Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 111
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 27
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 22
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 24
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 6
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 19

Zajímavosti ze Svazu

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018
Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018

Avizovaná novela zákona o střetu zájmů byla dne 15. června 2018 zveřejněna ve Sbírce zákonů. Oznámení do centrálního registru oznámení podejte 30. června 2018.  

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

SMO ČR

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ SMO ČR

č. 12 / 4. červen 2010

SMO ČR
ÚČETNICTVÍ - TÉMATICKÝ ZPRAVODAJ

Předání účetních výkazů se blíží!
 
Svaz dlouhodobě sleduje postup reformy účetnictví státu a podílí se na zajištění metodické podpory nejen pro členské obce. S blížím se datem prvních přenosů účetních záznamů jsme připravili shrnutí podstatných informací, které se týkají aktuálních registrací do systému i práce na nových předpisech a standardech.
 
Nejpozději do 20. července musí obce, jejich svazky a příspěvkové organizace předat účetní výkazy ve stavu k 31. březnu a k 30. červnu 2010. K přenosu dat je třeba registrace v Centrálním systému účetních informací státu (CSÚIS). Ministerstvo financí vyzývá všechny dotčené subjekty, aby registraci zahájily co nejdříve.
 
Registrace je povinná – podle § 15 odst. 2 vyhlášky č. 383/2009 Sb., předá každá vybraná účetní jednotka správci CSÚIS jméno a kontaktní údaje na zodpovědnou a náhradní zodpovědnou osobu (ZO/NZO).
 
Mezi kraji existují rozdíly – dle § 5 vyhlášky č. 383/2009 Sb., mohly kraje rozhodnout, zda budou zprostředkovávat předání účetních záznamů či nikoliv. Pro tzv. variantu A, tedy přenos bez krajského mezistupně, se rozhodly následující kraje: Středočeský, Jihočeský, Karlovarský, Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský. Obce a příspěvkové organizace z těchto krajů provádějí registraci samostatně, u ostatních se předpokládá tzv. souhrnná registrace zajišťovaná krajským úřadem.
 
Nepodceňujte čas na registraci – z celkového počtu 17694 vybraných účetních jednotek dokončilo ke konci května letošního roku registraci pouze 234. Registrace v posledních dnech tak mohou vést k technickým problémů a zpožděním.
 
Registrace má stanovený postup – ministerstvo vydalo detailní návod postupu, který je dostupný zde, a zjednodušený postup zde. Registrační formulář a Potvrzovací formuláře je nutno datovou schránkou do Kompetenčního centra zasílat tak, jak jsou po jejich vyplnění uloženy. Tedy ve stejném formátu souboru, neboť data jsou v Kompetenčním centru následně přímo z formulářů automatizovaně zpracovávána. V jiném formátu uložené a následně zaslané formuláře nelze dále v Kompetenčním centru automatizovaně zpracovávat a musely by být vráceny zpět odesilateli.
 
Je třeba využívat stanovené formuláře – a to dvoustránkový registrační formulář a jednostránkový potvrzovací formulář.
 
Příprava metodiky pokračuje – v současné době se diskutují české účetní standardy upravující náklady, výnosy, opravné položky a rezervy. Očekává se předložení pokynů vztahujících se ke způsobu klasifikace majetku, jeho ocenění pro potřeby zahájení odepisování. Ve spolupráci s metodiky krajů by mělo dojít ke sjednocení, příp. změnám, účtování transferů. Ve rámci vnějšího připomínkového řízení se nyní projednává tzv. inventarizační vyhláška.
 
Členské obce stále mají možnost využít poradnu k účetnictví, kterou zajišťujeme ve spolupráci se společností KPMG Česká republika, s.r.o.
 

 

Svaz měst a obcí ČR, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4
tel.: +420 234 709 711, fax: +420 234 709 786, e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3 / IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje