konference
za 1 osobu vč. DPH:

VČASNÁ REGISTRACE
do 8. října 2017

Registrace
po 8. říjnu 2017

zástupce členské obce do 1 000 obyvatel

1 331,-

1 573,-

zástupce členské obce nad 1 000 obyvatel

2 299,-

2 541,-

zástupce nečlenské obce

3 388,-

3 630,-

Účastnický poplatek převeďte na účet pobočného spolku Svazu měst a obcí ČR vedený u Komerční banky, a.s., v Praze, č. účtu: 115-3723240247/0100, variabilní symbol = IČ Vaší obce/města.

UBYTOVÁNÍ
Pro účastníky konference je na dobu jejího konání předběžně rezervována nabídka ubytování v Clarion Congress Hotelu Prague:
 - Standard SGL/DBL/TWN - 1 690 Kč
 - Executive SGL/DBLTWN -  2 200 Kč
Rezervace můžete pod heslem „Svaz“ potvrzovat přímo v ubytovacím zařízení na tel. čísle 211 131 117 nebo emailu reservation@cchp.cz. Náklady na ubytování si každý účastník hradí sám.
PARTNEŘI
Generálními partnery konference jsou Česká spořitelna a ČEZ. Partnery pak EMPEMONT a Wolters Kluwer. Mediálními partnery jsou časopis Informační Servis (INS), Lidové noviny, Parlamentní listy a Veřejná správa.
DALŠÍ INFORMACE
Podrobné informace o akci naleznete na našich webových stránkách. Přečíst si také můžete naši tiskovou zprávu.
V případě organizačních dotazů kontaktujte Tomáše Poláka (e-mail: polak@smocr.cz, mobil: 739 069 673)
Dotazy médií směřujte na mediální zastoupení Svazu Štěpánku Filipovou (e-mail: filipova@smocr.cz, mobil: 724 302 802).
Svaz měst a obcí ČR, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4
tel.: +420 234 709 711, fax: +420 234 709 786, e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3 / IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje