Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 111
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 27
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 22
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 24
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 6
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 19

Zajímavosti ze Svazu

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018
Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018

Avizovaná novela zákona o střetu zájmů byla dne 15. června 2018 zveřejněna ve Sbírce zákonů. Oznámení do centrálního registru oznámení podejte 30. června 2018.  

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

SMO ČR

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ SMO ČR

č. 11 / 27. května 2016

SMO ČR
Přinášíme vám speciální zpravodaj o prvním ročníku soutěže „Architekt obci“. Tvoří ho informace zveřejněné na webových stránkách www.smocr.cz.
 ZÁKLADNÍ INFORMACE
  • Co: soutěž „Architekt obci“
  • Organizátoři: Svaz měst a obcí ČR a časopis Moderní obec ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj
  • Kdy: do 31. května 2016 na adresu Svaz měst a obcí ČR, 5. května 1640/65, 140 00 Praha 4 nebo přes úloženku na e-mail: tuzilova@smocr.cz
  • Odborná porota: Josef Pleskot, Adam Gebrian, Antonín Novák, Regina Loukotová, Osamu Okamura
  • Vyhlášení výsledků: 21. září 2016 
O SOUTĚŽI
Akce má upozornit na nutnost spolupráce mezi samosprávou a architekty veřejného prostoru. To, zda najdou společnou řeč, totiž dává městům a obcím unikátní podobu a vrací život do ulic. Záměrům financovaným veřejným investorem, tedy obcemi, by architekti měli dávat tvář originální a inovativní vždy citlivě zasazenou do místního prostředí a již existující zástavby. Tak, aby nové či opravené budovy a další objekty plnily svůj účel a současně korespondovaly s prostředím. Aby lidé mohli být pyšní na město či obec, kde žijí. A aby se jim tam žilo dobře. Cenu v soutěži tak dostane tandem architekt – obec.
Hodnotit se bude kvalita architektonického/urbanistického řešení včetně jeho udržitelnosti a také výběr místa a vlastní koncepční řešení (koncept místa). Mezi kritéria patří i vzájemná spolupráce samosprávy, architekta a místních obyvatel a rovněž přínos pro kvalitu života obyvatel.
  1. územní plán, regulační plán, územní studii či obdobnou studii, které nemusí být realizovány zcela, nicméně je zde podmínka, že řešení mělo dopad na veřejný prostor, kde došlo k ovlivnění charakteru prostoru a okolních staveb a/nebo
  2. jednu či sérii realizací stavebních objektů, které mají vliv na veřejný prostor v návaznosti na historický kontext
Pro přihlášení do soutěže není třeba speciální přihláška. Stačí výše uvedeným způsobem do 31. května 2016 poslat:
  • Popis dlouhodobé spolupráce architekta a samosprávy a jejích výsledků dle předem daných kritérií.
  • 3 fotografie realizovaného stavebního díla či 3 snímky územního plánu, regulačního plánu nebo územní či obdobné studie (doporučuje se hlavní výkres a vizualizace).
  • Připouští se i 1 - 2 snímky územního nebo regulačního plánu nebo územní či obdobné studie doplněné 1 - 2 fotografiemi staveb, které na základě těchto plánů vznikly.
Tvoří ji uznávaní odborníci: Josef Pleskot z AP Atelieru, propagátor a kritik architektury Adam Gebrian, Antonín Novák ze společnosti ARCHITEKTI D.R.N.H., Regina Loukotová z ARCHIP a GEM architects a Osamu Okamura z reSITE a ARCHIP. 
ORGANIZÁTOŘI
Soutěž „Architekt obci“ pořádá Svaz měst a obcí ČR a časopis Moderní obec v rámci ceny „Architekt roku“ ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj.
 

 

TISKOVÉ ZPRÁVY
DALŠÍ INFORMACE
O TVORBĚ VEŘEJNÉHO PROSTORU
"Nové městské a obecní budovy by rozhodně měly - stejně jako v minulosti - přinášet nový trend. Být klenotem v daném území, na který se rádi dívají místní i turisté," říká předseda Svazu měst a obcí a starosta Kyjova František Lukl a dodává: "Architekti pracující pro samosprávy by tak měli umět operativně reagovat na aktuální palčivé i každodenní provozní otázky, které radnice řeší, a rovněž mít potřebný nadhled, aby byli schopní inovativně realizovat dlouhodobé strategické úkoly urbánního charakteru.“
"Od spolupráce s architektem mimo jiné očekáváme průběžné konzultace, aby město dostávalo jednotný výraz. Také potřebujeme pomoc při územním plánování, součinnost při práci stavební komise, zastupitelstva i rady," říká členka předsednictva Svazu měst a obcí ČR a starostka Jílového u Prahy Květa Halanová a dodává: "Bohužel inovativní nápady často bývají nad finanční možnosti obcí. Vše je pak otázkou kompromisu mezi vizí architekta včetně umělecké hodnoty díla, které navrhne, a penězi, které samosprávy mohou a chtějí investovat. Jde o to najít společnou řeč."
"Zejména pro malé obce bývají ceny architektů dost vysoké. Nebylo by vůbec špatné nastavit rozumný sazebník pro menší obce,"; říká místopředseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Velkého Oseku Pavel Drahovzal a dodává: "Také bychom uvítali, kdyby součástí architektonických návrhů byly i zjednodušené prezentační části pro veřejnost, která se v nich často nevyzná. Usnadnit život by mohl stručný méně odborný dokument, který záměr jasně shrne tak, aby mu porozuměl skutečně každý a lidé měli možnost ovlivnit vzhled jejich obce."
Svaz měst a obcí ČR, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4
tel.: +420 234 709 711, fax: +420 234 709 786, e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3 / IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje