Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 201
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 4
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 48
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 39
jinak jinak 9

Zajímavosti ze Svazu

Knihovna JINAK startuje!
Knihovna JINAK startuje!

Připomínáme, že od 19. února 2018 startuje přihlašování knihoven do třetího ročníku naší soutěže. Registrace knihoven je jednoduchá. Stačí zaslání stručné informace o rozsahu maximálně jedné A5 (deset vět) o tom, co knihovna dělá a jedné ilustrační fotografie na e-mail: tuzilova@smocr.cz .

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

SMO ČR

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ SMO ČR

č. 15 / 25. srpna 2017

SMO ČR
Přinášíme vám pravidelný přehled novinek zveřejněných na webových stránkách Svazu měst a obcí ČR www.smocr.cz. Upozorněte také své kolegy, že k odběru našeho zpravodaje se mohou přihlásit  vyplněním registračního formuláře. Vše důležité se dozvíte okamžitě, pokud si přidáte mezi oblíbené naši stránku na Facebooku.
AKTUÁLNĚ
Oznámení podle zákona o střetu zájmů se bude letos podávat dvakrát
Upozorňujeme, že letos se kvůli novelizaci zákona o střetu zájmů bude ve lhůtě od 1. října do 30. listopadu 2017 podávat čestné prohlášení podruhé. Přečtěte si další podrobnosti.
Společné prohlášení organizací hájících zájmy měst a obcí v ČR
Na základě veřejně dostupných informací z projednávání rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj pro rok 2018 mezi paní ministryní Karlou Šlechtovou a panem ministrem financí Ivanem Pilným, je zatím výsledek takový, že budou pravděpodobně kráceny peníze do kapitoly MMR na státní dotace pro rozvoj venkova pro rok 2018, a to i pod úroveň roku 2017 (cca 500 mil. Kč). Tento prozatímní výsledek je nepřijatelný a velmi paradoxní, jelikož je zřejmé z poměrů alokace příslušných dotačních výzev a podaných žádostí od obcí, že peněz do národního dotačního programu na podporu obnovy venkova řízeného MMR by mělo naopak razantněji přibývat, jelikož jde o jednoduchý a dosažitelný dotační titul pro venkovské obce do 3. tis. obyvatel.
Chytrá spolupráce pro inteligentní infrastrukturu
V úterý  22. srpna 2017 čtyři instituce slavnostně v sídle Svazu podepsaly Memorandum o spolupráci v oblasti chytrých řešení nejen pro města, obce, kraje, ale i pro firemní sféru. Spolupráce by všem aktérům měla umožnit vzájemné sdílení moderních poznatků, inovativních řešení, a zejména podpořit synergické efekty mezi různými odvětvími života ve městech jako jsou: bezpečnost, plánování, doprava, energetika, logistika, správa budov, veřejné služby, využití informačních technologií, atd.
ZAPOJTE SE!
Vyjádřete se k možnostem financování nákupu vozidel na alternativní pohon
V souvislosti s chystanými výzvami na podporu nákupu vozidel na alternativní pohon (informovali jsme v tomto článku) žádáme o vyjádření, jakou formu financování by obce vedle dotace uvítaly.
Ministerstvo životního prostředí by zaslané požadavky obcí mohlo zohlednit ve druhé výzvě na vozidla s alternativním pohonem, kterou se chystá vyhlásit v říjnu tohoto roku. Žádáme proto o vaši relevantní zpětnou vazbu do konce srpna a to přímo na kontakt pavla.vidanova@mzp.cz.
Zapojte se do analýzy reformy účetnictví státu
Připomínáme naši žádost o účast na dotazníkovém šetření Institutu veřejné správy při Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity k analýze dopadů a vnímání působení reformy účetnictví státu z pohledu měst a obcí. Cílem tohoto výzkumu je zjistit, jak jsou nové podmínky a zreformovaný systém v oblasti účetnictví a výkaznictví vnímány zástupci měst a obcí. Termín pro vyplnění dotazníku byl sice původně avizován do 7. července 2017, ale nyní byl prodloužen! Dotazník je stále aktivní na tomto odkaze. Aby byly výstupy relevantní je třeba, aby se zapojilo více obcí a měst! Děkujeme za pochopení a spolupráci!
Přestupky na úseku ochrany nerostného bohatství
Žádáme o zprávu, zda a v jakém množství jste v minulosti (ideálně v letech 2015 a 2016) řešili přestupky na úseku ochrany a využití nerostného bohatství podle § 39 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Zaslané informace budou následně předány na Český báňský úřad a napomohou k nastavení odpovídajícího personálního zajištění problematiky řešení přestupků na úseku  ochrany a využití nerostného bohatství, jejichž úprava se s účinností zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, přesunula do zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horního zákona), a věcná příslušnost k jejich řešení přešla na obvodní báňské úřady. O zaslání informací prosíme do 31. srpna 2017 na adresu tomcalova@smocr.cz.
Bleskový průzkum: Co potřebují města a obce, aby se staly "chytrými"?
Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK) provádí v rámci TopTématu „Inteligentní infrastruktura" (www.intelligent-infrastructure.cz) průzkum na téma "Co potřebují města a obce, aby se staly chytrými." Průzkum probíhá ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Svazem. V tomto krátkém průzkumu chceme zjistit, jakými cestami se vaše město nebo obec vydává, aby udrželo krok s digitální dobou. Jaké máte priority? Jaké překážky musíte překonávat? Co v tuto chvíli potřebujete? Cílem je zachytit aktuální stav a identifikovat problémy, se kterými se česká města v oblasti „smart city“ potýkají.  Zveme k účasti na tomto průzkumu a prosíme o vyplnění dotazníku (do 5. září 2017), který Vám zabere max. 7 minut. Za účast na průzkumu můžete získat 2 volné vstupenky na příští Jour Fixe ČNOPK. Předem děkujeme, o výsledcích budeme informovat.
NAŠE AKCE
Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR"
Připravili jsme pro vás seminář k evropskému nařízení o ochraně osobních údajů. Jedná se o velmi aktuální téma, kterému se nevyhne žádná organizace spravující osobní údaje. Akce se bude konat v úterý 12. září 2017 pod záštitou primátora statutárního města Brna  ve Sněmovním sále na Nové radnici v Brně. Avizovaný druhý seminář na toto téma v Praze je již obsazen.
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát se v prostorách Senátu 19. září 2017 bude diskutovat o nedostatku zdravotnických a sociálních služeb. Vstup je možný po předchozí registraci.
FINANCOVÁNÍ OBCÍ
Senát zamítl nový zákon o řízení a kontrole veřejných financí
Senát na svém zasedání dne 16. srpna 2017 drtivou většinou zamítl návrh nového zákona o řízení a kontrole veřejných financí a související návrh změnového zákona. Podle senátorů bylo hlavním důvodem odmítnutí předpisu další navýšení byrokracie. Nepřinesl by ani omezení duplicitních kontrol, které Senát výslovně požadoval.
VEŘEJNÁ PODPORA
Konsolidované znění obecného nařízení o blokových výjimkách zveřejněno
Evropská komise zveřejnila konsolidované znění obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER).
INFORMATIKA
Novinky pro ZŠ, MŠ a školská zařízení od 1.7.2017
Zápisem do registru orgánů veřejné moci (dále jen OVM) se školy (MŠ, ZŠ a školská zařízení) staly od 1. července 2017 OVM na základě zákona č. 111/2009 Sb. O základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. Připravili jsme přehled, jak postupovat.
PARTNERSTVÍ MĚST
Pozvánka na seminář k připravované výzvě programu Interreg DANUBE
Programu Interreg DANUBE plánuje v září 2017 vyhlášení výzvy v rámci Nástroje Finanční podpory Počátečního kapitálu  - Seed Money Facility a v této souvislosti sekretariát programu otevřel registraci na informační seminář pro žadatele, který se uskuteční 27. září 2017 ve Vídni.
Výzva k prezentaci příkladů dobré praxe v rámci Konference CEMR k diversitě, rovným příležitostem a začleňování
Rada evropských obcí a regionů (CEMR), evropská střešní organizace zastupující místní a regionální samosprávy, organizuje Konferenci k diversitě, rovným příležitostem a začleňování ve dnech 11. -13. června 2018 ve španělském městě Bilbao. V této souvislosti CEMR vyzývá města a obce, které realizují opatření v oblasti začleňování, inovativních forem aktivního občanství na místní úrovni a které by měly zájem prezentovat tyto aktivity jako příklad dobré praxe v rámci programu konference, aby se přihlásily do 15. září 2017.
POZVÁNKY, NABÍDKY
Inovativní přístupy a právní novinky 2018 pro zemědělskou veřejnost a obce
Upozorňujeme na odborný seminář pořádaný správní sekcí ministerstva zemědělství v pátek 25. srpna 2017 od 10 do 13 hodin v rámci výstavy Země Živitelka na výstavišti v Českých Budějovicích.
Fórum rodinné politiky
Letos poprvé realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí Fórum rodinné politiky, které se bude konat ve dnech 31. srpna a 1. září 2017 v Parkhotelu v Plzni s cílem vyvolat soustavnou veřejnou debatu ohledně cílů a zaměření rodinné politiky v České republice.
Jeden z jeho workshopů pořádá pobočný spolek Svazu měst a obcí ČR, konkrétně na téma "Co může samospráva udělat pro rodiny?". Workshop se bude konat v pátek 1. září od 9:00 do 10:30.
Podrobnější informace, včetně registrace naleznete na stránkách http://www.forumrodina.mpsv.cz/
Semináře "Finančně dostupné bydlení"
V městech s dobrou nabídkou pracovních příležitostí prudce rostou prodejní ceny bytů nebo jejich nájmů, a naopak chybí nabídka finančně dostupného nájemného bydlení pro domácnosti se středními a nižšími příjmy. Identifikace nástrojů, jak umožnit důstojné a vyhovující bydlení méně majetným občanům představuje velkou výzvu také pro veřejnou správu. Tomuto tématu se budou věnovat semináře, které s podporou Svazu organizuje Agentura pro finančně dostupné bydlení v Plzni, Pardubicích, Praze, Brně a Olomouci. Podrobné informace (program, termíny, registrace) najdete na webových stránkách  www.affordablehousing.cz.
Konference Školství 2018
Konference se koná 21. září 2017 v Top Hotelu Praha, pod záštitou předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra školství, mládeže a tělovýchovy prof. PhDr. Stanislava Štecha, CSc. Více informací a přihlašování na www.uzs-konference.cz
Evropské fórum měst
S předstihem informujeme o připravované mezinárodní konferenci „Evropské fórum měst“ a o workshopu k sídlištím. Obě akce se budou konat v prostorech Ministerstva pro místní rozvoj ve dnech 12. - 13. října 2017.
Časopis SenátNové číslo časopisu Senát číslo 3/2017  je v elektronické podobě dostupné ke stažení na webových stránkách Senátu.
3. ročník Ocenění za společenskou odpovědnost Podnikáme odpovědně
Rada kvality ČR společně s Asociací společenské odpovědnosti, Asociací malých a středních podniků a živnostníků a P3 - People, Planet, Profit i letos přijímá přihlášky do třetího ročníku soutěže za společenskou odpovědnost "Podnikáme odpovědně".  Přihlášky do třetího ročníku soutěže můžete podat do 30. září 2017. Více informací k soutěži můžete nalézt na webových stránkách http://narodniportal.cz/.
Svaz měst a obcí ČR, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4
tel.: +420 234 709 711, fax: +420 234 709 786, e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3 / IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje