Anketa

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

SMO ČR

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ SMO ČR

č. 1 / 4. ledna 2017

SMO ČR
Přinášíme vám speciální zpravodaj o Právní konferenci Svazu měst a obcí České republiky.
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Co: Právní konference
Kdo: Svaz měst a obcí ČR pod záštitou Ministerstva spravedlnosti a za účasti ministrů Roberta Pelikána a Jana Chvojky
Kdy: 19. a 20. ledna 2017
Kde: Brno – výstaviště, pavilon E
V rámci: veletrhů Regiontour a GO
Pro koho: starosty, zastupitele, tajemníky a další pracovníky úřadů
Proč: časté změny legislativy
Jak: po registraci
Za kolik: 1 331 - 2 057 Kč / osoba v závislosti na členství ve Svazu
Program: ke stažení
O AKCI
Právní konference je dvoudenní akce s prezentacemi, vystoupeními a diskusí, která má za cíl informovat o aktuálním dění v právní oblasti a nastínit plánové záměry. Má také zdůraznit, na co si dát pozor, aby představitelé samospráv postupovali podle platné legislativy. Konference je reakcí na časté změny legislativy a potřeby starostů, zastupitelů, tajemníků a dalších pracovníků úřadů. Informace podávající odborníci na slovo vzatí z ministerstev, renomovaných advokátních kanceláří a akademické sféry. Jednoduše lidé, kteří mají velké právní povědomí, teoretické znalosti práva včetně jeho historie a praktické zkušenosti s realizací práva, jeho vymáháním a tím, jaký se dá očekávat vývoj.
ÚČASTNÍCI        
Záštitu konferenci poskytlo Ministerstvo spravedlnosti a ministr Robert Pelikán rovněž přislíbil účast. Chybět by neměl ani ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jan Chvojka. Vystoupí také náměstek ministra vnitra pro legislativu Petr Mlsna. Účast přislíbila i předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová. Pozváni jsou představitelé Parlamentu ČR, Ústavního soudu, Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu a další osobnosti. Na odborné akci rovněž vystoupí zástupci renomovaných advokátních kanceláří zaměřených na obecní legislativu.
PROGRAM
Program byl připravován na míru městům a obcím. Část programu je volitelná, kdy si lze vybrat ze dvou bloků podle toho, co město či obec aktuálně nejvíc trápí. Debatovat se bude o veřejných zakázkách a veřejném pořádku. Zazní také příspěvky o registru smluv, registru přestupků a novém zákoně, který danou oblast od letošního října upravuje. Chybět nebude ani pracovně-právní oblast počínaje zákoníkem práce přes zákon o úřednících. Zaměříme se také na právní problematiku chovu zvířat a možných problémů z toho vzniklých. Prohlédněte si program konference.
REGISTRACE
Účast na konferenci je možná po vyplnění registračního formuláře a uhrazení účastnického poplatku. Benefitem bez časového omezení je volná vstupenka na veletrhy Regiontour a GO. Vychází z faktu, že se Právní konference koná přímo na brněnském výstavišti (BVV) v pavilonu E. Účastnický poplatek na dvoudenní konání Právní konference za 1 osobu:
 - zástupce členské obce Svazu 1 331 Kč vč. DPH
 - zástupce nečlenské obce 2 057 Kč vč. DPH

Účastnický poplatek převeďte na účet vedený u Komerční banky, a.s., v Praze, č. účtu: 115-3723240247/0100 (POZOR, změna účtu), variabilní symbol = IČ Vaší obce/města. 
UBYTOVÁNÍ
Ubytování si účastníci zajišťují a hradí sami. Zvýhodněné ceny Svaz měst a obcí ČR domluvil v zařízeních, jejichž seznam  naleznete na tomto odkaze anebo zde. Platí do 12. ledna 2017. S rezervací proto neváhejte. Případně kontaktujte Janu Hirlíkovou (tel.: 541 152 775, mobil: 723 858 174, e-mail: jhirlikova@bvv.cz)
PARTNEŘI
Generálním partnerem Právní konference je společnost T&F International Finance SE. Odborným partnerem společnost Wolters Kluwer. Mediálním partnerem je časopis Svazu Informační Servis (InS).
DALŠÍ INFORMACE
Odborné konzultace lze řešit s ředitelem legislativně-právní sekce Zdeňkem Mandíkem: e-mail: mandik@smocr.cz, mobil: 730 894 895.
V případě organizačních informací kontaktujte Tomáše Poláka: e-mail: polak@smocr.cz, mobil: 739 069 673.
Dotazy médií směřujte na mediální zastoupení Štěpánku Filipovou: e-mail: filipova@smocr.cz, mobil: 724 302 802. 
Svaz měst a obcí ČR, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4
tel.: +420 234 709 711, fax: +420 234 709 786, e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3 / IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje