Anketa

Po letošních komunálních volbách se opětovně otevírá diskuse nad změnou volebního systému.

Souhlasíte se změnou tak, že mandáty do zastupitelstva obce budou přidělovány podle počtu získaných hlasů pro jednotlivé kandidáty bez návaznosti na politickou příslušnost (tzv. slovenský model)?

ANO ANO 174
NE NE 28
NEVÍM NEVÍM 9

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

SMO ČR

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ SMO ČR

č. 1 / 4. ledna 2017

SMO ČR
Přinášíme vám speciální zpravodaj o Právní konferenci Svazu měst a obcí České republiky.
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Co: Právní konference
Kdo: Svaz měst a obcí ČR pod záštitou Ministerstva spravedlnosti a za účasti ministrů Roberta Pelikána a Jana Chvojky
Kdy: 19. a 20. ledna 2017
Kde: Brno – výstaviště, pavilon E
V rámci: veletrhů Regiontour a GO
Pro koho: starosty, zastupitele, tajemníky a další pracovníky úřadů
Proč: časté změny legislativy
Jak: po registraci
Za kolik: 1 331 - 2 057 Kč / osoba v závislosti na členství ve Svazu
Program: ke stažení
O AKCI
Právní konference je dvoudenní akce s prezentacemi, vystoupeními a diskusí, která má za cíl informovat o aktuálním dění v právní oblasti a nastínit plánové záměry. Má také zdůraznit, na co si dát pozor, aby představitelé samospráv postupovali podle platné legislativy. Konference je reakcí na časté změny legislativy a potřeby starostů, zastupitelů, tajemníků a dalších pracovníků úřadů. Informace podávající odborníci na slovo vzatí z ministerstev, renomovaných advokátních kanceláří a akademické sféry. Jednoduše lidé, kteří mají velké právní povědomí, teoretické znalosti práva včetně jeho historie a praktické zkušenosti s realizací práva, jeho vymáháním a tím, jaký se dá očekávat vývoj.
ÚČASTNÍCI        
Záštitu konferenci poskytlo Ministerstvo spravedlnosti a ministr Robert Pelikán rovněž přislíbil účast. Chybět by neměl ani ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jan Chvojka. Vystoupí také náměstek ministra vnitra pro legislativu Petr Mlsna. Účast přislíbila i předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová. Pozváni jsou představitelé Parlamentu ČR, Ústavního soudu, Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu a další osobnosti. Na odborné akci rovněž vystoupí zástupci renomovaných advokátních kanceláří zaměřených na obecní legislativu.
PROGRAM
Program byl připravován na míru městům a obcím. Část programu je volitelná, kdy si lze vybrat ze dvou bloků podle toho, co město či obec aktuálně nejvíc trápí. Debatovat se bude o veřejných zakázkách a veřejném pořádku. Zazní také příspěvky o registru smluv, registru přestupků a novém zákoně, který danou oblast od letošního října upravuje. Chybět nebude ani pracovně-právní oblast počínaje zákoníkem práce přes zákon o úřednících. Zaměříme se také na právní problematiku chovu zvířat a možných problémů z toho vzniklých. Prohlédněte si program konference.
REGISTRACE
Účast na konferenci je možná po vyplnění registračního formuláře a uhrazení účastnického poplatku. Benefitem bez časového omezení je volná vstupenka na veletrhy Regiontour a GO. Vychází z faktu, že se Právní konference koná přímo na brněnském výstavišti (BVV) v pavilonu E. Účastnický poplatek na dvoudenní konání Právní konference za 1 osobu:
 - zástupce členské obce Svazu 1 331 Kč vč. DPH
 - zástupce nečlenské obce 2 057 Kč vč. DPH

Účastnický poplatek převeďte na účet vedený u Komerční banky, a.s., v Praze, č. účtu: 115-3723240247/0100 (POZOR, změna účtu), variabilní symbol = IČ Vaší obce/města. 
UBYTOVÁNÍ
Ubytování si účastníci zajišťují a hradí sami. Zvýhodněné ceny Svaz měst a obcí ČR domluvil v zařízeních, jejichž seznam  naleznete na tomto odkaze anebo zde. Platí do 12. ledna 2017. S rezervací proto neváhejte. Případně kontaktujte Janu Hirlíkovou (tel.: 541 152 775, mobil: 723 858 174, e-mail: jhirlikova@bvv.cz)
PARTNEŘI
Generálním partnerem Právní konference je společnost T&F International Finance SE. Odborným partnerem společnost Wolters Kluwer. Mediálním partnerem je časopis Svazu Informační Servis (InS).
DALŠÍ INFORMACE
Odborné konzultace lze řešit s ředitelem legislativně-právní sekce Zdeňkem Mandíkem: e-mail: mandik@smocr.cz, mobil: 730 894 895.
V případě organizačních informací kontaktujte Tomáše Poláka: e-mail: polak@smocr.cz, mobil: 739 069 673.
Dotazy médií směřujte na mediální zastoupení Štěpánku Filipovou: e-mail: filipova@smocr.cz, mobil: 724 302 802. 
Svaz měst a obcí ČR, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4
tel.: +420 234 709 711, fax: +420 234 709 786, e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3 / IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje