Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

SMO ČR

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ SMO ČR

č. 18 / 26. září 2017

SMO ČR
Přinášíme vám pravidelný přehled novinek zveřejněných na webových stránkách Svazu měst a obcí ČR www.smocr.cz. Upozorněte také své kolegy, že k odběru našeho zpravodaje se mohou přihlásit  vyplněním registračního formuláře. Vše důležité se dozvíte okamžitě, pokud si přidáte mezi oblíbené naši stránku na Facebooku.
AKTUÁLNĚ
Ve financování samospráv je třeba udělat systém, nikoliv dávat předvolební dárky. Shodují se kraje, města a obce
Pouhých šedesát procent nákladů dostávají města a obce na přenesenou působnost. Tedy na služby, které veřejnosti poskytují jako tzv. prodloužená ruka státu. U krajů je situace podobná. Svaz měst a obcí ČR a Asociace krajů ČR se shodují, že ve financování samospráv je třeba udělat systém. Problémy v rozpočtu územně samosprávných celků dělají i „předvolební dárky“ ve formě zvyšování platů či jiná vládní rozhodnutí během roku, která s sebou nesou finanční výdaje. Naposledy nařízení o zvýšení platových tarifů od 1. listopadu. I když samosprávy vítají a v mnoha případech také velice bojovaly za zvýšení platů pracovníků, nelíbí se jim, že se tak děje nahodile v průběhu roku a že na úkoly navíc nedostávají od státu potřebné peníze. Musí tak omezovat investice.
Adresná ekonomická podpora státu a změna vzdělávacího systému. Návod, jak řešit kritickou situaci ve zdravotnictví a v sociálních službách
Prognóza pro Českou republiku na léta 2020 - 2025 je neúprosná, 20 % zdravotních služeb budou zajišťovat lékaři ve věku nad 65 let. Pokud nedojde k systémové změně. Nůžky v systému zdravotní péče se víc a víc rozevírají. Na jednu stranu existují špičková pracoviště, na druhé straně místa, kde cesta k lékaři nebo do lékárny trvá půl dne. Čekací doby na specializovaných pracovištích jsou přitom ještě daleko delší. I to zaznělo na semináři „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“, který uspořádal pobočný spolek Svazu měst a obcí ČR a výbor pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu. Situaci je třeba řešit ve spolupráci všech složek, které s ní mají co do činění. Kritický stav je na venkově i ve městech. A týká se také sociálních služeb.
NAŠE AKCE
Seminář k nové právní úpravě odměňování členů zastupitelstev
Od nového roku bude platit nový systém odměňování členů zastupitelstev. Zprostředkováváme vám proto možnost přijít na seminář k této nové právní úpravě pořádaný Ministerstvem vnitra. Koná se dne 10. října 2017 od 9,30 hodin v Praze. Akce je bezplatná. Vstup je možný po předchozím vyplnění registračního formuláře do 6. října 2017 anebo do naplnění přidělené kapacity místnosti pro zástupce ze Svazu. Registraci proto dlouho neodkládejte.
XX. celostátní finanční konference
Letošní ročník konference ve dnech 2. a 3. listopadu 2017 bude jubilejní. Vybrali jsme proto k našemu programu i novou moderátorskou tvář. Konferencí nás bude provádět televizní a rozhlasová moderátorka Jolana Voldánová. Pořád ještě svou účast rozmýšlíte? Tento týden definitivně končí zvýhodněná cena a máte poslední šanci získat levnější vstupenku. Rozhodně na nic nečekejte, moc času už nezbývá!
Fokusní skupiny k budoucí kohezní politice
Svaz ve spolupráci se společností MEPCO a Univerzitou Karlovou provádí Analýzu potřeb měst a obcí ČR pro získání podnětů k následnému vyjednávání o podobě budoucí kohezní politiky pro období 2021+ a nastavení národních dotačních titulů. Bylo provedeno dotazníkové šetření, jehož se zúčastnilo přes 700 měst a obcí. Poznatky budou hlouběji diskutovány na fokusních skupinách, kde budou zohledněny specifické potřeby měst a obcí. Zapojit se můžete i vy!
Fokusní skupina statutárních měst se koná ve středu 4. října 2017 od 13.00-15.00 hod., fokusní skupina měst ve čtvrtek 5. října 2017 od 13.00-15.00 hod., fokusní skupina pro obce ve čtvrtek 5. říjan 2017 od 10.00-12.00 hod. a fokusní skupina pro hl. m. Prahu v pátek 6. října 2017 od 10.00-12.00 hod. v Kanceláři Svazu v Praze. Prosíme o potvrzení účasti na email
adela.bohuslavova@mepco.cz.
EU A REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Národní info den ke 3. výzvě programu Interreg CENTRAL EUROPE
Upozorňujeme na národní info den ke 3. výzvě programu Interreg CENTRAL EUROPE, který se bude konat 12. října 2017 v Praze. Další informace o akci, program a online registrace jsou dostupné na těchto stránkách.
Otevření registrace na info dny ENERGY H2020
Již byla otevřena registrace na informační dny k novému pracovnímu programu na období 2018 – 2020 programu Horizont 2020, část ENERGY, které se konají v Bruselu ve dnech 23. až 25. října 2017.
Kulaté stoly v regionech k implementaci Strategického rámce Česká republika 2030
Informujeme o konání Kulatých stolů v regionech k implementaci Strategického rámce Česká republika 2030, které pořádá Úřad vlády ČR.  Cílem setkání je představit Strategický rámec Česká republika 2030 schválený vládou v dubnu letošního roku a diskutovat možnosti jeho implementace v krajích a obcích.
PARTNERSTVÍ MĚST
Nabídka partnerství: Žytomyr (Ukrajina)
Ukrajinské město Žytomyr, centrum Volyňské oblasti, kde žije stále aktivní početná česká menšina, hledá partnerské město v České republice.
KULTURA A ARCHITEKTURA
Knihovna jinak 2016 – vyhlášení výsledků
Po roce se dostáváme k vyhlášení vítězů soutěže Knihovna jinak 2016. Minulý ročník, který byl první, byl nebývale úspěšný, a proto není divu, že se do druhého ročníku se přihlásilo 36 měst a obcí, které se mohou pyšnit tím, že mají knihovnu, která dělá něco jinak. Podívejte se, kdo jsou vítězové Knihovny jinak 2016?
Zároveň upozorňujeme, že 5. října 2017 se v Praze v rámci 21. ročníku Týdne knihoven (ve dnech 2. – 8. října) koná Seminář Knihovna jinak 2016 – vyhlášení vítězů.
NABÍDKA
Velké Opatovice si užily akci „Udělejte, co lidé ocení!“. Přihlaste se také!
V rámci projektu „Udělejte, co lidé ocení!“ navštívili zástupci společnosti VERA příspěvkovou organizaci Paprsek ve Velkých Opatovicích, která v domově poskytuje více než 100 klientům služby sociální péče osobám se zdravotním postižením a zároveň službu chráněného bydlení. Projekt má za cíl pomáhat dětem a seniorům. Přinášet jim radost, aby mohli alespoň na chvíli zapomenout na své všední starosti či nemoci.
Zastupitel v kurzu – kurzy pro zastupitele obcí k finančnímu řízení
Ministerstvo vnitra spustilo cyklus tří kurzů pro zastupitele měst a obcí. Moderně koncipované kurzy jsou zaměřeny na  dotační management, veřejné zakázky a rozpočtové hospodaření obce. Cílem kurzů, které probíhají v každém kraji a jsou zcela zdarma, je zvýšit odbornost zastupitelů v oblasti finančního řízení. Realizátorem kurzů je Institut pro veřejnou správu Praha.
Svaz měst a obcí ČR, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4
tel.: +420 234 709 711, fax: +420 234 709 786, e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3 / IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje