Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 111
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 27
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 22
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 24
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 6
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 19

Zajímavosti ze Svazu

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018
Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018

Avizovaná novela zákona o střetu zájmů byla dne 15. června 2018 zveřejněna ve Sbírce zákonů. Oznámení do centrálního registru oznámení podejte 30. června 2018.  

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

SMO ČR

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ SMO ČR

č. 11 / 2. červen 2010

SMO ČR
FINANCOVÁNÍ OBCÍ

Ministerstvo financí zveřejnilo pokladní plnění daňových příjmů za květen. Meziroční růst je zaznamenán pouze u daně z přidané hodnoty a dle očekávání také u daně z nemovitostí. Výnosy z daní z příjmů zatím zůstávají spíše za očekáváním, ovšem nejpodstatnější informace budou známy až na konci června.
 
POVODNĚ 2010

Bezpečnostní komise Svazu zkonstatovala, že ačkoli obce v tomto směru vyvíjí řadu aktivit, je v mnoha případech, jako třeba i v dnes tolik medializovaných Troubkách, situace složitá. Kromě získání finančních prostředků na ochranu proti povodním jde především o nevyřešené majetkoprávní vztahy k pozemkům, na nichž by protipovodňová opatření měla být realizována.
Komise se zároveň shodla, že po zkušenostech získaných při povodních v minulých letech dnes již velmi dobře funguje integrovaný záchranný systém. Postižené obce úzce spolupracují s kraji, státními institucemi i charitativními organizacemi. Obce i samotní občané mohou při snaze pomoci využívat i zřízená povodňová konta. Zakládat další inzertní servisy již není nezbytné. 
(Seznam obcí postižených povodněmi najdete zde.)
 
NOVELA LOTERIJNÍHO ZÁKONA

Projednávání novely zákona o loteriích provázely emotivně laděné články v tisku upozorňující na její možné negativní dopady. Nejčastěji se hovořilo o nedostatku prostředků pro divadla. Většina těchto příspěvků však záměrně nebo z neznalosti nereagovala na skutečné znění novely, kterou schválil Senát. Mezi možnými příjemci části výtěžku z loterií kromě obcí a krajů i nadále zůstávají nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení a státem registrované církve. Čtěte více k tomuto tématu.
 
OBCE A EVROPA

Základní otázky, které jsou se Společnou zemědělskou politikou spojeny a mají vazbu na české obce, lze shrnout do dvou okruhů – ty, které se týkají rozvoje venkova jako takového, a ty, které se týkají zemědělství s dopadem na život v obcích. Jejich zodpovězení může pomoci lépe definovat účel, nástroje, administraci a způsob distribuce peněz z fondů EU, a pomoci tak najít lepší využití evropských peněz v ČR. Uvítáme, pokud budete na otázky, které jsme pro vás na našich webových stránkách připravili, reagovat. Vaše reakce, podněty nebo dotazy můžete zasílat až do srpna letošního roku e-mailem na srnova@smocr.cz a smocr@smocr.cz.
 
NAŠE AKCE

Prezentace jednotlivých přednášejících stejně jako shrnutí kongresu, který se konal minulý týden v Brně, najdete na webových stránkách Svazu. Další informace včetně příspěvků, kterými přispěli do diskuze starostové, přineseme v tištěném INS, který vychází 17. června!

POZVÁNKA

Seminář s tímto názvem pořádá vysoká škola CEVRO institut pod záštitou Svazu měst a obcí ČR a Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR. Akce se koná 10. června 2010 od 10:30 do 16:00 hodin v budově CEVRO institutu v Jungmannově ulici v Praze 1. Vstup je zdarma.
 
Nadace BESIP ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR pořádá dne 10. června 2010 v Brně třetí ročník konference s názvem "BESIP ve městech a obcích v zrcadle médií II." Příspěvky budou věnovány aktuálním poznatkům z oblasti bezpečnosti silničního provozu a preventivním projektům, dozvíte se rovněž o možnostech využití problematiky BESIP ve vaší předvolební kampani.
 
SOUTĚŽ

Soutěž organizuje Pracovní tým při Městském úřadu Hory Svaté Kateřiny ve spolupráci s profesionálními agenturami. Soutěžit se bude ve dnech 17. až 21. srpna 2010 v Hoře Svaté Kateřiny a blízkém okolí. Přihlásit se mohou dívky a ženy starší 18 let s ukončeným středním vzděláním (střední škola nebo učební obor), které zaplatí startovné a zašlou odpovědi na připravené testy. Přihlášky je možno zasílat do 30. června 2010.
Svaz měst a obcí ČR, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4
tel.: +420 234 709 711, fax: +420 234 709 786, e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3 / IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje