Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

SMO ČR

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ SMO ČR

č. 15 / 25. srpna 2017

SMO ČR
Přinášíme vám pravidelný přehled novinek zveřejněných na webových stránkách Svazu měst a obcí ČR www.smocr.cz. Upozorněte také své kolegy, že k odběru našeho zpravodaje se mohou přihlásit  vyplněním registračního formuláře. Vše důležité se dozvíte okamžitě, pokud si přidáte mezi oblíbené naši stránku na Facebooku.
AKTUÁLNĚ
Oznámení podle zákona o střetu zájmů se bude letos podávat dvakrát
Upozorňujeme, že letos se kvůli novelizaci zákona o střetu zájmů bude ve lhůtě od 1. října do 30. listopadu 2017 podávat čestné prohlášení podruhé. Přečtěte si další podrobnosti.
Společné prohlášení organizací hájících zájmy měst a obcí v ČR
Na základě veřejně dostupných informací z projednávání rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj pro rok 2018 mezi paní ministryní Karlou Šlechtovou a panem ministrem financí Ivanem Pilným, je zatím výsledek takový, že budou pravděpodobně kráceny peníze do kapitoly MMR na státní dotace pro rozvoj venkova pro rok 2018, a to i pod úroveň roku 2017 (cca 500 mil. Kč). Tento prozatímní výsledek je nepřijatelný a velmi paradoxní, jelikož je zřejmé z poměrů alokace příslušných dotačních výzev a podaných žádostí od obcí, že peněz do národního dotačního programu na podporu obnovy venkova řízeného MMR by mělo naopak razantněji přibývat, jelikož jde o jednoduchý a dosažitelný dotační titul pro venkovské obce do 3. tis. obyvatel.
Chytrá spolupráce pro inteligentní infrastrukturu
V úterý  22. srpna 2017 čtyři instituce slavnostně v sídle Svazu podepsaly Memorandum o spolupráci v oblasti chytrých řešení nejen pro města, obce, kraje, ale i pro firemní sféru. Spolupráce by všem aktérům měla umožnit vzájemné sdílení moderních poznatků, inovativních řešení, a zejména podpořit synergické efekty mezi různými odvětvími života ve městech jako jsou: bezpečnost, plánování, doprava, energetika, logistika, správa budov, veřejné služby, využití informačních technologií, atd.
ZAPOJTE SE!
Vyjádřete se k možnostem financování nákupu vozidel na alternativní pohon
V souvislosti s chystanými výzvami na podporu nákupu vozidel na alternativní pohon (informovali jsme v tomto článku) žádáme o vyjádření, jakou formu financování by obce vedle dotace uvítaly.
Ministerstvo životního prostředí by zaslané požadavky obcí mohlo zohlednit ve druhé výzvě na vozidla s alternativním pohonem, kterou se chystá vyhlásit v říjnu tohoto roku. Žádáme proto o vaši relevantní zpětnou vazbu do konce srpna a to přímo na kontakt pavla.vidanova@mzp.cz.
Zapojte se do analýzy reformy účetnictví státu
Připomínáme naši žádost o účast na dotazníkovém šetření Institutu veřejné správy při Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity k analýze dopadů a vnímání působení reformy účetnictví státu z pohledu měst a obcí. Cílem tohoto výzkumu je zjistit, jak jsou nové podmínky a zreformovaný systém v oblasti účetnictví a výkaznictví vnímány zástupci měst a obcí. Termín pro vyplnění dotazníku byl sice původně avizován do 7. července 2017, ale nyní byl prodloužen! Dotazník je stále aktivní na tomto odkaze. Aby byly výstupy relevantní je třeba, aby se zapojilo více obcí a měst! Děkujeme za pochopení a spolupráci!
Přestupky na úseku ochrany nerostného bohatství
Žádáme o zprávu, zda a v jakém množství jste v minulosti (ideálně v letech 2015 a 2016) řešili přestupky na úseku ochrany a využití nerostného bohatství podle § 39 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Zaslané informace budou následně předány na Český báňský úřad a napomohou k nastavení odpovídajícího personálního zajištění problematiky řešení přestupků na úseku  ochrany a využití nerostného bohatství, jejichž úprava se s účinností zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, přesunula do zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horního zákona), a věcná příslušnost k jejich řešení přešla na obvodní báňské úřady. O zaslání informací prosíme do 31. srpna 2017 na adresu tomcalova@smocr.cz.
Bleskový průzkum: Co potřebují města a obce, aby se staly "chytrými"?
Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK) provádí v rámci TopTématu „Inteligentní infrastruktura" (www.intelligent-infrastructure.cz) průzkum na téma "Co potřebují města a obce, aby se staly chytrými." Průzkum probíhá ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Svazem. V tomto krátkém průzkumu chceme zjistit, jakými cestami se vaše město nebo obec vydává, aby udrželo krok s digitální dobou. Jaké máte priority? Jaké překážky musíte překonávat? Co v tuto chvíli potřebujete? Cílem je zachytit aktuální stav a identifikovat problémy, se kterými se česká města v oblasti „smart city“ potýkají.  Zveme k účasti na tomto průzkumu a prosíme o vyplnění dotazníku (do 5. září 2017), který Vám zabere max. 7 minut. Za účast na průzkumu můžete získat 2 volné vstupenky na příští Jour Fixe ČNOPK. Předem děkujeme, o výsledcích budeme informovat.
NAŠE AKCE
Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR"
Připravili jsme pro vás seminář k evropskému nařízení o ochraně osobních údajů. Jedná se o velmi aktuální téma, kterému se nevyhne žádná organizace spravující osobní údaje. Akce se bude konat v úterý 12. září 2017 pod záštitou primátora statutárního města Brna  ve Sněmovním sále na Nové radnici v Brně. Avizovaný druhý seminář na toto téma v Praze je již obsazen.
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát se v prostorách Senátu 19. září 2017 bude diskutovat o nedostatku zdravotnických a sociálních služeb. Vstup je možný po předchozí registraci.
FINANCOVÁNÍ OBCÍ
Senát zamítl nový zákon o řízení a kontrole veřejných financí
Senát na svém zasedání dne 16. srpna 2017 drtivou většinou zamítl návrh nového zákona o řízení a kontrole veřejných financí a související návrh změnového zákona. Podle senátorů bylo hlavním důvodem odmítnutí předpisu další navýšení byrokracie. Nepřinesl by ani omezení duplicitních kontrol, které Senát výslovně požadoval.
VEŘEJNÁ PODPORA
Konsolidované znění obecného nařízení o blokových výjimkách zveřejněno
Evropská komise zveřejnila konsolidované znění obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER).
INFORMATIKA
Novinky pro ZŠ, MŠ a školská zařízení od 1.7.2017
Zápisem do registru orgánů veřejné moci (dále jen OVM) se školy (MŠ, ZŠ a školská zařízení) staly od 1. července 2017 OVM na základě zákona č. 111/2009 Sb. O základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. Připravili jsme přehled, jak postupovat.
PARTNERSTVÍ MĚST
Pozvánka na seminář k připravované výzvě programu Interreg DANUBE
Programu Interreg DANUBE plánuje v září 2017 vyhlášení výzvy v rámci Nástroje Finanční podpory Počátečního kapitálu  - Seed Money Facility a v této souvislosti sekretariát programu otevřel registraci na informační seminář pro žadatele, který se uskuteční 27. září 2017 ve Vídni.
Výzva k prezentaci příkladů dobré praxe v rámci Konference CEMR k diversitě, rovným příležitostem a začleňování
Rada evropských obcí a regionů (CEMR), evropská střešní organizace zastupující místní a regionální samosprávy, organizuje Konferenci k diversitě, rovným příležitostem a začleňování ve dnech 11. -13. června 2018 ve španělském městě Bilbao. V této souvislosti CEMR vyzývá města a obce, které realizují opatření v oblasti začleňování, inovativních forem aktivního občanství na místní úrovni a které by měly zájem prezentovat tyto aktivity jako příklad dobré praxe v rámci programu konference, aby se přihlásily do 15. září 2017.
POZVÁNKY, NABÍDKY
Inovativní přístupy a právní novinky 2018 pro zemědělskou veřejnost a obce
Upozorňujeme na odborný seminář pořádaný správní sekcí ministerstva zemědělství v pátek 25. srpna 2017 od 10 do 13 hodin v rámci výstavy Země Živitelka na výstavišti v Českých Budějovicích.
Fórum rodinné politiky
Letos poprvé realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí Fórum rodinné politiky, které se bude konat ve dnech 31. srpna a 1. září 2017 v Parkhotelu v Plzni s cílem vyvolat soustavnou veřejnou debatu ohledně cílů a zaměření rodinné politiky v České republice.
Jeden z jeho workshopů pořádá pobočný spolek Svazu měst a obcí ČR, konkrétně na téma "Co může samospráva udělat pro rodiny?". Workshop se bude konat v pátek 1. září od 9:00 do 10:30.
Podrobnější informace, včetně registrace naleznete na stránkách http://www.forumrodina.mpsv.cz/
Semináře "Finančně dostupné bydlení"
V městech s dobrou nabídkou pracovních příležitostí prudce rostou prodejní ceny bytů nebo jejich nájmů, a naopak chybí nabídka finančně dostupného nájemného bydlení pro domácnosti se středními a nižšími příjmy. Identifikace nástrojů, jak umožnit důstojné a vyhovující bydlení méně majetným občanům představuje velkou výzvu také pro veřejnou správu. Tomuto tématu se budou věnovat semináře, které s podporou Svazu organizuje Agentura pro finančně dostupné bydlení v Plzni, Pardubicích, Praze, Brně a Olomouci. Podrobné informace (program, termíny, registrace) najdete na webových stránkách  www.affordablehousing.cz.
Konference Školství 2018
Konference se koná 21. září 2017 v Top Hotelu Praha, pod záštitou předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra školství, mládeže a tělovýchovy prof. PhDr. Stanislava Štecha, CSc. Více informací a přihlašování na www.uzs-konference.cz
Evropské fórum měst
S předstihem informujeme o připravované mezinárodní konferenci „Evropské fórum měst“ a o workshopu k sídlištím. Obě akce se budou konat v prostorech Ministerstva pro místní rozvoj ve dnech 12. - 13. října 2017.
Časopis SenátNové číslo časopisu Senát číslo 3/2017  je v elektronické podobě dostupné ke stažení na webových stránkách Senátu.
3. ročník Ocenění za společenskou odpovědnost Podnikáme odpovědně
Rada kvality ČR společně s Asociací společenské odpovědnosti, Asociací malých a středních podniků a živnostníků a P3 - People, Planet, Profit i letos přijímá přihlášky do třetího ročníku soutěže za společenskou odpovědnost "Podnikáme odpovědně".  Přihlášky do třetího ročníku soutěže můžete podat do 30. září 2017. Více informací k soutěži můžete nalézt na webových stránkách http://narodniportal.cz/.
Svaz měst a obcí ČR, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4
tel.: +420 234 709 711, fax: +420 234 709 786, e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3 / IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje