Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 219
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 42
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 37
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 42
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 18
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 31

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

SMO ČR

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ SMO ČR

č. 1 / 7. leden 2010

SMO ČR

Dočasné rozšíření právní poradny o téma účetnictví!

Máte konkrétní dotaz k nové účtové osnově, k účtování pohledávek a závazků či k významu zápisů na podrozvahových účtech? Svaz do února 2010 rozšiřuje ve spolupráci se společností KPMG Česká republika, s. r. o., webovou poradnu k problematice účetnictví. Využijte této jedinečné možnosti!

 

Internetové stránky Svazu měst a obcí oblékly nový kabát

Na adrese www.smocr.cz jsme pro vás připravili novou podobu internetových stránek SMO ČR. Věříme, že se vám s nimi bude dobře pracovat a nadále na nich budete nacházet vám užitečné informace.

  

 
FINANCOVÁNÍ OBCÍ
 

Celoroční inkaso daňových příjmů
Ministerstvo financí zveřejnilo údaje o pokladním plnění daňových příjmů za rok 2009. Ve srovnání s předchozím rokem došlo k podstatnému poklesu výběru daní z příjmů, zejména pak daně z příjmů právnických osob. Jde o daň, která v předchozích letech vždy meziročně rostla a zajišťovala pro obecní rozpočty podstatný zdroj. Výpadek u daně z příjmů fyzických osob – podnikatelů souvisí zejména s možností nehradit v průběhu roku zálohy.
 
Meziroční srovnání celostátního inkasa sdílených daní 2008 a 2009
(v mld. Kč)
Daň
Rok 2008
Rok 2009
Index (2009/2008)
Daň z přidané hodnoty
255,19
253,61
99,4
Daň z příjmů právnických osob
182,51
119,60
65,5
Daň z příjmů fyzických osob
143,31
126,74
88,4
- zvláštní sazba
10,38
10,13
97,6
- z přiznání
17,75
5,56
31,4
- ze závislé činnosti
115,18
111,04
96,4
Daň z nemovitostí
5,20
6,36
122,4
Zdroj: www.mfcr.cz

V souvislosti s vývojem inkasa je třeba očekávat výrazně nižší dodatečné převody v první polovině měsíce ledna.

V Kyjově se jednalo o financování samospráv
Zástupci sdružení reprezentujících města a obce se na další schůzce věnované budoucnosti financování samosprávy jednoznačně shodli na nutnosti posílení objemu sdílených daní o prostředky rozdělované prostřednictvím dotací. Více informací o závěrech jednání najdete zde.
 
 
 • DOTACE A GRANTY 
 

Dotace na zateplení veřejných budov
V rámci XVI. výzvy Operačního programu Životní prostředí budou přijímány žádosti o dotace zaměřené na Prioritní osu 3. Podpořeny mohou být rovněž projekty, které neuspěly v rámci X. nebo XI. výzvy! Žádosti je možné podávat v termínu od 1. února 2010 do 31. března 2010. Jak postupovat se dozvíte zde.
 
Hledejte podporu pro své projekty na snižování emisí
Podporu vašich projektů na zkvalitnění nakládání s odpady a snižování emisí můžete najít v rámci XV. výzvy Operačního programu Životní prostředí. Žádosti o dotace jsou přijímány od 4. ledna 2010 do 30. června 2011. Více informací je možné najít zde.
Upozorňujeme rovněž na systém podpory ELENA, grantový nástroj, který v těchto dnech odstartovaly Evropská komise a Evropská investiční banka. Má napomoci městům a regionům vytvořit a realizovat energetické projekty zaměřené na snižování znečišťujících emisí. Více informací zde.
 
 

 

Svaz měst a obcí ČR, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4
tel.: +420 234 709 711, fax: +420 234 709 786, e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3 / IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje