Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 172
ne ne 54

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

SMO ČR

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ SMO ČR

č. 1 / 4. ledna 2017

SMO ČR
Přinášíme vám speciální zpravodaj o Právní konferenci Svazu měst a obcí České republiky.
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Co: Právní konference
Kdo: Svaz měst a obcí ČR pod záštitou Ministerstva spravedlnosti a za účasti ministrů Roberta Pelikána a Jana Chvojky
Kdy: 19. a 20. ledna 2017
Kde: Brno – výstaviště, pavilon E
V rámci: veletrhů Regiontour a GO
Pro koho: starosty, zastupitele, tajemníky a další pracovníky úřadů
Proč: časté změny legislativy
Jak: po registraci
Za kolik: 1 331 - 2 057 Kč / osoba v závislosti na členství ve Svazu
Program: ke stažení
O AKCI
Právní konference je dvoudenní akce s prezentacemi, vystoupeními a diskusí, která má za cíl informovat o aktuálním dění v právní oblasti a nastínit plánové záměry. Má také zdůraznit, na co si dát pozor, aby představitelé samospráv postupovali podle platné legislativy. Konference je reakcí na časté změny legislativy a potřeby starostů, zastupitelů, tajemníků a dalších pracovníků úřadů. Informace podávající odborníci na slovo vzatí z ministerstev, renomovaných advokátních kanceláří a akademické sféry. Jednoduše lidé, kteří mají velké právní povědomí, teoretické znalosti práva včetně jeho historie a praktické zkušenosti s realizací práva, jeho vymáháním a tím, jaký se dá očekávat vývoj.
ÚČASTNÍCI        
Záštitu konferenci poskytlo Ministerstvo spravedlnosti a ministr Robert Pelikán rovněž přislíbil účast. Chybět by neměl ani ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jan Chvojka. Vystoupí také náměstek ministra vnitra pro legislativu Petr Mlsna. Účast přislíbila i předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová. Pozváni jsou představitelé Parlamentu ČR, Ústavního soudu, Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu a další osobnosti. Na odborné akci rovněž vystoupí zástupci renomovaných advokátních kanceláří zaměřených na obecní legislativu.
PROGRAM
Program byl připravován na míru městům a obcím. Část programu je volitelná, kdy si lze vybrat ze dvou bloků podle toho, co město či obec aktuálně nejvíc trápí. Debatovat se bude o veřejných zakázkách a veřejném pořádku. Zazní také příspěvky o registru smluv, registru přestupků a novém zákoně, který danou oblast od letošního října upravuje. Chybět nebude ani pracovně-právní oblast počínaje zákoníkem práce přes zákon o úřednících. Zaměříme se také na právní problematiku chovu zvířat a možných problémů z toho vzniklých. Prohlédněte si program konference.
REGISTRACE
Účast na konferenci je možná po vyplnění registračního formuláře a uhrazení účastnického poplatku. Benefitem bez časového omezení je volná vstupenka na veletrhy Regiontour a GO. Vychází z faktu, že se Právní konference koná přímo na brněnském výstavišti (BVV) v pavilonu E. Účastnický poplatek na dvoudenní konání Právní konference za 1 osobu:
 - zástupce členské obce Svazu 1 331 Kč vč. DPH
 - zástupce nečlenské obce 2 057 Kč vč. DPH

Účastnický poplatek převeďte na účet vedený u Komerční banky, a.s., v Praze, č. účtu: 115-3723240247/0100 (POZOR, změna účtu), variabilní symbol = IČ Vaší obce/města. 
UBYTOVÁNÍ
Ubytování si účastníci zajišťují a hradí sami. Zvýhodněné ceny Svaz měst a obcí ČR domluvil v zařízeních, jejichž seznam  naleznete na tomto odkaze anebo zde. Platí do 12. ledna 2017. S rezervací proto neváhejte. Případně kontaktujte Janu Hirlíkovou (tel.: 541 152 775, mobil: 723 858 174, e-mail: jhirlikova@bvv.cz)
PARTNEŘI
Generálním partnerem Právní konference je společnost T&F International Finance SE. Odborným partnerem společnost Wolters Kluwer. Mediálním partnerem je časopis Svazu Informační Servis (InS).
DALŠÍ INFORMACE
Odborné konzultace lze řešit s ředitelem legislativně-právní sekce Zdeňkem Mandíkem: e-mail: mandik@smocr.cz, mobil: 730 894 895.
V případě organizačních informací kontaktujte Tomáše Poláka: e-mail: polak@smocr.cz, mobil: 739 069 673.
Dotazy médií směřujte na mediální zastoupení Štěpánku Filipovou: e-mail: filipova@smocr.cz, mobil: 724 302 802. 
Svaz měst a obcí ČR, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4
tel.: +420 234 709 711, fax: +420 234 709 786, e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3 / IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje