Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 163
ne ne 53

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

SMO ČR

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ SMO ČR

č. 15 / 25. srpna 2017

SMO ČR
Přinášíme vám pravidelný přehled novinek zveřejněných na webových stránkách Svazu měst a obcí ČR www.smocr.cz. Upozorněte také své kolegy, že k odběru našeho zpravodaje se mohou přihlásit  vyplněním registračního formuláře. Vše důležité se dozvíte okamžitě, pokud si přidáte mezi oblíbené naši stránku na Facebooku.
AKTUÁLNĚ
Oznámení podle zákona o střetu zájmů se bude letos podávat dvakrát
Upozorňujeme, že letos se kvůli novelizaci zákona o střetu zájmů bude ve lhůtě od 1. října do 30. listopadu 2017 podávat čestné prohlášení podruhé. Přečtěte si další podrobnosti.
Společné prohlášení organizací hájících zájmy měst a obcí v ČR
Na základě veřejně dostupných informací z projednávání rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj pro rok 2018 mezi paní ministryní Karlou Šlechtovou a panem ministrem financí Ivanem Pilným, je zatím výsledek takový, že budou pravděpodobně kráceny peníze do kapitoly MMR na státní dotace pro rozvoj venkova pro rok 2018, a to i pod úroveň roku 2017 (cca 500 mil. Kč). Tento prozatímní výsledek je nepřijatelný a velmi paradoxní, jelikož je zřejmé z poměrů alokace příslušných dotačních výzev a podaných žádostí od obcí, že peněz do národního dotačního programu na podporu obnovy venkova řízeného MMR by mělo naopak razantněji přibývat, jelikož jde o jednoduchý a dosažitelný dotační titul pro venkovské obce do 3. tis. obyvatel.
Chytrá spolupráce pro inteligentní infrastrukturu
V úterý  22. srpna 2017 čtyři instituce slavnostně v sídle Svazu podepsaly Memorandum o spolupráci v oblasti chytrých řešení nejen pro města, obce, kraje, ale i pro firemní sféru. Spolupráce by všem aktérům měla umožnit vzájemné sdílení moderních poznatků, inovativních řešení, a zejména podpořit synergické efekty mezi různými odvětvími života ve městech jako jsou: bezpečnost, plánování, doprava, energetika, logistika, správa budov, veřejné služby, využití informačních technologií, atd.
ZAPOJTE SE!
Vyjádřete se k možnostem financování nákupu vozidel na alternativní pohon
V souvislosti s chystanými výzvami na podporu nákupu vozidel na alternativní pohon (informovali jsme v tomto článku) žádáme o vyjádření, jakou formu financování by obce vedle dotace uvítaly.
Ministerstvo životního prostředí by zaslané požadavky obcí mohlo zohlednit ve druhé výzvě na vozidla s alternativním pohonem, kterou se chystá vyhlásit v říjnu tohoto roku. Žádáme proto o vaši relevantní zpětnou vazbu do konce srpna a to přímo na kontakt pavla.vidanova@mzp.cz.
Zapojte se do analýzy reformy účetnictví státu
Připomínáme naši žádost o účast na dotazníkovém šetření Institutu veřejné správy při Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity k analýze dopadů a vnímání působení reformy účetnictví státu z pohledu měst a obcí. Cílem tohoto výzkumu je zjistit, jak jsou nové podmínky a zreformovaný systém v oblasti účetnictví a výkaznictví vnímány zástupci měst a obcí. Termín pro vyplnění dotazníku byl sice původně avizován do 7. července 2017, ale nyní byl prodloužen! Dotazník je stále aktivní na tomto odkaze. Aby byly výstupy relevantní je třeba, aby se zapojilo více obcí a měst! Děkujeme za pochopení a spolupráci!
Přestupky na úseku ochrany nerostného bohatství
Žádáme o zprávu, zda a v jakém množství jste v minulosti (ideálně v letech 2015 a 2016) řešili přestupky na úseku ochrany a využití nerostného bohatství podle § 39 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Zaslané informace budou následně předány na Český báňský úřad a napomohou k nastavení odpovídajícího personálního zajištění problematiky řešení přestupků na úseku  ochrany a využití nerostného bohatství, jejichž úprava se s účinností zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, přesunula do zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horního zákona), a věcná příslušnost k jejich řešení přešla na obvodní báňské úřady. O zaslání informací prosíme do 31. srpna 2017 na adresu tomcalova@smocr.cz.
Bleskový průzkum: Co potřebují města a obce, aby se staly "chytrými"?
Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK) provádí v rámci TopTématu „Inteligentní infrastruktura" (www.intelligent-infrastructure.cz) průzkum na téma "Co potřebují města a obce, aby se staly chytrými." Průzkum probíhá ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Svazem. V tomto krátkém průzkumu chceme zjistit, jakými cestami se vaše město nebo obec vydává, aby udrželo krok s digitální dobou. Jaké máte priority? Jaké překážky musíte překonávat? Co v tuto chvíli potřebujete? Cílem je zachytit aktuální stav a identifikovat problémy, se kterými se česká města v oblasti „smart city“ potýkají.  Zveme k účasti na tomto průzkumu a prosíme o vyplnění dotazníku (do 5. září 2017), který Vám zabere max. 7 minut. Za účast na průzkumu můžete získat 2 volné vstupenky na příští Jour Fixe ČNOPK. Předem děkujeme, o výsledcích budeme informovat.
NAŠE AKCE
Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR"
Připravili jsme pro vás seminář k evropskému nařízení o ochraně osobních údajů. Jedná se o velmi aktuální téma, kterému se nevyhne žádná organizace spravující osobní údaje. Akce se bude konat v úterý 12. září 2017 pod záštitou primátora statutárního města Brna  ve Sněmovním sále na Nové radnici v Brně. Avizovaný druhý seminář na toto téma v Praze je již obsazen.
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát se v prostorách Senátu 19. září 2017 bude diskutovat o nedostatku zdravotnických a sociálních služeb. Vstup je možný po předchozí registraci.
FINANCOVÁNÍ OBCÍ
Senát zamítl nový zákon o řízení a kontrole veřejných financí
Senát na svém zasedání dne 16. srpna 2017 drtivou většinou zamítl návrh nového zákona o řízení a kontrole veřejných financí a související návrh změnového zákona. Podle senátorů bylo hlavním důvodem odmítnutí předpisu další navýšení byrokracie. Nepřinesl by ani omezení duplicitních kontrol, které Senát výslovně požadoval.
VEŘEJNÁ PODPORA
Konsolidované znění obecného nařízení o blokových výjimkách zveřejněno
Evropská komise zveřejnila konsolidované znění obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER).
INFORMATIKA
Novinky pro ZŠ, MŠ a školská zařízení od 1.7.2017
Zápisem do registru orgánů veřejné moci (dále jen OVM) se školy (MŠ, ZŠ a školská zařízení) staly od 1. července 2017 OVM na základě zákona č. 111/2009 Sb. O základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. Připravili jsme přehled, jak postupovat.
PARTNERSTVÍ MĚST
Pozvánka na seminář k připravované výzvě programu Interreg DANUBE
Programu Interreg DANUBE plánuje v září 2017 vyhlášení výzvy v rámci Nástroje Finanční podpory Počátečního kapitálu  - Seed Money Facility a v této souvislosti sekretariát programu otevřel registraci na informační seminář pro žadatele, který se uskuteční 27. září 2017 ve Vídni.
Výzva k prezentaci příkladů dobré praxe v rámci Konference CEMR k diversitě, rovným příležitostem a začleňování
Rada evropských obcí a regionů (CEMR), evropská střešní organizace zastupující místní a regionální samosprávy, organizuje Konferenci k diversitě, rovným příležitostem a začleňování ve dnech 11. -13. června 2018 ve španělském městě Bilbao. V této souvislosti CEMR vyzývá města a obce, které realizují opatření v oblasti začleňování, inovativních forem aktivního občanství na místní úrovni a které by měly zájem prezentovat tyto aktivity jako příklad dobré praxe v rámci programu konference, aby se přihlásily do 15. září 2017.
POZVÁNKY, NABÍDKY
Inovativní přístupy a právní novinky 2018 pro zemědělskou veřejnost a obce
Upozorňujeme na odborný seminář pořádaný správní sekcí ministerstva zemědělství v pátek 25. srpna 2017 od 10 do 13 hodin v rámci výstavy Země Živitelka na výstavišti v Českých Budějovicích.
Fórum rodinné politiky
Letos poprvé realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí Fórum rodinné politiky, které se bude konat ve dnech 31. srpna a 1. září 2017 v Parkhotelu v Plzni s cílem vyvolat soustavnou veřejnou debatu ohledně cílů a zaměření rodinné politiky v České republice.
Jeden z jeho workshopů pořádá pobočný spolek Svazu měst a obcí ČR, konkrétně na téma "Co může samospráva udělat pro rodiny?". Workshop se bude konat v pátek 1. září od 9:00 do 10:30.
Podrobnější informace, včetně registrace naleznete na stránkách http://www.forumrodina.mpsv.cz/
Semináře "Finančně dostupné bydlení"
V městech s dobrou nabídkou pracovních příležitostí prudce rostou prodejní ceny bytů nebo jejich nájmů, a naopak chybí nabídka finančně dostupného nájemného bydlení pro domácnosti se středními a nižšími příjmy. Identifikace nástrojů, jak umožnit důstojné a vyhovující bydlení méně majetným občanům představuje velkou výzvu také pro veřejnou správu. Tomuto tématu se budou věnovat semináře, které s podporou Svazu organizuje Agentura pro finančně dostupné bydlení v Plzni, Pardubicích, Praze, Brně a Olomouci. Podrobné informace (program, termíny, registrace) najdete na webových stránkách  www.affordablehousing.cz.
Konference Školství 2018
Konference se koná 21. září 2017 v Top Hotelu Praha, pod záštitou předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra školství, mládeže a tělovýchovy prof. PhDr. Stanislava Štecha, CSc. Více informací a přihlašování na www.uzs-konference.cz
Evropské fórum měst
S předstihem informujeme o připravované mezinárodní konferenci „Evropské fórum měst“ a o workshopu k sídlištím. Obě akce se budou konat v prostorech Ministerstva pro místní rozvoj ve dnech 12. - 13. října 2017.
Časopis SenátNové číslo časopisu Senát číslo 3/2017  je v elektronické podobě dostupné ke stažení na webových stránkách Senátu.
3. ročník Ocenění za společenskou odpovědnost Podnikáme odpovědně
Rada kvality ČR společně s Asociací společenské odpovědnosti, Asociací malých a středních podniků a živnostníků a P3 - People, Planet, Profit i letos přijímá přihlášky do třetího ročníku soutěže za společenskou odpovědnost "Podnikáme odpovědně".  Přihlášky do třetího ročníku soutěže můžete podat do 30. září 2017. Více informací k soutěži můžete nalézt na webových stránkách http://narodniportal.cz/.
Svaz měst a obcí ČR, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4
tel.: +420 234 709 711, fax: +420 234 709 786, e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3 / IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje