Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

SMO ČR

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ SMO ČR

č. 8 / 25. dubna 2017

SMO ČR
Přinášíme vám speciální zpravodaj Svazu měst a obcí ČR o XV. sněmu. Tvoří ho informace zveřejněné na webových stránkách www.smocr.cz.
O SNĚMU
XV. sněm Svazu se uskuteční od čtvrtka 18. května do pátku 19. května 2017 v Plzni. Půjde o celorepublikové setkání představitelů členských měst a obcí, které se schází jednou za dva roky. Rozhodne především o prioritách svazové činnosti na další období, tedy o aktuálních tématech, kterými by se svazové orgány včetně Kanceláře měly intenzivně zabývat a kam směřovat. Schvalovat bude ale také zprávu o činnosti Svazu a výsledky hospodaření za uplynulé období. Jak jsme již avizovali, na programu je i změna Stanov, a to především v souvislosti s projednáním nového způsobu nominací do Rady Svazu.
Termín konání: 18. - 19. května 2017
Místo konání: Parkhotel Plzeň (U Borského parku 31, Plzeň, mapa).
Možnosti ubytování
PŘIHLÁŠKA A PLNÁ MOC
Na XV. sněm je možné se přihlásit, a stát se tak hlasujícím účastníkem, který rozhodne o budoucnosti Svazu, vyplněním přihlášky. V případě, že se Sněmu nebude moci zúčastnit starosta ani nikdo jiný z vaší členské obce/města, prosíme, abyste kvůli zajištění usnášeníschopnosti Sněmu vystavili plnou moc pro jinou členskou obec/město. Zastupováním je pochopitelně nutné zplnomocnit toho, kdo na Sněm skutečně pojede. Podívejte se proto na náš seznam dosud nahlášených účastníků.
Vyplněné formuláře zašlete do Kanceláře Svazu, a to buď poštou (SMO ČR, ul. 5. května 1640/65, 140 00 Praha 4), nebo datovou schránkou (5fkgwn3), e-mailem (smocr@smocr.cz) či faxem (234 709 786). Kancelář Svazu přijetí přihlášky / zplnomocnění potvrdí.
HOSTÉ
Na Sněm jsou pravidelně zváni také nejvyšší státní představitelé, ministři, poslanci a senátoři, se kterými mají delegáti Sněmu možnost diskutovat hned první jednací den.
Účast už mimo jiné přislíbili ministr financí Andrej Babiš, ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR  Radek Vondráček, hejtmanka Karlovarského kraje a předsedkyně Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová, hejtman Libereckého kraje Martin Půta a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Přijet by také měla ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu Svatava Maradová a veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová.
PROGRAM
Program XV. sněmu Svazu je aktualizován k 24. dubnu 2017. Chybět nebude ani tradiční společenský večer s hudbou.
Ve čtvrtek během dne také budete moci netradičně absolvovat jednu z disciplín olympijského víceboje. Nelekejte se, bude to stoj na jedné noze. Výsledky bude možné porovnat s výkony uznávaných šampionů. Přímo na místě navíc bude jeden z olympioniků, nabízí se tak společné foto a podpis. To vše proto, že Sněm je - podobně jako olympiáda pro sportovce - jednou z nejzásadnějších akcí pro starosty. A stejně jako propojené olympijské kruhy, Svaz spojuje města a obce všech velikostí.
MÍSTO KONÁNÍ
XV. sněm se bude konat v Parkhotelu Plzeň, U Borského parku 31, Plzeň. Jak se do něj dopravíte,  ukazuje například tato mapa.
UBYTOVÁNÍ
Svaz v termínu konání Sněmu rezervoval ubytování v některých plzeňských hotelech. Doporučujeme si nyní přímo v hotelu ověřit aktuální ubytovací kapacitu. Ubytování si delegáti domlouvají sami, hlásí se přímo ve vybraném ubytovacím zařízení.
PODKLADY
Svaz měst a obcí ČR, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4
tel.: +420 234 709 711, fax: +420 234 709 786, e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3 / IČ: 63 11 30 74


Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje